Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Hodnocení knihoven

Hodnocení knihoven

 
 

 
 
Výroční zprávy a prezentace o činnosti knihoven                                                                  
Publikace o činnosti knihoven Královéhradeckého kraje: 
   
 Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce ...​​​     
  
  Vystrizek.PNG
   Spolupráce knihoven
   Podpora Královéhradeckého kraje
   Komunitní a sociální působení knihoven
   Propagace knihoven
 


2022 | 2021  |  2020 |


2019  | 2018 | 2017 |  2016  |  2015  |   2014 |  2013  |   2012  |                                             2011  |   2010  |   2009
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010
Charakteristika kraje - šumné knihovny - významní knihovníci
 
Vesnice roku
Knihovna roku

 
Knihovna roku Královéhradeckého kraje v roce...

2022  Knihovnou roku Královéhradeckého kraje se stala Knihovna Bystřice (okres Jičín)

         Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační služby získala Obecní knihovna v                        Heřmánkovicích


         
2021 Nominaci do celostátního kola soutěže Knihovna roku získala Obecní knihovna ve Studnici (okres             Náchod)
2020 Soutěž vesnice roku se neuskutečnila, do celostátní soutěže Knihovna roku byla nominována
         Obecní knihovna Předměřice nad Labem (okres Hradec Králové) 
2019 Obecní knihovna Nepolisy (okres Hradec Králové) 
- web
2018 Místní knihovna Vidochov (okres Jičín) - web
2017 Knihovna městyse Nový Hrádek (okres Náchod) - video, web
2016 Obecní knihovna Batňovice (okres Trutnov)
2015 Obecní knihovna Roudnice (okres Hradec Králové)
2014 Obecní knihovna Mokré (okres Rychnov nad Kněžnou)
2013 Obecní knihovna Kratonohy (okres Hradec Králové)
2012 Místní knihovna Vrbice (okres Jičín)
2011 Městská knihovna v Miletíně (okres Jičín)
2010 Obecní knihovna Batňovice (okres Trutnov)


Knihovny oceněné v letech 2000 - 2010
 

Statistika veřejných knihoven
 
Formuláře, definice
Deník veřejné knihovny na rok 2023 ve formátu pdf. ke stažení a tisku:
Roční statistický výkaz o knihovně Kult (MK) 12-01 za rok 2021 (Word)
Statistika - odpovědi na nejčastěji kladené otázky
 
Elektronická sběrná databáze statistiky knihoven (vstup pro pověřené knihovny)
 
Statistika knihoven České republiky                                                                                      
Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR (od r. 1998)
Přehled vybraných statistických údajů veřejných knihoven, knihoven zdravotnických zařízení, vysokoškolských knihoven, školních knihoven, knihoven Akademie věd ČR a knihoven muzeí a galerií.
 
Celostátní standardy
Standard pro dobrou knihovnu - aktualizace 2020
Metodický pokyn Ministerstva kutury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb


Standard pro dobrý fond
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu 
 
Benchmarking knihoven
Projekt Benchmarking knihoven - informace o projektu, seznam indikátorů, pokyny pro sběr dat

Databáze Benchmarking českých knihoven
(neveřejné, vstup pouze pro zúčastněné)
 
 
Související weby
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS Praha)
Vesnice roku

 
Služby knihovnám