Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Katalog E-zdroje Digitální knihovna
Otevírací doba
Pondělí 9.00 - 19.00
Úterý 9.00 - 19.00
Středa 11.00 - 21.00
Čtvrtek 9.00 - 19.00
Pátek 9.00 - 19.00
Sobota 9.00 - 12.00
Neděle zavřeno
Státní svátky - zavřeno

FAQ   Ptejte se knihovny

Co číst   Významná regionální výročí

HK Point   Knihovny.cz

RSS   Facebook

Instagram   Youtube

Přihlásit k odběru akcí

Kontakty
Půjčovna 1. NP: +420 494 946 220
3. NP: +420 494 946 252
pujcovna@svkhk.cz
Studovny 4. NP: +420 494 946 222
5. NP: +420 494 946 243
inform@svkhk.cz
Spojovatelka +420 494 946 200
Studijní a vědecká knihovna
Hradecká 1250/2
500 03  Hradec Králové
Kde nás najdete

K zajištění kompletní funkčnosti potřebují tyto webové stránky váš výslovný souhlas s ukládáním souborů cookie prohlížeče. Pokud soubory cookie nepovolíte, je možné, že nebudete moci používat některé funkce webových stránek, mimo jiné: přihlášení, nákup produktů, zobrazení personalizovaného obsahu, přepínání mezi kulturami stránek. Doporučujeme povolit všechny soubory cookie.
Úvod > Pro knihovny > Národní plán obnovy

Narodni-plan-obnovy-banner-(1).png

Webové stránky NPO: www.planobnovycr.cz.

Výzva č. 0312/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Název projektu: Zvyšování kompetencí kulturních a kreativních pracovníků v Královéhradeckém kraji
 
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Projekt je dále realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 


Koordinátorka projektu: Mgr. Jitka Černá
 • e-mail: jitka.cerna@svkhk.cz
 • telefon: +420 494 946 244
 

Nabídka vzdělávacích akcí

Kurz základních manažerských dovedností

Termíny:

 • 14. – 15. září
 • 12. – 13. října
 • 31. – 1. listopadu
 • 23. – 24. listopadu
 • 7. – 8. prosince 
Lektoři: Mgr. Ing Soňa Plháková
Typ vzdělávací akce: cyklus přednášek a workshopů
Forma: prezenční  
Délka: 5 modulů po 2 dnech – celkem 10 dnů tj. 60 hodin
Maximální počet účastníků: 16
Přihláška: kurz obsazen
1. modul – Úvod do efektivní komunikace manažera
2. modul – Motivace zaměstnanců a zvládání změn
3. modul – Konfliktní komunikace na pracovišti
4. modul – Time management a efektivní vedení porad
5. modul – Rozvoj pracovního týmu a základy koučování pro manažery

Onboarding: Jak na úspěšnou adaptaci nových zaměstnanců  

Termín: 19. 9. 2023
Lektor: Ing. Renata Novotná 
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenční
Délka: 6 hodin
Maximální počet účastníků: 16
Přihláška: již proběhlo 
- Kontext: cesta zaměstnance, doručená hodnota (a pro koho), role v onboardingu, co nováčci nejvíc potřebují, co jim chybí
- Celkový proces onboardingu
- Detail jednotlivých fází od náborů až po ukončení zkušební doby (a ještě trochu dál)
- Nástroje, které pomáhají
- Důležité dovednosti
- Zpětná vazba a hodnocení

Nakládání s autorskými díly galerií, muzeí, hvězdáren a knihoven 

Termíny:
 • 3. října
 • 5. října
Lektor: bude upřesněno
Typ vzdělávací akce: webinář
Forma: online
Délka: 2 dny, celkem 6 hodin
Maximální počet účastníků: 50
Přihláška
https://forms.office.com/e/Z86YeFpJm4
- Autorské dílo – co je a co není autorské dílo
- Zaměstnanecké dílo
- Práva autora
 • Osobnostní autorská práva versus ochrana osobnosti
 • Majetková autorská práva
- Užití autorského díla
 • Licenční smlouva
 • Užití bez smlouvy
 Volná díla
 Zákonné licence – citace, knihovní licence, výstavní licence, díla na veřejném prostranství (sochy, budovy a jiné artefakty)

