Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Katalog E-zdroje Digitální knihovna
Otevírací doba
Pondělí 12.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 15.00
Středa 12.00 – 18.00
Čtvrtek 12.00 – 18.00
Pátek 9.00 – 15.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno
Státní svátky - zavřeno

FAQ   Ptejte se knihovny

Co číst   Významná regionální výročí

RSS   Facebook

Instagram   Youtube

Přihlásit k odběru newsletteru

Kontakty
Půjčovna 1. NP: +420 494 946 220
3. NP: +420 494 946 252
pujcovna@svkhk.cz
Studovny 4. NP: +420 494 946 222
5. NP: +420 494 946 243
inform@svkhk.cz
Spojovatelka +420 494 946 200
Studijní a vědecká knihovna
Hradecká 1250/2
500 03  Hradec Králové
Kde nás najdete

K zajištění kompletní funkčnosti potřebují tyto webové stránky váš výslovný souhlas s ukládáním souborů cookie prohlížeče. Pokud soubory cookie nepovolíte, je možné, že nebudete moci používat některé funkce webových stránek, mimo jiné: přihlášení, nákup produktů, zobrazení personalizovaného obsahu, přepínání mezi kulturami stránek. Doporučujeme povolit všechny soubory cookie.
Úvod > Pro knihovny > Národní plán obnovy 2024

2024-(1).png

Webové stránky NPO: www.planobnovycr.cz.

Výzva č. 0317/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Název projektu: Zvyšování kompetencí pracovnic a pracovníků kulturního a kreativního sektoru v Královéhradeckém kraji
 
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Projekt je dále realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 


Koordinátorka projektu: Mgr. Bohdana Hladíková
 • e-mail: bohdana.hladikova@svkhk.cz
 • telefon: +420 494 946 239

Nabídka vzdělávacích akcí:


Moderní personální řízení pro manažery

Termíny:
 • 13. – 14. 3. 2024
 • 17. – 18. 4. 2024
 • 15. – 16. 5. 2024
 • 13. – 14. 6. 2024
 • 18. – 19. 9. 2024 
Lektor: Ing. Vladimír Pozdníček, PROFI-MEN, s.r.oMgr. Ing. Soňa Plháková, Renata Novotná

Typ vzdělávací akce: cyklus přednášek a workshopů
Forma: prezenční  
Délka: 60 hodin (5 modulů po 2 dnech, celkem 10 dnů)
Maximální počet účastníků: 12
Přihláška: Kapacita kurzu naplněna.

Vzdělávací program určený pro ředitele a vedoucí zaměstnance organizací KKS zaměřený na posílení jejich znalostí v oblasti personalistiky.
1. Modul: Strategická role moderního personálního řízení
2. Modul: Kompetence a kompetenční modely jako základní stavební kámen pro procesy
    a činnosti HR
3. Modul: Metody a nástroje výběru zaměstnanců, personální marketing (
Mgr. Ing. Soňa Plháková)
4. Modul: Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců (Renata Novotná)
5. Modul: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura


Jak ochránit své digitální životy před kybernetickými zločinci

Termín: čtvrtek 21. 3. 2024
Lektor: Mgr. David Kudrna
Typ vzdělávací akce: webinář
Forma: online  
Délka: 4 hod.
Maximální počet účastníků: 50
Přihláška: Registrace ukončena. 


Cílem online semináře je poskytnout účastníkům praktické rady a uplatnitelná doporučení, jak se bezpečně pohybovat a pracovat v kyberprostoru.

 • Jak kybernetická bezpečnost (ne)funguje
 • Jak hackeři kradou a prolamují hesla
 • Jak hackeři manipulují s lidmi a proč se jim to daří
 • Další volitelná témata:
  • Jak hackeři umí hacknout i ledničku nebo hračku
  • Jak jsou USB zařízení nebezpečná
  • Jak automatizovat práci s hesly
  • Jak si lépe zabezpečit mobilní zařízení

Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací pro neekonomy

Termín: čtvrtek 11. 4. 2024 
Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, VOX
Typ vzdělávací akce: webinář
Forma: online  
Délka: 6 hod.
Maximální počet účastníků: 25
Přihláška: Registrace ukončena. 


Kurz je určen pro ředitele a vedoucí zaměstnance organizací KKS, jehož cílem je zvýšit jejich povědomí o finančním řízení tohoto typu organizací.

 • Legislativní rámec, vyhláška 410/2009 Sb. a její změny 2021/2022 – ČUS, ZÚ
 • ČUS pro příspěvkové organizace – zejména 703, 704, 708, 709 a 710, pomocný analytický přehled (poslední změny)
 • Specifika účtování příspěvkové organizace
 • Dotace, příspěvky, dary, granty
 • Rozpočet a jeho plnění
 • Inventarizace majetku a zúčtovaní inventarizačních rozdílů
 • Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich řešení
 • Nejčastější chyby v účetnictví a daních příspěvkových organizací
 • DPH a příspěvkové organizace – e-commerce
 • Finanční kontrola, vnitřní kontrolní systém

Interní komunikace

Termín: čtvrtek 30. 5. 2024
Lektor: Bc. Veronika Polednová, VOX
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenčně  
Délka: 6 hod.
Maximální počet účastníků: 12
Přihláška: Kapacita kurzu naplněna.


