Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Nabídka zaměstnání

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na volná pracovní místa metodik/metodička a knihovník/ce v přímých službáchMetodička/metodik:

Metodická, poradenská, statistická a konzultační činnost pro veřejné knihovny dle platných zákonných norem, standardů veřejných knihovnických a informačních služeb a regionálních funkcí v oblasti Královéhradeckého kraje.

Platové zařazení:          platová tř. 111.
Pracovní úvazek:          40 hodin týdně (po dohodě možno zkrátit), pružná pracovní doba. 
Pracovně právní vztah: pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Datum nástupu:  1. 1. 2022 nebo dle dohody.

Kvalifikační požadavky:  Magisterský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví nebo příbuzném oboru.
 
 • Komunikativnost, aktivní přístup, flexibilita, samostatnost, analytické myšlení, schopnost spolupracovat, orientace v informacích, schopnost zpracovávat a tvořit textové a tabulkové výstupy, organizační schopnosti.  
 • Dobrá počítačová způsobilost (MS Excel a MS Word), výborná jazyková způsobilost v češtině.
 • Znalost angličtiny nebo němčiny minimálně na úrovní maturitní zkoušky (B1).
 • Praktická zkušenost s knihovnictvím a znalost systému regionálních funkcí výhodou.
 
Nabízíme:                                             
 • Možnost podílet se na rozvoji systému knihoven v kraji.
 • Zajímavou práci ve stabilní organizaci.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Stravenky.
 • Možnost odborného růstu
 • Možnost dalšího vzdělávání (kurzy angličtiny, odborné kurzy).
 • Pružnou pracovní dobu.
 
Termín podání přihlášky:             
 • Nejpozději do 12. 12. 2021
 
  Součásti přihlášky:                          
 • Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
 • Motivační dopis.
 • Kopie dokladu o požadovaném vzdělání.                                           
 
Forma přihlášení:  
Zaslané podklady k výběrovému řízení knihovna nevrací. Po uzavření výběrového řízení je skartuje.
 
Vybrané kandidáty  splňující kvalifikační požadavky pozveme na osobní pohovor.  
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádného z uchazečů.
 
Informace o organizaci výběrového řízení podá: Bohdana Hladíková na telefonu 494 946 224 nebo
e-mailu bohdana.hladikova@svkhk.cz.
   
[i] zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 

Knihovnice/knihovník v přímých službách

Náplň práce:
Zajišťování běžného provozu oddělení, směnný provoz ve službách včetně sobotních služeb, poskytování referenčních a bibliografických informací, výpůjční služby, správa přidělené části volného výběru knih.

Platové zařazení: platová tř. 8.
Pracovní úvazek: 35 hodin týdně
Pracovně právní vztah: pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito.
 
Místo výkonu práce: Hradec Králové

Datum nástupu: 1. 2. 2022 nebo dle dohody.

Kvalifikační požadavky:
· Střední vzdělání s maturitní zkouškou – výhodou vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví nebo informační služby, popř. odpovídající rekvalifikace.
· Komunikativnost, aktivní přístup, flexibilita, samostatnost, schopnost zvládat zátěž, spolupracovat a uspokojovat zákaznické potřeby, orientace v informacích.  
· Dobrá počítačová způsobilost a výborná jazyková způsobilost v češtině.
·  Znalost angličtiny nebo němčiny minimálně na úrovní maturitní zkoušky (B1) výhodou.
Nabízíme:                                             
·        Zajímavou práci ve stabilní organizaci.
·        5 týdnů dovolené.
·        Stravenky.
·        Možnost odborného růstu
·        Možnost dalšího vzdělávání (kurzy angličtiny, základní knihovnický kurz).
·        Pružnou pracovní dobu.
·        Sick days.
Termín podání přihlášky:             
·        Nejpozději do 15. 12. 2021.
Součásti přihlášky:                          
·        Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
·        Motivační dopis.
·        Kopie dokladu o požadovaném vzdělání.                                           
Další požadavky:
 • Trestní bezúhonnost. Před podpisem pracovní smlouvy ji vybraný uchazeč doloží výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.
Forma přihlášení:
E-mailem na adresu Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo písemně na adresu: Hradecká 1250, 500  03  Hradec Králové.
Zaslané podklady k výběrovému řízení knihovna nevrací. Po uzavření výběrového řízení je skartuje.
 
Vybrané kandidáty  splňující kvalifikační požadavky pozveme na osobní pohovor. Při osobním pohovoru  uchazeč  předloží originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádného z uchazečů.
 
Informace o organizaci výběrového řízení podá: Bohdana Hladíková na telefonu 494 946 224 nebo e-mailu bohdana.hladikova@svkhk.cz.