Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Kraj a studijní a vědecká knihovna ocení práci malých knihoven

Kraj a studijní a vědecká knihovna ocení práci malých knihoven

Kraj a studijní a vědecká knihovna ocení práci malých knihoven. kr-kralovehradecky.cz [online]. 04.05.2023 [cit. 2023-06-02]. Dostupné z: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-a-studijni-vedecka-knihovna-oceni-praci-malych-knihoven--365948/

Královéhradecký kraj a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlásily druhý ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje, která má za cíl ocenit kvalitní práci knihoven, nabídku knihovnických služeb a vzdělávacích i kulturních aktivit pro veřejnost.

"Soutěž je určená pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel. Chceme touto cestou ocenit nejlepší knihovny, které poskytují pestré, kvalitní a zajímavé vzdělávací i kulturní aktivity pro čtenáře všech věkových kategorií. Věřím, že vítězové budou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění se stane povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci," uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.
Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna, kterých je v regionu šest, a to nejpozději do 15. května 2023. O vítězi rozhodne odborná porota podle kritérií, která navazují na zásady využívané celostátní komisí soutěže Knihovna roku. Odborníci budou hodnotit například dostupnost a bezbariérovost knihovny, její vybavení a fondy či webové stránky nebo práci s dětmi a dalšími skupinami obyvatel.
Za každou oblast v regionu může v daném roce nominaci získat nejvýše jedna knihovna. K šesti soutěžícím přibude na doporučení komise soutěže Vesnice roku také knihovna, která zvítězila v této soutěži v kraji.
Ocenění Knihovna roku Královéhradeckého kraje bude slavnostně vyhlášeno na podzim během slavnostního večera a setkání Knihovníků roku ve Studijní a vědecké knihovně.