Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > SVK vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: pracovník oddělení vnějších vztahů a marketingu sl

SVK vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: pracovník oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb

Místo výkonu práce: Hradec Králové
Pracovní poměr na dobu určitou: Zástup za mateřskou dovolenou
Předpokládaný nástup: 18. 3. 2013, nebo dle dohody
 
Charakteristika pracovního místa
·         komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
·         zajišťování exkurzí a školení uživatelů,
·         organizace přednášek a besed pro veřejnost,
·         zpracovávání rešerší a statí k akcím pro veřejnost,
·         práce s různými skupinami uživatelů (studenti středních a vysokých škol, senioři, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, handicapovaní aj.) - organizovat pro ně ve spolupráci s odborem služeb exkurze, školení a prezentace s cílem zpřístupnit jim co nejvíce nové informační zdroje a služby knihovny,
·         příprava pozvánek a plakátů na různé akce,
·         zpracovávání tiskových zpráv,
·         aktualizace webových stránek sekce Aktuality a ankety, Akce a aktivity, Publikační činnost,
·         provádění průzkumu informačních potřeb uživatelů formou výběrových šetření a anket a jejich vyhodnocování,
·         vyhledávání sponzorů a grantů,
·         kontakty s médii, s PR krajského úřadu a magistrátu,
·         zajišťování pronájmu galerií, konferenčního sálu, učeben a dalších prostor.
 
Požadujeme:
·         VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru mediální a komunikační studia, marketingová komunikace a PR nebo pedagogika volného času (u SŠ nutná praxe – nejméně 3 roky),
·         znalost angličtiny úrovně B2 + znalost alespoň základů dalšího světového jazyka,
·         uživatelská znalost MS Office a práce s PC; znalost programu Microsoft Publisher výhodou,
·         spolehlivost, komunikativnost, samostatnost při řešení úkolů, časová flexibilita (práce v odpoledních i večerních hodinách), vysoké pracovní nasazení, tvůrčí myšlení, organizační schopnosti,
·         občanská a trestní bezúhonnost.
 
Nabízíme:
·         dobré  platové podmínky, platové ohodnocení podle nařízení vlády 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
·         příjemné pracovní vztahy,
·         vstřícný a tvořivý kolektiv pracovníků,
·         stravenky a další benefity zaměstnavatele.
 
Lhůta a místo pro podání přihlášky:
Přihlášku k výběrovému řízení zašlou uchazeči nejpozději do 20. 2. 2013 na e-mail Vladimira.Buchtova@svkhk.cz, nebo  v papírové formě  doručí  na  sekretariát Studijní a vědecké knihovny paní J. Štěpánové. 
Přihláškou (viz další informace) se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise, či motivačním dopise.  
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: 
-          motivační dopis
-          strukturovaný životopis
 
Další informace:
Na základě přihlášky budou uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru. Termín bude uchazečům sdělen e-mailem v dostatečném předstihu.
U   ústního pohovoru uchazeč doloží dosažené odborné a jazykové vzdělání kopiemi příslušných  dokladů.