Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Vzdělávání > Pro ZŠ a SŠ

Knihovna zve studenty a učitele na:

banner.png

Ke všem lekcím máme připravené pracovní listy, využíváme skupinovou práci. Studenti vyhledávají informace v různých typech dokumentů, své výsledky prezentují před spolužáky. Informační vzdělávání učí efektivnímu získávání a zpracovávání relevantních informací. Cílem je mimo jiné rozvíjet schopnost učit se, spolupracovat a kriticky myslet.

Maximální počet účastníků: 30 studentů
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Za kolik: zdarma

Brožury k informačnímu vzdělávání:

Podrobnější informace k jednotlivým lekcím a workshopům naleznete níže.
 

Objednávky:

osobně: ve studovně v 5. podlaží
online: rezervační formulář (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)
telefonicky: 494 946 243
e-mailem: inform@svkhk.cz (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)


 

Workshopy

Na základě zájmu učitelů nabízíme tento workshop, původně určený pro vysokoškolské studenty, i středním školám.  Studenti se naučí, jak pracovat s klíčovými slovy, formulovat dotaz, vyhledávat v katalozích knihoven, databázích i volně dostupných zdrojích. Dozví se, proč a jak citovat veškeré zdroje, které použili.
Vhodné pro všechny předměty
 

seminarky.png

Lekci vytvořili knihovníci z Městské knihovny v Praze pro knihovny v České republice. Naše knihovna workshop ověřila a dále ho upravuje dle vlastních potřeb. Cílem workshopu je naučit děti a mládež rozlišovat mezi pravdou, nepravdou a úmyslnými manipulacemi. Žáci budou v průběhu workshopu ověřovat hodnověrnost textu i fotografie, dojde i na deep fake video. Aktivně se zapojí také hlasováním přes Mentimeter, vyzkouší kvízovou hru Quizizz. Používat budou vlastní mobilní telefony, popřípadě počítače knihovny.
Vhodné pro předměty: informatika, občanská výchova, základy společenských věd
 

fakta.png

Workshop seznámí studenty s tím, jak funguje paměť (proč si něco pamatujeme a něco ne?) a co proces zapamatování nejvíce ovlivňuje. Dozvědí se, kdy je vhodné používat mnemotechnické pomůcky (biflování versus aktivní učení). Naučí se používat vybrané paměťové techniky v praxi. Studenti se aktivně podílejí na celém průběhu workshopu.
 

pamet.png

Workshop s environmentální tématikou (využíváme edukační film Just Eat It a metodickou podporu JSNS a upravujeme dle podmínek SVKHK).
Vhodné pro předměty přírodopis, biologie, základy společenských věd.
 

jidlo.png

Workshop na témata dezinformací, orientace v médiích, fact-checking. Žáci a studenti se aktivně zúčastní, budou diskutovat o problematice, která se týká všech, do lekce se zapojí i hlasováním prostřednictvím interaktivních aplikací.
Vhodné pro předměty informatika, občanská výchova, základy společenských věd.
 

napalit.png

Cílem workshopu je naučit se vyhledávat relevantní informace o zdraví a nemocech v ověřených zdrojích. Probíráme i dezinformace v této oblasti, lákavé nabídky a nebezpečné výzvy šířené na sociální síti TikTok. Účastníci mají možnost sdílet své zkušenosti, zapojují se i prostřednictvím interaktivních aplikací.
 

zdravi.png
 
Po domluvě lze workshopy uspořádat také ve školách.

 

Lekce

Lekce je zaměřena na život a dílo Karla Jaromíra Erbena. Žáci se nebudou zabývat pouze Kyticí, ale zamyslí se i nad nelehkým životem v 19. století. Pracovat budou s dokumenty tištěnými i digitalizovanými.
 

erben.png

Lekce přibližuje první světovou válku z různých úhlů a představuje i méně známá témata. Studenti budou pracovat s knihami, časopisy, internetovými zdroji; připraveny jsou i tvořivé úkoly.
 

valka.png

Od ledna 2018 nabízíme první lekci v angličtině. Opět je připraveno šest pracovních listů. Studenti pracují s knihami odbornými i beletristickými, vyhledávají např. v databázi PressReader, prolistují kuchařku Gordona Ramsayho anebo se zaposlouchají do příběhu o Jacku Rozparovači. Jak pracovali, prezentují anglicky před spolužáky.
 

aj.png

Osvědčená lekce zaměřená na služby knihovny a vybranou osobnost. Lekce je vhodná  k prvnímu seznámení s knihovnou, místo klasické exkurze. Vytvořeno na osobnost Josefa Čapka, ale lze uzpůsobit osobnosti jiné (specifikujte v poznámce při objednání).
 

knihovnou.png

Lekce zaměřená na vyhledávání v různých typech online katalogů, souborných katalogů, informačních branách. Studenti pracují ve skupinách, plní kreativní úkoly. Lektor v případě potřeby koriguje, doplňuje. Cílem lekce je rozšířit studentům spektrum zdrojů, se kterými mohou pracovat.
 

vyhledavat.png

Lekce je zaměřena na regionální osobnost a dílo Boženy Němcové.
 

bozena.png

Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Čapka. Doporučujeme především pro střední školy.
 

capek.png

Lekce se vztahuje k osobnosti a dílu Václava Havla a k tématům s ním spojeným - např. k odporu proti komunistické totalitní moci či k událostem kolem listopadu 1989.  Lekce je vhodná především pro střední školy.
 

havel.png

Pracujeme s texty těchto autorů: H. Ch. Andersen, A. Lindgren, bratři Grimmové, R. Kipling a A. de Saint-Exupéry.
 

pohadky.png

Lekce rozvíjejí klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské.


Exkurze 

Exkurze jsou vhodné zejména pro střední školy, ale navštěvují je rovněž vyšší ročníky základních škol a vysokoškoláci (obsah upravujeme s ohledem na věk a obor účastníků). Naše nabídka platí i pro mimohradecké zájemce.

  • exkurze po veřejných prostorách knihovny a seznámení s jejími službami: 45 minut
  • exkurze + úkoly k vyhledávání: 60 minut
  • exkurze + práce s online katalogem SVKHK: 90 minut

Předběžná dohoda je nutná, abychom pro Vás mohli rezervovat učebnu na určený čas a abychom s Vámi dojednali Vaše eventuální požadavky na obsah exkurze.


Konzultace pro učitele
nabízíme i online

 
Učitelům středních i základních škol nabízíme individuální setkání týkající se využívání knihovny a jejích zdrojů pro sebe, samostudium, přípravu na vyučování, práci se studenty.

Možná témata konzultací:
  • seznámení s knihovnou a jejími službami
  • vyhledávání literatury a a dalších zdrojů k vybranému tématu
  • před první návštěvou knihovny se třídou (bližší informace o průběhu lekce, případné úpravy)
  • vyslání studentů do knihovny (pro informaci, literaturu, přípravu projektu...)
  • diskuse nad pracovními listy
  • příprava programu v knihovně na míru škole, třídě
  • vlastní námět
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Zdarma, bez nutnosti registrace.
Leták.

Objednávky konzultací:

online: rezervační formulář (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)
telefonicky: 494 946 243
e-mailem: michaela.haskova@svkhk.cz (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)
osobně: ve studovně v 5. podlaží

 

Těšíme se na Vás.


K tématům sourozenců Čapkových doporučujeme webovou stránku turistického regionu Kladské pomezíkarelcapek.cz/