Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > Cenová poptávka stavebních úprav na zpevněných plochách pod krytými vstupy

Cenová poptávka stavebních úprav na zpevněných plochách pod krytými vstupy

Předmětem cenové poptávky jsou stavební úpravy na 2 zpevněných plochách pod krytými vstupy křídel 1,3 budovy Studijní a vědecké knihovny, Hradecká ul. 1250, Hradec Králové. Na těchto plochách jsou místa, ve kterých se při dešti drží voda a pokud se voda z kaluží nevyluxuje, tak se voda drží v těchto místech velmi dlouho po dešti. V zimním období, kdy voda zamrzá, je tento stav velmi nebezpečný z důvodu uklouznutí a možného úrazu.

Bližší informace