Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Personalista

Personalista

Personalista: Mgr. Bohdana Hladíková

Podílí se na koncepční činnosti SVK HK v oblasti personální práce a ochrany osobních údajů. Organizuje výběrová řízení a vede osobní pohovory s uchazeči o práci v knihovně. Podílí se na provázení nových zaměstnanců procesem adaptace. Zajišťuje průběžné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Pořádá teambuildingové aktivity a neformální setkávání zaměstnanců. Pomáhá řešit konfliktní situace na pracovišti. Jednou za dva roky organizuje konferenci o personální práci v knihovnách.