Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Seminář Knihovnická komunikace aneb Jak správně mluvit

Seminář Knihovnická komunikace aneb Jak správně mluvit

Zveme Vás na interaktivní seminář
Knihovnická komunikace aneb Jak správně mluvit
       Lektorka:  PhDr. Libuše Foberová, PhD.
 
Cílem interaktivního semináře Knihovnická komunikace aneb Jak správně mluvit je procvičit naslouchání, naučit se řešit konflikty a efektivně mluvit s druhými lidmi.
 
Probereme, jak správně mluvit s kolegy, s nadřízenými (podřízenými) a jak s uživateli. Slova tvoří pouhých 7 % sdělení, 93 % sdělujeme beze slov, tzv. řečí těla. Řeč těla představují gesta, přes 3 000 různých obličejových výrazů, které spolu tvoří 55 % sdělení a hlas, který tvoří zbylých 38 %. Druhou část semináře tedy zaměříme na příklady nonverbální komunikace. 
 
Seminář se uskuteční dne 16. března 2016 od 9.00 h.
v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
 
Přihlásit se můžete zde nebo na e-mailu bohdana.hladikova@svkhk.cz.
O zařazení mezi účastníky Vás budeme informovat e-mailem.
Počet účastníků je omezen.  

Vložné pro zaměstnance knihoven:  150 Kč.
Vložné pro ostatní účastníky:            250 Kč.
 
Seminář trvá přibližně 4 hodiny.
O přestávce bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení.
 
O lektorce:
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně Filozofickou fakultu obor vědecké informace a knihovnictví. Od roku 1989 působí v knihovnictví. Od roku 2005 je odbornou asistentkou na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Její vědecká práce se týká především managementu a marketingu knihoven. V roce 2001 založila knihovnický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočina, kde byla 10 let šéfredaktorkou. Je členkou ediční komise časopisu Bulletin SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků, redaktorkou knihovnického časopisu DUHA: Informace o knihách a knihovnách z Moravy (ISSN 0862–1985, vydavatel Moravská zemská knihovna v Brně; http://duha.mzk.cz/). Organizuje knihovnické konference Kniha ve 21. století, je redaktorkou sborníků ediční řady Kniha ve 21. století. Publikuje v odborném knihovnickém tisku u nás i v zahraničí - Knižnica, Knihovna – knihovnická revue, ITlib, Čtenář, DUHA, Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej, Bibliotheca Nostra ad. Vydala monografie Knihovna včera a dnes, 2006; Knihovník-knihovna-komunikace - Dosáhněte co nejlepší komunikace za výpůjčním pultem knihoven, 2014.