Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Nabídka zaměstnání

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo personalista/personalistka
Popis práce:
zajišťuje agendy z oblasti personalistiky a ochrany osobních údajů v organizaci, zjm.:
 • administrativně a organizačně zajišťuje přijímání pracovníků
 • vede vybrané personální agendy
 • podílí se na zpracování koncepčních dokumentů a interních předpisů v souvislosti s ochranou osobních údajů v organizaci a personální činností
 • připomínkuje smlouvy uzavírané organizací z hlediska GDPR a pracovního práva
 • zajišťuje vedení dokumentace GDPR, organizuje školení zaměstnanců v problematice
 • 1 x za dva roky organizuje Konferenci o personální práci v knihovnách.
Platové zařazení:
platová tř. 11.1
Pracovní úvazek:: 40 hodin týdně (úvazek je možné po dohodě zkrátit), pružná pracovní doba. 
Pracovně právní vztah: pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).
Místo výkonu práce: Hradec Králové
 
Datum nástupu: 1. 9. 2021 nebo dle dohody.
Kvalifikační požadavky:
 • vysokoškolské (ev. vyšší odborné) vzdělání v oboru právo, personální řízení, ekonomika, management, sociální pedagogika
 • Komunikativnost, aktivní přístup, flexibilita, samostatnost, strategické plánování, schopnost zvládat zátěž spolupracovat, orientace v právu, schopnost zpracovávat a tvořit textové výstupy, organizační schopnosti
 • Dobrá počítačová způsobilost a výborná jazyková způsobilost v češtině
 • Znalost angličtiny nebo němčiny minimálně na úrovní maturitní zkoušky (B1).
Nabízíme: 
 • zajímavou práci ve stabilní organizaci
 • 5 týdnů dovolené, zdravotní volno
 • stravenky
 • možnost odborného růstu
 • možnost dalšího vzdělávání (kurzy angličtiny, základní knihovnický kurz, odborné kurzy)
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost zkrácení úvazku
 • kulturní aktivity.
Termín podání přihlášky:
 • nejpozději do 18. 7. 2021.
Součásti přihlášky:
 • strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
 • motivační dopis.
 • kopie dokladu o požadovaném vzdělání včetně jazykového. 
Forma přihlášení: E-mailem na adresu Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo písemně na adresu: Hradecká 1250, 500  03  Hradec Králové.
 
Další požadavky: Trestní bezúhonnost. Před podpisem pracovní smlouvy ji vybraný uchazeč doloží výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.

 

Zaslané podklady k výběrovému řízení knihovna nevrací. Po uzavření výběrového řízení je skartuje.
 
Vybrané kandidáty  splňující kvalifikační požadavky pozveme na osobní pohovor. Při osobním pohovoru  uchazeč  předloží kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádného z uchazečů.

Informace o organizaci výběrového řízení podá: Bohdana Hladíková na telefonu 494 946 224 nebo e-mailu bohdana.hladikova@svkhk.cz.[i] zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.