Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Reference.pngLekce informačního vzdělávání

V úterý 28. 6. 2019 jsme se s předmaturitním ročníkem vydali do východních Čech po stopách Karla Čapka. Naše putování jsme zahájili ve Studijní a vědecké knihovně v HK, kde se nás velmi mile ujal Mgr. Jiří Valový, který začal náš program malým kvízem, kde jsme si připomněli důležité události z autorova života. Studenti si poté rozebrali košíky, kde našli zadání práce, a rozprchli se po knihovně. Studenti si vyzkoušeli práci s katalogem, starými novinami a ebooky. Po hodině následovala společná prezentace nalezených poznatků. Namísto nezáživné přednášky studenti sami informace vyhledali a sami je přednesli svým spolužákům. Z knihovny jsme odcházeli chytřejší a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Jana Chadimová

Jsme vždy rádi, když se lekce líbí nejen učitelům, ale samozřejmě také žákům, které k nám přivedli. Milým příkladem chvály jsou slova Mgr. Vlasty Drobné a jejích žáků, kteří k nám v listopadu 2019 dorazili příznačně na lekci věnovanou Václavu Havlovi a sametové revoluci

Více se dočtete zde

Žáci Střední školy hotelnictví a společného stravování zavítali do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, kde se v rámci výuky zaměřené na přípravu ke státní maturitě zúčastnili praktického literárního semináře na téma: „...takových žen je velmi málo na světě…“ Tematická lekce byla věnována spisovatelce Boženě Němcové, u které si v příštím roce připomeneme 150. výročí úmrtí.

Žáci velmi zajímavou a zábavnou formou zjišťovali informace ze života, díla a korespondence regionální autorky. Ve skupinkách se zamýšleli nad jejím nelehkým osudem, pracovali s textem tištěným i digitálním, a dokonce měli možnost si vyzkoušet i čtečku elektronických knih. V praxi to znamená, že dvoučlenné skupinky studentů se rozběhly po všech prostorách i patrech rozsáhlé budovy a plnily úkoly, které vycházely z pracovních listů připravených knihovnou.

Literární lekci žáci zakončili tím, že spolužáky seznámili se svojí prací, s novinkami a zajímavostmi, které o Boženě Němcové zjistili. „Akce v knihovně se mi velmi líbila. Mám pocit, že teď vím o Boženě Němcové snad úplně všechno. Rád bych si toto zopakoval i těsně před maturitou,“ říká spokojeně student 1. H Jiří Zima.

Celé dění včetně prezentace probíhalo pod odborným dohledem lektorky Marie Štyndlové, která tento seminář v knihovně připravila. „Studenti pracovali senzačně. Vůbec si nepřáli, abych jim pomáhala, což není úplně obvyklé. Při prezentacích prokázali dobrou týmovou práci a velkou dávku samostatnosti,“ zhodnotila návštěvu studentů z teplické hotelovky Marie Štyndlová.

Mgr. Vlasta Drobná

Převzato z http://www.sshssteplicenm.cz

Vyšlo rovněž v tisku.

Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové navštěvuji se svými žáky pravidelně již od roku 2010. Výukové lekce, které SVK pro žáky a studenty připravila, vnímám jednak jako výborné zpestření výuky, při níž žáci obyčejně sedí jen v lavicích a poslouchají vyprávění jednoho člověka - učitele, byť i toto vyprávění může být sebevíce poutavé, případně sami něco vyhledávají, ale stále to je jen ve třídě, jednak jako perfektní aktivní zapojení žáků do procesu získávání informací, objevování něčeho nového, potvrzení si černé na bílém toho, co už někdy slyšeli nebo jen obyčejné zkonstatování, že: „... odpověď na tuto otázku ani hledat nemusím, protože ji prostě znám.“

Stejně tak vím, že většina našich žáků do SVK ráda jezdí, dokonce mi mnozí po první návštěvě říkají, že je pátrací práce ve slovnících, knihách nebo v počítači začala velmi bavit.