Účastníci získají praktické návody, jak nastavit pravidla interní komunikace uvnitř týmu i mezi týmy, jak řešit různé krizové situace a jak odhalit překážky bránící účinné interní komunikaci.

 • Základní pilíře dobré firemní komunikace
 • Proč je užitečné v organizaci dobře komunikovat, důvody špatné komunikace
 • Komunikace v týmu, na oddělení
 • Komunikace mezi týmy – odděleními
 • Vedení porad, komunikace šéf – podřízený
 • Controlling a reporting – komunikace a předávání výsledků
 • Řešení krizových situací


Prezentační dovednosti pro 21. století
 

Termín: 18. 6. 2024
Lektor: Mgr. Jakub Lucký, Komunikace21 s.r.o.
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenčně  
Délka: 6 hod.
Maximální počet účastníků: 10
PřihláškaPřihlašujte se zde.


Workshop je určen pro pracovnice a pracovníky KKS, který je provede prakticky krok po kroku, jak správně prezentovat naživo i v online prostředí. Cílem kurzu je posílit jejich prezentační dovednosti a získat větší sebejistotu při veřejném projevu. 
 • Příprava, druhy vystoupení, velikost publika
 • Jak připravit dramaturgii vystoupení na webinář či on-line konferenci
 • Rétorika, dýchání, vystupování
 • Oblečení, vzhled, řeč těla
 • Práce s trémou, techniky zvládání stresu, psychická příprava na vystoupení
 • Interakce, komunikace s účastníky, variabilita programu, společenský protokol
 • On-line prezentace:
  • Jak vytvořit dobrý první dojem
  • Rozdíly on-line událostí oproti živým akcím
  • Jak se na webinář připravit technicky – počítač / telefon, kamera, mikrofon, světlo, pozadí
  • Jak si všechno potřebné vyzkoušet nanečisto

Vybraná témata Zákoníku práce po novele 2023 a 2024

Termín: úterý 10. 9. 2024
Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
Typ vzdělávací akce: webinář
Forma: online  
Délka: 4 hod.
Maximální počet účastníků: 100
Přihláška: Registrace bude otevřena v srpnu. 

 
 • Informace o obsahu pracovního poměru
 • Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Nástroje slaďování pracovního a rodinného života
 • Změny jdoucí nad rámec směrnice EU:
  • Práce na dálku

  • Elektronické doručování v pracovněprávních vztazích

 • Další vybraná témata dle novely 2024 


AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost 

Termín: úterý 15. 10.  2024
Lektor: PhDr. Petr Škyřík, PhD., MUNI
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenčně
Délka: 6 hod.
Maximální počet účastníků: 20
Přihláška: Registrace bude otevřena v září. 


Workshop zaměřený na rozvoj schopností pracovat s vybranými nástroji umělé inteligence, a také kriticky reflektovat limity a hrozby spojené s těmito technologiemi.
 • Způsoby organizace dat a jejich struktura
 • Práce s vybranými nástroji (ChatGPT, Dalle-2, DeepL, Connected Papers, List Maps atp.)
 • Schopnost kriticky reflektovat limity a hrozby nových technologií

Spolupráce skrze digitální technologie: nástroje pro komunikaci, kooperaci a koordinaci

Termín: úterý 5. 11. 2024
Lektor: PhDr. Petr Škyřík, PhD., MUNI
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenčně
Délka: 6 hod.
Maximální počet účastníků: 20
Přihláška: Registrace bude otevřena v říjnu. 


Workshop účastníkům představí možnosti spolupráce ve virtuálním prostředí v kombinaci s prostředím fyzickým nejen mezi institucemi, ale i v týmu, využití různých platforem, specifika spolupráce a komunikace fyzických a virtuálních týmů.
 • Digitální kompetence a návyky
 • Virtuální pracovní prostředí
 • Práce s prostorově nehomogenním týmem
 • Propojování se a schopnost spolupráce virtuálních týmů

Asertivita a deeskalace konfliktů

Termín: listopad 2024 (termín bude upřesněn)  
Lektor: SORUDO
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenčně
Délka: 7 hod.
Maximální počet účastníků: 20
Přihláška: Registrace bude otevřena v říjnu. 


Zážitkový kurz zaměřený na řešení krizových situací a verbální sebeobrany v kontaktu s uživateli knihoven a dalších kulturních organizací. Účastníci kurzu se naučí řadu technik a postupů, jak zvládat konfliktní situace.

 • De-eskalace konfliktu mezi návštěvníky
 • Vymezení pravidel slušné komunikace bez vyvolání dalších konfliktů
 • Spolupráce – jak si navzájem pomoci, ale zároveň tím nepoškodit autoritu kolegy
 • Mediace konfliktů mezi uživateli i zaměstnanci
 • Bezpečí – kdy je na místě s klientem komunikovat a kdy už pro vás situace přestává být bezpečná
 • Taktický ústup z nebezpečné situace
 • Vyjednávání vs. pevná pravidla – krizová komunikace