Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Připravované vzdělávací akce - 2. pololetí 2018


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
6. 11. 2018 Jak rozšířit řady čtenářů o uživatele
s odlišným jazykem nebo kulturou
Markéta Mížová ZRUŠENO
16. 10. 2018 

15. 11. 2018
Práce s e-knihami Mgr. Eva Měřínská Klikněte zde.
13. 11. 2018 Tvorba a zpracování dotazníků PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. Klikněte zde.
20. 11. 2018 Královéhradecká knihovnická konference Více lektorů Klikněte zde.
29. 11. 2018 Seminář ZÍSKEJ Více lektorů Klikněte zde.
27. 11. 2018 Tvorba plakátů s použitím infografiky
Mgr. Marta Lelková,
Bc. Klára Havlová 
Klikněte zde.
4. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou Mgr. Lucie Jirků  Klikněte zde.
11. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou II Mgr. Ladislav Hosák Klikněte zde.

 

 
 


 
 
Datum Uskutečněné vzdělávací akce roku 2018 Lektor
3. 4. 2018

Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

Mgr. Roman Novotný
24. 4. 2018 Výstupy z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému; syndrom vyhoření Více lektorů
15. 5. 2018 -
16. 5. 2018
Konference o personální práci v knihovnách Více řečníků
29. 5. 2018 Informace státní a veřejné správy na internetu Ing. Tereza Otčenášková, BA
29. 5. 2018 Seminář mediální gramotnosti pro knihovníky  Více lektorů
5. 6. 2018 MS Publisher Mgr. Michaela Vápeníková
12. 6. 2018 Práce s nástroji Google Ing. Tereza Otčenášková, BA
13. 6. 2018 Diskusní panel Knihovna - věc veřejná Více řečníků
19. 6. 2018 Word pro pokročilé uživatele Ing. Tereza Otčenášková, BA
25. 9. 2018 Elektronické publikování – tvorba a vydávání e-knih Vojtěch Vojtíšek
2. 10. 2018 Bezpečné používání informačních technologií Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
23. 10. 2018 Práce se seniory v knihovnách
PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.,
Mgr. Zlata Houšková
30. 10. 2018 Role knihovníků v digitální době Tomáš Houdek

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

 

Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.