Z těchto důvodů jsem i já jako učitelka za nabídku výukových lekcí pro žáky ve Studijní a vědecké knihovně velmi vděčná a vím, že bude-li možnost, vždy se budu s dalšími a dalšími třídami opakovaně vracet, neboť se mi tato spolupráce s knihovnou pro výuku i pro aktivní zapojení žáků vždy v dobrém zúročí.

Mgr. Eva Sychrová

Již několik let navštěvujeme s našimi studenty lekce informační výchovy v SVK HK, vlastně ihned od jejich nabídnutí veřejnosti a školám. Cením si toho, že nabízená témata se neustále rozšiřují. Se studenty je využívám ve všech ročnících střední školy hlavně v rámci hodin českého jazyka, ale dnes již také jazyka anglického. Lekce přinášejí příjemné zpestření výuky. Jelikož se SVK HK spolupracujeme dlouhodobě, vážím si také toho, že jednotlivé lekce reagují na naše připomínky, a tím se neustále vyvíjí, aby pro studenty byly co nejpřínosnější a nejzábavnější. Děkuji také za ochotu a vřelý přístup zaměstnanců knihovny. S našimi studenty přijdeme zase.

Mgr. Marek Trejtnar

Na naší škole je v rámci našeho ŠVP každoročně pořádán projektový den. Od druhého ročníku žáci pracují na různých tématech. Ve druhých třídách téma tohoto projektu zní: Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech- Dánsko.

V roce 2012 jsme oslovili paní Michaelu Haškovou, zda bychom v rámci tohoto projektu mohli navštívit vědeckou knihovnu. Přímo pro naše téma byl připraven velice zajímavý a zábavný program„ Evropští autoři pro děti“. Pomocí dětských knížek žáci poznávají kulturu ostatních evropských národů. Tento program každý rok využívají všechny naše druhé třídy. Učitelé i žáci jsou velice spokojeni.

Mgr. Irena Vaněčková

 

Workshopy

Bylo to zajímavé. Workshop se mi moc líbil. Zjistila jsem, kolik dětí chodí s cizími lidmi z internetu. A jak velké procento to je.

Workshop je zajímavě a dobře pojatý. Bylo by užitečné do něj zakomponovat dezinformace z oblasti politiky, příklady a možné důsledky pro společnost.

Vše se mi líbilo. Překvapilo mě, jak málo stačí k tomu, aby fotka vyjadřovala něco jiného.

Vše se mi líbilo. Občas mě teda dostalo, když tam byly ty photoshopy.

Workshop se mi líbil. Plusem byla interakce s mobily posluchačů.

Příběh o Amandě Todd byl velmi zajímavý. Především mě překvapila reakce okolí.

Určitě se mi to líbilo a doufám, že mě něco nenachytá.

Myslím, že je dobře, že toto ukazujete a šíříte mezi lidi. Já jsem se sice nic nového nedozvěděla, ale mnoho lidí si třeba něco uvědomilo.

Workshop se mi líbil, byl zajímavý a zábavnou formou (např. hlasování přes mobily).

 

Služby (nejen) pro studenty VŠ

Workshop se mi líbil, přínosné informace.

Dobré rady k seřazení myšlenek a naplánování práce.

Užitečné tipy k vyhledávání literatury.

Spokojenost, určitě dále pořádat podobné semináře a hlavně i pro úplné začátečníky.

Děkuji za seminář, líbily se mi rady na možnosti hledání různých zdrojů, potřebovala bych příklady citací.

Pěkně zpracováno, chválím prezentaci, která byla přehledná.

Široká nabídka zdrojů včetně zahraničních (cizojazyčných), prakticky vyzkoušená klíčová slova, individuální přístup, pracovní list/materiál pro zápisy.

Workshop splnil má očekávání, ve škole jsem nebyla seznámena a toto bylo pro mě velmi přínosné, velké plus ukázek stránek.

Děkujeme za seminář oběma lektorkám, ocenila bych u citací (hlavně parafrází) i konkrétní příklady.

Workshop byl pro mě velmi přínosný, nejvíce mě obohatily databáze článků.