Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Vzdělávání > Kurz první pomoci aneb Život zachraňující úkony při vážných poraněních

Kurz první pomoci aneb Život zachraňující úkony při vážných poraněních

Ve čtvrtek 1. července 2010 od 12.00 hod. v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny, 5. podlaží, Hradecká ulice 1250. Ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže HK pořádáme kurz, jenž bude zaměřen zejména na stavy, které mohou nastat během letních prázdnin. Tento kurz je určen pro širokou veřejnost i pro zaměstnance firem, které tím plní povinnost vyplývající ze zákoníku práce. Kurz má rozsah 4 hodiny a jeho cena činí 50 Kč. Za příplatek 50 Kč obdržíte i osvědčení o absolvování kurzu. Maximální počet účastníku je 40.

Zájemci se musí předem registrovat na emailu: mailto:petra.mikulecka@svkhk.cz .

Harmonogram:

12:00 - 14:00 teoretická část v konferenčním sále
14:00 - 14:30 přestávka
14:30 - 16:30 praktická část v menších skupinkách venku

Další informace