Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Vzdělávání > Pro ZŠ a SŠ

Knihovna zve studenty a učitele na:

IVU-lekce-banner.png

Nový newsletter: Novinky pro rok 2021 včetně tipů na využití našeho fondu nebo nabídky našich služeb pro školy si můžete přečíst zde.
 
 
 

Ke všem lekcím máme připravené pracovní listy, využíváme skupinovou práci. Studenti vyhledávají informace v různých typech dokumentů, své výsledky prezentují před spolužáky. Informační vzdělávání učí efektivnímu získávání a zpracovávání relevantních informací. Cílem je mimo jiné rozvíjet schopnost učit se, spolupracovat a kriticky myslet.

Maximální počet účastníků: 30 studentů
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Za kolik: zdarma
Brožura k informačnímu vzdělávání zde. Podrobnější informace k jednotlivým lekcím a workshopům naleznete níže.

 

Objednávky:

osobně: ve studovně v 5. podlaží
online: rezervační formulář (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)
telefonicky: 494 946 243
e-mailem: inform@svkhk.cz (objednávku potvrdíme max. do 2 pracovních dnů)


 

Workshopy

Na základě zájmu učitelů nabízíme tento workshop, původně určený pro vysokoškolské studenty, i středním školám.  Studenti se naučí, jak pracovat s klíčovými slovy, formulovat dotaz, vyhledávat v katalozích knihoven, databázích i volně dostupných zdrojích. Dozví se, proč a jak citovat veškeré zdroje, které použili.
Vhodné pro všechny předměty
 

Jak-na-seminarni-praci.png

Lekci vytvořili knihovníci z Městské knihovny v Praze pro knihovny v České republice. Naše knihovna workshop ověřila a dále ho upravuje dle vlastních potřeb. Cílem workshopu je naučit děti a mládež rozlišovat mezi pravdou, nepravdou a úmyslnými manipulacemi. Žáci budou v průběhu workshopu ověřovat hodnověrnost textu i fotografie, dojde i na deep fake video. Aktivně se zapojí také hlasováním přes Mentimeter, vyzkouší kvízovou hru Quizizz. Používat budou vlastní mobilní telefony, popřípadě počítače knihovny.
Vhodné pro předměty: informatika, občanská výchova, základy společenských věd
 

deFacto.png

Workshop seznámí studenty s tím, jak funguje paměť (proč si něco pamatujeme a něco ne?) a co proces zapamatování nejvíce ovlivňuje. Dozvědí se, kdy je vhodné používat mnemotechnické pomůcky (biflování versus aktivní učení). Naučí se používat vybrané paměťové techniky v praxi. Studenti se aktivně podílejí na celém průběhu workshopu.
 

Pametove-techniky.png

 

Lekce

Lekce je zaměřena na život a dílo Karla Jaromíra Erbena. Žáci se nebudou zabývat pouze Kyticí, ale zamyslí se i nad nelehkým životem v 19. století. Pracovat budou s dokumenty tištěnými i digitalizovanými.
 

Erben.png

Lekce přibližuje první světovou válku z různých úhlů a představuje i méně známá témata. Studenti budou pracovat s knihami, časopisy, internetovými zdroji; připraveny jsou i tvořivé úkoly.
 

Velka-valka.png

Od ledna 2018 nabízíme první lekci v angličtině. Opět je připraveno šest pracovních listů. Studenti pracují s knihami odbornými i beletristickými, vyhledávají např. v databázi PressReader, prolistují kuchařku Gordona Ramsayho anebo se zaposlouchají do příběhu o Jacku Rozparovači. Jak pracovali, prezentují anglicky před spolužáky.
 

AJ-lekce.png

Osvědčená lekce zaměřená na služby knihovny a osobnost Josefa Čapka. Lekce je vhodná  k prvnímu seznámení s knihovnou, místo klasické exkurze.
 

J-Capek.png

Lekce zaměřená na vyhledávání v různých typech online katalogů, souborných katalogů, informačních branách. Studenti pracují ve skupinách, plní kreativní úkoly. Lektor v případě potřeby koriguje, doplňuje. Cílem lekce je rozšířit studentům spektrum zdrojů, se kterými mohou pracovat.
 

Hledam-knihu,-clanek.png

Lekce je zaměřena na regionální osobnost a dílo Boženy Němcové
 

B-Nemcova.png

Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Čapka. Doporučujeme především pro střední školy.
 

K-Capek.png

Lekce se vztahuje k osobnosti a dílu Václava Havla a k tématům s ním spojeným - např. k odporu proti komunistické totalitní moci či k událostem kolem listopadu 1989.  Lekce je vhodná především pro střední školy.
 

V-Havel.png

Pracujeme s texty těchto autorů: H. Ch. Andersen, A. Lindgren, bratři Grimmové, R. Kipling a A. de Saint-Exupéry.
 

Pipi,-Maugli-a-spol.png

Lekce rozvíjejí klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské.

 

Konzultace pro učitele nabízíme i online

 
Učitelům středních i základních škol nabízíme individuální setkání týkající se využívání knihovny a jejích zdrojů pro sebe, samostudium, přípravu na vyučování, práci se studenty.

Možná témata konzultací:
 • seznámení s knihovnou a jejími službami
 • vyhledávání literatury a a dalších zdrojů k vybranému tématu
 • před první návštěvou knihovny se třídou (bližší informace o průběhu lekce, případné úpravy)
 • vyslání studentů do knihovny (pro informaci, literaturu, přípravu projektu...)
 • diskuse nad pracovními listy
 • příprava programu v knihovně na míru škole, třídě
 • vlastní námět
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Zdarma, bez nutnosti registrace
Leták.
Jsme tu pro Vás.  

Objednávky: michaela.haskova@svkhk.cz, 494 946 255
 
 

Exkurze zatím pozastaveny

Exkurze jsou vhodné zejména pro střední školy, ale navštěvují je rovněž vyšší ročníky základních škol a vysokoškoláci (obsah upravujeme s ohledem na věk a obor účastníků). Naše nabídka platí i pro mimohradecké zájemce.

 • exkurze po veřejných prostorách knihovny a seznámení s jejími službami: 60 minut
 • exkurze + práce s online katalogem SVK HK: 90 minut
 • exkurze + práce s online katalogem + doporučená literatura k tématu + vyhledávání ve vybraných databázích: 120 minut
 • exkurze + regionální fond literatury + ukázka vyhledávání v regionálních zdrojích: 90 minut

Předběžná dohoda je nutná, abychom pro Vás mohli rezervovat učebnu na určený čas a abychom s Vámi dojednali Vaše eventuální požadavky na obsah exkurze.
 

Těšíme se na Vás.


K tématům sourozenců Čapkových doporučujeme webovou stránku turistického regionu Kladské pomezíkarelcapek.cz/