Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám

Služby knihovnám

Koncepce knihovnictví

titulka-koncepce.gif


Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023


Během roku 2023 probíhala příprava nové Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2024-2028, její zveřejnění je plánováno
na březen 2024.

 
tri-pilire.gif
Celostátní koncepce rozvoje knihoven

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030
Příloha č. 1 Financová

Koncepce.knihovna.cz
Tři pilíře Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030.


                                               Síť veřejných knihoven                                              

V Královéhradeckém kraji v současnosti poskytuje knihovnické služby
398 knihovnických pracovišť zřizovaných městy a obcemi,
a dále 29 knihoven specializovaných

Adresář knihoven Královéhradeckého kraje


Evidence knihoven Ministerstva kultury ČR
Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů

 

Regionální funkce veřejných knihoven

Sluzby-knihoven-2020.png


Standard regionálních funkcí
Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven (2020)

 
Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (2019)


 
 
Regionální funkce v Královéhradeckém kraji 
Existence organizačně a metodicky propojeného systému knihoven je silnou stránkou knihovnické práce, která otevírá cesty k efektivním službám, poskytuje prostor pro finanční úspory. Cílem je
  • vzájemně prospěšná spolupráce knihoven a sdílení činností,
  • realizace regionálních funkcí knihoven a další pomoci větších knihoven menším,
  • zvyšování odborné úrovně pracovníků knihoven.
Financování regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěno z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Funkcí krajské knihovny je pověřena Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která kromě nabídky služeb veřejnosti zajišťuje koordinační, vzdělávací, metodické a poradenské činnosti vůči ostatním knihovnám kraje. Krajská knihovna spolupracuje se šesti pověřenými knihovnami v oblastech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
 
obrazek_2023-11-22_155458390.png

Krajské zprávy o výkonu a financování regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje 


2022 | 2021 2020

Celostátní dokumenty a vzdělávání k výkonu regionálních funkcí 
Výroční zprávy o plnění regionálních funkcí v ČR
Sekce SDRUK pro regionální funkce
Celostátní semináře Regionální funkce knihoven
Semináře pořádá ve dvouletých intervalech Sekce pro regionální funkce Sdružení knihoven ČR ve spolupráci s Knihovnickým institutem Národní knihovny, program se zaměřuje na aktuální proplematiku, se kterou se setkávají metodici a ředitelé pvěřených i krajských knihoven.

Workshopy pro metodiky pověřených knihoven
Sekce veřejných knihoven SKIP organizuje workshopy s cílem vzdělávat metodiky, nabídnout jim setkání s kolegy i se zřizovateli knihoven..
 
 

Knihovna města Hradce Králové
Web: knihovnahk.cz
Kontakt: knihovna@knihovnahk.cz

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Web: knihovna.jicin.cz
Kontakt: knihovna@knihovna.jicin.cz

Městská knihovna Náchod
Web: mknachod.cz
Kontakt: knihovna@mknachod.cz

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
Web: biblio.cz
Kontakt: knihovna@biblio.cz

Knihovna Karla Poláčka Rychnov nad Kněžnou
Web: kulturark.cz/knihovna
Kontakt: pujcovna.mkrk@kulturark.cz

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
Web: mktrutnov.cz
Kontakt: info@mktrutnov.cz

Oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Web: svkhk.cz/Pro-knihovny
Kontakt: knihovny@svkhk.cz
Telefon: +420 494 946 224

Mgr. Petra Řoutilová – petra.routilova@svkhk.cz
vedoucí oddělení, šéfredaktorka knihovnicko-informačního zpravodaje U nás

Mgr. Agnieszka Lamr – agnieszka.lamr@svkhk.cz
vzdělávání knihovníků

Bc. Eva Semrádová – eva.semradova@svkhk.cz
poradenství, soutěže knihoven, hodnocení činnosti

Bc. Et Bc. Edita Čudová – edita.cudova@svkhk.cz
hodnocení činnosti knihoven

Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové
Web: knihovnahk.cz/pro-knihovniky
Kontakt: metodika@knihovnahk.cz
Telefon: +420 495 075 017, 601 585 962
Bc. Kateřina Hubertová – vedoucí oddělení

Metodické oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Web: knihovna.jicin.cz/region
Kontakt: vejvarova@knihovna.jicin.cz
Telefon: +420 493 532 833, 739 447 530
Helena Vejvarová – vedoucí oddělení

Regionální služby Městské knihovny Náchod
Web: proknihovny.mknachod.cz
Kontakt: vlachova@mknachod.cz
Telefon: 778 487 438, 491 423 338
Bc. Adéla Vlachová – metodička

Regionální služby Městské knihovny Kostelec nad Orlicí
Web: biblio.cz/region
Kontakt: knihovna@biblio.cz
Telefon: 724 329 557
Mgr. Iva Havlová – vedoucí knihovny
Pavel Hošek – metodik, kontakt: region@biblio.cz

Regionální služby Knihovny Karla Poláčka Rychnov nad Kněžnou
Web: kulturark.cz/knihovna/knihovny-regionu
Kontakt: nada.kalocova@kulturark.cz
Telefon: +420 494 534 485
Mgr. Naděžda Kaločová – vedoucí knihovny
Miroslava Cvejnová – metodička, kontakt: vsknihovna@mestodobruska.cz

Metodika Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov
Web: mktrutnov.cz/informace-pro-knihovny
Kontakt: metodik@mktrutnov.cz
Telefon: +420 499 815 544
Blanka Maňhalová – metodička

                    
Skupina pro odbornou metodickou pomoc 
 

Služby knihovnám
P
ropagační kampaně