Přírůstky0 Všeobecnosti

Aero Modeller. -- Leicester : Model Aeronautical Press, 1951-1995. -- sv. ; 24-30 cmSignatura: I-500 235 , 50 083


Akušerstvo i ginekologija. -- Moskva : Medgiz 1951-1976. -- 21 sv. ; 26 cmSignatura: 50 073


Biochimija. -- Moskva : Izdatel'stvo akademii nauk SSSR 1951-1968. -- 26 sv. ; 26 cmSignatura: 50 074


Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. -- Praha : Jednota českých mathematiků, 1872-1923. -- sv. ; 24 cmSignatura: 5 370


Fiziologičeskij žurnal SSSR imeni I.M. Sečenova. -- Moskva ; Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. -- 28 sv. ; 26 cmSignatura: 50 076


Koleda : čtení pro náš lid. -- Olomouc : I. Hodan 1877-1880. --Signatura: I-52 478


Listy průmyslové : časopis Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. -- V Praze : Jednota ku povznesení průmyslu v Čechách, 1875-1893. -- 7 sv.Signatura: I-52 480 , I-55 011


Štětkova myslivost : nejstarší český odborný ilustrovaný časopis pro myslivce, lovce a rybáře : dříve "Česká myslivost". -- Praha : Ludvík Štětka 1936-1941. --Signatura: I-50 542


Výskumné práce z ochrany prírody = Naučnyje trudy po ochrane prirody = Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Naturschutz = Scientific works on nature conservation. -- Bratislava : Príroda 1978-1988. -- 8 sv. ; 24 cmSignatura: 53 831


00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí. -- Praha : RF Hobby, 2003-. -- sv. ; 27 cmSignatura: I-502 676


21. století. Extra. -- Praha : RF Hobby, 2004-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-502 676/Extra


Abeceda personalisty / Hana d'Ambrosová ... [et al.]. -- Olomouc : ANAG, [2007]-. -- sv. ; 23 cmSignatura: B0-430


Adobe Premiere Pro CS5 : oficiální výukový kurz / Adobe Creative Team ; [překlad David Čepička]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 392 s. : il. ; 23 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-251-3248-7 (brož.).
Signatura: D0-1108
* Adobe Premiere Pro CS5


Blažek, Ladislav,
Management : organizování, rozhodování, ovlivňování / Ladislav Blažek. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 191 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3275-6 (váz.).
Signatura: A0-18028


Bohemia docta : k historickým kořenům vědy v českých zemích / Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. -- 529 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-200-1809-0 (váz.).
Signatura: A0-17996


Bruce, Julia
Fantasmagorie : atlas bájných tvorů, čarovných bytostí a magických stvůr / Julia Bruceová ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Medek]. -- 1. vyd. V Praze : CooBoo, 2010. -- 144 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7447-000-4 (váz.).
Signatura: A1-2628


Brunet-Thornton, Richard
Introduction to Cross-cultural management : theory and practice / Richard Brunet Thorton. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 199 s : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-245-1683-7 (brož.).
Signatura: B0-8008


Bumba, Jiří
Programování mikroprocesorů : praktický návod nejen pro mikroprocesory PIC / Jiří Bumba. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 135 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2838-1 (brož.).
Signatura: B0-8628


Domes, Martin
333 tipů a triků pro CSS / Martin Domes. -- 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- 272 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-3366-8 (brož.).
Signatura: D0-1113


Dvořák, Drahoslav,
Mistrovství v Microsoft Project 2010 / Drahoslav Dvořák, Jan Kališ, Jiří Sirůček. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 520 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-251-3074-2 (váz.).
Signatura: A0-18064


Eeles, Peter,
Architektura softwaru / Peter Eeles, Peter Cripps ; [překlad Milan Daněk]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 328 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3036-0 (brož.).
Signatura: A0-18074


European standards in adapted physical activity / [eds. Martin Kudláček, Natalia Morgulec-Adamowicz, Joeri Verellen]. -- 1st ed. Olomouc : Palacký University, 2010. -- 107 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-2584-9 (brož.).
Signatura: B1-3435


Fischinger, Lars A.,
Historia mystica : záhadné fenomény, temná tajemství a utajované vědomosti lidstva / Lars A. Fischinger ; s předmluvou Ericha von Dänikena ; [z německého originálu ... přeložil Antonín Lang]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 238 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2834-1 (váz.).
Signatura: A0-18021


Hart-Davis, Guy
AppleScript : průvodce skriptováním v Mac OS X / Guy Hart-Davis ; [překlad Jakub Mužík]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 382 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3195-4 (brož.).
Signatura: A0-18231


Hendrich, Fritz
Čtyři elementy v profesním životě : energie a úspěch v managementu / Fritz Hendrich ; [z německého originálu ... přeložila Marie Merunková]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2011. -- 156 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2859-4 (váz.).
Signatura: A0-18002


ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy / [editorky Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová]. -- V Praze : Národní galerie, 2008. -- 156 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7035-378-3 (brož.).
Signatura: B0-8894


Kaushik, Avinash
Webová analytika 2.0 : kompletní průvodce analýzami návštěvnosti / Avinash Kaushik ; [překlad Pavel Jašek, David Čepička]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 456 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-2964-7 (brož.).
Signatura: D0-1111


Kružíková, Jana,
Heideggerovo pojetí vědy / Jana Kružíková. -- Vyd. 1. Praha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2010. -- 156 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87258-49-1 (brož.).
Signatura: A0-18101


Kuldová, Lucie
Společenská odpovědnost firem : [etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi] / Lucie Kuldová. -- 1. vyd. Kanina : OPS, 2010. -- 189 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87269-12-1 (brož.).
Signatura: A0-17845


Laurenčík, Marek
PowerPoint 2010 : podrobný průvodce / Marek Laurenčík. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 222 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3640-2 (brož.).
Signatura: A0-18010


Laurenčík, Marek
Programování v Excelu 2007 & 2010 : záznam, úprava a programování maker / Marek Laurenčík ; [spoluautor Michal Bureš]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 190 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3448-4 (brož.).
Signatura: A0-18236


Magera, Ivo,
Microsoft Excel 2010 : jednoduše / Ivo Magera. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 144 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-3117-6 (brož.).
Signatura: B0-8727


Nenadál, Jaroslav,
Benchmarking - mýty a skutečnost : model efektivního učení se a zlepšování / Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Petra Halfarová. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 2011. -- 265 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7261-224-6 (brož.).
Signatura: A0-18132


Partnerství pro zdravou krajinu : příklady spolupráce zemědělců, nevládních organizací, místní samosprávy a státu pro zachování biologické rozmanitosti krajiny, aneb co přináší partnersky realizované projekty nejen evropských programů krajině a lidem / autoři textů Korobková Pavla ... [et al.]. -- Žumberk : DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, 2010. -- 16 s. : barev. il., 1 plán ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-254-8915-4 (brož.).
Signatura: D0-1100


Pasch, Ondřej
Microsoft SharePoint 2010 : praktický průvodce uživatele / Ondřej Pasch. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 280 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3177-0 (brož.).
Signatura: A0-18228


Pírková, Kateřina,
Microsoft Word 2010 : rychle hotovo! / Kateřina Pírková. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 212 s. : il. ; 19 x 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-3377-4 (brož.).
Signatura: D0-1114


Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů publikovaných ve Věstníku ÚPV č. ... : udělené patenty č. ..., zapsané užitné vzory č. ... = List of Czech granted patents and registered utility models published in the Official Gazette (Věstník ÚPV) No. ... : granted patents No. ..., registered utility models No. ... / Úřad průmyslového vlastnictví. -- Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, [1995]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-686 279


Skalický, Jiří,
Projektový management a potřebné kompetence / Skalický Jiří, Jermář Milan, Svoboda Jaroslav. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. -- xiii, 389 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7043-975-3 (brož.).
Signatura: A0-18015


Svatá, Vlasta,
Audit informačního systému / Vlasta Svatá. -- 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. -- 219 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7431-034-8 (váz.).
Signatura: A0-18145


Šára, Radim,
Computational stereopsis = Počítačové stereovidění / Radim Šára. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 23 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04045-4 (brož.).
Signatura: B0-8715


Šika, Michal
Virtuální počítač : praktická řešení pro domácí uživatele / Michal Šika. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 256 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3334-7 (brož.).
Signatura: A0-18232


Švejda, Pavel,
Inovační potenciál ČR = Innovative potential of the CR / Pavel Švejda. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 23 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04020-1 (brož.).
Signatura: B0-8714


Test Maker [elektronický zdroj] : program pro přípravu testů typu multiple-choice. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm + 1 uživatelská příručka (23 s.). -- ISBN 978-80-7043-709-4.
Signatura: F0-588
* Fast Test Maker


Tvář venkova / [autoři publikace Bronislava Augustinová ... et al. ; editor Jan Florian]. -- 1. vyd. [Třanovice] : Obec Třanovice : Mikroregion Podblanicko, 2010. -- 151 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-254-8685-6 (váz.).
Signatura: A0-17962


Velebil, Jiří,
Semantics of infinite behaviour = Sémantika nekonečného chování / Jiří Velebil. -- Prague : Czech Technical University, 2007. -- 18 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03732-4 (brož.).
Signatura: B0-8686


Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmelu [elektronický zdroj] : MŠMT 1M 0570 : publikační výstupy 2005-2009 / editor František Frantík. -- Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-86576-38-1 (CDR).
Signatura: F0-883


Zacpal, Jiří,
Práce s kancelářskými aplikacemi [elektronický zdroj] : studijní text pro distanční vzdělávání / Jiří Zacpal. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2637-2 :.
Signatura: F0-879


02 - Knihovnictví


Bulletin SKIP. -- Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1992-. --Signatura: 502 540


Horáková, Lenka,
Stará profesorská knihovna Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové / Lenka Horáková, Lucie Šťastná. -- Hradec Králové : Garamon, 2010-. -- sv. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86472-50-8 (1. díl : brož.).
Signatura: A0-18661


Jošt, Jiří
Čtení a dyslexie / Jiří Jošt. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 384 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.).
Signatura: A0-18000


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [grafika] : ŠVK / zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; fotografie Leo Redlinger, Dušan Jarina, Vladimír Červený ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. -- Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2009. -- [25] fot. volných l. v obálce ; 20 x 11 cmSignatura: C0-39


Vyčichlo, Jaroslav,
Roční zpráva za rok ... / vypracovali Jaroslav Vyčichlo, Ivanka Horáková, Pavel Kabelka. -- V Plzni : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006-. -- sv.Signatura: B1-1630


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


Kalinová, Alena,
Dcerám českým-- : brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870-1920 / [Anna Kalinová, Lenka Nováková]. -- Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2007. -- 42 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7028-303-5 (brož.).
Signatura: B0-8953


Městské museum v Benešově u Prahy. 1. ročenka, 1927. -- Benešov : Městské museum, 1927. -- 1 sv. : il. ; 24 cmSignatura: I-23 953


Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně / [text Ivan Plánka ... et al.]. -- Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, [2003]. -- 196 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 22 x 22 cm + 1 volně vložená příl. ([2] s.). -- ISBN 80-903411-0-1 (váz.).
Signatura: D0-1110


Muzeum a vzdělávací systém v České republice (2008 : Brno, Česko)
Muzeum a vzdělávací systém v České republice : V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví : Brno, 11.-12. listopadu 2008 : sborník příspěvků. -- Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. -- 125 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86611-39-6 (brož.).
Signatura: B0-8635


Společnost pro zachování husitských památek v Táboře##[Zpráva (Společnost pro zachování husitských památek v Táboře)]
Historický sborník ; a, Zpráva o činnosti za léta 2000-2007 / Společnost pro zachování husitských památek v Táboře. -- 1. vyd. Tábor : Společnost pro zachování husitských památek v Táboře, 2008. -- 40 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1539-9 (brož.).
Signatura: B0-8708


Společnost pro zachování husitských památek v Táboře
Zpráva o činnosti Společnosti pro zachování památek a odkazu husitského revolučního hnutí v Táboře za období od října 1984 do května 1987. -- V Táboře : Společnost pro zachování husitských památek a odkazu husitského revolučního hnutí, [1987]. -- 14 s. ; 20 cmSignatura: B0-8707


070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika


Beneš, Jiří,
V německém zajetí / Jiří Beneš ; [vydání připravily Věra Olivová a Jana Čížková]. -- Vyd. 4. Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2010. -- 303 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86107-49-3 (váz.).
Signatura: A0-177241 Filozofie. Psychologie

Semrádová, Ilona
Filosofický seminář / Ilona Semrádová. -- 3. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 32 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7435-107-5 (brož.).
Signatura: B0-9064


Studia Trebicensia : odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s.. -- Třebíč : Západomoravská vysoká škola Třebíč, 2011-. -- sv. ; 21 cm


Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia. -- Praha : Univerzita Karlova, 1961-. -- sv. ; 23 cmSignatura: 51 339 Phil.Mon.


Arens, Alfred
Lebensanschauungen und pädagogische Strömungen der Gegenwart / von Alfred Arens. -- Leipzig : Verlag der Dürr'schen Buchhandlung, 1911. -- 120 s. ; 23 cmSignatura: 26 000


Kroupa, Daniel,
Dějiny kampademie / Daniel Kroupa. -- Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2010. -- 95 s. : barev. il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-87490-00-6 (brož.).
Signatura: B0-8801


Ošó,
Duchovně nevhodný mystik : autobiografie / Osho ; [překlad Sylva Mrázková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 430 s., [16] s. obr. příl. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-207-6 (brož.).
Signatura: A0-18096


Zába, Gustav,
Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. : vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898. Filosofie / Gustav Zába. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. -- 33 s., [2] obr.příl. ; 33 cmSignatura: I-302 274 , I-13 839/1


Šimsa, Martin,
Návrat metafyziky? : diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století / Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Martin Nitsche et al.. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia ; V Ústí nad Labem : Filozofická fakulta UJEP, 2009. -- 544 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7007-327-8 (Filosofia : brož.).
Signatura: A0-17717


Glucksmann, André,
Původní zrod svobody : co dlužíme odvážným Athéňanům / André Glucksmann ; z anglické mutace ... přeložil Daniel Korte. -- Praha : Občanský institut, 2010. -- 11 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86972-65-7 (brož.) :.
Signatura: B0-8859


Nietzsche, Friedrich,##[Menschliches, Allzumenschliches. Česky]
Lidské, příliš lidské : kniha pro svobodné duchy / Friedrich Nietzsche ; přeložila Věra Koubová. -- Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2010-. -- sv. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7298-404-6 (1. díl : váz.).
Signatura: A0-18106


Dethlefsen, Thorwald,
Osud jako Šance : [prastarým věděním k lidské dokonalosti] / Thorwald Dethlefsen ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Doubravová]. -- Vyd. 2. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2010. -- 197 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2820-4 (váz.).
Signatura: A0-17794
* psychologie esoterická


Janata, Michal,
Sypká nehmatnost smrti / Michal Janata. -- 1. vyd. Praha : Pulchra, 2010. -- 158 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87377-14-7 (brož.).
Signatura: A0-17763


Schwartz, Robert,
Plán vaší duše : jak si plánujeme život už před narozením / Robert Schwartz ; [překlad Zuzana Šestáková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2010. -- 344 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-218-2 (brož.).
Signatura: A0-17825


Hall, Judy,
Karma vztahů : astrologie a minulé životy / Judy Hallová ; [přeložil Jan Kordač]. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 342 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3352-4 (brož.) * 978-80-247-3179-7 (chyb.).
Signatura: A0-18043


Nietzsche, Friedrich,
Die Unschuld des Werdens : der Nachlass. Bd. 1 / Friedrich Nietzsche ; ausgewählt und geordnet von Alfred Baeumler. -- Leipzig : A. Kröner, c1931. -- 440 s. ; 18 cmSignatura: 19 476/1


Kulturální teorie : klasické a současné přístupy / Tim Edwards (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložil David Vichnar]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. -- 364 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7367-685-8 (váz.).
Signatura: A0-17810


Znachar, Ivan Igorovič
Bílá a černá magie / Znachar Ivan Igorovič. -- Bratislava : Eko-konzult, 2010. -- 170 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8079-141-4 (brož.).
Signatura: A0-17738


Jang, Junghee
Šamanské léčivé bubnování / Junghee Jang & Mark Hosak ; [z německého originálu ... přeložila Andrea Mrázková]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2010. -- 206 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-612-4 (brož.).
Signatura: A0-17770


Klöpfer, Almut,
8. Čakra : spojení s vyšším já / Almut Klöpfer ; [z německého originálu ... přeložil Miroslav Hubáček]. -- Vyd. 1. Olomouc : FONTÁNA, 2008?. -- 215 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-624-7 (brož.).
Signatura: A0-18157


Bengel, Christine
Numerologie pro 21. století : jak čísla ovlivňují náš život / Christine Bengel. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2011. -- 174 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-622-3 (váz.).
Signatura: A0-18116


Fincham, Johnny
Osud v dlani : čtení z ruky - snadno a přehledně : jak se stát profesionálem po 24 lekcích / Johnny Fincham ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Kolodrubec]. -- Vyd. 1. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2011. -- 230 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2856-3 (váz.).
Signatura: A0-17821


Od tradice k reflexi / [odpovědný redaktor Michal Altrichter]. -- Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2010. -- 225 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7412-059-6 (brož.).
Signatura: A0-17728


Thein, Karel,
Myšlení v nás : tři platónské studie / Karel Thein. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2010. -- 362 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7007-329-2 (váz.).
Signatura: A0-17857


Cajthaml, Martin,
Evropa a péče o duši : Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy / Martin Cajthaml. -- Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2010. -- 171 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7298-433-6 (brož.).
Signatura: B0-8817


Světlo Egypta : hermetické listy učebné / z angličtiny přeložil Karel Tuček. -- 1. vyd. [Mšeno u Mělníka] : OLDM, 2011. -- 282 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87403-06-8 (váz.).
Signatura: A0-18136


159.9 - Psychologie


Blažek, Vladimír,
Stručný přehled neuropsychologie a psychobiologie : antropologie chování 3 / Vladimír Blažek. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. -- 107 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-932-6 (brož.).
Signatura: B0-8728


Bureš, Vladimír,
Systémové myšlení pro manažery / Vladimír Bureš. -- 1. vyd. [Praha] : Professional Publishing, 2011. -- 264 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7431-037-9 (váz.).
Signatura: A0-18142


Cenková, Tamara,
Grafologie v poradenské a terapeutické praxi : co lze vyčíst z písma druhých / Tamara Cenková, Dana Češková L., Vlaďka Fischerová K.. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 144 s. : il., faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2920-6 (brož.).
Signatura: B0-8634


Kiedroňová, Eva,
Rozvíjej se, děťátko-- : moderní poznatky o významu správné stimulace kojence v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí / Eva Kiedroňová. -- Vyd. 1. [Praha] : Grada, 2010. -- 379 s. : barev. il. ; 24 cm + 1 plakát (45 x 84 cm) + 1 brožura (19 s.). -- ISBN 978-80-247-3744-7 (Grada : váz.).
Signatura: D0-1138


Lair, Sylvie
Trénink paměti : principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti / Sylvie Lairová ; [z francouzského originálu ... přeložila Miroslava Camutaliová]. -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2011. -- 149 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-902-6 (brož.).
Signatura: A0-18338


Light, Sun,
Viry vědomí / Sun Light ; [překlad Jana Hrčková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2009. -- 158 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-118-5 (brož.).
Signatura: A0-17775


Samel, Gerti
Sedm Tibeťanek : tajemství chuti do života / Gerti Samelová ; [z německého originálu ... přeložila Eva Špačková]. -- Vyd. 2. Praha : Ikar, 2010. -- 239 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-249-1405-3 (brož.).
Signatura: A0-17912


Spilko, Karel
Matrix jako příležitost : kniha osobního rozvoje / Karel Spilko. -- Pardubice : Trans World Tour, 2010. -- 187 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-7410-5 (brož.).
Signatura: A0-17800


Tichoplav, Taťjana S.
Neomezené možnosti člověka / Taťjana a Vitalij Tichoplavovi ; [překlad Miroslav Grass, Jitka Porupková]. -- Bratislava : Eugenika, 2010. -- 233 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-89227-11-2 (brož.).
Signatura: A0-17897


16 - Logika


Cassirer, Ernst,
Substanzbegriff und Funktionsbegriff : Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik / Ernst Cassirer. -- 2. unveränderte Aufl. Berlin : B. Cassirer, 1923. -- xv, 459 s. ; 24 cmSignatura: 27 358


Hladký, Vojtěch,
Změnit sám sebe : duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky / Vojtěch Hladký. -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2010. -- 229 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87378-28-1 (brož.).
Signatura: A0-17887


Peregrin, Jaroslav,
Člověk a pravidla : kde se berou rozum, jazyk a svoboda / Jaroslav Peregrin. -- Praha : Dokořán, 2011. -- 166 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7363-347-9 (váz.).
Signatura: A0-18514


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Novych, Anastasia
Sensei ze Šambaly. Kniha I / Anastasia Novych ; [z ruského originálu ... přeložila Hana Prchlíková]. -- Praha : IBIS, 2011. -- 393 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-904796-0-9 (brož.).
Signatura: A0-18127/1


Ošó,
Vše je dokonalé! / Osho ; [překlad Sylva Mrázková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 288 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-235-9 (brož.).
Signatura: A0-18149


Ošó,
Změna hýbá světem / Osho ; [z anglického originálu přeložil Lukáš Pokorný]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 224 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-227-4 (brož.).
Signatura: A0-18349


Plamínek, Jiří,
Tajemství úspěchu / Jiří Plamínek. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 192 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3658-7 (brož.).
Signatura: A0-17983


Vitale, Joe,
Klíč : odhalte tajemství zákona přitažlivosti a získáte, po čem toužíte / Joe Vitale ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Hromadová]. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2010. -- 192 s. : barev. il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7360-929-0 (váz.).
Signatura: A0-131062 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Abd-ru-shin,
Myšlenky z poselství Grálu : odstavce z díla "Ve světle pravdy" Poselství grálu / od Abd-ru-shina. -- 1. české vyd. Stuttgart : Stiftung Gralsbotschaft, 2010. -- 52 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-3-87860-394-8 (váz.).
Signatura: A0-18113


Ali, Sayed R.
Otázka víry / Sayed R. Ali ; [přeložila Zuzana Amrani]. -- V Praze : Islámská nadace, 2010. -- 71 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904373-1-9 (brož.).
Signatura: B0-8337


Balmes, Jaime,
Katechismus základních pravd / napsal Jakub L. Balmes ; nově upravil a rozšířil Konstantin Miklík. -- 2. vyd. V Brně : Brněnská tiskárna, 1947. -- 194 s. ; 20 cmSignatura: 18 240


Bauer, Kateřina,
Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta / Kateřina Bauer. -- 1. vyd. Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. -- 327 s. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-229-8 (brož.).
Signatura: A0-17722


Bradáč, Josef,
Mistr Eckhart: Slovo věčnosti / Josef Bradáč - Aniceto Molinaro. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2011. -- 170 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86702-86-5 (brož.).
Signatura: A0-18108


Buddha,
Slovo Buddhovo : systematický přehled Buddhova učení v jeho vlastních slovech / vybral, seřadil a vysvětlil ctihodný Nyánatiloka Maháthera ; kanonické texty z páli a vysvětlivky z němčiny přeložil Mirko Frýba. -- Vyd. 3. Brno ; Boskovice : Albert, 2010. -- 130 s. : 1 portrét ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7326-181-8 (brož.).
Signatura: B0-9025


Církev, žena a společnost ve středověku (2009 : Hradec Králové, Česko)
Církev, žena a společnost ve středověku : sv. Anežka Česká a její doba. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis spolu s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem za podpory FF UHK, 2010. -- 213 s. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-082-4 (OFTIS : brož.).
Signatura: A0-18166


Corbin, Henry,
Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn 'Arabího / Henry Corbin ; [z francouzského vydání ... přeložil Jacques Joseph]. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2010. -- 333 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86702-82-7 (brož.).
Signatura: A0-17721


Čapská, Veronika,
Představy společenství a strategie sebeprezentace : řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780) / Veronika Čapská. -- Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2011. -- 300 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87271-30-8 (váz.).
Signatura: A0-18077


Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice / [překlady dokumentů z italštiny s přihlédnutím k latinské verzi a] úvodní studie C.V. Pospíšil. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 155 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7195-468-2 (brož.).
Signatura: B0-8757


Freimann, Evžen,
Farnosti v ruské pravoslavné církvi : církevně-právní rozbor / Eugen Sigismund Freimann. -- Vyd. 1. Teplice : Cyrilometodějský nadační fond, 2008. -- 113 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-3406-2 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8856


