Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Útvar ředitelky

Útvar ředitelky

Ředitel: Mgr. Daniela Ridlová


Sekretariát

Sekretariát: Jaroslava Štěpánová

Vytváří administrativní a organizační zázemí pro ředitelku knihovny.


Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb - PR

Vedoucí: Mgr. Lucie Baštová

Oddělení pro styk s veřejností. Stará se o propagaci knihovny, zabezpečuje chod galerie U Přívozu, zprostředkovává prohlídky konferenčního sálu a výstavních prostor, podává informace o možnostech pronájmu prostor knihovny a galerie, pořádá pravidelné přednášky v rámci cyklu Pojďme si povídat a Literárních dílen. Vydává občasník X - informační zpravodaj pro uživatele a širokou veřejnost.


Oddělení služeb knihovnám - OSK

Vedoucí: Mgr. Petra Řoutilová

Oddělení vykonává a koordinuje regionální služby pro knihovny regionu. Poskytuje konzultace, informace a rady, organizuje porady a vzdělávací aktivity pro knihovníky. Vydává čtvrtletní knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Zpracovává statistické, analytické a koncepční materiály. Podílí se na zajišťování odborné praxe studentů knihovnictví a exkurzí odborné veřejnosti.