Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Soutěž Knihovna roku 2021

Soutěž Knihovna roku 2021

15. 9. 2021 l E. Semrádová l Soutěže

Nominaci do celostátní soutěže Knihovna roku 2021 získala v letošním roce Obecní knihovna Studnice z okresu Náchod.

1_Obecni-knihovna-Studnice.jpg 3_Studnice-interier.jpg
6_Studnice-cteni.jpg 5_Studnice-podkrovi.jpg


Knihovna ve Studnici má velmi dobré prostorové i personální podmínky pro poskytování knihovnických služeb a jejich další rozvoj do budoucna. Výhodné je umístění knihovny v centru obce společně s obecním úřadem a mateřským centrem. Vedení obce knihovnu podporuje a finančně přispívá na nákup výměnných fondů.

Paní knihovnice je zaníceným propagátorem čtenářství, důležitým momentem v práci knihovny je důraz na místní tradice a lokální historii. Prostory knihovny slouží mimo otevírací dobu v dopoledních hodinách i při školní výuce a besedách pro mateřskou školu. Knihovna se zapojuje svými aktivitami do celostátních knihovnických kampaní a projektů (Březen - měsíc čtenářů, Noc Andersenem, Pasování prvňáčků, Týden knihoven), od letošního roku ještě rozšířila svoje aktivity a přihlásila se do projektu Bookstart S knížkou do života.