Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > Pronájem

Nabídka a ceník pronájmu prostor ve Studijní a vědecké knihovně

Platnost od 1. 4. 2013. Bližší informace na čísle 494 946 203. 
Další informace...
 
Nabídka reklamní plochy nad parkovištěm:
Studijní a vědecká knihovna nabízí kromě vnitřních prostor rovněž reklamní plochu nad vjezdem na venkovní parkoviště knihovny. Jedná se o část pokrytou pletivem.  Cena za 1 m2 je 500 Kč. Studijní a vědecká knihovna si vyhrazuje právo odmítnout reklamu či propagaci neslučující se s posláním knihovny.
Pro    sjednání    umístění  reklamy   kontaktujte   prosím   oddělení    vnějších    vztahů a marketingu služeb – tel. 494 946 203.