Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je vzhledem ke svému zaměření vytvořena s ohledem na přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web, Pravidla pro tvorbu přístupného webu, vydaná MI, a WCAG 1.0.

Struktura obsahu i layoutu je vytvořena validním XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).

Pro hodnoty atributů značkovací jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.