Fujda, Milan,
Oddaní Kršny : hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd / Milan Fujda, Dušan Lužný. -- Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-951-7 (brož.).
Signatura: A0-18024


Garrigou-Lagrange, Reginald,
Kam spěje "nová teologie"? / Réginald Garrigou-Lagrange ; [přeložil O.A. Tichý]. -- Kosoř : AMDG, 2010. -- 33 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-9072-3 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8831


Gibellini, Rosino,
Teologické směry 20. století / Rosino Gibellini ; [z italského originálu ... s přihlédnutím k německému překladu ... přeložili Pavel Reginald Větrovec a David Sanetrník]. -- 1. české vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011. -- 644 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7195-177-3 (váz.).
Signatura: A0-18169


Kandert, Josef,
Náboženské systémy : člověk náboženský a jak mu porozumět / Josef Kandert. -- Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2010. -- 200 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3166-7 (brož.).
Signatura: A0-17987


Katolický týdeník. Doma. -- Praha : Zvon, 2004-. -- sv. ; 42 cmSignatura: II-51 576/Doma


Klusoň, Martin,
Zploďme Krista skrze svá manželství / Martin Klusoň. -- České Budějovice : Biblion, 2006. -- 20 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-9007-1 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8855


Kostićová, Zuzana Marie,
Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky / Zuzana Marie Kostićová, Markéta Křížová, Sylvie Květinová. -- V Praze : XYZ, 2011. -- 269 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7388-467-3 (váz.).
Signatura: A0-18022


Kotlárová, Simona,
Jan III. z Rožmberka 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu / Simona Kotlárová ; [překlad do anglického jazyka Simona Kotlárová]. -- Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2010. -- 223 s., viii s. barev. obr. příl. : il., mapky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86829-59-3 (váz.).
Signatura: A0-18152


Marek, Pavel
Josef Žídek : nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě / Pavel Marek. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 351 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2631-0 (brož.).
Signatura: A0-17878


Meliton, sardský biskup,##[O Pasše. Česky & Řecky]
O Pasše = (Peri Pascha) / Melitón ze Sard ; [z řeckého originálu ... přeložila Monika Recinová]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 190 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87378-56-4 (váz.).
Signatura: A0-17900


Müller, Gerhard Ludwig,
Dogmatika pro studium i pastoraci / Gerhard Ludwig Müller ; [z německého originálu ... přeložili Jan Frei ... et al.]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- xxxv, 888 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7195-259-6 (brož.).
Signatura: A0-18153


Mun, Sŏn-Mjŏng,
Na cestě ke světu míru, lásky a harmonie / Son-mjong Mun ; [překlad Čeněk Matocha]. -- Vyd. 1. Praha : Ideál, 2010. -- xiv, 303 s., [16] s. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86995-18-2 (brož.).
Signatura: A0-17858


Newman, John Henry,
I pokus se počítá / John Henry Newman ; [vybral a z angličtiny přeložil Jiří Gračka]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 87 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7195-501-6 (brož.).
Signatura: B0-8017


Nydahl, Ole, lama,
Čtyři přípravná cvičení : Ngöndro - první kroky v Diamantové cestě buddhismu / Lama Ole Nydhal ; [z německého originálu ... přeložil Jan Matuška]. -- 1. vyd. Brno : Bílý deštník, 2002. -- 108 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-238-9272-X (brož.) :.
Signatura: B0-8681


Nydahl, Ole, lama,
Moudrost okamžiku : buddhismus Diamantové cesty v otázkách a odpovědích / Lama Ole Nydahl ; [zpracovali Kasia Biała, Marioła Białołęcka, Wojtek Tracewski ; z polského originálu ... přeložila Karin Hustáková]. -- 1. vyd. Brno : Bílý deštník, 2006. -- 212 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-7054-2 (brož.).
Signatura: A0-17959


Oppeltová, Jana,
Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově / text i obrazový materiál zpracovala Jana Oppeltová. -- [Bartošovice] : Sdružení Neratov, 2004. -- 18 s. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-5848-8 (brož.).
Signatura: B0-9139


Ošó,
Muž, který miloval racky : základní životní lekce z významných světových duchovních tradic / Osho ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková]. -- Vyd. 1. Praha : Beta, 2011. -- 236 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7306-454-9 (brož.).
Signatura: A0-18600


Runciman, Steven, sir,
Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 / Steven Runciman ; [z anglického originálu ... přeložil Jakub Lev Houdek]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 392 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87378-43-4 (váz.).
Signatura: A0-17881


Sendler, Egon,
Ikony Krista : víra, umění, liturgie, teologie / Egon Sendler ; [z francouzského originálu ... přeložil Tomáš Jajtner]. -- 1. české vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 340 s., 24 s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7195-398-2 (váz.).
Signatura: A0-18156


Schucman, Helen,
Kurz zázraků. Díl první, V čem spočívá boží klid / [Helen Schucman ; překlad Sylva Mrázková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2010. -- 267 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-211-3 (brož.).
Signatura: A0-17799/1


Silná, Ingrid
Chrámový pěvecký sbor Církve československé husitské v Olomouci - Hodolanech / Ingrid Silná. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 115 s. : il., portréty, faksim., noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2583-2 (brož.).
Signatura: B0-8680


Slova do hlíny vepsaná : mýty a legendy Babylónu / z akkadských a sumerských originálů přeložil a úvodní studie napsal Jiří Prosecký. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. -- 438 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-1893-9 (váz.).
Signatura: A0-17926


Stemberger, Günter,
Talmud a Midraš : úvod do rabínské literatury / Günter Stemberger ; [z německého originálu ... přeložil Petr Sláma]. -- 2., rozš. vyd. Praha : Vyšehrad, 2011. -- 490 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7429-065-7 (váz.).
Signatura: A0-18631


Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko)
Náboženství Indie a Číny : soupis dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje / sestavila Anna Sedláčková. -- Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2010. -- 26 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86944-43-2 (brož.).
Signatura: B0-9154


Tomášová, Míla,
Svoboda ducha / Míla Tomášová. -- Vyd. 1. Praha : Avatar, 2010. -- 58 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-85862-84-3 (váz.).
Signatura: A0-17718


Trnková, Klára,
Tři králové / Klára Trnková. -- 1. vyd. Praha : Studio trnka, 2010. -- 87 s. : barev. il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-87209-70-7 (váz.).
Signatura: A0-17806


Tydlitátová, Věra,
Dějiny přemýšlení o náboženství a víře / Věra Tydlitátová. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. -- 211 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-939-5 (brož.).
Signatura: B0-8693


Vácha, Marek Orko,
Modlitba argentinských nocí / Marek Vácha. -- 1. vyd. Brno : Cesta, 2011. -- 175 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7295-129-1 (váz.).
Signatura: A0-18387


Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918) / Zdeněk R. Nešpor a Kristina Kaiserová (eds.). -- 1. vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová - albis international, 2010. -- 427 s. : il., tabulky ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86971-02-5 (brož.).
Signatura: A0-18159


Věroučné otázky a odpovědi. -- Praha : Res Claritatis, 2007. -- 87 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-254-1796-6 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8853


Vítek, Tomáš
Věštění v antickém Řecku. I, Od věštců k losům / Tomáš Vítek. -- Vyd. 1. Praha : Herrmann & synové, 2010. -- 519 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87054-23-9 (váz.).
Signatura: A0-18067/1


Vokoun, Jaroslav,
Naslouchat teoložkám / Jaroslav Vokoun. -- 1. vyd. Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. -- 202 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-228-1 (brož.).
Signatura: A0-17715


Vollmann, Herbert,
Poutník světy / Herbert Vollmann. -- 1. české vyd. Stuttgart : Stiftung Gralsbotschaft, 2010. -- 110 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-3-87860-395-5 (brož.).
Signatura: A0-18102


Williams, Paul,
Neočekávaná cesta : o konverzi z buddhismu ke katolictví / Paul Williams ; [z anglického originálu ... přeložil Oldřich Janota ; předmluva Tomáš Halík]. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. -- 215 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-240-3 (brož.).
Signatura: A0-178963 Společenské vědy

31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Clair, Jean,
Protivný deník / Jean Clair ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová]. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. -- 170 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7325-227-4 (brož.).
Signatura: A0-18081


Černý, Vojtěch,
Rodinné konstelace : psychoterapie a spiritualita : [příklady a postupy] / Vojtěch Černý, Miroslav Hajduk. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 198 s. ; 17 x 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3165-7 (brož.) * 978-80-251-2907-4 (chyb.).
Signatura: A0-18073


Česko-slovenské vztahy a krajané / Stanislav Brouček ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR, 2010. -- 119 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87112-34-2 (brož.).
Signatura: B0-8721
* krajané


Forwomen : příloha časopisu ForMen jen pro ženy. -- [Praha : Mladá fronta], 2009-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-503 157/Příl.1


Gilar, Martin,
Nebojte se Ameriky : vyprávění nejen o maršmelou na klacku / Martin Gilar. -- Vyd. 1. Praha : Jalna, 2010. -- 224 s. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86396-57-6 (váz.).
Signatura: A0-17723


Guziur, Jakub,
Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos : pohledy na kulturu v moderní době / Jakub Guziur. -- 1. vyd. Praha : Pulchra, 2010. -- 155 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87377-23-9 (brož.).
Signatura: A0-18133


Hasmanová Marhánková, Jaroslava
První krok na sociologické stezce / Jaroslava Hasmanová Marhánková a Ema Hrešanová. -- V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. -- 251 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-950-0 (brož.).
Signatura: B0-8703


Jungová, Alena
Komunikace a řešení konfliktů [elektronický zdroj] : studijní text pro distanční vzdělávání / Alena Jungová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2641-9 :.
Signatura: F0-877


Knotková, Blanka,
Tváří v tvář : gender jako metodologická kategorie literárních analýz / Blanka Knotková-Čapková a kol.. -- Praha : Gender studies, 2010. -- 198 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86520-34-6 (brož.).
Signatura: B1-3438


Kolařík, Marek,
Interakční psychologický výcvik / Marek Kolařík. -- Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 159 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2941-1 (brož.).
Signatura: B0-8732


Komárek, Stanislav,
Eseje o lidských duších a společnosti / Stanislav Komárek. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2010-2011. -- 2 sv. (203, 301 s.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-257-0343-4 (1. díl : váz.).
Signatura: A0-18262


Komunikace a lidé se smyslovým postižením : metodický materiál / Petra Jurkovičová (ed.) a kol.. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 2 sv. (51, 94 s.) : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2649-5 (brož.) ;.
Signatura: B0-8644


Komunikace a lidé s mentálním postižením : metodický materiál / Petra Jurkovičová (ed.) a kol.. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 50 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2648-8 (brož.).
Signatura: B0-9021


Kozlovský, Luděk,
Proryvy – útěky na státní hranici ČSSR s Rakouskem / Luděk Kozlovský. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 134 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-096-1 (brož.).
Signatura: B0-8858


Kultura - média - komunikace. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 503 858


Kuna, Zbyněk,
Demografický a potravinový problém světa / Zbyněk Kuna. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- 337 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-588-5 (brož.).
Signatura: A0-18118


Losey, Meg Blackburn
Děti současnosti / Meg Blackburn Losey. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 253 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-233-5 (brož.).
Signatura: A0-17863
* děti hvězdné * děti tranzitivní


Medlíková, Olga,
Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy a příklady / Olga Medlíková. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 144 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3455-2 (brož.).
Signatura: B0-8638


Myšlení komunikace a médií : diskurs(ivní analýza) zpravodajství / Martin Foret, Marek Lapčík, Petr Orság (eds.). -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 387 s. ; 21 cmSignatura: 503 858/2009/2


Nelles, Wilfried,
Muži, ženy a láska : od dětských nároků k dospělým potřebám / Wilfried Nelles ; [z německého originálu ... přeložila Sangeet Petra Pejchalová]. -- Vyd. 1. Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 2011. -- 134 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85996-43-2 (brož.).
Signatura: A0-18388


Nosková, Helena,
Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko / Helena Nosková, Eva Tošovská. -- 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. -- 254 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7285-121-8 (brož.).
Signatura: A0-18426


Perspektivy globalizace / Václav Mezřický (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 226 s. : il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7367-846-3 (brož.).
Signatura: A0-18552


Rejžek, Jan,
Z mého deníčku / Jan Rejžek ; [doslov Vladimír Just ; ilustrace Štěpán Mareš]. -- 1. vyd. Praha : XYZ, 2005-. -- sv. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-86864-30-8 (sv. 1 : váz.) * 978 80 86864 30 3 (chyb.).
Signatura: 808 427


Senior : stáří jako koníček. -- Praha : JaJa, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Senior pas novinky : časopis projektu Senior pas : katalog poskytovatelů slev. -- Brno : Sun Drive Communications, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Sládek, Karel,
Ruská diaspora v České republice : sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů / Karel Sládek. -- Praha : Pavel Mervart, 2010. -- 144 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87378-49-6 (brož.).
Signatura: A0-17895


Spektákl, mizející realita a (ne)bezpečí informací : diskurs(y) o diskursu / Martin Foret, Marek Lapčík, Petr Orság (eds.). -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 249 s. ; 21 cmSignatura: 503 858/2009/1


Statistika & my. -- Praha : Český statistický úřad, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Studie z dějin emigrace / Jana Burešová, Jitka Pelikánová eds.. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 125 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2634-1 (brož.).
Signatura: B0-8656


Štica, Petr,
Cizinec v tvých branách : biblické podněty pro etickou reflexi migrace / Petr Štica. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 120 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1824-1 (brož.).
Signatura: B0-8754


Treznerová, Ivana
Etika a komunikace s osobami se zdravotním postižením / Ivana Treznerová, Olga Krejčířová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 58 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2625-9 (brož.) :.
Signatura: B0-8837


Uchytilová, Lenka,
Neapolské variace / Lenka Uchytilová. -- Praha : Společnost přátel Itálie, c2009. -- 160 s. : il. (některé barev.), portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-6201-0 (brož.).
Signatura: B0-8341


Veselá, Jana,
Sociologické aspekty managementu / Jana Veselá, Petra Kanioková Veselá. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. -- 200 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2792-9 (brož.).
Signatura: A0-17981


VTM science : příloha časopisu ForMen : věda a technika nejen pro muže. -- [Praha : Mladá fronta], 2010-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-503 157/Příl.2


Zákon a právo v archaických kulturách / uspořádali Dalibor Antalík, Jiří Starý a Tomáš Vítek. -- Vyd. 1. V Praze : Herrmann & synové, 2010. -- 346 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87054-24-6 (váz.).
Signatura: A0-17882


Zaostřeno na ženy a muže [elektronický zdroj] = Focus on women and men / zpracoval Český statistický úřad, odbor informačních služeb. -- V Praze : Český statistický úřad, 2011-. -- sv. ; 12 cmSignatura: F0-875


32 - Politika


Acta politologica. -- Praha : Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2009-. -- sv. ; 28 cmSignatura: I-503 884


Basri-Bey, Dukagjin-Zadeh
L'Albanie indépendante et l'Empire khalifal ottoman / Dukagjin-Zadeh Basri-Bay ; préface de Claude Farrère. -- Paris : Perrin, 1920, c1919. -- xvi, 81 s. : il. ; 25 cmSignatura: 12 748


Bebel, August,
Die Frau und der Sozialismus / von August Bebel. -- Berlin : J.H.W. Dietz, 1923. -- 516 s. ; 19 cmSignatura: 26 545


Bennett, James C.,
Velký obrat / James C. Bennett ; z anglického originálu ... přeložil Jaromír Žegklitz. -- Praha : Občanský institut, 2010. -- 15 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86972-66-4 (brož.) :.
Signatura: B0-8730


Doležal, Miloš,
Chtěl jsem být blanickým rytířem : rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje / Miloš Doležal. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. -- 262 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-237-3 (brož.).
Signatura: A0-18104


Dostál, Petr,
Risks of a stalemate in the European Union : a macro-geography of public opinion / Petr Dostál ; [editor Vít Jančák]. -- 1st ed. Prague : Czech Geographic Society, 2010. -- 159 s. : il., 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-904521-5-2 (váz.).
Signatura: A0-18190


Druláková, Radka,
Mezinárodní vztahy II : pracovní náměty a výběr textů / Radka Druláková, Štěpánka Zemanová a kolektiv autorů. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 287 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-245-1710-0 (brož.).
Signatura: B0-8823


Ehl, Martin,
Třetí dekáda : o životě, politice a lidech mezi Bruselem a Gazpromem / Martin Ehl. -- 1. vyd. Praha : 65. pole, 2010. -- 229 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903944-8-3 (brož.).
Signatura: A0-17758


Fingerland, Jan
Francie a Orient : minulost a budoucnost francouzské blízkovýchodní politiky / Jan Fingerland. -- Praha : Občanský institut, 2007. -- 15 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86972-23-7 (brož.) :.
Signatura: B0-8854


Harbuľová, Ľubica,
Sibírsky autonomizmus : zdroje, prejavy, reflexie (1917-1939) / Ľubica Harbuľová. -- 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2010. -- 183 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-39-7 (Pavel Mervart : brož.).
Signatura: A0-18006


Herzán, Martin,
Totalitní světovláda / Martin Herzán. -- Rozš. a aktualiz. [vyd.] Bratislava : Eko-konzult, 2010. -- 286 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8079-140-7 (brož.).
Signatura: A0-18158


Hladký, Ladislav,
Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy = Relations between Czechs and the nations and countries of Southeastern Europe / Ladislav Hladký a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Historický ústav, 2010. -- 367 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7286-171-2 (váz.).
Signatura: A0-17880


Hlaváček, Pavel,
Atlantismus v době krize / Pavel Hlaváček. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. -- 249 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-972-2 (brož.).
Signatura: B0-8690


Jantač, Petr
Hledání Evropy : kapitoly z politických dějin evropské civilizace / Petr Jantač. -- Vyd. 1. V Praze : C. H. Beck, 2011. -- xx, 439 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-372-1 (brož.).
Signatura: A0-18066


Karel Kramář - 150 let od narození (2010 : Praha, Česko)
Karel Kramář : 150 let od narození : sborník textů / Robert Kvaček ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.). -- Vyd. 1. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. -- 165 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87460-00-9 (brož.).
Signatura: B0-8766


Kašpar, Josef,
Itálie známá i neznámá / Josef Kašpar. -- Praha : Společnost přátel Itálie, c2010. -- 84 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-254-8767-9 (brož.).
Signatura: B0-8342


Kuehnelt-Leddihn, Erik von,
Levicové smýšlení : [od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi] / Erik von Kuehnelt-Leddihn ; [překlad Pavel Bartoš]. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika : CEVRO Institut, 2010. -- xxii, 554 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7357-571-7 (Wolters Kluwer ČR : brož.).
Signatura: A0-18130


Leichtová, Magda
Pod maskou medvěda : neporozumění ve vztazích Ruska a Západu, po skončení studené války : Magdalena Leichtová. -- Brno : Václav Klemm, 2010. -- 246 s. : mapy, 21 cm. -- ISBN 978-80-904083-4-0 (brož.).
Signatura: A0-18095


Matice dělnická : časopis pro vědy socialistické. -- Vídeň : Jan Opletal, 1896-1900. -- 4 sv.Signatura: 52 477


Matice svobody : časopis pro vědy socialistické / vydavatel a odpovědný redaktor Jan Opletal. -- V Brně : Jan Opletal, 1900-1909. -- 6 sv.Signatura: I-52 481


Mexiko : 200 let nezávislosti / Vendula Hingarová, Sylvie Květinová, Gabriela Eichlová (edd.). -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2010. -- 485 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-48-9 (brož.).
Signatura: A0-17851


Mlsna, Petr,
Německá centra – německé periferie : federalismus, regionalismus, subsidiarita / Petr Mlsna et alii. -- 1. vyd. Praha : Kairos, 2010. -- 311 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904818-0-0 (brož.).
Signatura: A0-18080


Nová doba, stará zloba : soudobý antisemitismus v historickém kontextu / Lena Arava-Novotná ... [et al.]. -- 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. -- 195 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-937-1 (brož.).
Signatura: B0-8692


Palacký, František,
Z politického odkazu Frant. Palackého / výběr statí uspořádal a úvodem opatřil Josef Fischer. -- Praha : Čin, 1926. -- 287 s. ; 19 cmSignatura: 23 181


Petrželová, Jana,
Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ / Jana Petrželová. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 117 s. : il., portréty, mapky ; 25 cm. -- ISBN 978-80-251-3373-6 (brož.).
Signatura: B0-8738


Politické programy českých "pokrokových" stran 1896-1920 / editoři Josef Harna, Martin Kučera. -- Praha : Historický ústav, 2010. -- 227 s. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7286-174-3 (brož.).
Signatura: A1-2682


Princip subsidiarity a národní parlamenty v EU (2007 : Praha, Česko)
Princip subsidiarity v právní teorii a praxi = Grundsatz der Subsidiarität in der Rechtstheorie und Praxis / Jiří Georgiev (ed.). -- 1. vyd. Praha : CEVRO Institut, 2007. -- 150 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87125-01-4 (brož.).
Signatura: B0-8850


Sedlák, Jaromír,
Muž nad stolem, aneb, Byl jsem Štrougalovým poradcem / Jaromír Sedlák. -- 1. vyd. Praha : Pro společnost Rozhraní vydalo nakl. BVD, 2010. -- 183 s., [12] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87090-43-5 (brož.).
Signatura: A0-18038


Současná problematika východoasijských menšin v České republice / Ivona Barešová (ed.). -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 126 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2645-7 (brož.).
Signatura: B0-8655


Springerová, Pavlína,
Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989–2005 / Pavlína Springerová. -- 1. vyd. Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. -- 259 s. : il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7325-239-7 (brož.).
Signatura: A0-17849


Stankiewicz, Władysław Józef,
Politická šetření a šátrání = (Political probings) / W.J. Stankiewicz ; [z angličtiny přeložil Tomáš Suchomel ; k vydání připravila Markéta Goetz-Stankiewiczová]. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. -- 261 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-234-2 (brož.).
Signatura: A0-18099


Vacek, Jiří,
Němci / Jiří Vacek, Jiří Krutina. -- 1. vyd. Praha : Krutina - Vacek, 2010. -- 139 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904439-9-0 (brož.).
Signatura: B0-8654


Vít, Karel,
Evropské perspektivy. II, Vnitropolitické aspekty vztahu ČR-EU (1992-1998) / Karel Vít. -- Hradec Králové : M&V, 2007. -- 263 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86771-24-3 (brož.) * 978-80-86771-23-6 (chyb.).
Signatura: A0-1608/2


Volby, demokracie, politické svobody / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. -- 224 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-62-2 (brož.).
Signatura: A0-18126


33 - Ekonomické vědy


Arndt, H. W. (Heinz Wolfgang),
The economic lessons of the nineteen-thirties / a report drafted by H. W. Arndt ; issued under the auspices of the Royal institute of international affairs. -- London : Oxford University Press, 1944. -- 314 s. ; 24 cmSignatura: 20 257


Benda, Václav,
Novela DPH a dotazy / Václav Benda a kolektiv autorů. -- Praha : Svaz účetních, 2011. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87367-15-5 (brož.).
Signatura: B0-8841


Cestovní náhrady v roce 2011 / odpovědná redaktorka Vojtěška Kupcová. -- Praha : BMSS-Start, [2010]. -- 15 s. ; 15 cmSignatura: B0-8741


Česká národní banka
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem / Česká národní banka. -- Praha : Česká národní banka, [2007]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-3481


Dohnalová, Marie,
Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- 175 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7357-573-1 (váz.).
Signatura: A0-18120


Hradecký, Tomáš,
Poválečné Děčínsko 1945–1948 / Tomáš Hradecký. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-101-2 (brož.).
Signatura: A0-18175


Hudeček, Tomáš,
Dostupnost v Česku v období 1991-2001 : vztah k dojížďce do zaměstnání a do škol / Tomáš Hudeček ; [redakce Vít Jančák]. -- Vyd. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2010. -- 141 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-904521-4-5 (váz.).
Signatura: A0-18191


Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. -- Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010-. -- sv. ; 21 cm


Kratochvíl, Jaroslav
Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty / Jaroslav Kratochvíl, Aleš Šustr. -- Praha : Linde, 2011. -- 375 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-831-4 (brož.).
Signatura: A0-18140


Krkošková, Šárka
Základy ekonometrie v příkladech / Šárka Krkošková, Adéla Ráčková, Jan Zouhar. -- 2., přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. -- 276 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1708-7 (brož.).
Signatura: B1-3456


Maitah, Mansoor,
Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu / Mansoor Maitah. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- 158 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-608-0 (brož.).
Signatura: B0-8764


Müller-Thurau, Claus Peter,
101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru : jak se připravit a uspět / C.P. Müller-Thurau ; [překlad Jitka Kolářová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 169 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3685-3 (brož.).
Signatura: B0-9065


ORANGE Business Forum (2010 : Hradec Králové, Česko)
ORANGE Business Forum [elektronický zdroj] : marketing, management, business : sborník příspěvků : 13.-17. prosince 2010 Hradec Králové, Česká republika = proceedings : December 13-17, 2010 Hradec Králové, The Czech Republic / . -- Hradec Králové : Magnanimitas, 2010. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-904877-1-0.
Signatura: F0-892


Otrusinová, Milana,
Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví / Milana Otrusinová, Dana Kubíčková. -- Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2011. -- xiv, 178 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-342-4 (brož.).
Signatura: A0-18195


Privátní finance : klientský magazín společnosti AWD. -- Brno : AWD Česká republika, 2011-. -- sv. ; 29 cm


Strategie. Přílohy. -- Praha : Strategie, [1994]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-501 138/Příl.


