Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Vzdělávání > Nabídka pro školy

Skoly.png

Lekce a workshopy pro střední a základní školy

Informační vzdělávání učí efektivnímu získávání a zpracovávání relevantních informací. Cílem je mimo jiné rozvíjet schopnost učit se, spolupracovat a kriticky myslet. Ke všem lekcím máme připravené pracovní listy, využíváme skupinovou práci. Studenti vyhledávají informace v různých typech dokumentů, své výsledky prezentují před spolužáky

Brožury k informačnímu vzdělávání:

Maximální počet účastníků: 30 studentů (15 pro výtvarný workshop)
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Cena: zdarma


Workshopy

Na základě zájmu učitelů nabízíme tento workshop, původně určený pro vysokoškolské studenty, i středním školám.  Studenti se naučí, jak pracovat s klíčovými slovy, formulovat dotaz, vyhledávat v katalozích knihoven, databázích i volně dostupných zdrojích. Dozví se, proč a jak citovat veškeré zdroje, které použili.
Vhodné pro všechny předměty
 

seminarky.png

Lekci vytvořili knihovníci z Městské knihovny v Praze pro knihovny v České republice. Naše knihovna workshop ověřila a dále ho upravuje dle vlastních potřeb. Cílem workshopu je naučit děti a mládež rozlišovat mezi pravdou, nepravdou a úmyslnými manipulacemi. Žáci budou v průběhu workshopu ověřovat hodnověrnost textu i fotografie, dojde i na deep fake video. Aktivně se zapojí také hlasováním přes Mentimeter, vyzkouší kvízovou hru Quizizz. Používat budou vlastní mobilní telefony, popřípadě počítače knihovny.
Vhodné pro předměty: informatika, občanská výchova, základy společenských věd
 

facto.png

Workshop seznámí studenty s tím, jak funguje paměť (proč si něco pamatujeme a něco ne?) a co proces zapamatování nejvíce ovlivňuje. Dozvědí se, kdy je vhodné používat mnemotechnické pomůcky (biflování versus aktivní učení). Naučí se používat vybrané paměťové techniky v praxi. Studenti se aktivně podílejí na celém průběhu workshopu.
 

pamet.png

Workshop s environmentální tématikou (využíváme edukační film Just Eat It a metodickou podporu JSNS a upravujeme dle podmínek SVKHK).
Vhodné pro předměty přírodopis, biologie, základy společenských věd.
 

jidlo.png

Workshop na témata dezinformací, orientace v médiích, fact-checking. Žáci a studenti se aktivně zúčastní, budou diskutovat o problematice, která se týká všech, do lekce se zapojí i hlasováním prostřednictvím interaktivních aplikací.
Vhodné pro předměty informatika, občanská výchova, základy společenských věd.
 

napalit.png

Cílem workshopu je naučit se vyhledávat relevantní informace o zdraví a nemocech v ověřených zdrojích. Probíráme i dezinformace v této oblasti, lákavé nabídky a nebezpečné výzvy šířené na sociální síti TikTok. Účastníci mají možnost sdílet své zkušenosti, zapojují se i prostřednictvím interaktivních aplikací.
 

zdravi.png

Za Viktorem Fischlem, Karlem Čapkem a dalšími autory hurá do města!
Pojďte s námi na svižnou procházku spjatou s významnými literáty. Studenti obdrží brožuru s informacemi o trase, zastávkách, spisovatelích a několika úkoly, které budeme cestou společně plnit. Jsme zvědaví i na postřehy účastníků k místům, u kterých se zastavíme.
Trasa je dlouhá 4,5 km.
Začínáme v učebně v knihovně v 5. NP, kde si vše vysvětlíme. Workshop trvá 2 hodiny.

prochazka.png

Výtvarný kolážový workshop pro studenty je určen nejen pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kteří chtějí být kreativní, chtějí tvořit a zároveň si odpočinout.

Koláž (fr. collage) je umělecká výtvarná technika, která v překladu z francouzštiny znamená "lepit". Koláž vzniká skládáním a lepením různých výstřižků textu, fotek, obrázku a písma na plochu obrazu a následným vytvořením umělecké kompozice. Pro zajímavost, koláže vytvářeli v Japonsku až od 10. století, ale až kubističtí umělci proslavili tuto skvělou výtvarnou techniku na začátku 20. století.

Studijní a vědecká knihovna Vám nabídne veškeré výtvarné materiály ke kreativnímu tvoření, ale pokud byste si chtěli donést vlastní materiály, tak neváhejte! Během workshopu budeme vystřihovat, lepit, trhat, spojovat, vybarvovat a výsledkem bude Vaše jedinečné mistrovské dílo. Také budou připraveny ukázky prací a knihy významných českých umělců, jako je Jiří Kolář, Toyen, Jindřich Štýrský, Jaroslav Vozniak, Ivan Komárek, Antonín Procházka, Dalibor Chatrný a další. Podíváme se ale i za hranice, třeba za Pablem Picassem a Georgesem Braquem.

Výtvarný workshop povede zkušená lektorka v SVK HK Bc. Monika Halchynska. Začínáme v učebně v knihovně v 5. NP, kde si vše vysvětlíme.
Workshop trvá 2,5 hodiny.

 

vytvarka.png
 
Po domluvě lze workshopy uspořádat také ve školách.

