Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Kurz smartphone pro každého

Kurz smartphone pro každého

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové připravuje pro velký zájem na říjen 2019 opět kurz Smartphone pro každého. Kurz bude zahrnovat školení pro začátečníky, školení pro pokročilé a školení na aplikace, které bude rozděleno do dvou modulů (v prvním modulu instalace, spuštění a základní práce s aplikacemi, a v druhém modulu práce s konkrétními aplikacemi). Lekce proběhnou v odpoledních hodinách. Termíny budou upřesněny. Cena za modul je 200 Kč. Lze objednat i jednotlivě (kromě kurzu aplikací, kde je jeho druhý modul podmíněn účastí na prvním). Zájemci se mohou hlásit na public.relations@svkhk.cz

Smartphones.png