Syrovátková, Jaroslava
Cestovní ruch v Libereckém kraji / Jaroslava Syrovátková. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2011. -- 156 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-704-8 (brož.).
Signatura: B0-8775


Špalek, Jiří,
Veřejné statky : teorie a experiment / Jiří Špalek. -- Vyd. 1. V Praze : C. H. Beck, 2011. -- xv, 204 s. : il. : 24 cm. -- ISBN 978-80-7400-353-0 (brož.).
Signatura: A0-18071


Šubrt, Bořivoj,
Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci : pro roky 2011-2013 / Bořivoj Šubrt. -- 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- 132 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-612-7 (brož.).
Signatura: B0-8790


Viturka, Milan,
Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky / Milan Viturka a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 227 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3638-9 (brož.).
Signatura: A0-17978


Výpočtová ekonomie (4. : 2008 : Plzeň, Česko)
Výpočtová ekonomie : sborník 4. semináře : 2008-12-18, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita Plzeň / Ladislav Lukáš, editor. -- V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. -- 123 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-773-5.
Signatura: B0-8691/4. sem.


34 - Právo


Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 (2010 : Praha, Česko)
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 : soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference = Current Issues of Finance and Financial Law from the Viewpoint of Fiscal and Monetary Promotion of Economic Growth in the Countries of Central and Eastern Europe after 2010 : collection of papers from the IXth international scientific conference = Aktual'nyje problemy finansov i finansovogo prava s točki zrenija fiskal'nogo i monetarnogo pooščrenija chozjajstvennogo rosta v stranach srednej i vostočnoj Jevropy posle 2010 goda : kompleks special'nych statej na IX meždunarodnoj naučnoj konferencii / Radim Boháč (ed.). -- Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. -- 888 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-57-8 (váz.).
Signatura: A0-18129


Bartošek, Milan,
Senatusconsultum Trebellianum : příspěvek k vývoji universálních fideikomisů a zásady zůstavitelovy disposiční volnosti / napsal Milan Bartošek. -- V Praze : Nákladem České akademie věd a umění, 1945. -- viii, 232 s.; 26 cmSignatura: I-16 803


Bělohlávek, Alexander J.,
Rome convention, Rome I regulation : commentary : new EU conflict-of-laws rules for contractual obligations : December 17, 2010 / Alexander J. Bělohlávek. -- Huntington : Juris Publishing, c2010. -- 2 sv. (clxxiii, 2908 s.) ; 25 cm. -- ISBN 978-1-57823-322-9 (váz.).
Signatura: A0-18017


Bilance Předsednictví ČR v Radě (2009 : Hradec Králové, Česko)
"Bilance Předsednictví ČR v Radě" : sborník z konference : Hradec Králové, 30.9.2009 / Václav Veber (ed.). -- Hradec Králové : M & V, [2009]. -- 47 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86771-40-3 (brož.).
Signatura: B0-8726


Černá, Stanislava,
Sbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- 412 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-594-6 (brož.).
Signatura: A0-18114


E-Poradce 2010 [elektronický zdroj] : zákony, daně, mzdy, ekonomika, odvody, účetnictví = E-Poradca : zákony, daň, mzdy, odvody, ekonomika, účtovníctvo. -- Český Těšín : Poradce, 2010. -- 1 DVD-ROM ; 12 cmSignatura: F0-871/2010


Jílek, Josef,
Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2011 / Josef Jílek, Jitka Svobodová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 432 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3427-9 (brož.).
Signatura: A0-18271


Kurtišová, Tereza
Úvod do práva [elektronický zdroj] : studijní text pro distanční vzdělávání / Tereza Kurtišová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2636-5 :.
Signatura: F0-881


Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. -- [Praha : Ministerstvo vnitra České republiky] 2009-. -- sv. ; 25 cmSignatura: 53 175/Příl.


Marseille, Jacques,
Tygři sedmi moří. 1, Francouzští korzáři 1340-1697 / Jacques Marseille ; [z francouzského rukopisného originálu ... přeložila Nicolette Polidori ; komentářem doprovodil František Kuník]. -- Vyd. 1. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2011. -- 136 s. : barev. il., mapy, plány, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-904400-2-9 (brož.).
Signatura: B0-8752


Matoušek, Oldřich,
Mládež a delikvence : možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže / Oldřich Matoušek, Andrea Matoušková. -- Vyd. 3., aktualiz. Praha : Portál, 2011. -- 336 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7367-825-8 (váz.).
Signatura: A0-18489


Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví. -- Vyd. 3., upr. a dopl. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. -- 436 s. : formuláře ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7282-065-8 (brož.).
Signatura: A1-2696


Místně obvyklé nájemné / Tomislav Šimeček (vedoucí autorského kolektivu) ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, 2010. -- 75 s. : il., mapy ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-8873-7 (brož.) * 978-80-254-883-7 (chyb.).
Signatura: B1-3449


Němeček, Tomáš,
Vojtěch Cepl : život právníka ve 20. století / Tomáš Němeček. -- Praha : Leges, 2010. -- 165 s. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-58-5 (brož.).
Signatura: B0-8767


Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I : Vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898. Vědy právní a státní. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. -- 65 s., 1 obr. příl. ; 33 cmSignatura: I-302 275 , I-13 839/1


Pavel, Jan,
Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst / Jan Pavel. -- Praha : Transparency International - Česká republika, 2008. -- 53 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87123-03-4 (brož.).
Signatura: B0-8818


Pelikán, Václav,
Likvidace podniku / Václav Pelikán. -- 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 110 s. : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3338-8 (brož.).
Signatura: B0-9035


Pinz, Jan
Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát / Jan Pinz. -- 1. vyd. Nymburk : OPS, 2010. -- 256 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87269-08-4 (brož.).
Signatura: A0-17885


Pivoňka, Bohdan
Vězeňské kaple a modlitebny v České republice / [text] Bohdan Pivoňka. -- Vyd. 1. Praha : Vězeňská služba České republiky, 2009. -- [36] s. : barev. il. ; 15 cmSignatura: B0-8750
* kaple vězeňské * modlitebny vězeňské


Právní rozpravy (2011 : Hradec Králové, Česko)
Právní rozpravy 2011 [elektronický zdroj] : evropské právo : mezinárodní konference oblasti práva a právních věd : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference = international conference on law and law studies : reviewed proceedings of the international scientific conference : 8.-12.2 2011, Hradec Králové, Česká republika. -- Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-904877-0-3.
Signatura: F0-893


Právo obchodních společností : právní předpisy Evropské unie s judikaturou / sestavil Jan Lasák. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- xi, 466 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-611-0 (brož.).
Signatura: A0-18109


Právo & byznys : magazín pro právnickou obec a top management. -- Praha : Mladá fronta, [20--]-. -- sv. ; 30 cm


Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví / sestavil Michal Králík. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. -- 1442 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-565-6 (váz.).
Signatura: A0-18117


Respekt k dítěti (2010 : Praha, Česko)
Sborník z mezinárodní konference k problematice ústavní a ochranné výchovy : Respekt k dítěti : ... Praha, 23.6.-25.6.2010 / editor sborníku Pavla Doležalová. -- Vyd. 1. Tišnov : Sdružení SCAN, 2010. -- 112 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86620-29-9 (brož.) :.
Signatura: B0-8846


Revue pro právo a technologie : odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy. -- Brno : Masarykova univerzita, 2010-. -- sv. ; 30 cm


Sádlo, Václav,
Běloveská tragédie : příčiny, průběh a následky / Václav Sádlo. -- Vyd. 2. Červený Kostelec Fortbooks, 2009 (RETIP). -- 91 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904463-0-4 (brož.).
Signatura: B0-9152


Skuhra, Jiří
Služby poskytované při správě a provozu budov / Jiří Skuhra. -- Praha : Linde, 2011. -- 302 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-824-6 (brož.).
Signatura: A0-18139


Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. -- Praha : TEPS, 1968-. -- sv. ; 25 cmSignatura: 53 175


Těšinová, Jolana,
Medicínské právo / Jolana Těšinová, Roman Žďárek, Radek Policar. -- 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011. -- xxxiii, 414 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7400-050-8 (váz.).
Signatura: A0-18606


Vrcha, Pavel,
Odůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha. -- Vyd. 1. Praha : Leges, 2010. -- 159 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87212-53-0 (brož.).
Signatura: A0-18123


Vychopeň, Jiří
Finanční leasing z účetního a daňového pohledu / Jiří Vychopeň. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- 157 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-590-8 (brož.).
Signatura: B0-8788


Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech / František Púry ... [et al.]. -- Praha : Linde, 1999-. -- sv. ; 21 cmSignatura: 692 606


Zákon o vlastnictví bytů : komentář / Marek Novotný ... [et al.]. -- 4., dopl. a přeprac. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2011. -- xxv, 575 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7400-363-9 (váz.).
Signatura: A0-18196


Změny zákonů od 1.1.2011 : zákoník práce, zaměstnanost, nemocenské pojištění, důchody, sociální zabezpečení, sociální podpora a služby / Věra Hrouzková ... [et al.]. -- Praha : Linde, 2011. -- 77 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-837-6 (brož.).
Signatura: B0-8765


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


A report speciál : časopis Ministerstva obrany České republiky. -- Praha : MO ČR, 2010-. -- sv. ; 30 cmSignatura: II-500 383/Spec.


Brix, Josef
Možná ještě nevíte, aneb, Málo známé příběhy a fakta druhé světové války / Josef Brix a Karel Máj. -- 1. vyd. [Praha] : Libro Nero, 2011. -- 236 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-904664-3-2 (váz.).
Signatura: A0-18111


Echegaray, Vicente
Válka o Chaco : 1932-1935 / Vincente Echegaray ; [ze španělského rukopisného originálu ... přeložila Nicolette Polidori ; komentářem doprovodil František Kuník]. -- Vyd. 1. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2011. -- 136 s. : barev. il., mapy, plány, portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-904400-4-3 (brož.).
Signatura: B0-8751


Glonek, Jiří,
Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá / Jiří Glonek. -- Vyd. 1. Ostrava : Společnost přátel Poodří, 2007. -- 293 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm + 1 volně vložená mapa (30 x 39 cm). -- ISBN 978-80-254-0628-1 (brož.).
Signatura: D0-1119


Haskew, Michael E.
Organizace a bojiště západních spojeneckých vojsk ve 2. světové válce / Michael E. Haskew ; [překlad Pavel Wurm]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2011. -- 192 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-256-0360-4 (váz.).
Signatura: A1-2644
* spojenci


Hochel, Marian,
Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova : průvodce po památkové zóně / Marian Hochel a kolektiv. -- Vyd. 2. Brno : Československá napoleonská společnost, 2011. -- 202 s. : barev. il. ; 23 cm + 6 barev. map (20 x 23 cm). -- ISBN * 978-80-254-6229-4 (váz.) (chyb.).
Signatura: D0-1105


Kaňa, Antonín,
Velký česko-německý slovník z oblasti veřejné správy / Antonín Kaňa. -- Praha : Linde, 2011. -- 495 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-836-9 (váz.) * 978-6543-21-012-3 (chyb.).
Signatura: A0-18138


Knopp, Guido,
Hrabě von Stauffenberg : pravdivý příběh / Guido Knopp [ve spolupráci s Anjou Greulichovou a Mario Spornem ; z německého originálu ... přeložil Jiří Lexa]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. -- 216 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1485-5 (váz.).
Signatura: A0-18361


Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy / kolektiv autorů. -- Olomouc : Periplum, 2009. -- 383 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86624-50-1 (váz.).
Signatura: A0-17700


Mates, Pavel,
Veřejné sbory / Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- xx, 363 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7357-604-2 (váz.) * 978-80-7357-572-4 (chyb.).
Signatura: A0-18112


Military forum : časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky. -- Praha : Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, 2010-. -- sv. ; 30 cm


Nepoliský zpravodaj. -- Nepolisy : Obecní úřad, 2010-. -- sv. ; 30 cm


Obecní zájmy : časopis věnovaný samosprávě a hospodářství českého venkova. -- Roudnice pod Řípem : Jan Soběslavský, 1905-1917. -- 7 sv. ; 26 cmSignatura: I-54 969


Pelc, Vladimír
Místní poplatky : oprávnění obcí, povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů / Vladimír Pelc. -- 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011. -- 199 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7400-150-5 (brož.).
Signatura: A0-18603


Porter, David,
Organizace a bojiště Rudé armády ve 2. světové válce / David Porter. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2011. -- 192 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-256-0361-1 (váz.).
Signatura: A0-18238


President Eduard Beneš a jeho vliv na současnou českou domácí i zahraniční politiku? (2007 : Praha, Česko)
President Eduard Beneš a jeho vliv na současnou českou domácí i zahraniční politiku? : 1. seminář, 11. září 2007 ; Irán - vítěz akcí USA na Středním Východě? : 2. seminář, 23. října 2007. -- Praha : Fontes Rerum, 2007. -- 93 s. : mapy, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86958-08-8 (brož.).
Signatura: B0-8849


Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 / [ilustrace Miroslav Barták ; editor Jiří Černohorský]. -- Vyd. 1. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2010. -- 184 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-8660-3 (brož.).
Signatura: B1-3433


Schauer, Hartmut
Delta Force / Hartmut Schauer ; [přeložil Václav Pauer]. -- 1. vyd. Praha : Brána, 2010. -- 183 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7243-476-3 (váz.).
Signatura: A0-17903


Východočeský metropol : Královéhradecký a Pardubický kraj. -- Teplice : Metropol management, 2010-. -- sv. ; 43 cm


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Cabrnoch, Milan,
Dlouhodobá péče v politice ODS a EKR / [Milan Cabrnoch a kol.]. -- 1. vyd. Praha : CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2010. -- 103 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86816-28-9 (brož.) :.
Signatura: B0-8682
* péče dlouhodobá


Dědková, Jaroslava,
Spotřebitelské chování : pro kombinované studium / Jaroslava Dědková. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2011. -- 138 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-713-0 (brož.).
Signatura: B0-8772


Krkonoše bez bariér / foto Kamila Antošová, Radek Drahný, Michal Skalka. -- [Vrchlabí] : Správa Krkonošského národního parku, 2010. -- [18] s. : barev. il. ; 21 cmSignatura: B0-8916


Michalík, Jan,
Poradenství pro uživatele sociálních služeb / Jan Michalík. -- 3., dopl. a upr. vyd. Praha : Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2009. -- 64 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87181-01-0 (brož.) * 9788087181010 : (chyb.).
Signatura: B0-8675


Potměšilová, Petra,
Arteterapie v institucionální výchově / Petra Potměšilová a kol.. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 193 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-244-2652-5 (brož.).
Signatura: B1-3180


Průvodce pro zájemce o pěstounskou péči / text Ministerstvo práce a sociálních věcí ; foto kresby dětí z dětských domovů. -- Olomouc : Olomoucký kraj, 2010. -- 1 složený l. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8346


Průvodce soustavou daní a pojištění v České republice v roce ... : (nejnovější výklad) ; Zúčtování daní a pojištění za rok ... : (vysvětlení a příklady). -- Praha : ZOPY, 1994-. -- sv.; 30 cmSignatura: I-733 053


Skarupská, Helena,
Sociální psychologie : (základy Sociální práce ve vztahu ke klientovi) / Helena Skarupská. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 68 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2621-1 (brož.).
Signatura: B0-8838


Social Watch (organizace)##[Výroční zpráva (Social Watch (organizace)). Česky]
Zpráva Social Watch ... : [průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti]. -- Praha : Ekumenická akademie Praha, [2009]-. -- sv. ; 26 cmSignatura: B1-2437


Špaňhelová, Ilona,
Dítě a rozvod rodičů / Ilona Špaňhelová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. -- 179 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3181-0 (brož.).
Signatura: A0-17914


Valenta, Milan,
Dramaterapie v institucionální výchově / Milan Valenta, Oldřich Müller, Martin Dominik Polínek. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 153 s. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-244-2659-4 (brož.).
Signatura: B1-3179
* teatroterapie


Vymazalová, Eliška
Tréninkové bydlení jako faktor transformace pobytových sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením v kontextu zahraničních zkušeností / Eliška Vymazalová, Eva Zemanová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 55 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2664-8 (brož.).
Signatura: B0-8658


Young, Iris Marion,
Proti útlaku a nadvládě : transnacionální výzvy politické a feministické teorii / Iris Marion Young ; editorka Zuzana Uhde ; [z anglických originálů přeložili Zuzana Kubišová ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2010. -- 256 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7007-341-4 (váz.).
Signatura: A0-17833


Ženíšková, Marta,
Sociální zabezpečení, účetnictví, zahraniční příjmy / Marta Ženíšková, Pavel Kyselák a kolektiv autorů. -- Praha : Svaz účetních, 2011. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87367-14-8 (brož.).
Signatura: B0-8851


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


Autoevaluace : výběr příspěvků : metodický portál www.rvp.cz. -- Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. -- 108 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87000-16-8 (brož.).
Signatura: B0-8739


Dvořák, Rudolf,
Dějiny mravouky v Orientě. [I, Konfucius] / napsal Rudolf Dvořák. -- V Praze : Nákladem Dědictví Komenského, 1904. -- 118 s.Signatura: 11 974
* výchova mravní


Gavora, Peter,
Úvod do pedagogického výzkumu / Peter Gavora ; [překlad Vladimír Jůva, Vendula Hlavatá]. -- 2., rozš. české vyd. Brno : Paido, 2010. -- 261 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7315-185-0 (brož.).
Signatura: A0-18580


Chrobák, Ladislav,
Významná ocenění pracovníků Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové : (čestná občanství města Hradec Králové, názvy pavilonů a poslucháren, pamětní desky a busty) / Ladislav Chrobák. -- 1. vyd. V Hradci Králové : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, 2011. -- 19 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86358-16-1 (brož.).
Signatura: B0-9175


Jahres-Bericht des öffentlichen Stifts-Obergymnasiums der Benedictiner in Braunau in Böhmen am Schlusse des Schuljahres. -- Braunau : Im Selbstverlage des Benedictiner-Stiftes, [188-]- . -- sv. ; 21 cmSignatura: 1 952


Krejčířová, Olga,
Základy psychopedie / Olga Krejčířová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 53 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2623-5 (brož.) :.
Signatura: B0-8839


Krejčová, Lenka
Komunikace s rodiči problémových žáků [elektronický zdroj] / Lenka Krejčová. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. -- 1 CD-ROM (62 s.) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7372-658-4 (CD-R).
Signatura: F0-873


Mužík, Jaroslav,
Řízení vzdělávacího procesu : andragogická didaktika / Jaroslav Mužík. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- 323 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7357-581-6 (váz.).
Signatura: A0-18736
* andragogická didaktika


Neumannová, Helena,
Euroregion Nisa a jeho vzdělanostní potenciál / Helena Neumannová. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2010. -- 65 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-550-1 (brož.).
Signatura: B0-8773


Nodl, Martin,
Dekret kutnohorský / Martin Nodl. -- Vyd. 1. Praha : NLN, 2010. -- 451 s. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7422-065-4 (váz.).
Signatura: A0-17902


Pedagogika pro učitele / A. Vališová, H. Kasíková (eds.) ; autorský kolektiv Miroslav Bureš ... [et al.]. -- 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 456 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3357-9 (brož.).
Signatura: A0-18551


Pifka, Tomáš
Informační gramotnost / Tomáš Pifka. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 48 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2622-8 (brož.).
Signatura: B0-8836


Přírodní vědy ve škole = Jestvennyje nauki v škole = Sciences in the school : časopis pro didaktiku přírodních věd. -- Praha : Státním nakladatelství učebnic, 1950-1991. -- sv. ; 31 cmSignatura: I-53 808 , 50 087 , 560 305


Puškinová, Monika,
Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení a mimo správní řízení : postupy, správná řešení, vzory správních rozhodnutí / Monika Puškinová, Jan Mikáč. -- Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- 214 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-595-3 (brož.).
Signatura: A0-18131


Regionální konzultační centra : rok pomoci odborným školám k moderní výuce / [editorka Lucie Šnajdrová]. -- Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2010. -- 35 s. : barev. il., portréty, 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87063-30-9 (brož.).
Signatura: B0-8793


Rohlíková, Lucie,
Vyučovací metody na vysoké škole / Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. -- 104 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7043-967-8 (brož.).
Signatura: D0-1101
* sylabus předmětu


Růžičková, Kamila,
Vybrané texty ze speciální pedagogiky I : východiska pro speciální pedagogiku a rehabilitaci osob se zrakovým postižením / Kamila Růžičková. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 88 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7435-099-3 (brož.).
Signatura: B0-9033


Semrádová, Ilona
Reflections on the exploitation of a virtual study environment / Ilona Semrádová et al.. -- 1st. ed. Hradec Králové : M & V, 2010. -- 121 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86771-43-4 (váz.).
Signatura: A0-18093


Sklenářová, Sylva,
Pedagogický institut : jeden z pokusů o vzdělávání učitelů (1959-1964) / Sylva Sklenářová. -- 1. vyd. Hradec Králové : Vydáno pro Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve vydavatelství Oftis, 2010. -- 118 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-102-9 (Oftis : brož.).
Signatura: B0-9241


Sloupová, Miroslava
Rok s krtkem / Miroslava Sloupová ; ilustrovala Edita Plicková. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 180 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-775-6 (brož.).
Signatura: A0-18001


Souralová, Eva,
Základy surdopedie / Eva Souralová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 56 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2619-8 (brož.) :.
Signatura: B0-8697


Šafránek, Jan,
Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. : vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898. Rozvoj českého školství / napsal Jan Šafránek. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. -- 67 s. : portréty ; 33 cmSignatura: I-302 273 , I-13 839/1


Ústí nad Orlicí v pamětech ochotnického divadla, počátky spolku "Vicena" a osobnost Jana Mazánka, čestného občana města / Radim Dušek (redakce). -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 487 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7405-089-3 (brož.).
Signatura: A0-18174


Vlčková, Irena
Reforma vysokoškolského studia v kontextu evropské vzdělávací politiky / Irena Vlčková. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2010. -- 78 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-688-1 (brož.).
Signatura: B0-8845


Výchova a zdraví našich dětí / Elke Blattmannová ... [et al.] ; sestavil Radomil Hradil. -- 2. vyd. Hranice : Fabula, 2011. -- 233 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86600-74-1 (váz.).
Signatura: A0-18150


Vymazalová, Eliška
Základy speciální pedagogiky / Eliška Vymazalová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 42 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2624-2 (brož.) :.
Signatura: B0-8840


Vysoká škola : orgán Státního výboru pro vysoké školy. -- Praha : Státní nakladatelství učebnic, 1950-1990. -- sv. ; 21-24 cmSignatura: 50 085


Za hrou do muzea - a zpět! / kolektiv autorů Jan Bláha ... [et al.] ; (ed.) Jaromír Gottlieb & Barbora Klipcová. -- V Jičíně : Regionální muzeum a galerie, 2007. -- 178 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-239-9639-5 (brož.).
Signatura: B0-9100


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Cooper, Diana,
Zázrační jednorožci / Diana Cooper ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Homolová]. -- 1. vyd. Praha : Synergie Publishing SE, c2011. -- 201 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7370-153-6 (váz.).
Signatura: A0-18160


Diana. Kreativní móda speciál. -- Praha : [Rolino], 2010-. -- sv. ; 25 cmSignatura: I-503 896


Erban, Vít,
Maska a tvář : hra s identitou v mezikulturních proměnách / Vít Urban. -- Vyd. 1. Praha : Malá Skála, 2010. -- 246 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86776-09-5 (brož.).
Signatura: A0-18065


Národopisný sborník : časopis národopisného odboru Matice Slovenskej. -- Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, [1941?]-. -- sv. ; 24 cmSignatura: 32 923


