Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Programy podpory

Programy podpory


 
 

 
Výběrová a dotační řízení pro oblast knihoven
vyhlašovaná Ministerstvem kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje každoročně výběrová řízení k dotačním programům
VISK (Veřejné informační služby knihoven) a K21 (Knihovna 21. století):

Zásady pro poskytování dotací

Aktuální výběrová a dotační řízení


Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů.
VISK1 Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR
VISK2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT
VISK3 Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI
VISK4 Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
VISK5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON
VISK6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica
VISK7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius
VISK8A Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí
VISK8B Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven
VISK9 Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Knihovna 21. století - podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

                              Dotační portál Královéhradeckého kraje                                       

Dotační portál Královéhradeckého kraje  - dotační oblast Kultura a památková péče

Dotační portál Královéhradeckého kraje  - dotační oblast program obnovy venkova
 
                               Další dotační programy a související weby                                  

Česká knihovna

Strategie digitální gramotnosti

Evropské strukturální a investiční fondy
 
Služby knihovnám