Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Projekty a programy

 • Název: Databáze Academic Search Complete EBSCOhost, zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2019
  Program: VaVpI 4.3 SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3, výzva 4.3 “Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven“.
  Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
  Řešitel: Mgr. Lenka Málková, Mgr. Gabriela Holečková
 
 • Název: Informační zdroje: přístup do databází firmy Anopress (TamTam), ASPI  a Library PressDisplay (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2017
  Program: VISK 8/A
  Zadavatel: Ministerstvo kultury
  Garant: Národní knihovna Praha
  Řešitel: Mgr. Lenka Málková, Mgr. Vlasta Havrdová
 
 • Název: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání – databáze SpringerLink (konsorciální projekt)
 • Termín: 2013-2017
  Program: VaVaI LR-1301
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Národní technická knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databáze Business Source Complete EBSCOhost (konsorciální projekt)
  Termín: 2013-2017
  Program: VaVaI LR-1308: rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (2013‑2017, MSM/LR)..
  Zadavatel: Národní knihovna ČR
  Řešitel: Mgr. Vlasta Havrdová, Mgr. Gabriela Holečková  

 

 • Název: Přístup do databáze EBSCO (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VZO9006 v rámci programu INFOZ MŠMT
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Národní knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databáze ProQuest Central (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VZO9015 v rámci programu INFOZ MŠMT
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Vysoká škola ekonomická Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databáze SpringerLink (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VZO9003 v rámci programu INFOZ MŠMT
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Garant: Národní technická knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Přístup do databází Infobanka ČTK, ASPI a Anopress (TamTam) (konsorciální projekt)
  Termín: 2009-2012
  Program: VISK 8/A
  Zadavatel: Ministerstvo kultury
  Garant: Národní knihovna Praha
  Řešitel: PhDr. Božena Klabalová, Mgr. Lenka Málková
 
 • Název: Výuka počítačové a informační gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL. Regionální vzdělávací centrum Hradec Králové.
 • Termín: 1.1.-31.12.2006
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: PhDr. Alena Součková
  Dokumenty: projekt - MS WORD - 32 kB, Adobe Acrobat - 125 kB, ZIP - 5,5 kB
                     
 • Název: Výuka počítačové a informační gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL. Regionální vzdělávací centrum Hradec Králové.
 • Termín: 1.1.-31.12.2002
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: PhDr. Alena Součková
  Dokumenty: zpráva o plnění cílů - MS WORD - 58,5 kB, Adobe Acrobat - 71 kB, ZIP - 8 kB
       
 • Název: Regionální vzdělávací centrum Hradec Králové. Výuka počítačové a informační gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL.
 • Termín: 1.1.-31.12.2001
  Program: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: PhDr. Alena Součková
  Dokumenty: zpráva o využití dotace – MS WORD - 29,5 kB, Adobe Acrobat - 62 kB, ZIP - 5 kB
   
 • Název: Retrokonverze záznamů regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta 1800-1965 - tvorba souborné elektronické databáze. (Kooperativní projekt knihoven a muzeí Královéhradeckého kraje)
 • Termín: 1.1.-31.12.2001
  Program: VISK 5
  Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR http://www.mkcr.cz
  Řešitel: Mgr. Eva Svobodová
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 30 kB, Adobe Acrobat - 56 kB, ZIP - 5 kB
   
 • Název: Zpřístupnění katalogu seriálů uživatelům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové prostřednictvím elektronické databáze
 • Termín: od října 1999 do konce ledna 2000
  Program:  
  Zadavatel: Open Society Institute http://www.osf.cz
  Řešitel: Marie Pokorná, Mgr. Eva Svobodová
  Dokumenty: popis projektu - MS WORD - 25,5 kB, Adobe Acrobat - 48,5 kB, ZIP - 3 kB