Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > Občasník X

Občasník X

Vážení čtenáři,

od 3.12.2007, kdy vyšlo nulté číslo, vydává naše knihovna občasník X. Jedná se o informační zpravodaj pro uživatele a širokou veřejnost, který vychází 3x až 4x ročně. SVK HK v něm uvádí novinky týkající se knihovny, ať už se jedná o knihovnické služby, informace ohledně významných výročí či o pořádané akce. Rovněž mapuje regionální události, či seznamuje čtenáře s chodem knihovny. Čtenáři mohou do občasníku přispívat. Kontakt: x-obcasnik@svkhk.cz. Občasník vychází jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 

Pokud chcete být ihned informováni o právě vyšlém čísle, můžete se buď přihlásit k odběru RSS kanálu Novinky nebo na adrese X_obcasnik_newsletter-subscribe@svkhk.cz odběru e-mailového upozorňování na nová čísla občasníku X. V prvním případě postupujte podle návodu na stránce RSS kanály, ve druhém vám po odeslání prázdného e-mailu na uvedenou adresu přijde odpověď s informacemi, jak postupovat dále.

Seznam vyšlých čísel: