Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Vzdělávání > Kurzy pro veřejnost

Kurzy.png

Trénování paměti


V SVK HK v současnosti působí tři certifikované trenérky paměti, které pro veřejnost připravují pravidelné kurzy trénování paměti. Zároveň se zapojují do každoroční akce Národní týden trénování paměti (NTTP), jehož cílem je pomocí osvětových přednášek seznámit veřejnost s touto problematikou. V rámci NTTP bývají v SVK HK pořádány i přednášky odborníků na dané téma. Více o trénování paměti v knihovnách se můžete dočíst zde.

Chcete si udržet duševní svěžest a odreagovat se od každodenních starostí? Potřebujete rozhýbat malé šedé buňky? Navštivte kurz trénování paměti, který pro Vás vede naše certifikovaná trenérka. 

Více informací získáte na e-mailové adrese: inform@svkhk.cz.

 

Aktuální termíny:

Na podzim 2024 plánujeme další kurz.

Jazykové kurzy


Jsme krajská knihovna poskytující bezplatnou výuku českého jazyka pro cizince od konce roku 2022 až po současnost. Aktuálně nabízíme dva kurzy českého jazyka pro cizince na úrovních A2 a B1, které jsou dostupné od září 2023. Také nabízíme Konverzační klub pro cizince. Konverzační klub je skvělou příležitostí k praktickému uplatnění vašich jazykových dovedností a navázání nových přátelství. Každý kurz je zakončen zkouškou, pokud splníte podmínky kurzu, obdržíte osvědčení o jeho absolvování.
Naše kurzy jsou navrženy tak, aby pomohly cizincům rozvíjet a zdokonalovat jejich jazykové dovednosti v češtině. Využíváme moderní výukové metody a materiály, které jsou přizpůsobeny potřebám našich studentů. Naši kvalifikovaní lektoři vám pomohou s porozuměním, mluvením, čtením i psaním.

Připojte se k nám a objevte radost z učení se češtiny.

Budeme se těšit na vaši účast a společně dosáhneme vašich jazykových cílů!

Prihlaska.png

O lektorkách jazykových kurzů

Mgr. Michaela Hašková
michaela.haskova@svkhk.cz
+420 494 946 255

Titul Mgr. jsem získala na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde jsem se specializovala na učitelství českého jazyka a tělesné výchovy. Začínala jsem jako učitelka na hradeckých základních školách. Po mateřské dovolené jsem se rozhodla pro změnu a od roku 2008 pracuji jako knihovnice ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
Od roku 2010 působím v prezenčních službách, nyní zpracovávám rešerše, koordinuji informační vzdělávání, tvořím a vedu lekce a workshopy. V poslední době se více zaměřuji na mediální vzdělávání. Když nejsem ponořená do knih a databází, jsem ráda venku - příroda, jízda na kole, studená voda, běh, to je můj svět. Pořád se snažím vzdělávat a ráda k tomu vedu i druhé. Bude mi ctí se s Vámi potkat na jazykovém kurzu či při jiné příležitosti.


Jazyky: CZE, ENG

Bc. Monika Halchynska
monika.halchynska@svkhk.cz
+420 494 946 223
mobil: 720 820 343
Instagram: @teacher_czech.art

Pocházím z ukrajinského města Cherson, v roce 2013 jsem se přestěhovala do České republiky. V roce 2021 jsem dokončila bakalářské studium na Univerzitě Hradec Králové, obor Ruský jazyk a Výtvarná výchova.
Od roku 2022 působím ve Studijní a vědecké knihovně jako lektorka a mimo jiné se zabývám integračními projekty pro cizince. Spolupracuji s dalšími institucemi jako např. IOM, Integrační centrum pro cizince, Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách, Muzeum východních Čech atd. Pro propagaci svých výtvarných projektů spravuji Instagram Výtvarné dílny, na němž může každý nahlédnout do průběhu výuky a zákulisí lektorské práce. Ve volném čase sportuji, kreslím a věnuji se psychologii. Plynule mluvím česky, ukrajinsky a rusky.


Jazyky: CZE, UKR, RUS

Seznamte se s pravidly jazykových kurzů

Pravidla absolvování jazykového kurzu pro cizince jsou následující:

