Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > SVK v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí oddělení služeb

SVK v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí oddělení služeb knihovnám, šéfredaktor knihovnického zpravodaje U nás

Místo výkonu práce: Hradec Králové
Pracovní poměr na dobu: Neurčitou
Předpokládaný nástup: 1. 12. 2013, nejpozději 1. 1. 2014
 
Charakteristika pracovního místa:
  • Vede oddělení služeb knihovnám a zodpovídá za jeho chod.
·         Provádí metodickou, konzultační a poradenskou činnost knihovnám v Královéhradeckém kraji.
  • Zodpovídá za výkon regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji podle přijatých standardů kvality a kvantity.
·         Sleduje legislativu pro oblast knihovnictví
  • Připravuje nabídku vzdělávacích akcí pro knihovníky v kraji, provádí organizaci a evidenci těchto akcí.
·     Zajišťuje, koordinuje a kontroluje odbornou knihovnickou praxi studentů.
·         Připravuje k vydání zpravodaj U nás, včetně elektronické verze, vybírá náměty a okruhy autorů a externích spolupracovníků včetně jejich usměrňování a zadávání témat.
·      Vede redakční radu zpravodaje U nás, připravuje a organizuje zasedání této rady.
 
 Požadujeme:
 
·         VŠ (Bc. nebo Mgr.) vzdělání v oboru knihovnictví. Nejméně 5 let praxe na pozici metodika knihovnických činností,
·         znalost angličtiny úrovně B2,
·         uživatelská znalost MS Office a práce s PC,
·         řídící schopnosti (praxe v řídící pozici výhodou), schopnost analyzovat problémy a navrhovat řešení, spolehlivost, komunikativnost, samostatnost při řešení úkolů, časová flexibilita (v souvislosti s metodickými návštěvami v kraji), vysoké pracovní nasazení, tvůrčí myšlení, organizační schopnosti,
·         občanská a trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
·         Dobré platové podmínky, platové ohodnocení podle nařízení vlády 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (platová tř. 10 - 11)
·         dlouhodobou pracovní perspektivu,
·         příjemné pracovní vztahy,
·         vstřícný a tvořivý kolektiv pracovníků,
·         stravenky a další benefity zaměstnavatele. 
 
Lhůta a místo pro podání přihlášky:
Přihlášku k výběrovému řízení zašlou uchazeči nejpozději do 15. 9. 2013 na e-mail eva.svobodova@svkhk.cz nebo v papírové formě doručí na sekretariát Studijní a vědecké knihovny  k rukám paní Jaroslavy Štěpánové. 
Přihláškou (viz příl. Další informace) se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise, či motivačním dopise.  
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: 
-          motivační dopis,
-          strukturovaný životopis.
 
Další informace:
Na základě přihlášky budou uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru. Termín bude uchazečům sdělen e-mailem v dostatečném předstihu.
U  ústního pohovoru uchazeč předloží vizi (návrh dalšího vývoje) oddělení služeb knihovnám a zpravodaje U nás na období 2014-2017 v rozsahu 1 s. A4 a přehled své publikační činnosti za posledních 5 let. Dosažené odborné a jazykové vzdělání doloží kopiemi příslušných dokladů.