Národopisný sborník českoslovanský / redaktor František Pastrnek. -- Praha : Národopisná společnost českoslovanská 1897-1904. -- 8 sv. ; 26 cmSignatura: I-54 788


Rakovnicko : kde nebudete vědět kam dřív : kalendář akcí 2010. -- Rakovník : Svazek měst a obcí Rakovnicka, 2009. -- [24] s. ; 21 cmSignatura: B0-8348


Vánoční lidová zdobnost / [sebrala a sestavila] Olga Vlasáková. -- Brno : Doplněk, 2007, c1993. -- 115 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7239-212-4 (brož.).
Signatura: A0-17725 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Komárek, Stanislav,
Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech / Stanislav Komárek. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. -- 357 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1891-5 (váz.).
Signatura: A0-18527


Krkonošský národní park / foto Kamila Antošová ... et al.. -- [Vrchlabí] : Správa Krkonošského národního parku, 2010. -- 1 složený l. (4 s.) : barev. il. ; 21 cmSignatura: B0-8917


Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod [elektronický zdroj] = International cooperation of the Czech Republic in the area of water protection = Internationale Zusammenarbeit der Tschechischen Republik im Bereich des Gewässerschutzes / [Daniela Bauerová ... et al.]. -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7212-526-5.
Signatura: F0-897


Müllerová, Monika,
Litovelské Pomoraví : CHKO pro environmentální výchovu / Monika Müllerová a kolektiv. -- Olomouc : Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, 2007. -- 72 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1801-8 (brož.).
Signatura: B0-8842


Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Vědy přírodopisné / napsali František Bayer ... [et al.]. -- V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. -- 40 s., [2] l. obr. příl. : portréty ; 33 cmSignatura: I-302 276 , I-13 839


Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo : 2010-2020, přehled / foto Kamila Antošová, Radek Drahný. -- [Vrchlabí] : Správa Krkonošského národního parku, 2010. -- 31 s. : barev. il. ; 22 cmSignatura: B0-9160


Polster, Petr,
Environmentální informatika a reporting [elektronický zdroj] / Petr Polster. -- Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2010. -- 1 CD-ROM (138 s.) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7414-215-4 (CD-R).
Signatura: F0-890


Šlezingr, Miloslav,
Revitalizace toků : příspěvek k problematice úprav vodních toků / Miloslav Šlezingr. -- 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické - nakladatelství VUTIUM, 2010. -- 255 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-214-3942-9 (brož.).
Signatura: A0-18019


Kovář, Pavel,
Věda v Čechách po 20 letech : (ve spirále, nebo na kruháči?) : rozhovory s přírodovědci v akademických funkcích / Pavel Kovář. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. -- 127 s. : barev. portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1911-0 (váz.).
Signatura: A0-17941


51 - Matematika


Bečvář, Jindřich,
Lineární algebra / Jindřich Bečvář. -- Vyd. 4. Praha : Matfyzpress, 2010. -- 435 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7378-135-4 (brož.).
Signatura: A0-18062


Eliášová, Lada
Sbírka písemných prací ke zkoušce z matematiky na VŠE v Praze / Lada Eliášová, Miloš Kaňka. -- Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2011. -- 120 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86929-72-9 (brož.).
Signatura: B0-8731


Fiala, Petr,
Operační výzkum : nové trendy / Petr Fiala a kol.. -- 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. -- 239 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7431-036-2 (váz.).
Signatura: A0-18144


Henrion, Didier,
Convex optimization for solving non-convex polynomial optimization problems = Konvexní optimalizace k řešení nekonvexních optimalizačních problémů / Didier Henrion. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 16 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04009-6 (brož.).
Signatura: B0-8712


Chajda, Radek,
Hravá geometrie : [geometrické zajímavosti pro zvídavé : hříčky s tělesy a tvary] / Radek Chajda. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. -- v, 58 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2804-6 (brož.).
Signatura: B0-8630


Klůfa, Jindřich,
Matematika pro studenty VŠE / Jindřich Klůfa. -- Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2011. -- 188 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86929-74-3 (brož.).
Signatura: A0-18075


Klůfa, Jindřich,
Matematika pro informatiky a statistiky / Jindřich Klůfa, Irena Sýkorová. -- 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. -- 282 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7431-030-0 (váz.).
Signatura: A1-2638


Krupka, Peter,
Maturita 2011 - M : základní úroveň / [autorsky zpracovali Petr Krupka, Štěpán Ledvinka]. -- Vyd. 1. Brno : Didaktis, c2011. -- 68 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7358-162-6 (brož.).
Signatura: B1-3542


Olomoucian Days of Applied Mathematics (2011 : Olomouc, Česko)
Olomoucian Days of Applied Mathematics : ODAM 2011 : the international conference : book of abstracts : Olomouc, Czech Republic, January 26-28, 2011. -- 1. ed. Olomouc : Palacký University, 2011. -- 104 s. : il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-2684-6 (brož.).
Signatura: B0-8949


Strnad, Alois,##[Výroční zpráva (Obecní vyšší škola reálná (Hradec Králové, Česko))]
Úvod do theorie kvadratických transformací rovinných : [výroční zpráva (Obecní vyšší škola reálná, Hradec Králové, Česko)] / sepsal A. Strnad. -- [Hradec Králové : s.n. , ca 1875]. -- 24 s., 1 vlepená příl. ; 23 cmSignatura: 12 736
* transformace geometrická


Trešl, Jiří,
Stochastic processes and risk in finance and insurance / Jiří Trešl. -- Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2010. -- 87 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-245-1725-4 (brož.).
Signatura: B1-3454


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Kleczek, Josip,
Život se Sluncem a ve vesmíru : nová věda - bioastronomie / Josip Kleczek ; [předmluvu napsal Jiří Grygar]. -- Vyd. 1. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2011. -- 289 s., 137 barev. obr. na příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-075-0 (váz.).
Signatura: A0-17699


53 - Fyzika


Bašta, Jan,
Theorie látkové únavy hmoty neživé, zejména v konstrukcích inženýrských : zpracovaná a ověřená na podkladě experimentálním / Jan Bašta. -- V Praze : Nákladem České matice technické s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1936. -- 120 s. : il. ; 30 cmSignatura: I-41 402


Fojtík, Anton,
Approach to nanostructures and nanotechnology : new sophisticated forms of matter to revolutionize future science and technology development = Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím : důmyslné formy hmoty otvírající široký prostor převratnému vývoji vědy a novým technologiím / Anton Fojtík. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 29 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04006-5 (brož.).
Signatura: B0-8711


Jexová, Soňa,
Geometrická optika / Soňa Jexová. -- Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. -- 218 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7013-521-1 (brož.).
Signatura: A0-18041


Macur, Milan
Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua / Milan Macur. -- V Brně : Vysoké učení technické - nakladatelství VUTIUM, 2010. -- 601 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-214-3944-3 (váz.).
Signatura: A0-18018


Mareš, Radim
Kapitoly z termomechaniky [elektronický zdroj] / Radim Mareš. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7043-706-3.
Signatura: F0-896


Pantoflíček, Jaroslav,
Stereofotografické měření malých pohybů a deformací : (přijato dne 25. června 1948) / Jaroslav Pantoflíček. -- Praha : Technické knihkupectví a nakladatelství, 1948. -- 37 s. : il. ; 21 cmSignatura: 20 747


Pechač, Pavel,
Outlook for the propagation of radiowaves = Perspektivy problematiky šíření rádiových vln / Pavel Pechač. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03645-7 (brož.).
Signatura: B0-8683


Petráček, Vojtěch,
Studium jaderných srážek v experimentu ALICE na urychlovači LHC = Study of heavy ion collisions with ALICE experiment at LHC / Vojtěch Petráček. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 28 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03739-3 (brož.).
Signatura: B0-8685


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Baars, Ernst
Die Ueberspannung bei elektrolytischer Bildung des Wasserstoffs / von Ernst Baars. -- Berlin : Otto Elsner Verlagsgesellschaft , 1929. -- s. 214-320 ; 25 cmSignatura: 17 358


Jirásek, Jakub,
Ložiska nerostů [elektronický zdroj] / Jakub Jirásek, Martin Sivek, Petr Láznička. -- [Ostrava] : Anagram, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7342-206-6 (CD-R).
Signatura: F0-882


Vlasák, Pavel,
Laminar, transitional and turbulent flow of fine-grained slurries in pipelines = Laminární, přechodné a turbulentní proudění jemnozrnných suspenzí v potrubí / Pavel Vlasák. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 25 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04073-7 (brož.).
Signatura: B0-8718


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


Janoška, Martin,
Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Martin Janoška. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. -- 495 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1615-7 (váz.).
Signatura: A0-18571


Ramešová, Libuše
Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí : nežádoucí jevy v procesu kalibrace a jejich eliminace / Libuše Ramešová, Daniel Mattas. -- Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2010. -- 79 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87402-09-2 (brož.).
Signatura: B0-8893


56 - Paleontologie


Socha, Vladimír,
Dinosauři od Pekelného potoka : neuvěřitelný příběh posledních dinosaurů / Vladimír Socha. -- Vyd. 1. Praha : Motto, 2010. -- 179 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7246-533-0 (váz.).
Signatura: A0-17908


57 - Biologické vědy


Anthropologia integra : časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory = journal for general anthropology and related disciplines. -- Brno : Masarykova univerzita : Akademické nakladatelství CERM, 2010-. -- sv. ; 30 cm


Bansi, Hans Wilhelm,
Die Aminosäuren und ihre Bedeutung für Ernährung und Therapie / von H.W. Bansi und L. Ludwig. -- Dresden: Theodor Steinkopff, 1951. -- 96 s. : il. ; 23 cmSignatura: 34 414


Fischlová, Hana
Základy genetiky / Hana Fischlová. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. -- 110 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-973-9 (brož.).
Signatura: B0-9209


Franc, Martin,
Ivan Málek a vědní politika 1952-1989, aneb, Jediný opravdový komunista? / Martin Franc. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. -- 389 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86495-68-2 (brož.).
Signatura: A0-18058


Morfologická postgraduální konference (4. : 2010 : Hradec Králové, Česko)
Sborník příspěvků 4. morfologické postgraduální konference : pořádané dne 11. listopadu 2010 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové / [editoři Jaroslav Mokrý, Dáša Slížová]. -- 1. vyd. Hradec králové : Lékařská fakulta, 2010 (Reklamní agentura Libor Dvořák). -- 77 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8828-7 (brož.).
Signatura: B0-8762


Žurnal obščej biologii. -- Moskva : Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR 1951-1976. -- 24 sv. ; 26 cmSignatura: 50 079


58 - Botanika


Kroutil, Oskar,
Urychlená produkce dřeva a proutí / Oskar Kroutil. -- Praha : Brázda, 1946. -- 75 s. : il. ; 21 cmSignatura: 22 936
* proutí


Machar, Ivo,
Lužní lesy : dynamická stabilita geobiocenóz / Ivo Machar ; [fotografie Jiří Kmet ... et al.]. -- [Horka nad Moravou] : Český svaz ochránců přírody - základní organizace Pomoraví, 2007. -- 111 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-0104-0 (brož.).
Signatura: B0-8843


Němejc, František,
Přirozená systematika rostlin ve světle dosavadních paleontologických dokladů = The natural systematic of plants in the light of the present palaeontological documents / F. Němejc. -- Praha : Nákladem Národního musea, 1950. -- 83 s. : il. ; 24 cmSignatura: 24 978


Využití mikropropagace pro reprodukci autochtonních druhů jilmu (Ulmus Glabra Huds., Ulmus Minor Gled. a Ulmus Laevis Pall.) : certifikovaná metodika / Jana Malá ... [et al.]. -- Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2010. -- 17 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7417-034-8 (brož.).
Signatura: B0-8827


59 - Zoologie


Horder, T. J. (Timothy John),
The head problem : the organizational significance of segmentation in head development / Tim J. Horder, Robert Presley and Jaroslav Slípka. -- 1st ed. Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2010. -- 165 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1760-2 (brož.).
Signatura: 51 339 Med.Mon./158 , B0-8789


Lynx : mammaliologické zprávy, nová série = novitates mammaliologicae, series nova. -- Praha : Národní muzeum, [1958]- . -- sv. ; 24 cmSignatura: 52 834


Machar, Ivo,
Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví / Ivo Machar. -- V Horce nad Moravou : ZO ČSOP Pomoraví, 2007. -- 15 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-0335-8 (brož.).
Signatura: B0-8834


Protiva, Tomáš,
Oblovky : plži čeledi Achatinidae / Tomáš Protiva. -- Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus, 2011. -- 71 s. : barev. il. ; 19 x 19 cm. -- ISBN 978-80-87293-22-5 (brož.).
Signatura: B0-8792


Průvodce přírodou do kapsy / [sestavily Felicity Brooksová ... et al.] ; ilustrace Hilary Burnová ... [et al. ; překlad Romana Anděrová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2010. -- 255 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-256-0386-4 (váz.).
Signatura: A0-18004


Smith, Penelope (Penelope A.),
Duše zvířat a lidí / Penelope Smith. -- Vyd. 1. V Praze : Elfa, 2010. -- 174 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86439-17-4 (brož.).
Signatura: A0-18097


Uhlíř, Ludvík,
Zvěrokruh z revírů Orlicka / Ludvík Uhlíř. -- Vyd. 1. Rychnov nad Kněžnou : Uniprint, 2011. -- 120 s. : fot. ; 22 x 30 cm. -- ISBN 978-80-904485-3-7 (váz.).
Signatura: A0-186676 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. -- Praha : Zdravotnické nakladatelství, 1950-. -- sv. ; 24-29 cmSignatura: I-500 882 , 50 120


Arbeitstagung über kortiko-viszerale Regulationen : veranstaltet von der Staatlichen Pawlow-Kommision der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig vom 15. bis 17. Januar 1954 / wissenschaftliche Leitung F. Jung, H. Kleinsorge, D. Müller-Hegemann. -- Berlin : Volk und Gesundheit, 1955. -- viii, 405 s. : il. ; 25 cmSignatura: 39 542


Bártlová, Sylva,
Vztah sestra - lékař / Sylva Bártlová, Ivana Chloubová, Marie Trešlová. -- Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. -- 127 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7013-526-6 (brož.).
Signatura: B0-8700


Bendová, Petra,
Základy somatopedie / Petra Bendová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 52 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2620-4 (brož.) :.
Signatura: B0-8698


Bolesti zad - vertebrogenní algický syndrom : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2011 / autoři Bohumil Skála ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. -- 20 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86998-42-8 (brož.).
Signatura: B1-3458


Burian, Václav,
Technika odběru a zasílání materiálu na mikrobiologické vyšetření / Václav Burian, Běla Vysoká, Karel Žáček. -- 1. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1957. -- 97 s. ; 21 cmSignatura: 60 659


Coy, Johannes F.,
Výživou proti rakovině : jak zastavit rakovinový gen / Johannes F. Coy, Maren Franzová ; [z německého originálu ... přeložila Alena Bezděková]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. -- 208 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-249-1450-3 (váz.).
Signatura: A0-17965


Current opinion in infectious diseases : české vydání. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Current opinion in psychiatry : české vydání. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Československá oftalmologie : organe de la Société d'ophthalmologie Tchéchoslovaque : samostatná příloha Časopisu lékařů českých. -- Praha : Československá oftalmologická společnost 1948-1994. -- sv. ; 24 cmSignatura: 50 088


Československá otolaryngologie = Acta otolaryngologica Čechoslovaca : časopis Československé otolaryngologické společnosti sekce Československé lékařské společnosti J.E. Purkyně. -- Praha : Zdravotnické nakladatelství, 1952. -- 40 sv. ; 24 cmSignatura: 50 319


Československá otorinolaryngologie a foniatrie : Časopis Československé společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. -- Praha : Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 1 sv. ; 30 cmSignatura: 50 319z1


Dienstbier, Zdeněk,
Nádory varlat / Zdeněk Diensbier ; aktualizace Vladimíra Stáhalová. -- Praha : Liga proti rakovině, [2011]. -- 8 s. ; 21 cmSignatura: B0-8643


Druga, Rastislav,
Anatomie centrálního nervového systému / Rastislav Druga, Miloš Grim, Petr Dubový. -- 1. vyd. Praha : Galén : Karolinum, c2011. -- 219 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7262-706-6 (Galén : váz.).
Signatura: B1-2251


Efektivní regulace užívání marihuany : jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí / [autoři Marnie Engelander ... et al. ; překlad Jiří Bareš]. -- 1. vyd. v jazyce českém [Praha] : Úřad vlády České republiky, c2010. -- 92 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7440-041-4 (brož.) :.
Signatura: B0-8786


Eret, Viktor,
Současné možnosti miniinvazivní chirurgické léčby nádorů ledvin / Viktor Eret, Milan Hora et al.. -- 1. vyd. Praha : Galén, 2011. -- 100 s. : il. (převážně barev.), grafy ; 23 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-7262-713-4 (váz.).
Signatura: D0-1126


European andrology. -- Prague : Androgeos, 2007-. -- sv.Signatura: I-503 885


Filipová, Taťána
Ošetřovatelství - interna : pracovní sešit. 1. díl, Onemocnění oběhového ústrojí - krve - dýchacího ústrojí / Taťána Filipová. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. -- 98 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-247-3211-4 (brož.).
Signatura: B1-3436/1


Gallo, Jiří
Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult / Jiří Galoo a kolektiv. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. -- 211 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-2486-6 (brož.).
Signatura: B1-3557


Gastroenterologie a hepatologie = Gastroenterology and hepatology : časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. -- Praha : Ambit Media, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Gienger, Michael
Masáž s okamžitým účinkem : techniky masáže Joya / Michael Gienger, Ulrich Metz ; fotografie Innes Blersch. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2011. -- 231 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-614-8 (brož.).
Signatura: A0-18107


Gravelle, Karen,
Vše o dospívání : otevřené odpovědi pro kluky / Karen Gravelle, Nick a Chava Castrovi ; ilustrace Robert Leighton ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Křížek]. -- 2. vyd. Praha : Fragment, 2011. -- 157 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-253-1139-4 (brož.).
Signatura: A0-17973


Günther, G.
Objektive Sehschärfenbestimmung : klinische und experimentelle Studien und Erfahrungen bei der objektiven Sehschärfenbestimmung auf der Grundlage des optokinetischen Nystagmus mit eigenem Gerät / von G. Günther. -- Halle : Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1950. -- 104 s. : il. ; 21 cmSignatura: 29 421
* nystagmus


Hasičské rozhledy : věstník Zemské ústřední hasičské jednoty Království českého. -- Horažďovice : Matěj Mayer 1903-1949. -- 14 sv. ; 26-29 cmSignatura: I-52 464


Hradecké pneumologické dny (14. : 2010 : Hradec Králové, Česko)
Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství : obstrukce, tuberkulóza : postgraduální kurz Paliativní a symptomatická péče v pneumologii : blok II. - nutrice / editoři Zdeňka Paráková, Eva Prchalová, František Salajka. -- 1. vyd. Hradec Králové : [s.n.], 2010. -- 96 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-6939-2 (brož.).
Signatura: B0-9138


Hromádková, Lada
Šilhání / Lada Hromádková. -- Vyd. 3., nezměn. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. -- 162 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7013-530-3 (brož.).
Signatura: B0-8701


Jännes, Jouni
Studies on the nicotinic and pantothenic acid content in the blood, urine and feces of man and on the appearance of these vitamins in intestinal diseases / by Jouni Jännes. -- Helsinki : Mercatorin kirjapaino, 1950. -- 71 s. ; 24 cmSignatura: 47 765
* látky škodlivé


Janskolázeňské symposium (5. : 2011 : Janské Lázně, Česko)
V. Janskolázeňské symposium : oficiální program : Janské Lázně 13.-15.1.2011. -- Vyd. 1. Janské Lázně : Státní léčebné lázně, 2011 (Hradec Králové : Libor Dvořák). -- 57 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8736-5 (brož.).
Signatura: B0-8763


Joyce, Phil
Základní dovednosti v gestalt psychoterapii / Phil Joyce, Charlotte Sills ; [překlad Silvie Struková]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. -- 263 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-771-8 (brož.).
Signatura: A0-18011


Jungwirthová, Anna,
Transnazální gastroskopie / Anna Jungwirthová & Jiří Jungwirth. -- Vyd. 1. Olomouc : Solen, 2009. -- 104 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87327-15-9 (váz.).
Signatura: D0-1118


Kala, Zdeněk,
Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii / Zdeněk Kala, Vladimír Procházka a kolektiv autorů. -- Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. -- 237 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7013-519-8 (brož.).
Signatura: A0-18031


Kala, Zdeněk,
Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii / Zdeněk Kala, Igor Penka a kolektiv autorů. -- Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. -- 145 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7013-518-1 (brož.).
Signatura: B0-8702


Kasemann, Irene
Pomůcky feng-šuej / Irene Kasemann ; [překlad Alice Wallingerová]. -- Bratislava : Eugenika, 2011. -- 100 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-89227-09-9 (v knize neuvedno : brož.) * 80-89227-09-0 (chyb.).
Signatura: B0-8755


Kejklíčková, Ilona
Logopedie v ošetřovatelské praxi / Ilona Kejklíčková. -- Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 128 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2835-3 (brož.).
Signatura: B0-8706


Kingston, Karen
Zbavte se nepořádku s feng - šuej / Karen Kingstonová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Veselá]. -- Vyd. 1. Praha : Orsini, 2010. -- 221 s. : čb. il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-903748-1-2 (brož.).
Signatura: A0-17884


Kolář, Petr
Lázně Bělohrad : balzám pro tělo i duši / [Petr Kolář]. -- Vyd. 1. Praha : Atypo, 2010. -- 86 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-903941-3-1 (váz.).
Signatura: A0-18567


Komunitní ošetřovatelství pro sestry : učební text pro sestry v komunitní péči / editor Marie Marková ; seznam autorů Sylva Bártlová ... [et al.]. -- Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. -- 152 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7013-499-3 (brož.).
Signatura: B1-3441


Kushi, Michio,
Diagnostika nemocí / Michio Kushi ; [přeložila Radka Kneblová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 142 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-230-4 (brož.).
Signatura: B0-8664


Langmeier, Josef,
Dětská psychoterapie / Josef Langmeier, Karel Balcar, Jan Špitz. -- 3. vyd. Praha : Portál, 2010. -- 431 s. : il., faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7367-710-7 (váz.).
Signatura: A0-18314


Lebenhart, Tomáš
Svlékl jsem bílý plášť / Tomáš Lebenhart. -- 1. vyd. Plzeň : Grafia, 2010. -- 146 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87046-28-9 (brož.).
Signatura: A0-18386


LKS : časopis České stomatologické komory. Příloha LKS. -- Praha : LKS 2005-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-500 903/Příl.1


LKS : časopis České stomatologické komory. Vzdělávací středisko ČSK. -- Praha : Česká stomatologická komora, 2005-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-500 903/Příl.2


Louda, Miroslav,
Urologická poradna. I. / Miroslav Louda ; [ilustrace Pavel Matuška]. -- 1. vyd. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2010. -- 127 s., [5] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86771-42-7 (brož.).
Signatura: B0-8725/1


Madden, Kristin,
Šamanské léčení : [šamanské techniky dýchání, snění a záchrany duše] / Kristin Madden ; [z angličtiny přeložil Jan Kozák]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2010. -- 230 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-596-7 (brož.).
Signatura: A0-17768


Nováková, Iva
Ošetřovatelství ve vybraných oborech : dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie / Iva Nováková. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 235 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3422-4 (brož.).
Signatura: A0-17990


Pain news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- sv. ; 27 cm


Pape, Detlef,
Hormonální dieta : jak ženy opravdu hubnou / Detlef Pape, Beate Quadbecková, Anna Caveliusová ; [z německého vydání ... přeložila Jaroslava Křivská]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2011. -- 188 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-256-0573-8 (brož.).
Signatura: A0-18540


Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě / [Bernd Schulte ... et al. ; překlad David Fuchs]. -- 1. vyd. v jazyce českém [Praha] : Úřad vlády České republiky, c2010. -- 140 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7440-042-1 (brož.) :.
Signatura: B0-8785


Racionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2011 / autoři Igor Karen ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2011. -- 12 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86998-41-1 (brož.).
Signatura: B1-3459


Rektor, Ivan,
Neuroeseje / Ivan Rektor. -- 2., rozš. vyd. Praha : Triton, 2011. -- 103 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-437-7 (váz.).
Signatura: A0-17980


