Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > 5. - 20. 9. SPŠ kamenická a sochařská Hořice: STO TŘICET PĚT

5. - 20. 9. SPŠ kamenická a sochařská Hořice: STO TŘICET PĚT

Srdečně Vás zveme do galerie U Přívozu na pravidelnou školní výstavu SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Název výstavy STO TŘICET PĚT upozorňuje na více než stoletou tradici školy a jejího působení na české sochařské a uměleckořemeslné scéně. Expozice výstavy se skládá z letošních studijních a volných návrhových prací, včetně maturitních prací. Základem je kolekce volných výtvarných děl reflektujících současné pojetí sochařství a malby. Nastavený koncept aktualizace tvorby osvěžujícím způsobem akcentuje tvorba restaurátorská, jednoznačně závislá na tradičních formách i technologiích uměleckého řemesla. Ve shodě se současnými trendy nejen v soše ale i v designu a architektuře se tvorba sochařského oboru zaměřila na uplatnění ušlechtilých kamenů.  Za zmínku stojí pestrá paleta komorních skulptur z carrarského mramoru, vápence, žuly a dalších v kontrapunktu s plastikami z alternativních současných materiálů, polyesterů a syntetických pryskyřic. Ověřením kvality studentských prací je i fakt, že sochařský obor byl vybrán pro reprezentaci Asociace středních uměleckých škol na letošní říjnové přehlídce Designblok v Praze. Vernisáž výstavy proběhne v galerii U Přívozu 4. 9. 2019 od 17:00 hod. V následujících dnech pak proběhne odhalení poslední skulptury v exteriéru knihovny, která je reflexí aktuálního společenského dění, výročí třiceti let od sametové revoluce a neustálou připomínkou lidské existenciální potřeby svobody slova.
 
 
Výstava V Hradci Králové je již druhou akcí v letošním roce. Na jaře škola realizovala soubornou výstavu ve svých domovských Hořicích, které daly vzniknout instituci patřící mezi dvě nejstarší sochařské školy v Evropě. Do dnešní doby se zde výtvarné vzdělávání vede s respektem k tradici a to i za předpokladu akceptace nových technologií. Teoretička hořické Galerie Plastik Jan Cermanová výstižně shrnula směřování školy: „Uměleckořemeslná báze tvoří stabilní základ výuky a východisko pro rozvíjení autorských uměleckých ambicí. Vysokým standardem uměleckého vzdělání a potažmo tvorbou talentovaných absolventů se hořická škola trvale podílí na utváření podoby soudobého českého sochařství. Na sklonku druhé dekády 21. století mají studenti školy možnost sledovat aktuální umělecký i technologický vývoj sochařského oboru, jenž je konfrontován rychlým vývojem hi-tech technologií, které dále definují možnosti virtuálního sochařství. Vedle klasických oborů vázaných na kámen, sochařství a restaurátorství, rozšířila škola svou nabídku také o studium užité malby.“

Pozvanka-135-U-Privozu.JPG