Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Pro knihovny

Pro knihovny

Doporučujeme

Informační skládačka: Veřejná knihovna - srdce obce

S radostí vám představujeme nový publikační počin Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven. Materiál je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny, tak aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců veřejných knihoven. Poslouží i také jako podpůrný materiál při komunikaci s architekty nebo designéry, také při vyjednávání finanční podpory vaší knihovny a jejího dalšího rozvoje. Brožura vznikla ve spolupráci s Ing. arch. Tomášem Hořavou, který má velké zkušenosti s rekonstrukcemi a vybavováním veřejných knihoven
Součástí brožury je také pracovní list "Jak na novou knihovnu", který obsahuje čtyři okruhy otázek. Doporučujeme jej využít i v případě, že se na rekonstrukci či obnovu knihovny zatím nechystáte.
Brožura včetně pracovního listu je k dispozici ke stažení zde.


Informační zdroje ke krizi na Ukrajině:

Informační rozcestník SVK HK.
Knihovny Ukrajině: materiály pro práci s ukrajinskými dětmi.
 
                                                        
2023-KNIHOVNA-MISTO-SETKAVANI-1-pruhledne.pngTématem krajské propagační kampaně roku 2023 je komunitní život v knihovnách a jejich prostory. 

 
Udržitelnost v knihovnách

Od roku 2015 až do roku 2030 jsou hlavním programem OSN cíle udržitelného rozvoje. V České republice se k šíření těchto cílů přihlásila skupina knihovnic a knihovníků zajímající se o udržitelný rozvoj, která získala podporu SKIPu, SDRUKu, informačního centra OSN v Praze, záštitu ministerstva životního prostředí, ministerstva kultury a v březnu přibyla záštita České komise pro UNESCO. V roce 2021 je proto hlavním tématem knihoven udržitelnost.

Více informací získáte na stránkách https://udrzitelna.knihovna.cz/
 

 
►  Koncepce.knihovna.cz
     Tři pilíře Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030
 

Aktuální zprávy

Vzdělávání

Zpravodaj U nás
  
banner_234x60_022.jpg