Renal cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- sv. ; 27 cm


Růžička, Radomír,
Učení o pěti prvcích : principy prevence, diagnostiky a léčby podle zákona pěti prvků / Radomír Růžička ; obrazová část Michal Lošťák. -- 2. vyd. Olomouc : Poznání, 2011. -- 172 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87419-07-6 (váz.).
Signatura: A0-18147


Skákalová, Tereza
Uvedení do problematiky sluchového postižení / Tereza Skákalová. -- 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 94 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7435-098-6 (brož.).
Signatura: B0-9063


Skala, Evžen,
Rakovina jater a žlučových cest / Evžan Skala ; aktualizace Lenka Hronovská. -- Praha : Liga proti rakovině, [2011]. -- 8 s. ; 21 cmSignatura: B0-8641


Smečková, Gabriela,
Specifika pragmatických poruch komunikace - terminologie, komunikační možnosti / Gabriela Smečková. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 47 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2618-1 (brož.).
Signatura: B0-8835


Stáhalová, Vladimíra
Léčba zářením a vy / Vladimíra Stáhalová. -- Praha : Liga proti rakovině, [2011]. -- 16 s. ; 21 cmSignatura: B0-8642


Stojanova, Krasimira
Jasnovidka Vanga : receptář / Krasimira Stojanova. -- Bratislava : Eko-konzult, 2000. -- 147 s. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-9671-57-8 (brož.) (chyb.).
Signatura: A0-18154
* jasnovidky


Taylor, Jill Bolte,
Můj okamžik prozření : příběh ženy, která přežila svou smrt / Jill Bolteová Taylorová ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Johnová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. -- 238 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1474-9 (váz.).
Signatura: A0-17820


Tepperwein, Kurt,
Léčivá síla intuice : objevte a rozvíjejte svého vnitřního léčitele / Kurt Tepperwein ; [z německého originálu ... přeložila Alena Šubrtová]. -- Vyd. 1. Bratislava : Noxi, 2010. -- 124 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-8111-029-0 (váz.).
Signatura: A0-17811


Urbánek, Libor,
Klinická výživa v současné praxi / Libor Urbánek, Pavla Urbánková, Jaroslava Marková. -- Vyd. 2., upr. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. -- 97 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7013-525-9 (brož.).
Signatura: B0-8699


Urologie / Tomáš Hanuš (ed.). -- Vyd. 1. V Praze : Triton, 2011. -- 207 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7387-387-5 (váz.).
Signatura: A0-18276


Vodičková, Martina,
Vybraná cvičení proti svalovým dysbalancím v oblasti trupu / Martina Šlachtová, Radmil Dvořák. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 31 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2617-4 (brož.).
Signatura: B0-8657


Wang, Chuangui,
Automasáž podél meridiánů a akupunkturních bodů / Wang Čchuan-kuej ; [překlad Zuzana Vihanová]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2011. -- 272 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-8100-195-6 (brož.).
Signatura: A0-18084


Weidner, Christopher A.,
Doktor feng-šuej : komplexní léčba a udržení zdraví podle tradiční čínské medicíny / Christopher A. Weidner, Sui Xiang Dong ; [z německého originálu ... přeložil David Sajvera]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2011. -- 139 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7336-615-5 (brož.).
Signatura: A0-18094


Weller, Stella
Zdravá záda / Stella Wellerová ; [překlad Marta Šedinová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2010. -- 128 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-256-0419-9 (brož.).
Signatura: B0-8695


Život bez nemocí : zaručené způsoby, jak se vyhnout více než 90 nemocem, od těch nejběžnějších po ty závažné : [cenné rady pro prevenci nemocí / autoři textů Debra Gordon ... et al. ; z anglického originálu ... přeložili Hana Kušiaková, Jan Starý a Iva Vokurková]. -- Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 2011. -- 416 s. : barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7406-136-3 (váz.).
Signatura: A1-2631


62 - Technika všeobecně


Audio video : blu-ray - DVD - HDTV - LCD - plazma - hi-fi - satelit : testy, informace, rady, recenze. -- Praha : Omega Publishing Group, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Autoservis Autobazar speciál. -- Praha : IBS expert, 2010-. -- sv. ; 30 cm


Barnes, Cyril Charles
Power cables: their design and installation / by C.C. Barnes. -- [Čína] : C.C. Barnes, 1953. -- xvi, 272 s. : il. ; 22 cmSignatura: 44 719


Bauma, Václav,
Kinematická a elastostatická syntéza mechanismů s paralelní kinematickou strukturou = Kinematical and elastostatic synthesis of parallel kinematis machines / Václav Bauma. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 20 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03952-6 (brož.).
Signatura: B0-8720


Bojové techniky období kolonializmu 1776-1914 : vybavení, bojeschopnost a taktika / Robert B. Bruce ... [et al. ; z anglického originálu přeložil Josef Bartoň]. -- Vyd. 1. Praha : Brána, 2010. -- 254 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7243-479-4 (váz.).
Signatura: A0-17974


Bowman, Martin W.,
P-47 Thunderbolt vs Bf 109G/K : Evropa 1943-45 / Martin Bowman ; [přeložil Martin Ferkl]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 80 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3444-6 (brož.).
Signatura: B0-8639


Carroll, Brandon
Bezdrátové sítě Cisco : autorizovaný výukový průvodce : [samostudium] / Brandon James Carroll ; [překlad Martin Babarík, Jakub Goner, David Krásenský]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 478 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-2884-8 (váz.).
Signatura: D0-1106
* Cisco


Čelikovský, Sergej,
Chaos synchronization via nonlinear observers with application to secure encryption = Synchronizace chaotických oscilátorů pomocí nelineární rekonstrukce a její využití k bezpečnému šifrování / Sergej Čelikovský. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 18 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03723-2 (brož.).
Signatura: B0-8688


Český mechanik : orgán mechaniků a strojníků. -- V Praze : Antonín Vorlíčka, 1889-1906. -- sv.Signatura: I-6 509


Fojtík, Pavel,
Tramvaje a tramvajové tratě. 2. díl, Historická předměstí a obce na levém břehu Vltavy / Pavel Fojtík ; [autorské fotografie Jan Bajer ... et al.]. -- Vyd. 1. V Praze ; a Litomyšli : Paseka ; Praha : Schola ludus - Pragensia, 2011. -- 163 s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-089-7 (Ladislav Horáček - Paseka ; váz.).
Signatura: A0-15200/2


Hozman, Jiří,
Optimalizace vzorkovací struktury obrazového senzoru = Optimization of the sampling structure of the image sensor / Jiří Hozman. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 22 s.: il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04079-9 (brož.).
Signatura: B0-8719


Hrubíšek, Ivo
Nebeští cyklisté : aeroplány poháněné šlapáním / Ivo Hrubíšek. -- 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2010. -- 157 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87193-11-2 (váz.).
Signatura: A0-18437


Chant, Christopher,
Spojenecké stíhačky 1939-1945 : identifikační příručka vojenských letounů / Chris Chant ; [překlad Pavel Wurm]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2010. -- 192 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-256-0027-6 (váz.).
Signatura: A0-18217


Keijsper, Gérard
Bojová letadla budoucnosti : souboj vývojových programů / Gérard Keijsper ; [z anglického originálu přeložil Ladislav Andraško]. -- 1. vyd. Praha : Brána, 2010. -- 308 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7243-496-1 (váz.).
Signatura: A0-17972


Kultovní auta ČSSR : unikátní kolekce automobilů socialistické éry. Číslo 26, Wartburg 311 Cabrio. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 9 s. : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 auto. -- ISBN 978-83-248-1853-2 (série).
Signatura: C1-25/26
* Wartburg 311 Cabrio


Kultovní auta ČSSR : unikátní kolekce automobilů socialistické éry. Číslo 27, Lada Samara 2108. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 9 s. : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 auto. -- ISBN 978-83-248-1853-2 (série).
Signatura: C1-25/27


Kultovní auta ČSSR : unikátní kolekce automobilů socialistické éry. Číslo 28, UAZ-452. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 9 s. : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 auto. -- ISBN 978-83-248-1853-2 (série).
Signatura: C1-25/28
* UAZ-452


Kultovní auta ČSSR : unikátní kolekce automobilů socialistické éry. Číslo 29, Warszawa M-20. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 5 s. : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 auto. -- ISBN 978-83-248-1853-2 (série).
Signatura: C1-25/29
* Warszawa M-20


Květ, Radan,
Atlas starých stezek a cest na území České republiky [kartografický dokument] / Radan Květ. -- Brno : VIDI, 2011. -- 1 atlas (229 s.) : barev. mapy, il. ; 30 cm + 1 volně vložená mapa. -- ISBN 978-80-254-8927-7 (brož.).
Signatura: A1-2705


Měření v elektrotechnice / Karel Bartušek ... [et al.]. -- 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno : VUTIUM, 2010. -- 212 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-214-4160-6 (brož.).
Signatura: B1-3443


Německé ruční zbraně 2. světové války : fotografická série zbraní č. 2 / [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hurník]. -- 1. české vyd. Praha : Naše vojsko, 2011. -- 157 s. : il., portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-206-1180-2 (váz.).
Signatura: A1-2641


Polák, Michal
Vzhůru do vesmíru : historie cesty člověka na oběžnou dráhu / Michal Polák. -- Vyd. 1. Brno : CPress, 2011. -- 120 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-251-2758-2 (váz.).
Signatura: A0-18070


Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945 : sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově / [editor Eva Macková]. -- Jaroměř - Josefov : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2010. -- 112 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 24 cm + errata (4 s. : barev. il.). -- ISBN 978-80-87104-64-4 (brož.).
Signatura: B0-8636


Procházka, Hubert,
Automobily Tatra : renovace vozidel se vzduchem chlazenými zážehovými motory / Hubert Procházka, Jan Martof. -- Brno : Computer Press, 2011. -- 208 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2863-3 (brož.).
Signatura: A0-18068


Sequens, Edvard,
Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení : pravda o jaderné energetice / autor textu Edvard Sequens. -- České Budějovice : Calla, 2010. -- 15 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87267-11-0 (brož.).
Signatura: B1-3434


Siegl, Jan,
Výzkum únavového chování těles se žárovými nástřiky = Fatigue behaviour of bodies with thermally sprayed coatings / Jan Siegl. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 18 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03731-7 (brož.).
Signatura: B0-8687


Šmejkal, Jiří
Železobetonové konstrukce I/ Jiří Šmejkal. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. -- 191 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-943-2 (brož.).
Signatura: B1-3445


Šuman-Hreblay, Marián,
Sportovní motocykly : české a slovenské motocykly od roku 1945 / Marián Šuman-Hreblay ; [překlad Pavel Vydra, Eva Klepetková]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 160 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-251-2225-9 (váz.).
Signatura: A0-18177


TechMagazín : technický měsíčník. -- Praha : SED, 2010-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-503 919


Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů / Zdeněk Kolíbal ... [et al.]. -- V Brně : Vysoké učení technické, nakladatelství VUTIUM, 2010. -- 335 s. : il. (převážně barev.), formuláře ; 25 cm. -- ISBN 978-80-214-3765-4 (váz.).
Signatura: A0-18020


Valenta, Vladimír,
Tepelné soustavy : zabezpečovací zařízení dle nových norem : publikace : H 381 10 / Vladimír Valenta. -- Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR, c2010. -- 30 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86208-17-6 (brož.).
Signatura: B1-3451


Vašek, Milan,
Havárie, poruchy a rekonstrukce : dřevěné a ocelové konstrukce / Milan Vašek. -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. -- 191 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3526-9 (brož.).
Signatura: A0-18016


Vodrážka, Jiří,
Hierarchická aktivní přístupová síť využívající existující metalické kabely = Hierarchic active access network with existing metallic cables / Jiří Vodrážka. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 20 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04015-7 (brož.).
Signatura: B0-8713


Wohlmuth, Jiří,
Nové spojení 2004-2009 : známá i neznámá historie pražské železniční stavby / Jiří Wohlmuth. -- Vyd. 1. [Praha] : SAXI, 2008. -- 212 s. : barev. il., faksim., plány ; 25 x 32 cm. -- ISBN 978-80-254-2696-8 (váz.).
Signatura: A0-18115


Základy konstruování : učební podklady pro cvičení / Václav Vaněk ... [et al.]. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. -- iv, 107 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-964-7 (brož.).
Signatura: B1-3446


Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky ... = Report on state of water management in the Czech Republic : stav k ... / zpracoval odbor vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství ČR. -- Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky v nakl. Lesnická práce, [199-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: I-210 884


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


Baudyš, Eduard,
Zoocecidie z oblasti Slezska a přilehlých částí Moravy / Eduard Baudyš. -- 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. -- 288 s., [8] s. obr. příl. : il., mapa ; 21 cm. -- ISBN (Brož.).
Signatura: 37 576


Bayley, Lesley
Koně : práce ze země / Lesley Bayleyová ; fotografie Bob Atkins ; přeložila Blanka Petáková. -- Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2006. -- 151 s. : barev. il., portréty ; 27 cm. -- ISBN 80-7359-051-4 (váz.).
Signatura: A1-2679


Biotechnologie v lesnictví a příklady jejich využití (seminář)
Biotechnologie v lesnictví a příklady jejich využití ... : sborník ze semináře ... = Biotechnology in Forestry and Examples of its Use ... : workshop proceedings : Ministerstvo životního prostředí, Praha. -- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, [2009]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-3482


Ducháček, Lubomír
Veterinární vademecum pro farmaceuty / Lubomír Ducháček, Jiří Lamka. -- 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. -- 127 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-246-1263-1 (brož.).
Signatura: B0-8905


Encyklopedie zahradního designu : [jak navrhnout, založit a osázet dokonalý zahradní prostor] / hlavní redaktor Chris Young ; [z anglického originálu ... přeložili Alena Nováková a Petr Hanzelka]. -- Vyd. 1. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2011. -- 352 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-242-2916-4 (váz.).
Signatura: A1-2688
* design zahradní


Forest Condition in Europe : results of the ... crown condition survey. Technical Report / Convention on long-range transboundary air pollution ; International Co-coperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests.. -- Geneva : United Nations Economic Commission for Europe ; Brussels : European Commision, 1992-. -- sv. ; 30 cmSignatura: A1-2681


Formáčková, Marie,
Pijme víno! : pro zdraví a potěšení / Marie Formáčková, Ladislav Venyš ; [ilustrace Vladimír Renčín]. -- 1. vyd. Praha : ELK, 2010. -- 125 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86316-87-1 (váz.).
Signatura: A0-17742


Hauschild, Stephanie
Pěstujeme bylinky v bytě : čerstvé i zimní / Stephanie Hauschild ; foto Christina Kratzenberg ; [z německého orginálu ... přeložila Zuzana Martinová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 88 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-3814-7 (brož.).
Signatura: B0-9037


Hebel, Antje
Výcvik psa podle jeho temperamentu / Antje Hebel ; [přeložila Helga Jindrová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 235 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-247-3476-7 (brož.).
Signatura: A0-18284


Ivanek, Ondřej
Metodika zakládání semenných sadů 1,5. generace : certifikovaná metodika / Ondřej Ivanek, Petr Novotný, Josef Frýdl. -- Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2010. -- 29 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7417-037-9 (brož.).
Signatura: B0-8829


Jurásek, Antonín,
Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu : certifikovaná metodika / Antonín Jurásek, Jarmila Martincová, Jan Leugner. -- Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2010. -- 34 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7417-035-5 (brož.).
Signatura: B0-8830


Kabelák, František,
Herbář hermetikův : (ve třech knihách) / zpracoval František Kabelák ; [znovu přehlédl, upravil a dopřeložil Lukáš Loužecký]. -- 1. vyd. Praha : Vodnář, 2011. -- 382 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7439-009-8 (váz.).
Signatura: A0-18051


Katalog přípravků na ochranu rostlin [elektronický zdroj] : etikety přípravků : bezpečnostní listy. -- České Budějovice : Kurent ; Praha : BASF, [2002?]-. -- CD-ROM : barev. ; 30 cmSignatura: F0-885
* listy bezpečnostní


Na lovu s eXergy [videozáznam]. -- [Vlašim] : Sellier & Bellot, c2010. -- 1 DVD-video (20:13) : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-894


Nick, Ophelia
4týdenní výchovný program pro psy : den po dni, krok za krokem / Ophelia Nick ; [přeložila Jitka Koubková]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 94 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3556-6 (brož.).
Signatura: B0-8632


Sel'skochozjajstvennaja biologija : naučno-teoretičeskij žurnal. -- Moskva : Kolos 1966-1988. -- 29 sv. ; 26 cmSignatura: I-53 016


Socialistické zemědělství : časopis pro šíření vědeckých poznatků do zemědělské praxe. -- Praha : Československá akademie zemědělských věd, 1961-1968. --Signatura: II-52 447 , 50 045


Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely : recenzovaná metodika / Jana Malá ... [et al.]. -- Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2010. -- 19 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7417-033-1 (brož.).
Signatura: B0-8828


Wolf, Rosa
Řez zahradních rostlin / Rosa Wolfová ; [z německého originálu ... přeložila Zdenka Podhajská]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2010. -- 159 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2721-4 (váz.).
Signatura: A0-17907


64 - Domácí hospodářství


Broulík, Petr
Stoleté hospody 2 : Hostinec U Kamenného stolu / Petr Broulík. -- Vyd. 1. Hradec Králové : P. Broulík : Redakce MF DNES, 2011. -- 223 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 20 x 22 cm. -- ISBN 978-80-254-8413-5 (váz.).
Signatura: A0-13324/2


Guha, Alexandr,
Pravé české míchačky : magické oko, mozek, utopený komunista a další kutilské koktejly / Alexandr Guha ; [ilustrace ... Jan Václav]. -- Vyd. 1. Praha : UK media, 2010. -- 155 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm + 4 samolepky na 1 l.. -- ISBN 978-80-254-8749-5 (kroužková vazba).
Signatura: A0-17755


Perníčky & medovníčky : velikonoce 2011 : nové nápady našich perníkářek. 12. -- Petříkov : GENIUS PRESS, 2011. -- 34 s. : barev. il. ; 30 cmSignatura: I-765 709/12
* pečivo velikonoční


Steingarten, Jeffrey,
Nejspíš to bude tím, co jsem snědl : další porce vtipného čtení o jídle a chutích od Mistra pera i vidličky / Jeffrey Steingarten ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Rákosníková]. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. -- 182 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7106-993-5 (váz.).
Signatura: A0-18087


Thierry, Janet
Dnes vařím já : dětská kuchařka / [Janet Thiery ; ilustrace pana Zrníčka Gerhard Marschik]. -- České Budějovice : DM - Drogerie Markt, [2010]. -- 81 s. : barev. il. 59 24 x 21 cmSignatura: B0-7646


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Barinov, A. M.
Organisace přípravy výroby při použití universálních stavebnicových přípravků / A.M. Barinov ; přeložila Věra Šorniková. -- Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1953. -- 78 s., 1 vlepená příl. : obr., tab. ; 21 cmSignatura: 34 622


Bebčuk, Ja. S.
Učet, kal'kuljacija i techničeskaja otčetnost' / Ja. S. Bebčuk. -- Moskva : Mašgiz, 1949. -- 196 s. ; 23 cmSignatura: 31 049


Bednář, Vojtěch,
Marketing na sociálních sítích : prosaďte se na Facebooku a Twitteru / Vojtěch Bednář. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 197 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3320-0 (brož.).
Signatura: A0-18179


Cimbálník, Tomáš
Marketing v podnikání [elektronický zdroj] : studijní text pro distanční vzdělávání / Jiří Zacpal. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2640-2 :.
Signatura: F0-880


Čarský, Jiří,
Vývoj nákladní dopravy na vybrané síti pozemních komunikací v ČR v souvislosti s jejich zpoplatněním a dalšími opatřeními = Development of goods traffic on selected road network in the Czech Republic in context of electronic fee collection and other provisions / Jiří Čarský. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 32 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04055-3 (brož.).
Signatura: B0-8716


Filipová, Alena,
Umění prodávat / Alena Filipová. -- 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 206 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3511-5 (brož.).
Signatura: A0-17986


Frková, Jana,
Malé a střední podnikání (MSP) v ČR po vstupu do EU - hrozby a příležitosti = Small and medium-sized enterprising (SMEs) in the Czech Republic after accession to the EU - threats and opportunities / Jana Frková. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2006. -- 28 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-01-03627-8 (brož.).
Signatura: B0-8671


Generální inventarisace základních fondů v Československu / vypracovali Alexej Bálek ... [et al.] za vedení Antonína Waitze. -- Praha : Státní úřad statistický, 1957. -- 260 s.Signatura: 64 778
* fondy základní


Hlaváčková, Petra,
Základní ekonomické principy v podnikání [elektronický zdroj] : studijní text pro distanční vzdělávání / Petra Hlaváčková. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2638-9 :.
Signatura: F0-878


Hoffman, Petr
Dějiny státní autobusové dopravy v českých zemích a na Slovensku. I. díl, Poštovní autobusy 1908-1914 / Petr Hoffman. -- 1. vyd. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2010. -- 255 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-86765-16-7 (soubor : váz.).
Signatura: A1-2703/1


Impact of EU Cohesion Policy on Small and Medium Enterprises Visegrad Countries: Integration of Social-Market Economy? (2010 : Praha, Česko)
The Impact of EU Cohesion Policy on Small and Medium Enterprises Visegrad Countries: Integration of Social-Market Economy? : proceedings of the conference held on 19.10.2010, [Prague]. -- 1st ed. Prague : IREAS, Institute for Structural Policy, 2010. -- 88 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86684-61-1 (brož.) * 9-788086-684611 (chyb.).
Signatura: B0-8844


Katalog podnikatelů a služeb 2010 : Praha 11. -- Praha : Úřad městské části Praha 11, [2010]. -- 52 s. ; 21 cmSignatura: B0-8822


Konfrontace : československý a polský filmový plakát = czechosłowacki i polski plakat filmowy = Czechoslovak and Polish film poster : Terry Posters : [Muzeum kinematografie v Lodži, 9.12.2010-31.1.2011 / texty Pavel Rajčan, Michał Poniz]. -- Praha : Pro plakát o.s., 2010. -- 247 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-254-8641-2 (brož.).
Signatura: A0-18100


Kourdi, Jeremy
Podniková strategie : průvodce rozvojem vašeho byznysu / Jeremy Kourdy ; [překlad Věra Foltýnová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 300 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-251-2725-4 (váz.).
Signatura: A0-18055


Machan, Jaroslav,
Aplikace metod kvality ve fázi vývoje výrobku : příklady užití v automobilovém průmyslu = Application of quality assurance methods at the product development stage : examples of application in the automotive industry / Jaroslav Machan. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2008. -- 40 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-04057-7 (brož.).
Signatura: B0-8717


Pilařová, Ivana,
Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. / Ivana Pilařová. -- 3., aktualiz. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- 163 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-587-8 (brož.).
Signatura: B0-8768


Silniční doprava - trestná činnost. -- Český Těšín : Poradce, [2011?]. -- 264 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7365-327-9 (brož.).
Signatura: B0-8972


Smělý, Roman
Podnikatelé desetiletí : inspirativní, plní odvahy i vytrvalosti / Roman Smělý, Martin Chlouba. -- Vyd. 1. Praha : Brave New Media, c2010. -- 206 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904825-0-0 (brož.).
Signatura: A0-17876


Stýblo, Jiří,
Management podniku světové třídy / Jiří Stýblo. -- 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. -- 147 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7431-033-1 (váz.).
Signatura: A0-18143


Svejkovský, Jiří,
Čas marných nadějí : roky 1968 a 1969 ve zpravodajství ČST : dokument / Jiří Svejkovský. -- Vyd. 1. Praha : Epocha, 2010. -- 116 s., xvi s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7425-050-7 (váz.).
Signatura: A0-17999


Transport (konference)
Transport 2010 : závěry mezinárodní konference : wnioski międzynarodowej konferencji : conclusions of the international conference : Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz. -- Ostrava-Mariánské Hory : Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, [2010]. -- 23 s. : il. ; 30 cmSignatura: B1-3460


Účetnictví včera a dnes : kolektivní monografie / [autoři Olga Malíková a kolektiv ; editor Olga Malíková, Zdeněk Brabec]. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2010. -- 172 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-696-6 (váz.).
Signatura: A0-18176


Zeithammer, Karel,
Lokomotivy Ústecko-teplické dráhy / Karel Zeithammer. -- 1. vyd. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2011. -- 155 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 30 cm + plány ([35] složených listů). -- ISBN 978-80-86765-19-8 (váz.).
Signatura: D1-473


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Dlouhý, Tomáš,
Tepelné soustavy : podmínky pro účinné spalování paliv : publikace : H 391 10 / Tomáš Dlouhý, Vladimír Valenta. -- Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR, c2010. -- 34 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86208-18-3 (brož.).
Signatura: B1-3452


Katalog vín 2009-2010 [elektronický zdroj] : global wines. -- [Praha : OK Plus, 2010]. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cmSignatura: F0-895/2009-2010


Manda, František
Zpracování ovoce v domácnosti : výroba ovocných vín, lihuprostých šťáv, huspenin, marmelád, povidel, ovocných past a sýrů : zavařování, nakládání a sušení ovoce, výroba ovocných likérů, medoviny a cukrovinek : konservování zeleniny a hub / napsal František Manda. -- 2., přeprac. a rozmnožené vyd. V Praze : Ústřední zemědělské knihkupectví (A. Neubert), 1913. -- 56 s. : il. ; 19 cmSignatura: 5 423


Marmelády, huspeniny (rosoly) a sýry ovocné : jejich příprava v domácnosti a kuchyni / českým hospodyňkám na venkově i ve městech sebrala a upravila Anna Havránková. -- V Praze : Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1915. -- 54 s. ; 19 cmSignatura: 5 423


Steinbachová, Lucie
Plzeňský Prazdroj v historických fotografiích = Pilsner Urquell in historical photographs / Lucie Steinbachová. -- Vyd. 1. Plzeň : Starý most, 2005. -- 120 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN 80-239-6130-6 (váz.).
Signatura: A1-2706


To nejlepší z listového těsta : inspirativní domácí pečení. -- Petříkov : GENIUS PRESS, 2011. -- 34 s. : barev. il. ; 30 cmSignatura: B1-3432


Walker, Norman Wardhaugh,
Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy / Norman W. Walker. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2008. -- 270 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-8100-082-9 (brož.).
Signatura: A0-17855


Forrester, Paul,
Práce se dřevem : kompletní obrazový průvodce technikami / Paul Forrester ; [z anglického originálu ... přeložil David Beránek]. -- Praha : Slovart, 2011. -- 256 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7391-475-2 (kroužková vazba).
Signatura: A0-18329


Bauer, Robert
Buničitá vlna vítězí : poutavé osudy buničité vlny od laboratorního pokusu k průmyslové výrobě ve velkém / Robert Bauer ; [z německého originálu ... přeložil Jan Buchníček]. -- [1. vyd.] V Praze : Tiskem a nákladem České grafické Unie, 1942. -- 142 s., [18] s. obr. příl. : il. ; 21 cmSignatura: 32 852


Šebela, Martin,
Parnická textilní továrna / Martin Šebela. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 183 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-087-9 (brož.).
Signatura: A0-18162


Machaňová, Dagmar,
Údržba textílií I [elektronický zdroj] / Dagmar Machaňová, Jakub Wiener. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. -- 1 CD-ROM (152 s.) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-7372-677-5 (CD-R).
Signatura: F0-872


Brýle & móda : společenský a odborný magazín. -- Praha : Iva Production Agency, 2011-. -- sv. ; 30 cm


Koukal, Petr,
Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana / Petr Koukal a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2006. -- 77 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 80-86234-88-6 (brož.).
Signatura: B0-8825


Dřevařský magazín : odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby. -- Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2011-. -- sv.


