Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Odbor informačních technologií

Odbor informačních technologií - OIT

Vedoucí: Ing. Ivan Červený

  • Kontakt: informatika@svkhk.cz
  • Telefon: +420 494 946 215
  • Telefon: +420 494 946 258 (správa knihovnického systému)

Zajišťuje funkčnost hardwarového a softwarového vybavení knihovny, chod knihovnického systému a připojení na Internet.