Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Adresář knihoven

Adresář knihoven

V Královéhradeckém kraji v současnosti poskytuje knihovnické služby 
398 knihovnických pracovišť zřizovaných městy a obcemi a dále
29 knihoven specializovaných. 
 
Adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury ČR a související informace 

Evidence knihoven Ministerstva kultury ČR
Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů


 
Centrální adresář knihoven a informačních institucí České republiky (CADR) 
vstup do databáze
 
V databázi CADR jsou zahrnuty záznamy všech knihoven ČR. Adresář spravuje Knihovnický institut Národní knihovny v Praze ve spolupráci s krajskými a pověřenými knihovnami. Městské a profesionální knihovny si zodpovídají za aktuálnost svého záznamu. Záznamy neprofesionálních knihoven kontrolují jedenkrát ročně pověřené knihovny. Aktualizace během roku je na vyžádání, požadavek na změnu údajů zašlete metodickému pracovišti své pověřené knihovny.

Manuál k práci s online formulářem pro aktualizaci údajů CADR 
 
Adresář knihoven na portálu Knihovny.cz

centralni-portal-2.png


Specializované knihovny

okres Hradec Králové

Místo Název knihovny Typ knihovny Webové stránky
Hradec Králové Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové vysokoškolská odkaz
Hradec Králové Školní knihovna Střední a Vyš.zdravotnické školy Hr.Králové školní odkaz
Hradec Králové Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnice Hradec Králové
vysokoškolská odkaz
Hradec Králové Knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví UO vysokoškolská odkaz
Hradec Králové Knihovna Krajského soudu v Hradci Králové knihovna státní správy odkaz
Hradec Králové Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové muzejní odkaz
Hradec Králové Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého církevní odkaz
Hradec Králové Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové galerijní odkaz
Hradec Králové Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty UK  vyoskoškolská odkaz

 

 

okres Jičín

Místo Název knihovny Typ knihovny Webové stránky
Hořice v Podkrkonoší Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, s.r.o. knihovna výzkumného ústavu odkaz
Jičín Knihovna regionálního muzea a galerie v Jičíně muzejní odkaz
Jičín Knihovna Státního okresního archivu Jičín archivní odkaz
Nová Paka Knihovna Městského muzea Nová Paka muzejní odkaz
 

okres Náchod

Místo Název knihovny Typ knihovny Webové stránky
Broumov Klášterní knihovna Broumov církevní odkaz
Jaroměř Knihovna Městského muzea v Jaroměři muzejní odkaz
Jaroměř – Josefov Knihovna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově knihovna vědeckého ústavu odkaz
Náchod Knihovna muzea  Náchodska  muzejní odkaz
Náchod Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod lékařská odkaz
 

okres Rychnov nad Kněžnou

Místo Název knihovny Typ knihovny Webové stránky
Dobruška Knihovna muzea v Dobrušce muzejní odkaz
Opočno Výzkumná stanice Opočno - knihovna knihovna výzkumného ústavu odkaz
Rychnov nad Kněžnou Knihovna Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou muzejní odkaz
Rychnov nad Kněžnou Knihovna Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou archivni odkaz
 

okres Trutnov

Místo Název knihovny Typ knihovny Webové stránky
Dvůr Králové nad Labem Knihovna Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem muzejní odkaz
Trutnov Knihovna Muzea Podkrkonoší Trutnov muzejní odkaz
Trutnov Knihovna Státního okresního archivu Trutnov archivní odkaz
Trutnov Školní knihovna při Základní škole školní odkaz
Trutnov Školní informační centrum školní odkaz
Úpice Knihovna při Městském muzeu a galerii Julie W. Mezerové Úpice muzejní odkaz
Vrchlabí Knihovna Krkonošského muzea muzejní odkaz