Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Prosinec 2021 v SVK HK - program akcí pro veřejnost

Prosinec 2021 v SVK HK - program akcí pro veřejnostUPOZORNĚNÍ
 
Upozorňujeme návštěvníky akce, že vstup je povolen pouze s nasazeným respirátorem. Návštěvník bude na akci vpuštěn pouze v případě, že:
a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem
b) nebo se prokáže potvrzením o prodělání covid-19 ne starším než 180 dní.
 
Pokud návštěvník neprokáže tímto způsobem bezinfekčnost, nebude na akci vpuštěn. Upozorňujeme, že v tomto případě knihovna za zakoupenou vstupenku peníze nevrací.


Po rozkliknutí se program otevře ve formátu PDF.

Změna programu vyhrazena.

Při tisku volte formát A4 na šířku s vazbou vlevo a přehněte na polovinu.