Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pojďme pustit knihovnické webináře do světa

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/10/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 1, v sekci Stalo se

Název článku jsem si vypůjčila od jedné z účastnic webináře, který se uskutečnil na začátku letošního roku, a vyjadřuje její pocity po absolvování kurzu. Jednalo se o pilotní projekt, kterým jsme chtěli otestovat, jaké výhody a nevýhody tato nová forma výuky přináší a zda by mohla být využitelná i v prostředí knihoven. Chcete se dozvědět více? Tak čtete dále.
K  uspořádání webináře nás (v SVK HK společně s členkou redakční rady Vandou Vaníčkovou) inspirovala příprava článku o webinářích, který naleznete v rubrice Naše téma aktuálního čísla zpravodaje. Čtenáře jsme chtěli na téma nějakým způsobem nalákat a ozvláštnit ho - a co je zajímavější než informace získané přímo z praxe. A tak jsme se do toho pustili.
Z knihovnických specializací si musí s pořádáním vzdělávacích akcí pro knihovníky nejlépe poradit metodičky. Nabídku jsme tedy rozeslali mezi pracovnice metodických oddělení pověřených knihoven v Královéhradeckém kraji. Zájem o účast na webináři projevilo pět knihovnic. Vzhledem k alternativnímu výukovému prostředí Google Hangouts, které je omezeno maximálním počtem deseti lidí, se jednalo o optimální číslo.
Nyní ale už k samotnému dni D. Webinář nazvaný „Svět Youtube“ proběhl v pondělí 19. ledna 2016 od 20 do 21 hodin. (Podivujete se nad pozdní dobou? Je tomu skutečně tak, o žádný překlep se nejedná. Seminář v elektronickém prostředí jsme se rozhodli poprvé uspořádat ve večerních hodinách záměrně, neboť jsme se chtěli co možná nejvíce vyhnout jakýmkoliv rušivým elementům z našeho okolí.) Webinář nás seznámil se základními informacemi o portálu. Dozvěděli jsme se, co pro mladou generaci Youtube znamená a k čemu ho používají. Všichni přítomní zajisté ocenili také tipy pro využití Youtube v rámci informačních lekcí a besed i pro vlastní sebevzdělávání. Tematiku poutavě a srozumitelně podala naše milá členka redakční rady, Vanda Vaníčková, která má na svůj poměrně mladý věk bohaté pedagogické zkušenosti. Doktorandka pedagogické fakulty se však, jak by se mohlo očekávat, nepohybuje jen v prostředí škol, ale pořádá také vzdělávací programy pro komerční firmy a společnosti, a některé z nich jsou realizovány právě formou webinářů.
V průběhu celého kurzu i před jeho zahájením jsme měli k dispozici technickou podporu, která byla, jak se hned na začátku ukázalo, velmi důležitá. (Já sama jsem jí musela před samotným webinářem využít a zavolat o „nápovědu“ po telefonu; k dispozici však byla i v samotném výukovém prostředí). Stejně tak i některé kolegyně měly menší technické obtíže a dvě z nich se na webinář dostaly s menším zpožděním.) Jak vypadalo výukové prostředí, můžete vidět na obrázku. Na začátku jsme naši lektorku viděli prostřednictvím webkamery, poté už jsme na našich monitorech sledovali prezentaci doprovázenou výkladem. Kamery i mikrofony jsme měli vypnuté (až na jednu z kolegyň, které jsme měli možnost nahlédnout do obývacího pokoje :-)) a veškerá komunikace z naší strany probíhala formou chatu. Výborné bylo, že nás přednášející hned na začátku webináře zaktivovala otázkami k probíranému tématu. Nejenže z nás tím opadla počáteční nervozita z nového (nikdo z nás neměl s webináři zkušenosti), ale také si lektorka mohla udělat základní představu o tom, jaké jsou naše dosavadní zkušenosti se vzděláváním prostřednictvím webinářů a jak se vyznáme ve „světě Youtube“. Na konci kurzu jsme měli možnost pokládat dotazy naopak zase my.
Po skončení webináře účastníci vyplnili dotazník, kde byla ověřována spokojenost s právě absolvovaným kurzem. Co se týká samotného webináře „Svět Youtube“, byla spokojenost 100%. Objevila se výtka k času konání školení ve večerních hodinách, nejčastější problémy byly však technického rázu. Prostředí Google Hangouts bylo zvoleno zejména proto, že je bezplatné. Pokud by byl využit software, který je pro podobné účely přímo vytvořen, avšak je placený, pravděpodobně by k tolika komplikacím nedošlo. Na malých technických potížích měl zajisté podíl i nedostatek zkušeností s obdobnými technologiemi. Ukázalo se, že komunikace prostřednictvím chatu všem účastníkům naprosto vyhovuje. Přednost komunikaci formou kamery a mikrofonu dala pouze jedna z účastnic.    
Vzhledem k tomu, že u všech účastnic se jednalo o jejich první zkušenost s absolvováním webinářů, snažil se dotazník zjistit také obecné výhody a nevýhody moderní formy výuky a možnosti pro její zavedení v knihovnách. Většina knihovnic spatřuje výhody webinářů v úspoře času (odpadá cesta) a snížení finančních nároků (bez cestovních výdajů). Oceňují fyzickou nezávislost na konkrétním místě konání nebo pohodlí práce z domova. Virtuální prostředí nabízí i další plus, které se v odpovědích dotazníku neobjevilo, avšak vyplynulo na povrch již při samotné realizaci webináře. V praxi se totiž ukázalo, že se kromě přihlášených knihovnic účastnili školení další zájemci v podobě našich kamarádek, příbuzných či členů rodin. Počet tak stoupl z pěti posluchačů možná i na patnáct lidí. Mezi zápornými stránkami se v dotazníku nejčastěji objevují opět problémy technické rázu (připojení k wifi, přihlášení do systému, kompatibilita zobrazení webů v různých prohlížečích apod.). Účastnicím při této formě výuky také chybí vzájemná a bezprostřední komunikace. Upozorňují na možnost rušení z vnějšího okolí. Velmi pozitivní je, že většina hlasujících si myslí (4 z 5, jedna odpověď „nevím“), že webináře by byly dobře využitelné ve vzdělávání knihovníků a všechny dokonce uvažují nad možností jejich zavedení ve svých knihovnách. Pokud by si hlasující měly zvolit mezi obsahově totožnými semináři, jen s tím rozdílem, že jeden probíhá klasicky a druhý v elektronickém prostředí, rozhodly by se pro druhou variantu. Je vidět, že knihovnice se nových věcí nebojí a pověry o šedých myších jsou opravdu jen báchorky.
Jen si to představte. Je pět hodin ráno, venku ještě tma a leje jako z konve. Vy byste samozřejmě raději dál spali, ale nemůžete. Za hodinu vám totiž jede vlak na seminář. Tři hodiny ve vlaku, mraky lidí na nádraží i v centru, hledání správné budovy a sálu… Než na seminář dorazíte, jste otrávení a vyčerpaní. Nelíbí se vám to? Dlouhá cesta, davy lidí, pátrání v mapě, to všechno se současnými možnostmi nemusíte už tak často snášet. Raději si zkuste představit toto: do oken vašeho bytu bubnuje déšť, pohodlně se usadíte do svého oblíbeného křesla, na vedlejší stolek položíte kávu nebo čaj a pak už stačí jen otevřít notebook… Nezní to pěkně?
 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@centrum.cz

verze pro tisk · PDF verze