Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Klub seniorů - program na 1. pololetí 2019

Klub seniorů - program na 1. pololetí 2019

Projekt Klub seniorů byl spuštěn ve Studijní a vědecké knihovně v roce 2013. Mile nás překvapil poměrně velký zájem a aktivita našich starších čtenářů. Nechceme však činnost klubu omezovat čtenářským průkazem v naší knihovně a zveme do klubu i všechny další zájemce z řad seniorů. 
 
Členové Klubu seniorů při Studijní a vědecké knihovně tedy získají možnost účastnit se 2x měsíčně klubových společných setkání. Setkání i přednášky se konají pravidelně vždy ve čtvrtek dopoledne. Jako bonus jsou členové klubu přednostně informováni o všech zajímavých akcích, které knihovna pořádá. Stejně tak jsou jim přednostně nabízeny zajímavé kurzy. V tomto roce opět úspěšně spolupracujeme s Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

Cena pro členy klubu za semestr je 250 Kč. Platba v hotovosti probíhá vždy na prvním setkání v semestru. 

Pokud Vás zajímá jakákoli přednáška, výstava, procházka či akce, můžete se jí zúčastnit bez ohledu na věk. V tom případě je jednotlivé vstupné 50 Kč.

V případě vašeho zájmu o činnost Klubu seniorů kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Bc. Vladimíru Buchtovou, Vladimira.Buchtova@svkhk.cz


PROGRAM NA I.POLOLETÍ 2019

ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO!
10. ledna 2019 od 10 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy - PhDr. Pavla Koritenská
Galerie moderního umění v Hradci Králové

ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO!
24. ledna 2019 od 10 hodin
PhDr. Pavla Koritenská  - přednáška
Důležité milníky v československém školství 20. století. Jak se politické události a legislativní změny promítly do vzdělání v ČSR v období první republiky, a poté do poválečného československého školství.
Studijní a vědecká knihovna v HK

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA HUB - ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI!
7. února 2019 od 10 hodin
Bc. Tereza Tejklová - přednáška
Zajímalo Vás někdy jaká houba je největší? Z čeho všeho mohou houby vyrůst? Rostou všude na světě?
Studijní a vědecká knihovna v HK

MASOPUST
21. února 2019 od 10 hodin
Mgr. Marie Havlová - přednáška
Povídání o zvycích a pokrmech v období masopustního veselí. Přiblížíme si význam jednotlivých masek a jejich podobu dle krajů a období.
Studijní a vědecká knihovna v HK

MASOPUST
7. března 2019 od 10 hodin
Mgr. Marie Havlová - workshop
Workshop navazující na přednášku o masopustu. Vytvoříme maškarní masku
a ochutnáme některý z masopustních pokrmů.

Studijní a vědecká knihovna v HK

UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ
21. března 2019 od 10 hodin
Bc. Andrea Černá - přednáška
Příprava předmětů ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové na výstavu ,,Uprostřed Koruny české“, která představí gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.
Studijní a vědecká knihovna v HK

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HRADCE KRÁLOVÉ
11. dubna 2019 od 10 hodin
Mgr. Jan Jakl, PhDr. Pavla Koritenská

VELIKONOCE
25. dubna 2019 od 10 hodin
Mgr. Marie Havlová - přednáška
Povídání o tom, jak se v minulosti připravovali naši předci na Velikonoce během postního období a jak prožívali Velikonoce.
Studijní a vědecká knihovna v HK

VELIKONOCE
9. května 2019 od 10 hodin
Mgr. Marie Havlová  - workshop
Výroba tradiční velikonoční výzdoby a výměna receptů tradičních i netradičních velikonočních pokrmů. Vlastní vyzkoušené recepty s sebou!
Studijní a vědecká knihovna v HK
 
HRADECKÝ SOCHAŘ JAN ŠKODA
23. května 2019 od 10 hodin
PhDr. Markéta Pražáková - přednáška
Sochař Josef Škoda patří k významným českým sochařům první poloviny 20. století. Jeho sochy můžeme vidět na veřejných prostranstvích Hradce Králové (Jiráskovy sady, Žižkovy sady) a jsou nedílnou součástí architektury města (budova nádraží, Gymnázium Boženy Němcové).
Studijní a vědecká knihovna v HK
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HRADCE KRÁLOVÉ
6. června 2019 od 10 hodin
Mgr. Jan Jakl, PhDr. Pavla Koritenská
 
KRÁLOVÉHRADECKÁ BASTIONOVÁ PEVNOST A JEJÍ ROLE V DĚJINÁCH
20. června 2019 od10 hodin

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. – přednáška
Přednáška představí důležité okamžiky v historii města Hradce Králové jakožto vojenské pevnosti, tj. v období 18. a 19. století. Přiblíží důvod vzniku pevnosti, její roli v soudobém vojenském myšlení i vliv pevnosti na život královéhradeckého obyvatelstva.
Studijní a vědecká knihovna v HK
 
 
 Cena vstupného za celé pololetí je 250 Kč. Platí se v hotovosti na první přednášce - 24. ledna 2019.
Jednotlivé vstupné 50 Kč.

mvc-logo-slogan-cz-CMYK.jpg