Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
About us > Contacts

Contacts

T H E  R E S E A R C H  L I B R A R Y  I N  H R A D E C  K R Á L O V É

Hradecká 1250
500 03 Hradec Králové
Czech Republic

OPERATOR
tel: +420 494 946 200
fax: +420 494 946 225
e-mail: mailto:knihovna@svkhk.cz

LENDING ROOM
REGISTRATION DESK
tel: +420 494 946 220
e-mail: mailto:pujcovna@svkhk.cz

READING ROOMS
tel: +420 494 946 243
e-mail: mailto:inform@svkhk.cz