Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Knihovnické soutěže

Knihovnické soutěže

Knihovna Královéhradeckého kraje                                                                        

Výsledky soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje 2024

1. místo
Místní knihovna v Černilově (okres Hradec Králové)
2. místo Knihovna Kvasiny (okres Rychnov nad Kněžnou)
3. místo Lidová knihovna Úlibice (okres Jičín)

Oceněným knihovnám gratulujeme!


Cena Rady Královéhradeckého kraje
Ocenění uděluje Rada Královéhradeckého kraje knihovnám úspěšným v krajské soutěži, kterou organizuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci se Spolkem knihovníků a informačních pracovníků východních Čech.
Soutěže se v daném roce účastní šest knihoven - knihovna, kterou doporučí k účasti komise Vesnice roku a dále vždy jedna knihovna z každého okresu. S přípravou do soutěže knihovnám pomáhají jejich pověřené knihovny v rámci regionálních služeb. Hodnoceny jsou prostory knihovny, úroveň knihovních služeb, nabídka vzdělávacích a kulturních aktivit, spolupráce se zřizovateli knihoven i místní komunitou.  Ocenění je spojeno s finanční odměnou pro knihovny, které se umístily na 1. až 3. místě. Úspěšné knihovny jsou příkladem dobré praxe a pro knihovníky je ocenění povzbuzením v jejich další práci.  Vítězná knihovna navíc získává nominaci do celostátní soutěže Knihovna roku. 
 

Pravidla ocenění od roku 2024
  
logo-Knihovna-roku-2024-(1).jpg
Knihovny oceněné titulem Knihovna roku Královéhradeckého kraje

2023 Obecní knihovna Holovousy (okres Jičín)

2022 Knihovna Bystřice u Jičína (okres Jičín)

Knihovna roku                                                                                                           


Soutěž Městská knihovna roku                                                                                
                                   
     

Soutěž MARK                                                                                                             

 
Vesnice roku Královéhradeckého kraje
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Vyhlašovateli jsou: Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství.Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 
Cena za moderní knihovnické a informační služby Vesnická knihovna roku kraje je součástí soutěže Vesnice roku a je udělena obci, která je v daném kraji příkladná v oblasti dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Oceněná knihovna v kraji může v závislosti na rozhodnutí krajské komise soutěže Vesnice roku postoupit do krajské soutěže knihoven, kterou vyhlašuje Královéhradecký kraj. V této soutěži se rozhoduje o nominaci do celostátní knihovnické soutěže Knihovna roku.


Soutěž Vesnice roku 2024  - 28. ročník soutěže  
2024 Knihovna městyse Nový Hrádek (okres Náchod)


V minulých letech Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační služby získaly knihovny:
2023 Obecní knihovna Jaroslava City Vysokov (okres Náchod)
2022 Obecní knihovna v Heřmánkovicích (okres Náchod)
2021 Nominaci do celostátního kola soutěže Knihovna roku získala Obecní knihovna ve Studnici (okres               Náchod)
2020 Soutěž Vesnice roku se neuskutečnila, do celostátní soutěže Knihovna roku byla nominována
         Obecní knihovna Předměřice nad Labem (okres Hradec Králové) 
2019 Obecní knihovna Nepolisy (okres Hradec Králové) 

2018 Místní knihovna Vidochov (okres Jičín) 
2017 Knihovna městyse Nový Hrádek (okres Náchod) 
2016 Obecní knihovna Batňovice (okres Trutnov)
2015 obecní knihovna Roudnice (okres Hradec Králové)  
2014 Obecní knihovna Mokré (okres Rychnov nad Kněžnou)
2013 Obecní knihovna Kratonohy (okres Hradec Králové)
2012 Místní knihovna Vrbice (okres Jičín)
2011 Městská knihovna v Miletíně (okres Jičín)
2010 Obecní knihovna Batňovice (okres Trutnov)


Knihovny oceněné v letech 2000 - 2010

 

Služby knihovnám