Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Pro knihovny

Pro knihovny

Doporučujeme

Nové číslo zpravodaje U nás

Vyšlo letní číslo knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U nás. 
Rubrika VIZE 28 se věnuje tématům Prostory a vybavení knihoven a Služby knihoven knihovnám.
V rubrice ŠUMNÉ KNIHOVNY se představuje Obecní knihovna Butoves na Jičínsku a znovuotevřená pobočka Městské knihovny Vamberk-Merklovice. A v rubrice PROSTORY se seznámíme s nově vybavenou knihovnou ve Studnici na Náchodsku. Tato knihovna získala na nákup vybavení krajskou finanční podporu v rámci Programu obnovy venkova.

NAŠE TÉMA pokračuje v sledování inovací, které do knihoven přináší AI. A vdalších rubrikách jsou připraveny informace o novele standardu pro dobrou knihovnu, o zajímavých vzdělávacích akcích, muzejních knihovnách, o nové příručce v projektu S knížkou do života a další.

Standard pro dobrou knihovnu 2024
Aktualizovaný Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Aktuální zprávy

Vzdělávání

Zpravodaj U nás
  
banner_234x60_022.jpg