Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Zpravodaj U nás

Knihovnicko-informační zpravodaj U nás

Místní nabídka:

U NÁS

Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje
Čtvrtletník
Určeno knihovnám Královéhradeckého kraje
Vychází s podporou Královéhradeckého kraje
Vychází v tištěné a v elektronické /rozšířené/ verzi

Náklad tištěné verze 600 výtisků
Sazba a tisk: AD reklama, s.r.o.
MKČR E 14191
ISSN 0862-9366 (Print)
ISSN 2571-4597 (Online)

Redakční rada:
Mgr. Jana Benešová - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. Vladimíra Buchtová - SVK Hradec Králové, Miroslava Cvejnová - Městská knihovna Dobruška, Bc. Kateřina Hubertová - Knihovna města Hradce Králové, Ester Horáková - Místní knihovna Podbřezí, Mgr. Marta Lelková - Městská knihovna Broumov, PhDr. Olga Pitašová - Lékařská knihovna LF UK v Hradci Králové, Mgr. Petra Řoutilová (šéfredaktorka) - SVK Hradec Králové, Bc. Eva Semrádová - SVK Hradec Králové, Mgr. Marta Pešková Staníková - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Mgr. Eva Svobodová - SVK Hradec Králové, Markéta Tučková - Obecní knihovna Batňovice, Mgr. Vanda Vaničková, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Božena Klabalová (jazyková korektorka)

Vydává Studijní a vědecká knihovna
Hradecká 1250
500 03 Hradec Králové
Tel.: 494 946 200

© Copyright SVK HK
Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo šířena jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.