Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna připomíná velkou ženu

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 12/13/2011 v čísle Ročník 21 (2011), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

            Znáte to, je-li něco nové, každý je plný očekávání, jaké to bude. Má-li ale přijít pokračování něčeho úspěšného (třeba druhý díl skvělého filmu), jsme ještě nedočkavější. Podaří se dosáhnout alespoň stejné úrovně? Není laťka nasazená moc vysoko, je možné se jí vůbec dotknout, natož ji přeskočit? Přesně s těmito myšlenkami jsem vcházela 3. 10. do konferenčního sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Šla jsem se podívat na novou (v pořadí druhou) lekci informační výchovy z dílny knihovnic. Po úspěšném vyhlídkovém letu s panem Čapkem (viz článek Proletět Čapkův svět. U nás. 2010, roč. 20, č. 4) jsem byla zvědavá, jakou konkurencí mu bude naše největší česká spisovatelka. „... takových žen je velmi málo na světě...“ je název lekce připomínající osobu, dílo a život Boženy Němcové. Od úmrtí této významné ženy uplyne v roce 2012 150 let.
 
            Autorský kolektiv ve složení Michaela Hašková, Marcela Procházková a Marie Štyndlová připravil pro studenty základních a středních škol dvě hodiny nabité informacemi a prací na půdě knihovny.
            Úvodní aktivita v konferenčním sále má za cíl zjistit, co žáci o Boženě Němcové vědí. Z promítaných obrázků vybírají ty, které k ní mají nějaký vztah. Objevují se postavy z historie, umění, ale například i obrázek sochy stojící před královéhradeckým Gymnáziem Boženy Němcové. Dokonale se tak prolnou mezioborové znalosti a žáci si uvědomí, že Božena Němcová nebyla pouze spisovatelka, ale její odkaz má přesah do více rovin společenského života. Po vyhodnocení aktivity se žáci na 45 minut vrhají do víru knihovny, aby splnili přidělené úkoly. Hledají ve volném výběru, pátrají v časopisech, ale vyzkouší si i moderní technologie, kterým se ani knihovny nebrání, jako je výukový CD-ROM nebo elektronická čtečka knih. Pracovní list, s nímž žáci ve skupinkách pracují, je zaměřen na jednu konkrétní oblast. Tématem je například Barunka Panklová, Babička, Pohádková tvorba, Životní pouť od svatby ke smrti či Korespondence. Během závěrečné prezentace v konferenčním sále představují skupiny spolužákům řešení svých úkolů.
            Moudro „víc hlav víc ví“ je notoricky známé. Když se kritickým okem podívám na program lekce, myslím, že v tomto případě je i maximálně pravdivé. Jako studentka pedagogiky musím vyzdvihnout velkou pozitivní změnu, která od lekce věnované Čapkovi nastala. Autorkám se podařilo zakomponovat do pracovních listů úkoly aktivizující žáky. Úkoly, při nichž není rozhodující, kdo je bystrý a umí pracovat s informacemi. Úkoly, v nichž je klíčové mít dobrý nápad a fantazii. Vždyť i náš největší pedagog J. A. Komenský vyznával školu hrou. Hra je pro děti z didaktického hlediska velmi efektivní prostředek pro aktivizaci, zapojení a posílení dovedností. Pro příklad ukázka velmi povedených kreativních úkolů:
·         Napiš dopis Boženě Němcové.
·         Namaluj Divou Báru.
·         Vytvoř z nějaké pohádky B. Němcové komiks.
           
            Na začátku jsem byla skeptická, jak se druhá lekce vyrovná první. Teď na konci jsem z ní nadšená a přeji si, aby vznikla minimálně ještě lekce třetí. Do třetice všeho dobrého, ba nejlepšího.
            (Pokud vás také zaujal název lekce, prozradím vám ono velké tajemství, kde ho dámy ukořistily: „... takových žen je velmi málo na světě...“ je úryvek z dopisu Josefa Němce, který manželce napsal 6. 7. 1852.)

verze pro tisk · PDF verze