Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Hodnocení knihoven

Hodnocení knihoven

 
 
Úspěchy – inspirace - spolupráce
 
 
Výroční zprávy a prezentace o činnosti knihoven                                                                  
Publikace o činnosti knihoven Královéhradeckého kraje: Rocenka-obrazek-titul.jpg
   
 Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce ...​​​     
      ► Knihovnické události roku
      ► 
Krajské statistické přehledy a plnění standardů
      ► Prostory a vybavení knihoven
      ► Knihovny s dobrými výkony


 2019  |  2018 | 2017 |  2016  |  2015  |   2014 |  2013  |   2012  |                                             2011  |   2010  |   2009


Infografika 
 Knihovny v Královéhradeckém kraji v roce ...
    2018 | 2017
► Regionální funkce v Královéhradeckém kraji v roce ...
    2018 | 2017


Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Charakteristika kraje - šumné knihovny - významní knihovníci
 
Vesnice roku – Knihovna roku
Knihovna Královéhradeckého kraje v roce...
2019 Obecní knihovna Nepolisy (okres Hradec Králové) - web

2018 Místní knihovna Vidochov (okres Jičín) - web
2017 Knihovna městyse Nový Hrádek (okres Náchod) - video, web
2016 Obecní knihovna Batňovice (okres Trutnov)
2015 Obecní knihovna Roudnice (okres Hradec Králové)
2014 Obecní knihovna Mokré (okres Rychnov nad Kněžnou)
2013 Obecní knihovna Kratonohy (okres Hradec Králové)
2012 Místní knihovna Vrbice (okres Jičín)
2011 Městská knihovna v Miletíně (okres Jičín)
2010 Obecní knihovna Batňovice (okres Trutnov)


Knihovny oceněné v letech 2000 - 2010
 

Statistika veřejných knihoven
 
Formuláře, definice
Deník veřejné knihovny na rok 2019 a 2020 ve formátu pdf. ke stažení a tisku:
Roční statistický výkaz o knihovně Kult (MK) 12-01 pro rok 2019 (.pdf, .doc)
 
Dodatek k vyplňování Ročního výkazu Kult(MK) 12 - 01, oddílu VII. a VIII.
Statistika - odpovědi na nejčastěji kladené otázky
 
Elektronická sběrná databáze statistiky knihoven (vstup pro pověřené knihovny)
 
Statistika knihoven České republiky                                                                                      
Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR (od r. 1998)
Přehled vybraných statistických údajů veřejných knihoven, knihoven zdravotnických zařízení, vysokoškolských knihoven, školních knihoven, knihoven Akademie věd ČR a knihoven muzeí a galerií.
 
Celostátní standardy
Standard pro dobrou knihovnu - aktualizace 2020
Metodický pokyn Ministerstva kutury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb


Standard pro dobrý fond
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu 
 
Benchmarking knihoven
Projekt Benchmarking knihoven - informace o projektu, seznam indikátorů, pokyny pro sběr dat

Databáze Benchmarking českých knihoven
(neveřejné, vstup pouze pro zúčastněné)
 
 
Související weby
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS Praha)
Vesnice roku

 
Služby knihovnám