Vladimír Werl a jeho místo v umělecké knižní vazbě / redakční rada Marie Otavová ... [et al.]. -- [Deštné v Orlických horách] : Regia ; V Pelhřimově : Občanské sdružení Zlaté listy, 2010. -- 53 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-903463-6-9 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-3440


Lukavec, Jan,
Zneklidňující svět zrcadel / Jan Lukavec. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2010. -- 278 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86702-83-4 (brož.).
Signatura: A0-17889


Účesy : Studio zone. -- Praha : AdZONE, [200-]-. -- sv. ; 28 cmSignatura: B1-3490


69 - Stavebnictví


Adresář výrobců a dodavatelů dřevostaveb ... : speciální ročenka časopisu Dřevo & stavby. -- Praha : PRO VOBIS, [200-]-. -- sv. ; 20 x 17 cmSignatura: B0-8800


Barinov, N. A.
Sanitarno-techničeskije izdelija i chozjajstvenno-pečnyje pribory / N.A. Barinov, M.A. Ustinov. -- Moskva : Promstrojizdat, 1957. -- 260 s. : il. ; 23 cmSignatura: 59 338


Bašta, Jiří,
Velkoplošné sálavé vytápění : podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení / Jiří Bašta. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 128 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-3524-5 (brož.).
Signatura: B0-8631


Pašek, Jan,
Spolehlivost a trvanlivost kontaktních zateplovacích systémů obvodových plášťů panelových budov = Reliability and durability of external thermal insulating composite systems applied to claddings of prefabricated panel buildings / Jan Pašek. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 24 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03766-9 (brož.).
Signatura: B0-8684


Počinková, Marcela,
Vytápění / Marcela Počinková, Lea Treuová. -- 4., aktualiz. vyd. Brno : ERA, 2008. -- xvi, 144 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7366-116-8 (brož.).
Signatura: B0-8847


Semerák, Petr,
Určování neelektrických veličin stavebních materiálů elektrickými metodami = Determining of non-electric parameters of building materials by electric methods / Petr Semerák. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 23 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03641-9 (brož.).
Signatura: B0-8689
* pasty cementové


Wasmuths Monatshefte für Baukunst. -- Berlin : Ernst Wasmuth, 1914-1930. -- sv. ; 32 cmSignatura: I-11 3417 Umění. Zábavy. Sport

Girsa, Václav,
Soubor prací obnovy a restaurování architektonických památek za období 1996-2006 = Compendium of realisations of architectural heritage preservation during 1996-2006 / Václav Girsa. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 33 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03986-1 (brož.).
Signatura: B0-8672


Komenský, Jan Amos,
Komenský : [výber z diela Orbis pictus / doslov Ivan Chalupecký]. -- Vyd. 1. Martin : Osveta, 1973. -- [56] s. na dvoulistech : il. ; 21 cmSignatura: 154 728


Dvořák, František,
Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích / František Dvořák. -- 4., upr. a aktualiz. vyd. Praha : Pražská scéna, 2010. -- 115 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86102-68-9 (brož.).
Signatura: A0-18054


Bossert, Helmuth Theodor,
Volkskunst in Europa / nahezu 2100 Beispiele unter besonderer Berücksichtigung der Ornamentik auf 132 Tafeln darunter 100 in mehrfarbiger Originalgetreuer Wiedergabe ausgewählt und mit Erläuterungen versehen von H.Th. Bossert. -- Berlin : E. Wasmuth, 1926. -- xii, 46 s., cxxxii s. obr. příl. ; 40 cmSignatura: II-227 356


Václavík, Antonín,
Výroční obyčeje a lidové umění / Antonín Václavík. -- 2., upr. vyd. Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2010. -- 684 s. : il. (některé barev.), portréty, noty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-85948-74-5 (Atelier IM : váz.).
Signatura: A1-2683


Krám, Josef,
60 let folklorního souboru Hořeňák / [Josef Krám]. -- Lázně Bělohrad : Město Lázně Bělohrad, 2009. -- 36 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-254-5289-9 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-9098


Zdeněk Wirth : pohledem dnešní doby : soubor příspěvků / editoři Jiří Roháček a Kristina Uhlíková. -- 1. vyd. Praha : Artefactum, 2010. -- 303 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86890-32-6 (brož.).
Signatura: A0-18079


Ročenka Art+ : trh s uměním v roce .... -- Praha : Ambit Media, 2010-. -- sv. ; 22 x 20 cmSignatura: B0-8140


Cézar, Jan,
Na cestě po České republice 2 / beletrizoval Jan Cézar. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2011. -- 237 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7217-811-7 (váz.).
Signatura: A0-9208/2


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Dostál, Petr,
Multi-speed European Union : differentiated integration and spatial development in public opinion / Petr Dostál ; [editor Vít Jančák]. -- 1st ed. Prague : Czech Geographic Society, 2010. -- 122 s. : il., 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-904521-6-9 (váz.).
Signatura: A0-18188


Skřebská, Renata,
Sepulkrální památky okresu Prostějov / Renata Skřebská. -- [Praha] : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2010. -- 76 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87104-56-9 (brož.).
Signatura: B0-8821
* funerální plastika


72 - Architektura


Arts and crafts in Indonesia. -- Djakarta : Ministry of Information Republic of Indonesia, 1955. -- 96 s. : čb. il. ; 21 cmSignatura: 57 106


Berlage, Hendrik Petrus,
Gedanken über Stil in der Baukunst / H.P. Berlage. -- Leipzig : Julius Zeitler, 1905. -- 53 s. : il. ; 24 cmSignatura: 6 116


Boněk, Jan,
Pražská katedrála Matyáše z Arrasu a Petra Parléře / Jan Boněk. -- Praha : Eminent, c2010. -- 225 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7281-406-0 (váz.).
Signatura: A0-17760


Cimbál, Václav,
Go home. 1, Procházky novou Prahou okolo Václavského náměstí / [texty Václav Cimbál, Lenka Lednická] = Go home. 1, Walks through new Prague [in] the area of Wenceslas square / [text author Václav Cimbál, Lenka Lednická]. -- Praha : Centre for Central European Architecture, 2010. -- 37, 37 s. : il., plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8885-0 (brož.).
Signatura: B0-8803


CO14 : katalog ... / [Jiří Franta ... et al.]. -- Praha : Divus, [200-]-. -- sv. ; 17 cmSignatura: 761 156 , A1-2646


Cogan, Josef,
Novopacko : hrad Kumburk / [autoři textů Jan Prostředník, Tomáš Šimůnek ; autoři fotografií Bohuslav Benč ... et al.]. -- Nová Paka : Město Nová Paka, 2010. -- 119 s. : il. (některé barev.) ; 21 cmSignatura: A0-18403


De Gruyter allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Nachtrag. -- Berlin : De Gruyter, 2011-. -- sv. 25 cm. -- ISBN 978-3-598-22864-3 (Nachtrag - Bd. 4 : váz.).
Signatura: 640 651/Nachtrag


Durdík, Tomáš,
Současná česká kastellologie = Contemporary Czech castellology / Tomáš Durdík. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2007. -- 27 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-01-03769-0 (brož.).
Signatura: B0-8673


Klimeš, Pavel,
Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor : inspirační příručka pro stavebníky a projektanty / text Pavel Klimeš, Jiří Louda, Jana Mejzrová ; foto Kamila Antošová ... [et al.]. -- [Vrchlabí] : Správa Krkonošského národního parku, 2010. -- 60 s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-9159


Klobušický, Jan
Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské tradici a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku : (úvodní studie) / Jan Klobušický. -- 1. vyd. Pardubice : J. Klobušický, 2010. -- 28 s., [4] s. obr. barev. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8814-0 (brož.).
Signatura: B0-8710


Kociánová, Věra,
Novopacko : hrad a městys Pecka / [autoři textů Věra Kociánová, Petr Pavel, Tomáš Tomíček ; fotografie Petra Sekotová]. -- Nová Paka : Město Nová Paka, 2010. -- 120 s. : barev. il. ; 21 cmSignatura: A0-18401


Linhartová, Věra,
Soustředné kruhy : články a studie z let 1962-2002 / [Věra Linhartová ; doslov napsala Marie Langerová]. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. -- 524 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7215-392-3 (váz.) * 978-80-7215-393-0 (chyb.).
Signatura: A0-17948


Louda, Jiří,
Lidová architektura Krkonoš / [text Jiří Louda]. -- 2., dopl. vyd. Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, c2008. -- 32 s. : il. (převážně barev.), plány ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86418-64-3 (brož.).
Signatura: B0-9158


Poklady kostela sv. Barbory v Manětíně / [text Irena Bukačová ... et al.]. -- [Beroun] : Pro Muzeum a galerii severního Plzeňska vydalo Nakladatelství MH, 2010. -- 56 s. : barev. il. ; 18 x 20 cm. -- ISBN 978-80-86720-51-7 (brož.).
Signatura: B0-8794


Schmid, Jan,
Plakáty Jana Schmida pro Studio Ypsilon = Posters by Jan Schmid for the Ypsilon Studio / [texty Meda Mládková ... et al. ; editor a překlad Sandra Průša]. -- [Praha] : Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, [2010]. -- 40 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-87344-06-4 (brož.).
Signatura: B1-3376


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Dekorativní umění : měsíčník pro aranžéry a obchodníky. -- Moravská Ostrava : Jan Tolnar, 1939-1941. --Signatura: I-52 491


Preclík, Mojmír,
Mojmír Preclík / [publikaci napsal a koncipoval Jan Kapusta ; fotografie soch a kreseb provedl Martin Polák]. -- V Náchodě : Galerie výtvarného umění v Náchodě ve spolupráci s Galerií Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, 2011. -- 53 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-87069-25-7 (Galerie výtvarného umění v Náchodě : brož.).
Signatura: B1-3512


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Das Buch der Designer : die 150 wichtigsten Designer & ihre besten Möbel. -- Hamburg : Gruner u. Jahr, 2011. -- 159 s. : il., portréty ; 21 cmSignatura: B0-8709


Diana. Kreativní nápady - speciál. -- Praha Rolino, [200-]-. -- sv. ; 25 cmSignatura: 503 133/Spec.


Fleková, Radka,
Šité šperky z korálků / Radka Fleková. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 95 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-251-3309-5 (váz.).
Signatura: B0-8737


Šmalcová, Anna,
Kouzelné krajky z papíru / Anna Šmalcová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010. -- 64 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-3381-4 (brož.).
Signatura: B0-8637


75 - Malířství


Balthus,
Balthus - pozdní vzpomínky / jak je zaznamenal Alain Vircondelet ; [z francouzského originálu ... přeložila Jana Spoustová ; úvodní studie František Mikš ; doslov Miloš Doležal]. -- Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2010. -- 191 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87474-06-8 (váz.).
Signatura: A0-18088


Bauer-Pezellen, Tina,
Tina Bauer-Pezellen : katalog výstavy uspořádaný ke 110. výročí narození malířky : Muzeum Jindřichohradecka, (3.5.-22.7.2007, kaple sv. Víta) / autor Martin Vaněk. -- [Jindřichův Hradec] : Muzeum Jindřichohradecka, 2007. -- 15 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86227-27-6 (brož.).
Signatura: B0-8826


Langpaul, Ladislav,
Chvilky s Janem Zrzavým / Ladislav Langpaul. -- Vyd. 2., V Srdci Evropy 1. [Praha] : Srdce Evropy pro o.s. Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, c2011. -- 103 s. : portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8965-9 (brož.).
Signatura: B0-8722


Lhoták, Kamil,
[Kamil Lhoták, čili, Útěcha z techniky : 3. prosince 2010 - 3. dubna 2011 Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně / text Marek Pokorný]. -- V Brně : Moravská galerie, [2010]. -- 35 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7027-225-1 (brož.).
Signatura: B1-3448


Metropolis : Cryptic, Masker, Pasta, Point, Tron, Skarf : exhibition within the framework of an accompanying program of the Czech Republic's participation in the World EXPO 2010 Shanghai : [exhibition of street art and graffiti at the EXPO 2010 Czech Pavilion, June 1-20 2010] = zhe ge zhan lan shi zuo wei Jieke gong he guo 2010 nian Shanghai Shi bo hui do sui tong pei tao jie mu tui chu de : [2010 nian Shi bo hui Jieke guan jie tou tu ya yi shu zhan, 2010 nian 6 yue 1 ri - 20 ri / introduction, texts and conclusion Blanka Čermáková]. -- 1st ed. [Prague] : Commissioner General Office for the Participation of the Czech Republic at the World Exposition EXPO 2010 Shanghai, 2010. -- 97 s. : barev. il. ; 31 cm + 18 samolepek ([1] l.). -- ISBN 978-80-254-6922-4 (váz.).
Signatura: D1-455


Strunk, Innocenz M.
Beato Angelico / von Innocenz M. Strunk. -- München : Allgemeine Vereinigung für christliche Kunst, 1910. -- 44 s. : čb. il. ; 30 cmSignatura: I-40 195


Togner, Milan,
Malířství 17. století na Moravě / Milan Togner. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 191 s. : barev. il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-244-2479-8 (váz.).
Signatura: A1-2607


77 - Fotografie a podobné postupy


Bočík, Andrej
Velká kniha HDR fotografie : kouzlo fotografií s vysokým dynamickým rozsahem / Andrej Bočík ; [překlad Hana Majerová, Michal Brůha]. -- 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- 224 s. : barev. il. ; 24 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-251-3367-5 (váz.).
Signatura: D0-1103


Davis, Harold
Kreativní kompozice : tipy a techniky pro digitální fotografie / Harold Davis ; [překlad Jiří Koutný]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 239 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3504-4 (brož.).
Signatura: A0-18227


Švorc, Luděk,
Na věčné časy-- , aneb, Kladno vzpomínek, podruhé / Luděk Švorc. -- V Kladně : NN III, 2010. -- 62 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904127-4-3 (brož.).
Signatura: B0-8139


Zemina, Milan,
Vzpomínky na egyptology : 36 Jaků / Milan Zemina. -- Vyd. 1. V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. -- 264 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7308-328-1 (váz.).
Signatura: A0-18082


78 - Hudba


Bohuslav Martinů, Ariadna = Ariadne : koncertní provedení 22. a 24. září 2010 v Národním divadle ; Igor Stravinskij, Slavík = The nightingale : concert performance 22 and 24 September at the National Theatre / [program připravil Ondřej Hučín]. -- V Praze : Národní divadlo, c2010. -- 41 s. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7258-352-2 (brož.).
Signatura: B0-8760


Císař, Jaroslav,
Zlatý důl vzpomínek : (život Jana Farmera Obermayera plný hudby) / Jaroslav Císař, Jan Farmer Obermayer. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 263 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7405-084-8 (váz.).
Signatura: A0-18164


Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. : vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898. Padesát let české hudby / napsali V.J. Novotný ... [et al.] ; vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. -- 55 s., [4] l. obr. příl. : portréty ; 33 cmSignatura: I-13 839/3


Expozice nové hudby (23. : 2010 : Brno, Česko)
Expozice nové hudby 2010 [grafika] : mezinárodní hudební festival Brno : 23. ročník : 7.-11.3.2010. -- [Brno : Ars/Koncert, 2010]. -- 1 plakát : barev. ; 60 x 42 cmSignatura: B0-8747


Gaetano Donizetti, Nápoj lásky = L'elisir d'amore / [program připravil Beno Blachut ml. ; překlad do angličtiny Hilda Hearne]. -- V Praze : Národní divadlo, c2010. -- 61 s. : portréty ; 21 cm + 2 programy k I. a II. premiéře ([4], [4] s.). -- ISBN * 978-80-7258-353-9 (brož.) (chyb.).
Signatura: B0-8819


Ivan Kusnjer, Ivan Ženatý : recitál : 16. prosince 2010 v Národním divadle = 16 December 2010 at the National Theatre / [program připravil Ondřej Hučín]. -- V Praze : Národní divadlo, c2010. -- 41 s. : portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7258-353-9 (brož.).
Signatura: B0-8759


Janáčkův máj (35. : 2010 : Ostrava, Česko)
Janáčkův máj : XXXV. mezinárodní hudební festival = 35th international music festival : 2010. -- [Ostrava : Janáčkův máj], 2010. -- [20] s. : čb. fot. ; 21 cmSignatura: B0-8345


Jirásek, Ondřej
Kytarové akordy : + 30 nejznámějších písniček / Ondřej Jirásek, Vratislav Zochr. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 199 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2484-0 (kroužková vazba).
Signatura: A0-18225


Musicologica Olomucensia. -- Olomouc : Palacký University, 2010-. -- sv. ; 25 cmSignatura: 503 879


Smetanovo kvarteto
Smetana quarteto [videozáznam]. -- Praha : Supraphon, c2003. -- 1 DVD-video : zvuk., barev. ; 12 cmSignatura: F0-884


Vičar, Jan,
Křik [hudebnina] : kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Žáčka (1981) : partitura = Grido : cantata per baritono, coro misto e orchestra su testo di Jiří Žáček : spartito / Jan Vičar. -- 1. vyd. V Olomouci : Univerzita Palackého, 2010. -- 1 partitura (xxvi, 65 s.) ; il., portréty ; 32 cm. -- ISBN 978-80-244-2612-9 (kroužková vazba).
Signatura: B1-2558


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


501 filmů, které musíte vidět / [z anglického originálu ... přeložili David Beránek ... et al.]. -- V Praze : Slovart, 2011. -- 544 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7391-507-0 (váz.).
Signatura: A0-18331


Červený, Antonín,
Horami i pouští na kole : indickým Radžastánem, exotickou Etiopií, Himálaj - kam až to nejvýš jde / Antonín Červený, Libor Křapa ; [fotografie Antonín Červený, Zdeněk Berka, Tomáš Huščava]. -- Brno : Agape, 2011. -- 263 s. : barev. il., 1 mapa, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904019-9-0 (váz.).
Signatura: A0-18103


Dovolená na kole .... -- Praha : V-Press, [200-]-. -- sv. ; 30 cmSignatura: B1-55


Formáčková, Marie,
Vinařská odyssea, aneb, Cesta za vínem se Zdeňkem Troškou a Miroslavem Kovácsem / Marie Formáčková, Dana Voláková. -- Vyd. 1. Bratislava : NOXI, c2010. -- 111 s. : barev. il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-8111-047-4 (váz.).
Signatura: A0-17956


Freytag & Berndt (nakladatelství : Praha, Česko)
Karlovarský kraj [kartografický dokument] : cyklistická mapa 1:75 000 / zpracoval a vydal Freytag & Berndt. -- Praha : Freytag & Berndt, 2007. -- 1 mapa : obě strany, barev : 94 x 116 cm na listu 97 x 62 cm, složeno na 21 x 13 cm. -- ISBN 978-80-7316-308-2 (v mapě neuvedeno : složeno).
Signatura: A0-18211


Gallagher-Mundy, Chrissie
Vytvarujte si své tělo / Chrissie Gallagher-Mundy ; [překlad Marta Šedinová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2010. -- 128 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-256-0499-1 (váz.).
Signatura: B0-8694


Hodaň, Bohuslav,
Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti / Bohuslav Hodaň, Vladimír Hobza. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 214 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2658-7 (brož.).
Signatura: A0-17877


Horse trails in Vysočina [kartografický dokument] / data for map were processed by Citizens association for support of horse riding tourism, Moravské Budějovice ; foto Sothis CZ. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 62 x 88 cm, složeno na 22 x 15 cmSignatura: A0-18218


Jurkowski, Henryk,
Proměny ikonosféry : vizuální kontext divadelního umění / Henryk Jurkowski ; [z polského originálu ... přeložil Jiří Vondráček]. -- 1. vyd. V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2010. -- 351 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7331-189-6 (brož.).
Signatura: A0-18085


Kroměřížsko [kartografický dokument] : cykloturistická mapa. -- Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. -- 1 mapa : barev. ; 63 x 82 cm, složeno na 16 x 11 cm. -- ISBN 978-80-254-8229-2 (v mapě neuvedeno : složeno) :.
Signatura: A0-18413


Macurová, Gabriela
Cvičení na míči pro maminky s dětmi : od narození do 4 let / Gabriela Macurová. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. -- 96 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-2611-0 (brož.).
Signatura: B0-8627


Mikovec, Ferdinand Břetislav,
Ferdinand Břetislav Mikovec - Pražská Thálie kolem 1850 / [výbor uspořádaly a bibliografii sestavily Jitka Ludvová a Helena Pinkerová ; úvodní studii napsal Václav Petrbok ; německé texty přeložily Veronika Dudková a Jitka Ludvová]. -- Vyd. 1. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2010. -- 587 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7008-247-8 (váz.).
Signatura: A0-18098


Mistrovské lekce jezdeckého umění / sestavila Jo Weeksová ; přeložil Jiří Šedý. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2009. -- 153 s. : barev. il., portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7359-200-4 (váz.).
Signatura: A1-2669


Myšlení o divadle / připravil Ladislav Major. -- Praha : Herrmann, 1993. -- 2 sv. (172, 133 s.) ; 17 cmSignatura: 683 888


Nadeau, Micheline
Relaxační hry s dětmi / Micheline Nadeau ; [z francouzského originálu ... přeložila Kristyna Křížová]. -- Vyd. 2. Praha : Portál, 2011. -- 135 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-896-8 (brož.).
Signatura: B0-8896


Neue Berliner Schachzeitung. -- Berlin : J. Springer, 1864-1871. -- 8 sv. ; 23 cmSignatura: 5 476


