Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Připravujeme

Literární dílny

Literární dílny je cyklus volně navazujících přednášek a besed o literatuře s významnými osobnostmi působícími jak v regionu východních Čech, tak i mimo něj. Nejedná se pouze o spisovatele a básníky, ale i o překladatele a výtvarníky, knihovníky a redaktory.
            Kořeny literárních dílen sahají až do roku 1996, kdy se ve studovně naší knihovny uskutečnily ve spolupráci s doc. PhDr. Janem Dvořákem, CSc. z Ústavu českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové dva večery věnované literatuře: 23. dubna 1996 přednáška doc. Jana Dvořáka o hradeckém rodáku Jaroslavu Durychovi, 21. května 1996 pak přednáška PhDr. Nelly Mlsové, Ph.D. též z  Ústavu českého jazyka a  literatury zasvěcená psychologické próze Jaroslava Havlíčka.  Naše knihovna k oběma přednáškám připravila výstavky prací těchto autorů spolu s bibliografickými soupisy jejich děl.
            Na základě pozitivního ohlasu na tyto dva večery začaly od roku 1997 pravidelné přednášky a besedy, konané zpravidla pětkrát do roka. Jejich dramaturgem byl od počátku docent Jan Dvořák z Ústavu českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Od roku 2005 tuto dramaturgii převzala jeho dcera, paní dr. Nella Mlsová, rovněž z Ústavu českého jazyka a literatury PF UHK. Studijní a vědecká knihovna zajišťuje ke každému literárnímu večeru zpracovaný metodický list, tedy jakýsi průvodce přednáškou, který se rozdává posluchačům zdarma.
            Posluchači přednášek a besed se zpravidla rekrutují z řad studentů zejména humanitně zaměřených oborů Univerzity Hradec Králové, jednak z řad čtenářů naší knihovny i všech ostatních zájemců o literaturu. Literární dílny navštěvují všechny generace a jejich návštěva je zdarma.

Momentálně nepřipravujeme nové akce.