Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Vzdělávání > Služby pro studenty

Studenti.png

Individuální konzultace

Tápete při studiu a potřebujete poradit? Zajímá vás, jaké služby nabízíme, které jsou pro vás nejlepší, a jak se k nim dostat? Následující workshopy a konzultace vám v tom pomůžou! Jsou zcela zdarma.
V případě dotazů pište na inform@svkhk.cz.

Objednání konzultace

 

Jak na seminární/závěrečnou práci?

Tuto otázku si položil už každý z nás… Přihlaste se na tento workshop a my Vám poradíme, kde hledat literaturu a další zdroje. Přidáme tipy na zajímavé e-zdroje. Dojde i na to, jak citovat a vyhnout se plagiátorství.

Termíny:

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny.
 

Paměťové techniky

Učíte se a nemůžete si vše zapamatovat? Nevíte, jestli je lepší se biflovat nebo se aktivně učit? Nejen na tyhle otázky Vám dá odpověď workshop zaměřený na paměťové techniky.
Workshop trvá 1,5 hodiny a uskuteční se v případě minimálně tří zájemců.

Termíny:

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny.
 

Poprvé v SVK?

Jste u nás poprvé? Nebo jste našimi čtenáři již delší čas, ale zajímá Vás, co vše u nás můžete využít? V tom případě přijďte na krátkou exkurzi! Společně si projdeme knihovnu a pomůžeme Vám se u nás zorientovat. Zjistíte nejen, co nabízíme, ale také co a kde hledat. Rovněž Vám poradíme, kde můžete v klidu studovat.

Termíny:

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny.
 

Seznámení s digitálními knihovnami a jak v nich vyhledávat

Ztrácite se v digitálních knihovnách? Není vám jasné, proč se k některým dokumentům dostanete z pohodlí domova a k jiným ne? Chcete se naučit v digitálních knihovnách efektivně vyhledávat? Pak právě Vám je určen následující workshop. Seznámíme Vás s vybranými digitálními knihovnami, včetně projektu zpřístupnění děl nedostupných na trhu provozovaného Národní knihovnou. 

Termíny:

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny.
 


Komentovaná procházka s úkoly

Za Viktorem Fischlem, Karlem Čapkem a dalšími autory hurá do města!
 
Ještě to v Hradci tolik neznáte nebo Vás zajímá literatura? Pojďte s námi na svižnou procházku spjatou s významnými literáty.  Každý účastník obdrží brožuru s informacemi o trase, zastávkách, spisovatelích a několika úkoly, které budeme cestou společně plnit. Jsme zvědaví i na postřehy účastníků k místům, u kterých se zastavíme. Cesta měří asi 4,5 km. Začínáme v učebně 2 v 5. NP.

Termíny: 

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny.

 

První pomoc při psaní práce

Píšete seminární nebo závěrečnou práci a jste s rozumem v koncích? Nevíte, jak postupovat nebo kde hledat zdroje? Níže najdete tipy na postup a co vše můžete využít.
Potřebujete poradit k určitému tématu? Napište nám na inform@svkhk.cz nebo využijte naše rešeršní služby zde.
 

 

I. Postup

 1. Mám téma: v lepším případě si ho zvolím, nebo mi je předěleno.
 2. Téma si rozeberu: rozumím všem slovům? Co vlastně chci zjistit? Definuji si otázky.
 3. Zvolím si klíčová slova.
 4. Vyberu si informační zdroje.
 5. Sestavím si vyhledávací dotaz.
 6. Začnu vyhledávat.
 7. Ověřím si relevanci. Zkontroluji, zda mi systém nenašel nějaký nesmysl.
 8. Uložím si dokument a k němu citaci.
 9. Interpretuji, sdílím: pracuji s ním, podtrhávám, vypisuji, cituji, parafrázuji…

II. Klíčová slova

 • Slova nebo sousloví
 • Obsah, téma dokumentu
 • Obecně platná pravidla/odlišná v různých vyhledávačích
 • Podstatná jména v 1. pádě, často případná ve spojení s podstatnými jmény
 • Správná volba ušetří čas, někdy je třeba ladit
 • Nadřazené, podřazené pojmy, synonyma
 • Zadáním je otázka: Jak působí sociální sítě na dnešní mládež?
 • Škrtneme, co mezi klíčová slova nepatří: Jak působí sociální sítě na dnešní mládež?
 • Podstatná jména použijeme v 1. pádě: sociální sítě, mládež.
 • A máme klíčová slova, ale nám to nestačí: zkusíme podřazené pojmy a synonyma: Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, děti a mládež, mladí lidé, žáci, studenti….