Nováček, Karel
Třešňová rokle : [Broumovské stěny] : horolezecký průvodce / Karel Nováček ; [fotografie Vlastimil Adam ... et al.]. -- Náchod : Juko, c2010. -- 60 s. : il., plány ; 16 cm. -- ISBN 978-80-86213-48-4 (brož.).
Signatura: B0-9102


Obůrková, Eva,
Kam na jižní Moravě / Eva Obůrková. -- 3. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2011. -- 140 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3351-4 (váz.).
Signatura: A0-18059


Pauer, Václav
Vývoj konstrukce závodních vozů : vše podstatné z historie techniky formulových vozů / Václav Pauer. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 355 s. : il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-247-3015-8 (váz.).
Signatura: A1-2629


Petráň, Zdeněk
Prachovské skály : horolezecký průvodce / Zdeněk Petráň, Zdeněk Koťátko. -- Prachov : Lezecký kroužek Prachov, 2007. -- 335 s. : il., portréty ; 21 cm + 1 mapa (1 l. ; 38 x 60 cm). -- ISBN 978-80-254-1035-6 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: D0-1141


Polách, Radek,
Alfred Neubauer "Muž tisíce triků", aneb, Novojičínský rodák a závodní vozy Mercedes na tratích Grand Prix a Formule 1 / Radek Polách. -- Vyd. 1. Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, 2010. -- 18 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87359-02-0 (brož.).
Signatura: B0-8138


Sasko žurnál : ze země plné zážitků a požitků. -- Praha : Buch- und Zeitschriften Verlag, 2010-. -- sv. ; 28 cm


SHOCart (firma)
České středohoří a Děčínské stěny [kartografický dokument] : hiking map = turistická mapa = Wanderkarte = mapa turystyczna / vydal a zpracoval SHOCart. -- Zádveřice : SHOCart, 2011. -- 1 mapa : obě strany barev. ; 95 x 66 cm, složeno na 11 x 17 cm v plastovém obalu 13 x 18 cm. -- ISBN 978-80-7224-681-6 (složeno).
Signatura: A0-18483


Slovácko [kartografický dokument] : turistická mapa : 10 doporučených tras, přehled turistických cílů a akcí = Touristenlandkarte : 10 empfohlene Wanderstrecken, Touristenziele, Veranstaltungen = tourist map : 10 recommended routes, overview of tourist destinations and events. -- Hodonín : Region Slovácko - zájmové sdružení právnických osob, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 94 cm, složeno na 22 x 12 cmSignatura: A0-18414


Stárek, Zbyněk,
Rybaření : rybolovné techniky, návnady, nástrahy a vybavení pro rybáře / Zbyněk Stárek. -- Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2011. -- 248 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-3364-4 (brož.).
Signatura: A0-18047


Svěcení jara = Le sacre du printemps : pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky : I. premiéra 11. listopadu 2010, II. premiéra 12. listopadu 2010 Národní divadlo v Praze / [autoři textů Barbora Stýblová, Václav Janeček]. -- [Praha] : Národní divadlo, c2010. -- 67 s. : il., portréty ; 21 cm + 2 programy k I. a II. premiéře ([2], [2] s.). -- ISBN * 978-80-7258-381-4 (brož.) (chyb.).
Signatura: B0-8343


Svět filmu : aktuální přehled premiér! : časopis nejen pro filmové gurmány. -- Ivančice : Magicworks, [2010]-. -- sv. ; 30 cm


Šípek, Jiří,
Psychologické souvislosti scénické tvorby / Jiří Šípek. -- 1. vyd. Praha : KANT, 2010. -- 142 s. : 18 cm. -- ISBN 978-80-7437-035-9 (brož.).
Signatura: A0-17886


Šumava & Bavorský les [kartografický dokument] : cyklotrasy = Šumava & Bayerischer Wald : Radwege / mapové podklady SHOCart. -- [Stachy] : Regionální rozvojová agentura Šumava, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 50 x 53 cm, složeno na 25 x 11 cmSignatura: A1-2676


Tet-a-tet : Čechija. -- Praha : Orden Company, 2011-. -- sv. ; 28 cm


Václavová, Inna
Ráj na dotek / Inna Václavová ; [autoři fotografií Jiří Liška ... et al.]. -- [Česko : s.n.]. 2010. -- 143 s. : barev. il., 1 mapa ; 29 cm. -- ISBN 978-80-254-8710-5 (váz.).
Signatura: A1-2637


Valašskem na kole a pěšky [kartografický dokument] = Wallachia on foot and on bike = Durch die Walachei mit Rad und zu Fu = Na rowerze i pieszo morawskiej Woloszczyźnie. -- Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2008. -- 1 mapa : barev. ; 83 x 66 cm, na listu 95 x 66 cm, složeno na 11 x 17 cm. -- ISBN (Složeno : neprodejné).
Signatura: A0-18458


Vávra, Otakar,
Paměti, aneb, Moje filmové 100letí / Otakar Vávra. -- Praha : BVD, 2011. -- 323 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87090-45-9 (váz.).
Signatura: A0-18247


Vondráček, David,
Zabíjení po česku / David Vondráček, Josef Mlejnek. -- 1. vyd. Praha : BVD, 2010. -- 159 s., [20] s. obr. příl. : il., barev. portréty, faksim. ; 22 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-87090-39-8 (váz.).
Signatura: D0-1093


Vysočinou v sedle [kartografický dokument] / textové podklady pro mapu zpracovalo Občanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky, Moravské Budějovice ; fotografie Sothis CZ. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 62 x 88 cm, složeno na 22 x 15 cmSignatura: A0-18214


Wanderreiten in der Region Vysočina [kartografický dokument] / die Unterlagen für die Landkarte wurden von der Bürgevereinigung für die Förderung des Reittourismus bearbeitet, Moravské Budějovice ; Foto Sothis CZ. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 62 x 88 cm, složeno na 22 x 15 cmSignatura: A0-18216


Winter in der Region Vysočina [kartografický dokument]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 62 x 88 cm, složeno na 22 x 15 cmSignatura: A0-18212


Winter in Vysočina [kartografický dokument]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, [2011]. -- 1 mapa : barev. ; 62 x 88 cm, složeno na 22 x 15 cmSignatura: A0-18213


Wood, Perry,
Výcvik jezdeckého koně / Perry Wood ; přeložila Martina Ahmed-Čermáková. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2009. -- 153 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7359-191-5 (váz.).
Signatura: A1-26708 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Konference mladých slavistů (5. : 2009 : Praha, Česko)
Slovanský areál a Evropa / editoři Václav Čermák (jazykovědná část), Marek Příhoda (literárněvědná a historická část). -- Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. -- 315 s. : 1 mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-38-0 (Pavel Mervart : brož.).
Signatura: A0-18134


Pikhart, Marcel,
A handbook of basic presentation skills in English / Marcel Pikhart. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 51 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7435-105-1 (brož.).
Signatura: B0-9032


Pražské egyptologické studie : [PES / Univerzita Karlova, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav]. -- Praha : Set out, 2002-. -- sv. ; 25-30 cmSignatura: I-503 882


Slavica iuvenum (7. : 2006 : Ostrava, Česko)
Slavica iuvenum : VII. mezinárodní studentská konference : Ostrava 29. března 2006 / [editoři Jan Vorel , Ireneusz Hyrnik]. -- Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. -- 195 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7368-218-4 (brož.).
Signatura: A0-18 449/7


Slavica iuvenum (konference)
Slavica iuvenum [elektronický zdroj] : mezinárodní studentská vědecká konference. -- Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007-. -- CD-ROM : barev. ; 12 cmSignatura: F0-898


Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006-. -- sv. ; 21-24 cmSignatura: 503 883


Studia slavica = Slovanské studie. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2003-. -- sv. ; 24 cmSignatura: 500 851 Slov.st.


81 - Lingvistika. Jazyky


Albánština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-97-5 (brož.).
Signatura: A0-18026


Antošová, Anna
Textová cvičebnice češtiny pro pokročilé / Anna Antošová, Martin Filip, Vlasta Pačesová. -- Vyd. 3., přeprac. Praha : Oeconomica, 2010. -- 59 s. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-245-1705-6 (brož.).
Signatura: B1-3455


Bähnisch, Alfred
Die deutschen Personennamen / von Alfred Bähnisch. -- 3. Aufl. Leipzig : Verlag von B.G. Teubner, 1920. -- 112 s. ; 19 cmSignatura: 1 357


Bulharština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-92-0 (brož.).
Signatura: A0-18029


Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, rok 2007 / editorky čísla Jana Hoffmannová, Mira Nábělková. -- Praha : Jazykové sdružení České republiky, 2007. -- 98 s. ; 21 cmSignatura: B0-8833


Daroch, Magdalena
Gramatika německého jazyka s cvičeními / [Magdalena Daroch, Krzysztof Tkaczyk]. -- 1. vyd. Voznice : Leda, 2010. -- 408 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7335-238-7 (brož.).
Signatura: A0-18599


Dialog : problémy uměleckého překladu. -- Praha ; Svaz československých spisovatelů 1961-1969. -- 7 sv. ; 25-28 cmSignatura: I-53 558


Finština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-84-5 (brož.).
Signatura: A0-18030


Hlavičková, Vlasta,
Introducción al Espanol de los negocios / Vlasta Hlavičková, Olga Macíková, Ludmila Mlýnková. -- Vyd. 3., přeprac. Praha : Oeconomica, 2010. -- 150 s. : mapy ; 30 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-245-1700-1 (brož.).
Signatura: D1-457


Höppnerová, Věra,
Němčina pro číšníky a kuchaře / Věra Höppnerová. -- 1. vyd. Praha : Ekopress, 2010. -- 274 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-86929-66-8 (brož.).
Signatura: D0-1109


Katalánština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-96-8 (brož.).
Signatura: A0-18033


Komenský, Jan Amos,
Joh. Amos Comeni Orbis sensualium pictus quadrilinguis = Die sichtbare Welt in vier Sprache = A' Láthato bilág = Swět Wyditedlny : hoc est: Omnium fundamentalium, in mundo rerum, & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura latina, germanica, hungarica & bohemica = [epilog Jiřina Popelová]. -- Vyd. 2., nezměn. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. -- 27, [446], 32 s. : il. ; 22 cmSignatura: 103 478


Krappmann, Marie,
Die Verschmelzung der deutschen und hebräisch-aramäischen Komponente im Westjiddischen : Untersucht an fünf lexikographischen Werken aus dem 18. Jahrhundert / Marie Krappmann. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. -- 279 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-244-2407-1 (brož.).
Signatura: A0-17873


Maďarština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-90-6 (brož.).
Signatura: A0-18034


Maturita Čj : základní úroveň / [autorsky zpracovaly Ivana Dorovská ... et al.]. -- Vyd. 1. Brno : Didaktis, 2011. -- 88 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7358-160-2 (brož.).
Signatura: B1-3444


May, Peter,
Complete PET [smíšený dokument] / Peter May and Amanda Thomas, Emma Heyderman. -- 1. pub. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. -- 3 sv. : il. ; 28 cm + 1 CD, 1 CD-ROM. -- ISBN 978-0-521-74139-2 (Workbook with audio CD : brož.).
Signatura: D1-334


Nizozemština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-93-7 (brož.).
Signatura: A0-18035


Norština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-82-1 (brož.).
Signatura: A0-18042


Olša, Jaroslav,
Indonésko-český slovník = Indonesia-Ceko kamus / Jaroslav Olša. -- 1. vyd. Voznice : Leda, 2010. -- 479 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7335-220-2 (váz.).
Signatura: A0-18060


Pecha, Lukáš,
Dějiny zkoumání sumerského jazyka od poloviny 20. století / Lukáš Pecha. -- Vyd. 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. -- 175 s. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7043-936-4 (v knize neuvedeno : váz.) * 978-80-7043-936-1 (chyb.).
Signatura: A1-2632


Portugalština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-77-7 (brož.) * 978-80-97062-77-7 (chyb.).
Signatura: A0-18044


Rumunština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-91-3 (brož.).
Signatura: A0-18048


Ruský jazyk : časopis pro vyučování ruštině na československých školách. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954-1990. -- 25 sv. ; 20 cmSignatura: 50 044


Saicová Římalová, Lucie,
Vybraná slovesa pohybu v češtině : studie z kognitivní lingvistiky / Lucie Saicová Římalová. -- Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2010. -- 124 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1813-5 (brož.).
Signatura: 51 339 Phil.Mon./161


Steiner, George,
Po Bábelu : otázky jazyka a překladu / George Steiner ; [z anglického originálu ... přeložila a poznámku překladatelky napsala Šárka Grauová]. -- Vyd. 1. Praha : Triáda, 2010. -- 461 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-87256-38-1 (váz.).
Signatura: A0-17874


Straková, Helena
Jak psát bez chyb, aneb, I pravopis se dá naučit : přehledné a srozumitelné objasňování pravopisu ve výkladové části : texty na procvičení a upevnění správných jazykových návyků : klíč - diktáty / Helena Straková, František Kalandra. -- Vyd. 1. Brno : Cerm, 2011. -- 212 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7204-733-8 (brož.).
Signatura: A0-18367


Straková, Helena
Státní maturita z češtiny - v testových otázkách a odpovědích / Helena Straková, František Kalandra. -- Olomouc : Rubico, 2011. -- 160 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7346-127-0 (brož.).
Signatura: B0-9176


Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010-. -- sv. ; 25 cm


Šroufková, Miloslava,
Rusko-český, česko-ruský slovník = Russko-češskij, češsko-russkij slovar' / [Miloslava Šroufková, Marta Vencovská, Rostislav Pleský]. -- 2. vyd. Voznice : Leda, 2010. -- lxxxiii, 979 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7335-246-2 (váz.).
Signatura: A0-18720


Švédština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-83-8 (brož.).
Signatura: A0-18050


Thajština : [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2011. -- 320 s. : il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87471-04-3 (brož.).
Signatura: A0-18056


Ukrajinština : konverzace / [konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vyd. V Brně : Lingea, 2010. -- 320 s. : barev. il. ; 14 cm. -- ISBN 978-80-87062-95-1 (brož.).
Signatura: A0-18057


Valeš, Miroslav,
Lenguas de Espaňa y variedades del espaňol / Miroslav Valeš. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2011. -- 127 s. : il., mapky ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-709-3 (brož.).
Signatura: B1-3450


Vedral, Jiří,
Anglicko-český slovník umění (divadlo, film, televize) / J. Vedral. -- 1. vyd. Praha : VJV, 2011. -- 120 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7457-006-3 (brož.).
Signatura: B0-9135


Zajícová, Lenka
Český jazyk v Paraguayi : studie o jazykovém kontaktu a zániku / Lenka Zajícová. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 300 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-2460-6 (brož.).
Signatura: A0-17872


82 - Literatura


1989 : příběhy zdí / Didier Daeninckx ... [et al.] ; ilustrace Henning Wagenbreth ; editor Michael Reynolds. -- Vyd. 1. Brno : Host, 2010. -- 87 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7294-388-3 (váz.).
Signatura: A0-17992


Al-Jawahiri : (Muhammad Mahdí Al-Džawáhirí) : největší básník moderní doby Iráku a všech Arabů. -- Praha : Centrum Al-Jawahiri pro kulturní výměnu, 2007. -- 19 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-1817-8 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8349


American and British studies annual / [Department of English and American Studies at University of Pardubice]. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, [2008]-. -- sv. ; 24 cmSignatura: 503 873


Aretino, Pietro,
Rozkošnické sonety božského Pietra Aretina / [ilustrace Andrea Alciato]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 79 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7405-100-5 (brož.).
Signatura: B0-8746


Bájné plavby do jiných světů / [přeložili Eva Hladká-Kučerňáková a Daniel Samek ; k vydání připravila a redigovala Magdalena Moravová]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. -- 178 s. : faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-257-0365-6 (váz.).
Signatura: A0-17967


Bellemare, Pierre,
26 příběhů, nad nimiž zůstává rozum stát / Pierre Bellemare, Grégory Frank ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Vychopňová]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 446 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7433-036-0 (váz.).
Signatura: A0-17947


Benýšková, Jarmila
Karel Hynek Mácha : výběrová personální bibliografie k 200. výročí narození / zpracovala Jarmila Benýšková. -- [Hradec Králové] : Knihovna města Hradce Králové, 2010. -- 21 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-85059-43-4 (kroužková vazba).
Signatura: B1-3526


Beránek, kocourek a kohoutek [zvukový záznam] : O bílém hadu : Moudrý zlatník. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2000. -- 1 zvuková deska (47:28) : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-887


Bernhard, Thomas,
Hry IV / Thomas Bernhard ; [z německých originálů ... přeložili Zuzana Augustová ... et al. ; editoři svazku Josef Balvín, Ondřej Černý a Zuzana Augustová]. -- 1. vyd. Praha : Divadelní ústav, 2010. -- 418 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7008-250-8 (váz.).
Signatura: 291 778/4


Bílá, Magdalena
K jako Knížka / Magdalena Bílá ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/22


Blažek, Štěpán,
Proč nemá vítr vrtuli / Štěpán Blažek. -- 1. vyd. [Česko] : Š. Blažek, 2010. -- 42 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-9221-5 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8338


Bukvář, František
Smrt všiváka / František Bukvář. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2008. -- 106 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-393-3 (brož.).
Signatura: B0-8814


Callen, Gayle##[No ordinary groom. Česky]
Neobyčejný ženich / Gayle Callen ; [z anglického originálu přeložila Magda Cindričová]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 250 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-032-0 (váz.).
Signatura: A0-18209


Cena Havrana (soutěž)
Nejlepší detektivní povídky roku. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, [1995?]-. -- sv. ; 20 cmSignatura: 289 327


Clair, Jean,
O surrealismu : s jeho vztahem k totalitarismu a ke spiritismu : příspěvek k historii nesmyslu / Jean Clair ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Hybler]. -- Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2010. -- 141 s. : il., faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87474-07-5 (brož.).
Signatura: B0-8756


Cornwell, Bernard,
Sharpovo zlato : Richard Sharpe a zničení pevnosti Almeida, srpen 1810 / Bernard Cornwell ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš]. -- Vyd. 1. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 288 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-027-6 (váz.).
Signatura: 463 928/9


Cornwell, Bernard,
Sharpův orel : Richard Sharpe v bitvě u Talavery, červenec 1809 / Bernard Cornwell ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš]. -- Vyd. 1. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 299 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-023-8 (váz.).
Signatura: 463 928/8


Cornwell, Bernard,
Sharpův únik : Richard Sharpe v bitvě u Bussaka, září 1810 / Bernard Cornwell ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš]. -- Vyd. 1. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 368 s. : mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-033-7 (váz.).
Signatura: 463 928/10


Courths-Mahler, Hedwig,
Dědička / H. Courths-Mahlerová ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Schönová]. -- Brno : MoBa, c2007. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3180-5 (brož.).
Signatura: B0-8892


Courths-Mahler, Hedwig,
Mé srdce patří tobě / H. Courths-Mahlerová ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Schönová]. -- Brno : MoBa, c2008. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3558-2 (brož.).
Signatura: B0-8783


Čapek, Josef,
Povídání o pejskovi a kočičce [zvukový záznam] : jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech / pro děti napsal a nakreslil Josef Čapek. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2000. -- 1 zvuková deska (45:15) : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-888


Čapek, Karel,
Bílá nemoc : [divadelní hra o třech dějstvích] / Karel Čapek ; [překlad do arabštiny Charif Bahbouh]. -- Brandýs n.L. [i.e. nad Labem] : Dar Ibn Rushd, 2011. -- 89 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86149-63-9 (brož.).
Signatura: B0-9022
* beletrie cizojazyčná-arabština


Čapek, Karel,
Povídky z jedné kapsy ; a, Povídky z druhé kapsy / Karel Čapek ; adaptovala Radomila Kotková ; [ilustrace Roman Mikeš]. -- 1. vyd. Praha : ASA, c2009. -- 96 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-902895-9-8 (brož.).
Signatura: B0-8660


Čechov, Anton Pavlovič,##[Tri sestry. Česky]
Tři sestry : drama o čtyřech dějstvích / Anton Pavlovič Čechov ; [z ruského originálu ... přeložil Leoš Suchařípa]. -- Vyd. 3. Praha : Artur, 2011. -- 83 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-57-2 (brož.) * 278-80-87128-57-2 (chyb.).
Signatura: B0-8667


Čechov, Anton Pavlovič,##[Višňovyj sad. Česky]
Višňový sad : komedie o čtyřech dějstvích / Anton Pavlovič Čechov ; [z ruského originálu ... přeložil Leoš Suchařípa]. -- Vyd. 3. Praha : Artur, 2011. -- 68 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-56-5 (brož.).
Signatura: B0-8668


Čuhanič, Petr,
Hronovské pověsti / napsal a nakreslil Petr Čuhanič. -- [Hronov] : GZH, 2010. -- 107 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-254-7401-3 (váz.).
Signatura: A0-18083


Dahl, Roald,##[The Wish. Česky]
Prase = Pig / Roald Dahl ; [z anglických originálů The Wish, The Pig, The Soldier přeložil Jaroslav Kořán]. -- Vyd. v bilingvní podobě 1. Praha : Argo, 2011. -- 101 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-257-0363-2 (brož.).
Signatura: A0-18013
* beletrie dvojjazyčná-angličtina


Dámy minulých epoch. 38, Kate Croyová : Holubičí křídla. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- s. 593-608 : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 panenka. -- ISBN 978-83-248-2243-0 (celek).
Signatura: C1-18/38


Dámy minulých epoch. 39, Gwendolína : Jak je důležité míti Filipa. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- s. 609-624 : barev. il., portréty ; 29 cm + 1 panenka. -- ISBN 978-83-248-2243-0 (celek).
Signatura: C1-18/39


Däniken, Erich von,
Miluji celý svět / Erich von Däniken ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl]. -- Vyd. 2. Praha : Knižní klub, 2011. -- 123 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-2833-4 (váz.).
Signatura: A0-18037


Downham, Jenny,
Ještě než umřu / Jenny Downhamová ; přeložila Kateřina Lipenská. -- V českém jazyce vyd. 1. Praha : Eroika, 2010. -- 241 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87409-05-3 (váz.).
Signatura: A0-17841


Drijverová, Martina,
Pohádky z celého světa [zvukový záznam] / Martina Drijverová. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2002. -- 1 zvuková deska (41:07) : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-889


Dumbova záchranná mise / [překlad Hana Kulhánková]. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011. -- 45 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 CD. -- ISBN 978-83-248-1860-0 (série : váz.).
Signatura: D1-451


Dušek, Milan,
Hraničářská čest / Milan Dušek. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 231 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-085-5 (brož.).
Signatura: A0-18167


Dušek, Milan,
Odkud a kam / Milan Dušek. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 207 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-088-6 (brož.).
Signatura: A0-18161


Dvorský, Miloš
Mýtus zvaný Stínadla : Rychlé šípy, Vontové a hlavolam - realita versus fikce / Miloš Dvorský. -- 1. vyd. Praha : Zdeněk Bauer, 2010. -- 224 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904272-2-8 (brož.).
Signatura: A0-18078


Ehrenberger, Josef,
Kovář a měčíř : povídka z dějin města Náchoda / napsal Josef Ehrenberger. -- V Praze : Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny, 1874. -- 70 s. ; 17 cmSignatura: 315 837/1/1


Epochen der deutschsprachigen Literatur I. [elektronický zdroj] / Sabine Voda Eschgfäller und Milan Horňáček (Ed.). -- 1. vyd. Olomouc : Vydala a vyrobila Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- ISBN 978-80-244-2581-8 (CD-R : neprodejné).
Signatura: F0-876


Formánek, Jaroslav,
Jedna věta / Jaroslav Formánek. -- Vyd. 1. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2010. -- 50 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87037-31-7 (brož.).
Signatura: B0-8633


Garwood, Julie,##[Sizzle. Česky]
Sykot / Julie Garwood ; [z anglického originálu přeložila Magda Cindričová]. -- Vyd. 1. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 293 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-030-6 (váz.).
Signatura: A0-18205


Georgiev, Adam,
Třepetavý zvuk ptačích křídel / Adam Georgiev. -- Praha : Petrklíč, 2011. -- 61 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7229-258-5 (váz.).
Signatura: A0-18269


Gregor, Nina
Rozhodnutí milostné noci / Nina Gregor ; [z německého originálu ... přeložila Eva Osinová]. -- Brno : MoBa, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3561-2 (brož.).
Signatura: B0-8784


Haidler, Jaroslav,
Prokletá setba / Jaroslav Haidler. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. -- 440 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7217-807-0 (váz.).
Signatura: A0-17994


Halberg, Isa
Svatební zvony / Isa Halberg ; [z německého originálu ... přeložila Eva Osinová]. -- Brno : MoBa, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3543-8 (brož.).
Signatura: B0-8781