 

Objednání workshopu

 

Lekce

Lekce je zaměřena na život a dílo Karla Jaromíra Erbena. Žáci se nebudou zabývat pouze Kyticí, ale zamyslí se i nad nelehkým životem v 19. století. Pracovat budou s dokumenty tištěnými i digitalizovanými.
 

erben.png

Lekce přibližuje první světovou válku z různých úhlů a představuje i méně známá témata. Studenti budou pracovat s knihami, časopisy, internetovými zdroji; připraveny jsou i tvořivé úkoly.
 

valka.png

Od ledna 2018 nabízíme první lekci v angličtině. Opět je připraveno šest pracovních listů. Studenti pracují s knihami odbornými i beletristickými, vyhledávají např. v databázi PressReader, prolistují kuchařku Gordona Ramsayho anebo se zaposlouchají do příběhu o Jacku Rozparovači. Jak pracovali, prezentují anglicky před spolužáky.
 

aj.png

Osvědčená lekce zaměřená na služby knihovny a vybranou osobnost. Lekce je vhodná  k prvnímu seznámení s knihovnou, místo klasické exkurze. Vytvořeno na osobnost Josefa Čapka, ale lze uzpůsobit osobnosti jiné (specifikujte v poznámce při objednání).
 

knihovnou.png

Lekce zaměřená na vyhledávání v různých typech online katalogů, souborných katalogů, informačních branách. Studenti pracují ve skupinách, plní kreativní úkoly. Lektor v případě potřeby koriguje, doplňuje. Cílem lekce je rozšířit studentům spektrum zdrojů, se kterými mohou pracovat.
 

vyhledavat.png

Lekce je zaměřena na regionální osobnost a dílo Boženy Němcové.
 

bozena.png

Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Čapka. Doporučujeme především pro střední školy.
 

capek.png

Lekce se vztahuje k osobnosti a dílu Václava Havla a k tématům s ním spojeným - např. k odporu proti komunistické totalitní moci či k událostem kolem listopadu 1989.  Lekce je vhodná především pro střední školy.
 

havel.png

Pracujeme s texty těchto autorů: H. Ch. Andersen, A. Lindgren, bratři Grimmové, R. Kipling a A. de Saint-Exupéry.
 

pohadky.png
  
Lekce rozvíjejí klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské.
 

Objednání lekce
 


Nabídka pro tábory, družiny a jiné skupiny

Nabídka vyzkoušených a úspěšných soutěží a kvízů pro děti od 6 do 11 let. Vedete kroužky pro děti, příměstské tábory nebo se staráte o děti v družině? Jistě vám naše nabídka přijde vhod.

Maximální počet účastníků: 25
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Cena: zdarma
Čas: 60 min.

Detektivem v knihovně
Skupiny pátrají po zloději ukradené knihy. Je připraveno pět stanovišť, na kterých detektivové získávají indicie o pachateli. Vyzkoušejí si mnohé kriminalistické metody, např. daktyloskopii, kryptologii či trasologii. Jako inspiraci jsme využili program Knihovny Jiřího Mahena Na stopě zločinu. Děkujeme.

Cestuj a poznávej s vědeckou knihovnou
Ve skupinách děti zodpovídají otázky týkající se přírodopisu. Pracují s knihami z fondu SVK HK, vyluští si křížovku, řeší různé úkoly.

Objednání programu

 


Programy pro školky

Přestože jsme knihovnou vědeckou, vítáme zájem školek o seznámení se s knihovnou. Rozšířili jsme proto naši nabídku o krátké programy určené malým dětem na míru.

Maximální počet účastníků: 25
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Cena: zdarma
Čas: 60 min.

Pohádkové putování
Děti si vyzkouší poznávání pohádek z obrázků, z poslechu ukázek, prohlédnou si zajímavé knihy a budou zodpovídat zvídavé dotazy knihovníků.

Cestuj s námi za zvířátky
Pro děti jsou připravené úkoly plné obrázků, kvízů a hádanek. Prolistují také zajímavé knihy o přírodě. Zjistí při tom, že i vědecká knihovna ukrývá pravé poklady v podobě nádherných knížek pro děti.

Stopy v knihovně
Děti budou samy hledat knížky ve volném výběru knih. Ale jak? Půjdou po stopách. Seznámí se tak jednoduchou formou s řazením knih. Knížkami budou podle zájmu listovat, přečteme si zajímavosti. Budeme si i povídat či kreslit.


Objednání programu
 


Konzultace pro učitele

 
Učitelům středních i základních škol nabízíme individuální setkání týkající se využívání knihovny a jejích zdrojů pro sebe, samostudium, přípravu na vyučování, práci se studenty. Lze také online.

Možná témata konzultací:
  • seznámení s knihovnou a jejími službami
  • vyhledávání literatury a a dalších zdrojů k vybranému tématu
  • před první návštěvou knihovny se třídou (bližší informace o průběhu lekce, případné úpravy)
  • vyslání studentů do knihovny (pro informaci, literaturu, přípravu projektu...)
  • diskuse nad pracovními listy
  • příprava programu v knihovně na míru škole, třídě
  • vlastní námět
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Zdarma, bez nutnosti registrace.


Objednání konzultace
 

Reference

 

K tématům sourozenců Čapkových doporučujeme webovou stránku turistického regionu Kladské pomezíkarelcapek.cz/