Komunikace napříč generacemi a prvky Age managementu

Termín: 19. – 20. říjen 2023
Lektor: Mgr. Ing. Soňa Plháková
Typ vzdělávací akce: workshop 
Forma: prezenční
Délka: 2 dny, celkem 12 hodin
Maximální počet účastníků: 16
Přihláška
registrace ještě nebyla spuštěna
- Seznámení s jednotlivými generacemi (B, X, Y, Z)
- Age management a změna motivace zaměstnanců s věkem (od 20 do 65 let)
- Řešení praktické případové studie
- Způsoby vnímání informací VAK
- Direktivní a respektující přístup k zadávání úkolů
- Podněty managementu organizace pro nastavení podmínek efektivnější komunikace v multigeneračních týmech

Jak na motivující zpětnou vazbu

Termín: 24. 10. 2023
Lektor: Ing. Renata Novotná 
Typ vzdělávací akce: workshop 
Forma: prezenční
Délka: 6 hodin
Maximální počet účastníků: 16
Přihláška
registrace ještě nebyla spuštěna
- Předpoklady
- Hlavní části a pravidla zpětné vazby
- Jak dávat zpětnou vazbu (kritika a pochvala)
- Jak přijímat zpětnou vazbu
- Jak nastartovat kulturu zpětné vazby
- Zpětná vazba v hierarchii

Slaďování osobního, rodinného a pracovního života „work-life balance“

Termín: 7. 11. 2023
Lektor: bude upřesněno
Typ vzdělávací akce: workshop
Forma: prezenční
Délka: 6,5 hodin
Maximální počet účastníků: 16
Přihláška
registrace ještě nebyla spuštěna
- Úvod do konceptu slaďování
- Základní procesy organizace a nástroje na jeho podporu, např. netradiční uspořádání pracovní doby, podpora zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti a další členy rodiny
- Přínosy zavedení programů na podporu slaďování – pro zaměstnané, zaměstnavatele i organizaci obecně
- Praktické tipy pro zavádění těchto programů
- Mýty vážící se ke slaďování
- Příklady dobré praxe

Novela zákoníku práce a další témata

Termín: 28. 11. 2023
Lektor: bude upřesněno
Typ vzdělávací akce: webinář
Forma: online
Délka vzdělávací akce: 5 hodin
Maximální počet účastníků: 50
Přihláška
registrace ještě nebyla spuštěna
Novela zákoníku práce – vybraná témata:
 • Práce na dálku – aktuální změny právní úpravy v oblasti práce na dálku (tzv. home office) se zdůrazněním nových podmínek výkonu práce na dálku a potenciálně rizikových bodů nové právní úpravy
 • DPP/DPČ – shrnutí největších změn v právní úpravě DPP a DPČ od jejího zavedení, včetně nových nároků zaměstnanců vykonávajících práci na DPP a DPČ
 • Elektronizace doručování v pracovněprávních vztazích – snaha o zvýšení míry flexibility doručování v pracovněprávních vztazích
 • Informační povinnost zaměstnavatele – rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům v pracovním poměru i vůči zaměstnancům vykonávajícím práci mimo pracovní poměr
Další témata:
 • Jmenování a odvolání či vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance – aktuální právní úprava a judikaturní praxe
 • Ukončování pracovního poměru – opakující se problémy spojené s ukončováním pracovního poměru, včetně aktuální judikatury

Asertivita a deeskalace konfliktů

Termín: 12. 12. 2023
Vzdělávací organizace: bude upřesněno
Typ vzdělávací akce: zážitkový kurz
Forma: prezenční  
Délka: 7 hodin
Maximální počet účastníků: 20
Přihláška
registrace ještě nebyla spuštěna
- De-eskalace konfliktu mezi návštěvníky kulturních organizací
- Sdělování špatných zpráv (od pokuty až po vypršení vyměřeného času pro používání internetu)
- Vymezení pravidel slušné komunikace bez vyvolání dalších konfliktů
- Prevence vyhoření a vyčerpání z komunikace s náročnými klienty
- Spolupráce – jak si navzájem pomoci, ale zároveň tím nepoškodit autoritu kolegy
- Autorita vs. empatie: kdy je na místě si „dupnout“ a kdy být naopak trpělivý
- Mediace konfliktů mezi uživateli i zaměstnanci
- Bezpečí-kdy je na místě s klientem komunikovat a kdy už pro vás situace přestává být bezpečná
- Vyjednávání vs. pevná pravidla - Krizová komunikace