Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Odborné činnosti

Projekty a programy

 • Název: Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK
  Termín: realizace 4/2018 - (trvá)
  Program: IROP
  Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Magistrát města Pardubic - zprostředkující subjekt ITI
  Řešitel: Mgr. Lucie Jirků (Nositel projektu: Královéhradecký kraj)
  Dokumenty: informace o projektu - MS WORD - 58 kBAdobe Acrobat - 435 kB
 
 • Název: Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovníky knihoven Královéhradeckého kraje
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2017 (trvá)
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel:  Mgr. Bohdana Hladíková
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 129 kBAdobe Acrobat - 366 kB
 
 • Název: Databáze Academic Search Complete EBSCOhost, zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2019
  Program: VaVpI 4.3 SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3, výzva 4.3 “Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven“.
  Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
  Řešitel: Mgr. Lenka Málková, Mgr. Gabriela Holečková
 
 • Název: Informační zdroje: přístup do databází firmy Anopress (TamTam), ASPI  a Library PressDisplay (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2017
  Program: VISK 8/A
  Zadavatel: Ministerstvo kultury
  Garant: Národní knihovna Praha
  Řešitel: Mgr. Lenka Málková, Mgr. Vlasta Havrdová
 
 • Název: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání – databáze SpringerLink (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2017
  Program: VaVaI LR-1301
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Národní technická knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databáze Business Source Complete EBSCOhost (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2017
  Program: VaVaI LR-1308: rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (2013‑2017, MSM/LR)..
  Zadavatel: Národní knihovna ČR
  Řešitel: Mgr. Vlasta Havrdová, Mgr. Gabriela Holečková
 
 • Název: Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovníky knihoven Královéhradeckého kraje
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2016
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel:  Mgr. Bohdana Hladíková
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 100 kBAdobe Acrobat - 327 kB
 
 • Název: Propojování článkových záznamů a plných textů v Digitální knihovně SVK HK
  Termín: 4/2015 - (trvá)
  Řešitel: Mgr. Lucie Jirků
   
 • Název: Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovnice knihoven Královéhradeckého kraje
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2015
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel:  Mgr. Andrea Součková
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 41,3 kBAdobe Acrobat - 297 kB
   
 • Název: Kurzy počítačové a informační gramotnosti pro pracovnice knihoven Královéhradeckého kraje
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2014
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: Mgr. Andrea Součková
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 30,5 kBAdobe Acrobat - 245 kB
 
 • Název: III. Digitalizace a ukládání, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07379
  Termín: realizace 12/2013 - 02/2015, udržitelnost do 2020
  Program: IOP
  Řešitel: Mgr. Lucie Jirků (Nositel projektu: Královéhradecký kraj)
   
 • Název: Tvorba regionálních e-knih v rámci praxe studentů Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK na základě uzavřené Smlouvy o odborné praxi
  Termín: 4/2013 - (trvá)
  Řešitel: Mgr. Lucie Jirků
 
 • Název: Obnova HW a SW vybavení počítačové učebny SVK Hradec Králové pro potřeby regionálního vzdělávacího centra mimoškolního vzdělávání knihovníků
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2013
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel:  Tomáš Kroupa
  Dokumenty: popis projektuMS WORD - 235 kBAdobe Acrobat - 341 kB
 
 • Název: Další zvyšování počítačové gramotnosti knihovníků (nadstavbová školení Word, Excel a PowerPoint)
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2012
  Program:  VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: PhDr. Alena Součková
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 249 kBAdobe Acrobat - 504 kB
 
 • Název: Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve SVK v Hradci Králové
  Termín: 1.4.-31.12.2012
  Program: VISK 9
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: Mgr. Markéta Špačková
  Dokumenty: popis projektu -
  závěrečná zpráva -
 
 • Název: Přístup do databáze EBSCO (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VZO9006 v rámci programu INFOZ MŠMT
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Národní knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databáze ProQuest Central (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VZO9015 v rámci programu INFOZ MŠMT
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Vysoká škola ekonomická Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databáze SpringerLink (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VZO9003 v rámci programu INFOZ MŠMT
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Národní technická knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databází Infobanka ČTK, ASPI a Anopress (TamTam) (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VISK 8/A
  Zadavatel: Ministerstvo kultury
  Garant: Národní knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
   
 • Název: Ochranné obaly na dokumenty
  Termín: 1.1.-31.12.2009
  Program: Knihovna 21. století
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: Martina Adametzová
  Dokumenty: popis projektu - Adobe Acrobat - 300 kB
   
 • Název: Výuka počítačové gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2007
  Program:  VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: PhDr. Alena Součková
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 98,5 kBAdobe Acrobat - 500 kB
   
 • Název: Obnova počítačů v učebně - regionální výukové centrum SVK Hradec Králové
  Termín: 1. 1.-31. 12. 2007
  Program:  VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: PhDr. Alena Součková
  Dokumenty: popisu projektu - MS WORD - 125 kBAdobe Acrobat - 498 kB