Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Připravované vzdělávací akce - 2. pololetí 2018


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
4. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou Mgr. Lucie Jirků  Klikněte zde.
11. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou II Mgr. Ladislav Hosák Klikněte zde.

 

 
 


 
  
Datum Uskutečněné vzdělávací akce roku 2018 Lektor
3. 4. 2018

Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

Mgr. Roman Novotný
24. 4. 2018 Výstupy z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému; syndrom vyhoření Více lektorů
15. 5. 2018 -
16. 5. 2018
Konference o personální práci v knihovnách Více řečníků
29. 5. 2018 Informace státní a veřejné správy na internetu Ing. Tereza Otčenášková, BA
29. 5. 2018 Seminář mediální gramotnosti pro knihovníky  Více lektorů
5. 6. 2018 MS Publisher Mgr. Michaela Vápeníková
12. 6. 2018 Práce s nástroji Google Ing. Tereza Otčenášková, BA
13. 6. 2018 Diskusní panel Knihovna - věc veřejná Více řečníků
19. 6. 2018 Word pro pokročilé uživatele Ing. Tereza Otčenášková, BA
25. 9. 2018 Elektronické publikování – tvorba a vydávání e-knih Vojtěch Vojtíšek
2. 10. 2018 Bezpečné používání informačních technologií Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
23. 10. 2018 Práce se seniory v knihovnách
PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.,
Mgr. Zlata Houšková
30. 10. 2018 Role knihovníků v digitální době Tomáš Houdek
15. 11. 2018 Práce s e-knihami Mgr. Eva Měřínská
13. 11. 2018 Tvorba a zpracování dotazníků PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
20. 11. 2018 Královéhradecká knihovnická konference Více lektorů
27. 11. 2018 Tvorba plakátů s použitím infografiky Mgr. Marta Lelková,
Bc. Klára Havlová 
29. 11. 2018 Seminář ZÍSKEJ Více lektorů

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

 

Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.