Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) - knihy

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží k půjčování literatury pro všechny typy knihoven.
Meziknihovní výpůjční služba zajišťuje výpůjčky dokumentů od partnerských knihoven, když uživatel žádá dokument, který místní knihovna nevlastní.
Knihovnám Královéhradeckého kraje poskytujeme meziknihovní výpůjční služby zdarma. Ostatním knihovnám účtujeme skutečné náklady na poštovné (dle ceníku České pošty).
Knihovny s přiděleným číslem průkazu a heslem objednávají dokumenty prostřednictvím čtenářského konta v online katalogu. Knihovny bez přiděleného průkazu objednávají na základě žádanky MVS (níže).
Informace na adrese mvs@svkhk.cz.

Formulář použijte pouze v případě, pokud Vám dosud nebylo přiděleno číslo průkazu a heslo. Knihovny a organizace, které číslo průkazu mají, objednávají prostřednictvím online katalogu.
Now
 Security code

Upozornění: Povinné je vyplnění polí označených hvězdičkou.