 • Registrace přes online formulář: Registrace je prvním krokem k zajištění místa v kurzu.
 • Potvrzení registrace od lektorky: Po přijetí registračního formuláře lektorka zkontaktuje studenty s potvrzením jejich registrace. Tímto potvrzením je zajištěno, že bylo místo v kurzu úspěšně rezervováno.
 • Pravidelná docházka: Je očekáváno, že studenti budou pravidelně docházet na všechny hodiny kurzu. Pravidelná účast je důležitá pro efektivní učení a pokrok ve znalostech jazyka. Maximálně 4 absence za semestr: studenti mají možnost omluvit si až 4 absence za semestr. Je však důležité, aby se omluvy a absence předem oznámily lektorce. Častější absence může mít dopad na pokrok studenta a jeho schopnost držet krok s ostatními účastníky a také na obdržení osvědčení a účasti na finální zkoušce.
 • Komunikace a aktivity na hodinách: Komunikace s lektorkou a ostatními studenty je nezbytná pro rozvoj mluvení a porozumění. Účast na různých aktivitách a cvičeních na hodinách je rovněž důležitá pro praktické osvojení jazyka. • Průběžné psaní písemek a testů: Během kurzu studenti píší písemné práce a testy, které slouží k hodnocení jejich pokroku. Tyto průběžné testy umožňují lektorce sledovat a poskytnout zpětnou vazbu ohledně pokroku studenta.
Dodržování těchto pravidel pomáhá zajistit, že studenti plně vyžívají kurz k dosažení maximálního rozvoje svých jazykových schopností.

Aktuální nabídka kurzů:

Český jazyk pro začátečníky A1 – ukončeno

Náš jazykový kurz českého jazyka pro cizince úrovně A1 je určen pro ty, kteří nemají žádné nebo mají minimální znalosti češtiny. Během kurzu se studenti seznámí se základní slovní zásobou, jednoduchými gramatickými strukturami a výslovností.
Kurz se zaměřuje na praktickou komunikaci a každodenní situace, které studenty mohou potkat v České republice.

 
Pomocí interaktivních cvičení, rozhovorů a hraní rolí se studenti naučí jednoduché konverzační dovednosti a získají sebejistotu v používání češtiny. Během kurzu budou studenti postupovat systematicky od základů českého jazyka. Naučí se představit se, popsat své zájmy, objednat si v restauraci, nakupovat v obchodě, ptát se na cestu a mnoho dalších praktických dovedností. Důraz je kladen na procvičování slovní zásoby a gramatických struktur prostřednictvím různých cvičení a aktivit. K dispozici budou také audio a vizuální materiály, které pomohou studentům s výslovností a porozuměním češtině. Naši kvalifikovaní lektoři vytvoří podpůrné a přátelské prostředí, ve kterém se studenti mohou cítit pohodlně a motivovaně. Náš cíl je připravit studenty na efektivní komunikaci v češtině a rozvíjet jejich základy jazyka v příjemném a interaktivním prostředí. Tento kurz byl úspěšně ukončen za podpory Nadace OSF (Projekt: Podpora cizinců v novém kulturním prostředí, grant od ledna do června 2023).
Co můžete očekávat od našeho kurzu?
 • Interaktivní výuka: Zaručujeme vám dynamické a interaktivní lekce, kde budete mít příležitost aktivně se zapojit, procvičovat učivo a komunikovat s ostatními studenty.
 • Základy gramatiky: Naučíte se základní gramatické struktury, jako jsou slovosled, skloňování, příslovce a mnoho dalšího. Budete mít dostatek příležitostí procvičovat je v praxi.
 • Rozšiřování slovní zásoby: Postupně budete rozšiřovat svou slovní zásobu o důležitá slova a fráze potřebná pro každodenní komunikaci v češtině.
 • Komunikační dovednosti: Naučíte se vyjádřit základní informace o sobě, položit otázky, požádat o pomoc, vyjádřit své preference a popsat jednoduché situace.
 • Praktické cvičení: Kromě lekcí vám poskytneme cvičení, která vám pomohou procvičit a utvrdit nově nabyté znalosti. Budete mít příležitost praktikovat češtinu ve skupinových diskuzích, v různých rolích, poslechových cvičeních a dalších aktivitách.
Připojte se k nám na našem kurzu českého jazyka pro cizince úrovně A1 a otevřete si dveře ke komunikaci a objevování českého jazyka a kultury. Naučíme vás základy, abyste se mohli bezstarostně pohybovat v českém prostředí a navazovat nová přátelství. Těšíme se na vás!

Aktuální termíny

Počet studentů: 20
Termín: 03. 10. 2022 – 26. 06. 2023
Lektorka: Bc. Monika Halchynska

 

Český jazyk pro pokročilé A2 – obsazeno

Chcete se plynuleji dorozumívat a zlepšit svou schopnost porozumět češtině? Tento kurz je přesně to, co potřebujete!
V našem kurzovním plánu se zaměřujeme na důležitá témata pro každodenní život, orientaci ve městě, nákupy a mnoho dalšího. Během kurzu budeme také pracovat s autentickými materiály, jako jsou články, videa a dialogy, abychom vám pomohli rozšířit vaše jazykové dovednosti a lépe pochopit českou kulturu.

