Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Aktuální informace > Klub seniorů - program na 1. pololetí 2020

Klub seniorů - program na 1. pololetí 2020

Projekt Klub seniorů byl spuštěn ve Studijní a vědecké knihovně v roce 2013. Mile nás překvapil poměrně velký zájem a aktivita našich starších čtenářů. Nechceme však činnost klubu omezovat čtenářským průkazem v naší knihovně a zveme do klubu i všechny další zájemce z řad seniorů. 
 
Členové Klubu seniorů při Studijní a vědecké knihovně tedy získají možnost účastnit se 2x měsíčně klubových společných setkání. Setkání i přednášky se konají pravidelně vždy ve čtvrtek dopoledne. Jako bonus jsou členové klubu přednostně informováni o všech zajímavých akcích, které knihovna pořádá. Stejně tak jsou jim přednostně nabízeny zajímavé kurzy. V tomto roce opět úspěšně spolupracujeme s Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

Cena pro členy klubu za semestr je 250 Kč. Platba v hotovosti probíhá vždy na prvním setkání v semestru. 

Pokud Vás zajímá jakákoli přednáška, výstava, procházka či akce, můžete se jí zúčastnit bez ohledu na věk. V tom případě je jednotlivé vstupné 50 Kč.

V případě vašeho zájmu o činnost Klubu seniorů kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Bc. Vladimíru Buchtovou, Vladimira.Buchtova@svkhk.cz


KLUB SENIORŮ 2020
PROGRAM NA I. POLOLETÍ 


 
9. ledna 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Tajemství ptačí sekery - prohlídka výstavy

Mgr. Petra Sehnoutková

Návštěvníci budou moci spatřit unikátní, stříbrem tauzovanou, miniaturní sekeru, moravskou bradatici z 9. stol. - artefakt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Ojedinělá je především výzdoba v podobě letících ptáčků. Příchozí si prohlédnou nejen tuto výjimečnou sekerku, která je spíše než zbraní znakem vysokého společenského postavení, ale v komentované prohlídce se dozví i souvislosti vedoucí archeology v pátrání po jejím původu.23. ledna 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Tajemství ptačí sekery - přednáška
Mgr. Petra Sehnoutková

Přednáška naváže na komentovanou prohlídku unikátní, stříbrem tauzované, miniaturní sekery, moravské bradatice z 9. století, kteru bylo možno zhlédnout vystavenou v nově opravené budově Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží. Posluchači mají možnost se k tomuto výjimečnému nálezu dozvědět další podrobnosti.
 

 
6. února 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Okolo Hradce - prohlídka výstavy
PhDr. Pavla Koritenská
Můžete se  těšit nejen na unikátní „velocipedy“, které lidé v průběhu historie jízdního kola vynalezli, ale především na období první republiky, kdy se jízdní kolo stalo neodmyslitelnou součástí téměř každé hradecké rodiny a bylo také běžným dopravním prostředkem v okolních městech a obcích. Výstava také představí místní výrobce a prodejce kol, mechaniky a živnostníky, kteří se jízdním kolům věnovali v této, pro naše město, unikátní době.


20. února 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Ptačí sekerka z pohledu konzervátorky
Bc. Andrea Černá

Tématem přednášky, kterou představí konzervátorka muzea Bc. Andrea Černá, bude konzervátorské zpracování velmi významného archeologického nálezu tauzované sekerky s ptáky. Přednáška bude doplněna o ukázku přípravy předmětů na výstavu gotického a raně renesančního umění s názvem “Uprostřed Koruny české“.5. března 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Jaro nejen v muzeu - workshop
Mgr. Marie Kozáková

Účastníci se dozví, jak probíhaly přípravy na Velikonoce v minulosti. Sami si pak vyzkouší vytvořit vlastní tradiční velikonoční dekoraci.
 


PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.
19. března 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole
PhDr. Pavla Koritenská

Přednáška s tématem jízdní kola, velocipedy, bicykly a další dopravní prostředky, která naváže na komentovanou prohlídku stejnojmenné výstavy a seznámí posluchače se zajímavostmi týkajícími se nejen cyklistiky Hradce Králové první republiky.PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.
2. dubna 2020
v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Archeologické doklady gotického umění na Královéhradecku - přednáška
Mgr. Radek Bláha
 Mezi archeologickými nálezy, které nám zprostředkovávají středověkou každodennost, se objevují též předměty náležející do sféry uměleckého řemesla. Jedná se například o drobné keramické plastiky, reliéfně zdobené kachle či honosné součásti oděvu a další. Některé z těchto předmětů zhotovili místní řemeslníci, jiné však pocházejí ze vzdálenějších oblastí a dokládají tak středověký obchod, pohyb lidí, věcí i myšlenek.


PROHLÍDKA JE ZRUŠENA. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.
16. dubna 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovu Muzea východních Čech
Uprostřed koruny české - I. část - prohlídka výstavy


PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.
14. května 2020 v 10:00 hodin
Návštěva výstavy Není obraz jako obraz

Návštěvníci se dozvědí zajímavosti z historie unikátní, ale již téměř zapomenuté učební pomůcky - školního obrazu, která před sto lety byla v každé třídě.  Prohlédnou si výběr z rozsáhlé sbírky těchto pomůcek Muzea východních Čech v Hradci Králové.


PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.
28. května 2020 v 10:00 hodin
Učebna č. 2 SVK HK
Houbařův rok
Bc. Tereza Tejklová

Přednáška nás provede houbařovým rokem. Houbařit se dá od ledna do prosince, a proto se seznámíme  se zimními i jarními druhy hub a ukážeme si i známé a hojně sbírané letní a podzimní houby.

 

        PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

11. června 2020 v 10:00 hodin

Učebna č. 2 SVK HK
Severovýchodní Čechy pod správou benediktinů
Středověké dějiny klášterů v Polici nad Metují a v Broumově

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Severovýchodní Čechy výrazně proměnilo působení benediktinského řádu, jehož příslušníci se během 13. století usadili nejprve v Polici nad Metují a následně v Broumově. Přednáška se zaměří na středověkou etapu dějin těchto klášterů s cílem nastínit dynamiku tehdejšího vývoje a poukázat na klíčové okamžiky formování benediktinského panství v severovýchodních Čechách, mezi které patří benediktinská kolonizace a otázka klášterních falz, vztah mezi proboštstvími v Polici nad Metují a v Broumově či pouta Broumova k Břevnovu u Prahy a Rajhradu u Brna.


 

25. června 2020 v 10:00 hodin
Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech
Uprostřed koruny české - II. část - prohlídka výstavy

 

  

Cena vstupného za celé pololetí je 250 Kč. Platí se v hotovosti na první přednášce
(resp. na druhém setkání 23. ledna 2020 v učebně č. 2 v 5. NP.)
Jednotlivé vstupné 50 Kč.
 

mvc-logo-slogan-cz-CMYK.jpg