III. Elektronické informační zdroje

 • Katalogy knihoven (Primo, Národní knihovna ČR,...)
 • Souborné katalogy (Souborný katalog ČR, Knihovny.cz)
 • Článkové databáze (ANL, Anopress, EBSCO, SpringerLink,...)
 • Katalogy/databáze zaměřené na určitý obor (Bibliografie dějin Českých zemí, Národní pedagogická knihovna, Oborová brána ART,...)
 • Databáze zaměřené na speciální druh dokumentu (Theses, ČSN online,...)
 • Volné odborné zdroje (Google Scholar)
 • Rozcestník k těmto či dalším zdrojůmhttps://1url.cz/czoeS
Vybrané zdroje podrobněji:
 • https://1url.cz/Qzoeg
 • Není to pouze klasický katalog
 • Nabízí všechny zdroje knihovny na jednom místě
 • Katalog + Digitální knihovna SVK HK + EBSCOhost, některé volně dostupné zahraniční zdroje, akademické práce
 • https://1url.cz/yzoe7
 • Volný přístup
 • Zahrnuje katalogy spolupracujících knihoven po celé ČR
 • České i zahraniční monografie, speciální dokumenty, periodika (časopisy, sborníky)
 • https://1url.cz/mzoQz
 • Volný přístup, všeobecná témata
 • Výběr článků v českých novinách, časopisech, sbornících
 • Od roku 1990
 • Některé články i s plným textem volně dostupné
 • https://1url.cz/czoeS
 • Placený přístup: hradí knihovna
 • Portál vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
 • Obsahuje plné texty článků, elektronických knih
 • https://1url.cz/HzoQQ
 • Národní registr závěrečných prací, systém pro odhalování plagiátů
 • Je vyvíjen a provozován MU, zahrnuje práce 56 zapojených škol
 • Většinou s plnými texty a hodnocením
 • Inspirace: struktura, použitá literatura
 • https://1url.cz/hzoQN
 • Portál, který umožňuje prohledávání „neviditelného“ webu
 • Odborná literatura česká i zahraniční: knihy, články, výzkumné zprávy, akademické práce
 • Některé dokumenty dostupné zdarma v plných textech, jiné jen v bibliografických citacích

IV. Proč a jak citovat

 • Umožňujeme zpětné vyhledání původního dokumentu
 • Dodržujeme autorský zákon (č. 121/2000 Sb.)
 • Dokládáme schopnost práce s literaturou
 • Poskytujeme další zajímavé zdroje k tématu
 • Použití cizí myšlenky ve vlastním textu bez uvedení zdroje
 • Citovat musíme i fotografie, obrázky, grafy, tabulky
 • Nejedná se pouze o kopírování – existují různé formy plagiátorství…
 • Vytvoření bibliografických citací
 • Uspořádání jejich seznamu určitým jednotným způsobem
 • Odkazování v textu na bibliografické citace v seznamu
 • Citát/přímá citace = doslovné převzetí textu, zvýrazněn uvozovkami a kurzívou
 • Parafráze/nepřímá citace = převyprávění cizí myšlenky vlastními slovy
 • Na konci odkaz na zdroj, ze kterého jsme čerpali
 • Udávají podobu citace v textu a v soupisu literatury
 • Definují údaje, které se musí v citaci objevit a v jaké podobě
 • Citačních stylů existuje několik tisíc
 • Nejrozšířenějším v ČR je norma ČSN ISO 690
 • ČSN ISO 690: POTŮČEK, Jakub. Hradec Králové: architektura a urbanismus: 1895-2009. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2009. ISBN 978-80-86472-42-3.
 • Chicago style: Potůček, Jakub. 2009. Hradec Králové: Architektura A Urbanismus 1895-2009. Hradec Králové: Muzeum východních Čech ve spolupráci s vydavatelstvím Garamon.
 • MLA style: Potůček, Jakub. Hradec Králové: Architektura A Urbanismus 1895-2009. Hradec Králové: Muzeum východních Čech ve spolupráci s vydavatelstvím Garamon, 2009. Print.
 • Citace.com
 • Online systém pro vytváření a správu bibliografických citací
 • V češtině, volně dostupný
 • Primárně zaměřený na citování podle normy ČSN ISO 690
 • Generování nejrůznějších citací (bez nutnosti ukládání)

Použité zdroje

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl. ISBN 978-80-260-6074-1.

HLOUŠKOVÁ, Adriana. Koncept otevřené univerzity: Realizace ve vybraných zemích EU. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.