 
Naše hodiny jsou interaktivní a zábavné, s různými aktivitami a cvičeními, které vám pomohou uplatnit nově nabyté znalosti.
Cílem jazykového kurzu českého jazyka pro cizince na úrovni A2 je pomoci studentům rozvíjet a zdokonalovat jejich dovednosti ve čtení, psaní, mluvení a poslechu češtiny. Zde je náčrt popisu takového kurzu:
 • Úroveň jazyka: Kurz je určen pro studenty na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF).
 • Cíle kurzu: Cílem kurzu je zlepšit komunikační schopnosti studentů na úrovni A2 v rámci běžných každodenních situací. To zahrnuje porozumění jednoduchým textům, zvládnutí základní slovní zásoby a gramatiky, schopnost vyjádřit se v jednoduchých větách a porozumět základním instrukcím a pokynům.
 • Struktura kurzu: Kurz se skládá z lekcí zaměřených na různé dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Během každé lekce se budou studenti věnovat konkrétním tématům, jako je představení se, rodina, volný čas, nakupování, cestování apod. Kurz také zahrnuje praktické cvičení a interakce ve třídě.
 • Materiály a zdroje: Kurz využívá různé učebnice, pracovní sešity a audiovizuální materiály, které jsou speciálně navrženy pro studenty na úrovni A2. Tyto materiály pomáhají studentům rozvíjet slovní zásobu, gramatiku a komunikační dovednosti.
 • Hodnocení a zkoušky: Během kurzu se studenti účastní hodnocení a průběžných testů, které jim umožňují sledovat svůj pokrok a identifikovat oblasti, které vyžadují další práci. Na konci kurzu se koná závěrečná zkouška, která ověřuje znalosti a dovednosti studentů na úrovni A2.
 • Výuková metoda: Výuka bude probíhat interaktivně, studenti se aktivně zapojují do diskusí, skupinových cvičení a rolí, aby rozvíjeli své komunikační dovednosti. Učitel bude poskytovat návody, korigovat chyby a podporovat studenty v jejich jazykovém rozvoji.

Aktuální termíny

Počet studentů: 20
Termín: od září 2023
Lektorka: Bc. Monika Halchynska
Konzultační hodiny: v pátek (předchozí domluva nutná)


Čeština pro pokročilé B1 – obsazeno

Získejte jistotu a plynulost v komunikaci a otevřete si dveře k širšímu porozumění českému jazyku a kultuře s naším pokročilým kurzem pro cizince na úrovni B1. Naše kurzy českého jazyka pro cizince na úrovni B1 nabízejí dynamické a stimulující prostředí, ve kterém můžete zdokonalit své jazykové dovednosti. Získáte pevný základ ve slovní zásobě a gramatice a naučíte se vyjadřovat se s větší přesností a plynulostí.
 
Kurz českého jazyka pro cizince na úrovni B1 je určen pro studenty, kteří již ovládají základy češtiny a chtějí své jazykové dovednosti posunout na vyšší úroveň. Tento kurz se zaměřuje na zdokonalení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby, aby studenti byli schopni vést plynulé a souvislé konverzace v češtině.
Co vás čeká na našem kurzu českého jazyka pro cizince B1?
 • Rozšíření slovní zásoby: Budete se seznamovat s novými slovy a frázemi, abyste si rozšířili svůj jazykový repertoár a mohli se lépe vyjádřit v různých situacích.
 • Zdokonalení gramatiky: Prohloubíte své znalosti gramatických struktur a naučíte se je používat s větší jistotou. Budete se soustředit na pokročilejší konstrukce vět, časy a další gramatické prvky.
 • Komunikativní dovednosti: Budete se zaměřovat na zdokonalení svých komunikačních dovedností. Naučíte se vyjadřovat své názory, argumentovat, vyprávět příběhy a aktivně se účastnit diskuzí.
 • Čtení a poslech: Budete mít možnost číst a poslouchat autentické materiály, jako jsou novinové články, rozhovory, krátké příběhy a média, abyste si zlepšili své porozumění a plynulost. Cvičení zaměřená na čtení a poslech pomáhají studentům rozvíjet porozumění a zlepšit si schopnost extrahovat informace z autentických materiálů.
Kurz českého jazyka pro cizince na úrovni B1 nabízí stimulující prostředí, kde studenti mají příležitost procvičovat své jazykové dovednosti v různých praktických situacích. Učitelé poskytují podporu, zpětnou vazbu a individuální přístup, aby studenti mohli dosáhnout pokroku a dosáhnout svých jazykových cílů.

