Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Odbor digitalizace a správy digitálních dokumentů

Odbor digitalizace a správy digitálních dokumentů - ODIG

Vedoucí: Mgr. Bc. Lucie Jirků

Odbor zajišťuje digitalizaci regionálních dokumentů, od výběru, přes vlastní digitalizaci na Krajské digitalizační jednotce (KDJ) až po zpřístupnění v Digitální knihovně SVK HK (https://kramerius.svkhk.cz). Na KDJ se digitalizují regionální monografie a periodika nejen z fondu SVK HK, ale i dalších paměťových institucí Královéhradeckého kraje. Digitální knihovna SVK HK patří k největším digitálním knihovnám českých knihoven, je přístupná v režimu děl nedostupných na trhu (DNNT) a umožňuje tak uživatelům vzdálený přístup k cca 90 % obsahu (díla volná a díla pod licencí DNNT).