Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Listopad 2021 v SVK HK - program akcí pro veřejnost

Listopad 2021 v SVK HK - program akcí pro veřejnostUPOZORNĚNÍ - PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI
Upozorňujeme návštěvníky akce, že vstup je povolen pouze s nasazeným respirátorem. Každý účastník je rovněž povinen prokázat se před akcí potvrzením o bezinfekčnosti tj.:
a) osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem,
d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)  neuplynulo více než 180 dní.
 
Pokud návštěvník neprokáže bezinfekčnost, nebude na akci vpuštěn.  Vstupné se v tomto případě nevrací.


Po rozkliknutí se program otevře ve formátu PDF.

Změna programu vyhrazena.

Při tisku volte formát A4 na šířku s vazbou vlevo a přehněte na polovinu.