Aktuální termíny

Počet studentů: 20
Termín: od září 2023
Lektorka: Mgr. Michaela Hašková
Konzultační hodiny: v pátek (předchozí domluva nutná)


Konverzační klub pro cizince  obsazeno

Chcete zlepšit svou schopnost komunikace v češtině a získat větší jistotu v mluvení? Připojte se k našemu konverzačnímu klubu, kde si budete moct procvičovat a zdokonalovat své dovednosti v neformálním a přátelském prostředí.
 
Co vás čeká v našem konverzačním klubu češtiny?
 • Pohodlná a podporující atmosféra: Náš klub je otevřený a přátelský prostor, kde se můžete cítit pohodlně a svobodně se vyjadřovat. Vytvoříme přátelskou atmosféru, díky které můžete trénovat svou mluvenou češtinu bez obav.
 • Konverzační cvičení: Budete mít příležitost zapojit se do různých konverzačních cvičení a aktivit, které vás podpoří v aktivním používání češtiny. Diskutujte o různých tématech, vyprávějte příběhy, hrajte role a zdokonalujte svou schopnost vyjadřování.
 • Korekce a zpětná vazba: Naši zkušení lektoři budou poskytovat korekce a zpětnou vazbu na vaši mluvenou češtinu. Pomůžeme vám opravit chyby a nabídneme užitečné tipy a triky, jak zdokonalit váš projev.
 • Různorodá témata: Každý týden se budeme věnovat různorodým tématům, abyste mohli prozkoumávat různé oblasti života a kultury. Budeme diskutovat o cestování, jídle, umění, sportu, zvyklostech a dalších zajímavých tématech.
 • Setkání s ostatními cizinci: Naše konverzační setkání jsou skvělou příležitostí setkat se s dalšími cizinci, kteří se také učí češtinu. Budete mít šanci sdílet své zkušenosti, učit se od sebe navzájem a navázat nová přátelství.
Cíle našeho konverzačního klubu pro cizince jsou následující:
 • Zlepšení komunikačních dovedností: Hlavním cílem je pomoci studentům zlepšit jejich schopnost komunikace v češtině. Cvičení a konverzace v klubu umožní studentům procvičovat mluvení, poslouchání a porozumění češtině v reálných situacích.
 • Zvýšení sebevědomí v mluvení: Častá praxe a podpora ve skupině pomohou studentům získat větší jistotu v mluveném jazyce. Budeme se snažit vytvořit přátelskou a podporující atmosféru, ve které se studenti budou moci pohodlně vyjadřovat a rozvíjet své dovednosti.
 • Získání plynulosti a spontánnosti: Konverzační klub je ideálním místem k rozvoji plynulosti a spontánnosti v řeči. Studenti se naučí reagovat rychle, vytvářet vlastní věty a vyjadřovat své myšlenky bez váhání.
 • Rozšíření slovní zásoby: Průběžné konverzace a diskuse o různých tématech pomohou studentům rozšířit jejich slovní zásobu. Budou se seznamovat s novými slovy a frázemi a naučí se je používat v kontextu.
 • Porozumění kultuře a životu v České republice: Během konverzace se budeme věnovat různým aspektům české kultury, tradic a života v České republice. Studenti získají hlubší porozumění českému prostředí a budou si rozvíjet kulturní povědomí.
 • Vytvoření komunitního prostředí: Konverzační klub je také místem, kde se studenti mohou setkat s dalšími lidmi, kteří se učí češtinu. Vytvoří se komunitní prostředí, kde si studenti mohou vyměňovat zkušenosti, učit se od sebe navzájem a navazovat přátelství.
Tyto cíle jsou zaměřeny na podporu studentů v jejich jazykovém rozvoji a vytvoření inspirujícího prostředí, ve kterém se mohou cítit pohodlně a růst ve svých jazykových schopnostech.

Aktuální termíny

Počet studentů: 20
Termín: od září 2023
Lektorka: Bc. Monika Halchynska

 


Kurzy šití
 

Zveme vás na nový projekt naší knihovny – kurz šití pro veřejnost! Ať už jste zkušená/zkušený krejčová/krejčí nebo úplný začátečník, naše kurzy šití nabízejí skvělou příležitost proniknout do světa látek, nití a kreativity. Tento kurz je přizpůsobeny různorodému publiku a jeho cílem je inspirovat a vzdělávat. Účastníci budou mít možnost naučit se základní techniky šití, prozkoumat různé projekty a osvojit si pocit úspěchu při výrobě vlastních jedinečných kousků. A co je na tom nejlepší? Doporučujeme vám, abyste si s sebou přinesli vlastní šicí stroj, čímž si zajistíte, že budete pohodlně ovládat nástroje, které budete používat i mimo učebnu. Připojte se k nám, abychom společně provlékli jehlu představivosti a zručnosti a sešili společnou vášeň pro umění šití.

Aktuální termíny:

V tuto chvíli nejsou vypsány žádné termíny.
 

Na začátek