Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Další dokumenty

Další dokumenty

Zřizovací listina

Oznamování protiprávního jednání podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

S účinností od 1. 8. 2023 zprovoznila Studijní a vědecká knihovna Hradci Králové důvěryhodný vnitřní oznamovací systém, který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním a ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob.

Certifikát dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií a Energetická politika

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.