Hartmann, Lukas,
Černý anděl z Ravensbrücku / Lukas Hartmann ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Führmann Vízdalová]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 303 s. čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7222-724-2 (váz.).
Signatura: A0-17909


Hnyk, Petr
Ze skal a podskalí : pověsti z kraje Adršpašsko-teplických skal / Petr Hnyk ; [ilustrace Marcela Tojnarová]. -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2010. -- 193 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-54-0 (váz.).
Signatura: A0-18645


Hoffman, František,
Černohnědé mraky / František Hoffman. -- Praha : Kreace, 2008. -- 174 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-902125-4-1 (váz.).
Signatura: A0-18206


Hochman, David G.,
Omluva Julii / David G. Hochman ; [z angličtiny přeložil Jiří Hochman]. -- Vyd. 1. Olomouc : Burian a Tichák, 2010. -- 271 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87274-08-8 (váz.).
Signatura: A0-17733


Homolová Richtrová, Nikola,
Krajiny Františka Hrubína / [text] Nikola Homolová Richtrová ;[fotografie] Richard Homola. -- 1. vyd. Praha : Nikola Homolová Richtrová a Richard Homola, 2011. -- 78 s. : čb. il. ; 22 x 25 cm. -- ISBN 978-80-254-9194-2 (váz.).
Signatura: A0-18722


Honan, Park,
Shakespeare : životopis / Park Honan ; [přeložil Břetislav Hodek]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. -- 421 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7432-067-5 (váz.).
Signatura: A0-17917


Honzo, ahoj! : setkání s Janem Balabánem : sborník vzpomínek, textů, obrazů a fotografií Janu Balabánovi k nedožitým padesátinám 29. ledna 2011 od jeho blízkých, přátel, spolupracovníků a čtenářů / uspořádali Daniela Iwashita a Michal Plzák. -- 1. vyd. Praha : Kalich, 2011. -- 239 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7017-148-6 (brož.).
Signatura: A0-18086


Howell, Hannah,
Stříbrný plamen / Hannah Howell ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 285 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-026-9 (váz.).
Signatura: A0-18201


Howell, Hannah,
Ukrytá vášeň / Hannah Howell ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Fuková]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 286 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-025-2 (váz.).
Signatura: A0-18237


Howell, Hannah,
Vlk z Vysočiny / Hannah Howell ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 241 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-035-1 (váz.).
Signatura: A0-18197


Hrala, Milan,
Všecko bylo trochu jinak / Milan Hrala. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 182 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-094-7 (brož.).
Signatura: A0-18173


Hugo, Victor,##[Les misérables. Česky]
Bídníci = Les misérables / Victor Hugo ; [z francouzského originálu Les Miserábles [sic] přeložila Zdeňka Pavlousková]. -- Vyd. v nakl. Academia 2. Praha : Academia, 2010. -- 2 sv. (716, 735 s.) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-200-1897-7 (brož.).
Signatura: A0-17995


Jirousová, Františka,
Vyhnanci / Františka Jirousová. -- Vyd. 1. Praha : Eroika, 2010. -- 365 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87409-06-0 (váz.).
Signatura: A0-18286


Jule Styne, Peter Stone, Bob Merrill, Sugar! : (Někdo to rád horké) : šestá inscenace šedesáté šesté sezony 2010/2011 : premiéra 5. a 6. února 2011 na Činoherní scéně / [redakce Klára Latzková ; texty Pavel Drábek ... et al.]. -- Brno : Městské divadlo, [2011]. -- 176 s. : il. (některé barev.), portréty ; 15 cm. -- ISBN 978-80-254-9271-0 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-8745


Káňová, Dana
Zlý sen / Dana Káňová. -- V Praze : Mezera, 2010. -- 541 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87148-26-6 (váz.).
Signatura: A0-18014


Karel Čapek, Věc Makropulos : [premiéra 18. listopadu 2010 ve Stavovském divadle / program připravil Martin Urban]. -- Praha : Národní divadlo, c2010. -- 161 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 16 cm + 2 programy k I. a II. premiéře ([4], [4] s.). -- ISBN 978-80-7258-360-7 (brož.).
Signatura: B0-8748


Kerouac, Jack,##[On the road. Česky]
Na cestě : rukopisný svitek / Jack Kerouac ; [přeložil Jiří Popel ; doprovodné studie přeložili Zdík Dušek a Petr Onufer]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2009. -- 388 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-257-0170-6 (váz.).
Signatura: A0-18091


Klas môjho žitia : zborník literárneho klubu LITERA 2 Banská Bystrica 2010 / [zostavovateľka Jana Kochlicová]. -- 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 2010. -- 60 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-89388-32-5 (brož.).
Signatura: B0-8832
* beletrie v originále-slovenština


Klass, Perri,
Doktorka Lucy / Perri Klass ; [z anglického originálu ... přeložila Libuše Čižmárová]. -- Vyd. 1. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 309 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-024-5 (váz.).
Signatura: A0-18199


Klimáček, Viliam,
Jsem kraftwerk : hra v pěti dějstvích & sitcomu / Viliam Klimáček. -- Vyd. 1. Brno : Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, c2010. -- 101 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7443-031-2 (brož.).
Signatura: B0-8743


Kolaříková, Hana
Tma před úsvitem / Hana Kolaříková. -- Vyd. 1. Brno : Moba, 2011. -- 223 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4244-3 (váz.).
Signatura: A0-17905


Kongres světové literárněvědné bohemistiky (4. : 2010 : Praha , Česko)
Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Jiná česká literatura (?) Lenka Jungmannová (ed.). -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010. -- 629 s. : čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85778-71-7 (Ústav pro českou literaturu AV ČR : brož.).
Signatura: A0-18416


Kopecká, Věra,
Tanec skal / Věra Kopecká ; [ilustrace Jana Wienerová]. -- Vyd. 1. [Broumov] : V. Kopecká, 2010. -- 142 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-254-8874-4 (brož.).
Signatura: A0-18171


Krečmer, Josef,
Podvedená generace / Josef Krečmer ; [ilustrace Jiří Šimek]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 111 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-093-0 (brož.).
Signatura: B0-8761


Krejčí, Hubert,
Démonův pramen : hra pro loutky / Hubert Krejčí. -- Vyd. 1. Brno : Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, c2011. -- 67 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7443-033-6 (brož.).
Signatura: B0-8744


Krchovský, J. H.,
Dvojité dno / J.H. Krchovský. -- Vyd. 1. Brno : Host, 2010. -- 72 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7294-407-1 (brož.).
Signatura: B0-8753


Kubíček, Miroslav,
Hlučná hlína / Miroslav Kubíček ; [ilustrace Václav Smejkal]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 63 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-090-9 (brož.).
Signatura: B0-8344


Lamprecht, páter,
Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht. Das Rolandslied des Pfaffen Konrad / herausgegeben von Friedrich Maurer. -- Leipzig : Verlag von Philipp Reclam jun., 1940. -- 319 s. ; 21 cmSignatura: 47 537


Láska přichází na jaře / [z německého originálu ... přeložila Dagmar Dvořáková]. -- Brno : MoBa, c2008. -- 50 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3545-2 (brož.).
Signatura: B0-8891


Le Fort, Gertrud von,
Poslední na popravišti a jiné novely / Gertrud von le Fort ; [z německých originálů ... přeložili Jiří Munzar a Ivan Holík]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 125 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7195-395-1 (váz.).
Signatura: A0-18165


Lévy, Justine,
Nic vážného / Justine Lévy ; [z francouzského originálu ... přeložila Lenka Procházková]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. -- 190 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7217-810-0 (váz.).
Signatura: A0-18241


Lovecraft, H. P. (Howard Phillips),
Hrobka : příběhy a vize z let 1917-1920 / Howard Phillips Lovecraft ; ilustrace František Štorm ; [přeložili Linda Bartošková ... et al. ; k vydání připravil a komentáři opatřil Ondřej Müller ; doslov napsal Josef Škvorecký]. -- 1. vyd. tohoto souboru V Praze : Plus, 2010. -- 217 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-259-0051-2 (váz.).
Signatura: A0-18045/1


Lukeš, Milan,
Shakespeare a okolí : II. shakespearovské souvislosti / Milan Lukeš. -- 1. vyd. Praha : Svět a divadlo ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem, 2010. -- 180 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904474-1-7 (brož.).
Signatura: A0-17835


Lyons, CJ,##[Warning signs. Česky]
Varovné příznaky / CJ Lyons ; [z anglického originálu přeložila Magda Cindričová]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 315 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-031-3 (váz.).
Signatura: A0-18208


Lyons, CJ,
Podezřelé úmrtí / CJ Lyons ; [z anglického originálu ... přeložila Stanislava Míčková]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 364 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-028-3 (váz.).
Signatura: A0-18204


Matyáš, Bohuslav,
Kýho víra! : fejetony / Bohuslav Matyáš ; [fotografie Miroslav Potyka, Bohuslav Matyáš]. -- Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, c2010. -- 155 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-86528-33-5 (brož.).
Signatura: B0-8742


Medvídek Pú - Soutěž talentů Stokorcového lesa / [překlad Hana Kulhánková]. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011. -- 45 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 CD. -- ISBN 978-83-248-1860-0 (série : váz.).
Signatura: D1-452


Mrázková, Markéta
Jindra Imlauf : spisovatel, fotograf / Markéta Mrázková. -- Nové Město nad Metují : Město Nové Město nad Metují : Městská knihovna : Městské muzeum : Poznávání - občanské sdružení, 2010. -- 47 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87401-01-9 (brož.).
Signatura: B0-8796


Mrštík, Alois,
Maryša / Alois a Vilém Mrštíkové. -- V nakl. Artur vyd. 2. Praha : Artur, 2011. -- 85 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-60-2 (brož.).
Signatura: B0-8666


Nabokov, Vladimir Vladimirovič,##[The eye. Česky]
Oko / Vladimir Nabokov ; [z anglického originálu přeložil Pavel Dominik]. -- V Olomouci : Votobia, 1996. -- 102 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7198-119-2 (váz.).
Signatura: 457 908


Needham, Linda
Kouzlo polibku / Linda Needham ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Cindričová]. -- 1. vyd. Ostrava : OLDAG, 2010. -- 298 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7411-029-0 (váz.).
Signatura: A0-18203


Neruda, Jan,
Povídky malostranské / Jan Neruda ; adaptovala Lída Holá. -- 2. upr. vyd. Praha : ASA, c2008. -- 55 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 80-902895-7-6 (brož.) (chyb.).
Signatura: B0-8659


Novac, Ana,##[Beaux jours de ma jeunesse. Česky]
Krásné dny mého mládí / Ana Novac ; [z francouzského originálu ... přeložila Zuzana Dlabalová]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2010. -- 226 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-072-9 (váz.).
Signatura: A0-17847


Novák, Jan,
Aljaška, aneb, Příběh příběhu / Jan Novák ; [foto Adam Novák]. -- 1. vyd. Praha : Plus, 2011. -- 154 s. : il. : 18 cm. -- ISBN 978-80-259-0067-3 (váz.).
Signatura: A0-17828


O poslušných kozlátkách [zvukový záznam] : Sedmikrása : O chytrém Ondrovi. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, p2001. -- 1 zvuková deska (49:04) : digital, stereo ; 12 cmSignatura: F0-886


Palivec, Josef,
Listář 1 / Josef Palivec ; [uspořádali, k vydání připravili a ediční poznámky a vysvětlivky napsali Stanislava Fedrová, Jiří Pelán a Jiří Rambousek]. -- Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. -- 546 s. : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7215-402-9 (váz.).
Signatura: A0-17789/1


Peringer, Jan
Vynikajícich vzorů není nikdy dost / Jan Peringer. -- Vyd. 2. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 143 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-083-1 (brož.).
Signatura: B0-8860


Pinknerová, Hana,
Jedno potěšení týdně / Hana Pinknerová ; [fotografie v knize Otakar Pinkner]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 111 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7195-480-4 (brož.).
Signatura: B0-8758


Pinknerová, Hana,
Nebiblické příběhy / Hana Pinknerová. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. -- 127 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7195-378-4 (brož.).
Signatura: A0-18163


Prostitutka de luxe a další povídky / Jiří Houser ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2008. -- 100 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-392-6 (brož.).
Signatura: B0-8811


Přehlídka / sestavil Otto Penzler. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB art, 2011. -- 375 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7381-848-7 (váz.).
Signatura: A0-17936


Ptáčková, Jindřiška,
Čtyřka jako židlička / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/19


Ptáčková, Jindřiška,
I jako Indiáni / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/18


Ptáčková, Jindřiška,
J jako Jabloň / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/20


Ptáčková, Jindřiška,
Pět kočiček u babičky / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/23


Ptáčková, Jindřiška,
Tolik tvarů kolem nás! / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Natálie Tilšnerová. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, c2011. -- 27 s. : vše barev. il. ; 20 x 23 cm + 1 volně vlož. příl.. -- ISBN 978-83-248-1920-1 (série).
Signatura: A0-16274/21


Putování současnou ukrajinskou literární krajinou : prozaická tvorba představitelů tzv. "stanislavského fenoménu" / Tereza Chlaňová ... [et al. ; editor Tereza Chlaňová]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 184 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87378-41-0 (brož.).
Signatura: A0-17888


Rais, Karel Václav,
Ze vzpomínek / [napsal Karel V. Rais]. -- Lázně Bělohrad : Město Lázně Bělohrad, 2009 (Dvůr Králové nad Labem : ARPA). -- 4 sv. : il. ; 24 cmSignatura: A0-18565


Riedlbauchová, Tereza,
Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře / Tereza Riedlbauchová. -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2010. -- 342 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., faksim. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87378-59-5 (brož.).
Signatura: A0-17840


Roland, Jakub
Radosti a strasti nevěry / Jakub Roland. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 315 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-091-6 (váz.).
Signatura: A0-18151


Rolečková, Eva,
Já, kníže Soběslav / Eva Rolečková. -- Vyd. 1. Brno : Moba, 2011. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-4246-7 (váz.).
Signatura: A0-18039


Rosa, Joao Guimaraes,
Dál - dál a dál (Dlužník) / Joao Guimaraes Rosa ; přeložila [a doprovodnou studii napsala] Vlasta Dufková. -- Vyd. 2., upr. Praha : Torst, 2010. -- 216 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7215-406-7 (brož.).
Signatura: A0-17924


Rosenblum, Senek,
Přežil jsem varšavské ghetto / Senek Rosenblum ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Hoangová ; literárně zpracovala Monika Köpferová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. -- 372 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-1483-1 (váz.).
Signatura: A0-18246


Rozhovory s teroristy : antologie současného anglofonního dramatu / uspořádaly Hana Pavelková a Ester Žantovská. -- V češtině vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2010. -- 423 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7443-017-6 (brož.).
Signatura: A0-18053


Rožnovská, Lenka
František a jeho pohádky do postýlky / Lenka Rožnovská ; ilustrace Magda Veverková Hrnčířová. -- 1. vyd. Praha : Portál, 2010. -- 109 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-777-0 (váz.).
Signatura: A0-17930


Saudek, Karel,
Major Zeman a jeho 6 případů / Kája Saudek. -- Vyd. 1. Brno : Datel, 1999. -- 78 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 80-902547-1-3 (váz.).
Signatura: A1-2581


Shakespeare, William,##[King Richard III. Česky]
Dvanáct nejlepších her / William Shakespeare ; [přeložil Jiří Josek]. -- Vyd. 1. Praha : Romeo, 2011. -- 2 sv. (493, 533 s.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86573-26-7 (soubor : váz.).
Signatura: A0-18482


Sharma, Robin S. (Robin Shilp),
Juliánova cesta, aneb, Putování s Mnichem, který prodal své ferrari / Robin S. Sharma ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Hulvová]. -- Vyd. 1. V Praze : Rybka, 2010. -- 223 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-87067-78-9 (váz.).
Signatura: A0-17844


Smoček, Ladislav,
Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho / Ladislav Smoček. -- Vyd. 2., V nakl. Artur vyd. 1. Praha : Artur, 2010. -- 67 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87128-47-3 (brož.).
Signatura: B0-8661


Smrž, Karel,
Literární juvenilie / Karel Smrž ; uspořádal Karel Tabery. -- Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2009 (Stará Paka : Fitos). -- 133 s. : il., faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-4748-2 (brož.).
Signatura: B0-9133


Sobotka, Richard,
Plný batoh pytláckých příběhů : příběhy hajných a pytláků z malebných Beskyd / Richard Sobotka ; [ilustrace Miloslav Havlíček]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 206 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7433-028-5 (váz.).
Signatura: A0-17953


Sobotka, Richard,
Útěk do svobody : skutečný příběh riskantního útěku před jistou smrtí v koncentračním táboře / Richard Sobotka. -- [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 205 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7433-027-8.
Signatura: A0-17915


Sokolov, Saša,
Palisandreia / Saša Sokolov ; přeložil Jakub Šedivý. -- V českém jazyce vyd. 1. Praha : Prostor, 2010. -- 334 s. : 22 cm. -- ISBN 978-80-7260-245-2 (váz.).
Signatura: A0-17933


Stejskal, Jan,
Cesty a návraty / Jan Stejskal. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 159 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-081-7 (brož.).
Signatura: B0-8857


Stojanović, Saša,
Svár / Saša Stojanović ; [ze srbského originálu ... přeložil Jan Doležal]. -- V Praze : Dauphin, 2010. -- 376 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7272-235-8 (brož.).
Signatura: A0-18220


Strauß, Botho,
Lži Šero Bydlení / Botho Strauß ; [přeložili Alice Rahmanová a Petr Šimon]. -- V Praze - Podlesí : Dauphin, 2010. -- 215 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7272-227-3 (brož.).
Signatura: A0-17792


Strnad, Jaroslav,
Pohádky / Jaroslav Strnad ; ilustrace Noémi Ráczová. -- Vyd. 4. Ústí nad Orlicí : Pipex, 2010. -- 77 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-903991-7-4 (váz.).
Signatura: A1-2517


Šalomoun, Michal,
Právní aspekty humoru / Michal Šalomoun. -- Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2011. -- 183 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7400-367-7 (brož.).
Signatura: A0-18069


Škvorecký, Josef,
Konec poručíka Borůvky : detektivní žalozpěv / Josef Škvorecký ; [k vydání připravil a ediční poznámku napsal Petr Šrůta]. -- Vyd. 3., (Ve Spisech Josefa Škvoreckého vyd. 1.) [Praha] : Books and Cards S.G.J.Š., 2010. -- 220 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904186-5-3 (váz.).
Signatura: A0-17781


Šoa v české literatuře a v kulturní paměti / Jiří Holý ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Akropolis, 2011. -- 309 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87481-14-1 (brož.).
Signatura: A0-18496


Štyrský, Jindřich,
Texty / Jindřich Štyrský ; [výbor sestavili Lenka Bydžovská a Karel Srp]. -- Vyd. v tomto souboru 1. Praha : Argo, 2007. -- 244 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7203-885-5 (váz.).
Signatura: A0-18089


Ťažký, Ladislav,
Testament svědomí : rozhovor se slovenským spisovatelem Ladislavem Ťažkým / Jozef Leikert ; [ze slovenštiny přeložila Blanka Leikertová]. -- 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2001. -- 198 s. : portréty ; 19 cm. -- ISBN 80-7268-132-X (váz.).
Signatura: A0-18135


Telingrová, Dagmar,
Tváří v hřívě / Dagmar Telingerová ; [ilustrace Svatoslav Böhm]. -- Vyd. 1. Ostrava : Společnost Leopolda Vrly, 2007. -- 132 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-0444-7 (brož.).
Signatura: B0-8820


Tošnerová, Marie,
Kroniky českých měst z předbělohorského období : úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620 / Marie Tošnerová. -- Praha : Masarykův ústav : Archiv Akademie věd České republiky, 2010. -- 295 s. : faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86495-67-5 (brož.).
Signatura: A0-18061


Umberto Eco, Jméno růže : sedmá inscenace šedesáté šesté sezony 2010/2011 : česká premiéra 19. února 2011 / [texty Barbora Stýblová, Ladislav Stýblo, Jiří Záviš ; fotografie Jef Kratochvil]. -- [Brno] : Městské divadlo Brno, [2011]. -- 171 s., [26] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 15 cmSignatura: B0-8749


Unger, Gert F.,
Bozemanská stezka / G.F. Unger ; [překlad Zuzana Schönová]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2009. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3712-8 (brož.).
Signatura: B0-8622


Unger, Gert F.,
Legenda Bobřího údolí / G.F. Unger ; [překlad Zuzana Schönová]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2009. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3715-9 (brož.).
Signatura: B0-8623


Unger, Gert F.,
Připraven zemřít / G.F. Unger ; [překlad Zuzana Schönová]. -- 2. vyd. Brno : MOBA, c2009. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3728-9 (brož.).
Signatura: B0-8624


Unger, Gert F.,
Silná čtyřka / G.F. Unger. -- 2. vyd. Brno : MoBa, c2008. -- 64 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-243-3559-9 (brož.).
Signatura: B0-8782


Urbanová, Marta,
Deník pro jiný svět / Marta Urbanová. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 158 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7405-095-4 (brož.).
Signatura: B0-8779


Urzidil, Johannes,
To byl Kafka / Johannes Urzidil ; [kresby Franz Kafka ; z německého originálu ... přeložila Jana Zoubková]. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : Dokořán : Máj, 2010. -- 191 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7363-311-0 (Dokořán : váz.).
Signatura: A0-17906


Úsměv v slzách a další povídky / Jan J. Vaněk ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2011. -- 100 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-538-8 (brož.).
Signatura: B0-8812


Valenová, Blanka,
Sbal si ranec a běž-- / Blanka Valenová. -- Vyd. 1. [Jihlava] : Blanka Valenová, [2010]. -- 197 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-7414-3 (brož.) * 978-80-254-7114-3 (chyb.).
Signatura: A0-18122


Vatulíková, Andrea,
Ona je ten tragický typ-- / Andrea Vatulíková ; [ilustrace Sylva Hinková]. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2010. -- 124 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7262-684-7 (brož.).
Signatura: B0-8662


Viktora, Zdeněk,
Poslední tanga v Paříži / Zdeněk Viktora ; [ilustrace Martina Hamouzová]. -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. -- 170 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7422-022-7 (brož.).
Signatura: A0-18046


Vlasák, Vladimír,
Československá rocková poezie 1959-1989 / Vladimír Vlasák. -- V Praze : XYZ, 2010. -- 383 s. : portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7388-358-4 (váz.).
Signatura: A0-17916


Vostrý, Jaroslav,
Scénologie dramatu : (úvahy a interptretace) / Jaroslav Vostrý. -- 1. vyd. Praha : KANT, 2010. -- 270 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7437-036-6 (brož.).
Signatura: A0-17898


Vražda z nedočkavosti a další povídky / Zora Beráková ... [et al.]. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2007. -- 100 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7250-386-5 (brož.) * 978-80-7250-386-3 (chyb.).
Signatura: B0-8813


Wette, Adelheid,
Pohádka o perníkové chaloupce o třech obrazích / napsala Adéla Wettová ; přeložil a uúravil Aug. Eug. Mužík ; hudbu složil Engelbert Humperdinck. -- V Praze : F.A. Urbánek, 1896. -- 48 s. ; 17 cmSignatura: 13 435


Zelenka, Jaromír,
Básně : souborné vydání / Jaromír Zelenka ; [uspořádali, k vydání připravili, ediční poznámku a komentáře napsali Lucie Bartoňová a Robert Krumphanzl]. -- 1. vyd. Praha : Triáda ; V Praze a ; Litomyšli : Paseka, 2010. -- 252 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87256-36-7 (Triáda : váz.).
Signatura: A0-17966


Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I : vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898. Filologie klassická / vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. -- V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. -- 88 s., [2] l. obr. příl. : portréty ; 34 cmSignatura: I-302 270 , I-13 839/2


Čajda, Ivan,
99 všetečných otázok a odpovedí : chémia, fyzika, geológia, meteorológia, astronómia, kozmonautika, atomistika / Ivan Čajda ; ilustrácie Fedor Kiš. -- 2. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1969. -- 165 s.Signatura: 251 940


Neumann, Stanislav Kostka,
Kniha lesů, vod a strání / Stanislav Kostka Neumann ; ilustrace Josef Čapek. -- 11. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1968. -- 134, [7] s.Signatura: 250 951


Hendrych, Milan,
Zlá zima / Milan Hendrych. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1969. -- 77 s.Signatura: 251 5229 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Archeologie v regionálním tisku : výběrová bibliografie = Ausgewählte Archäologische Regionalbibliographie. V., Severovýchodní Čechy. 1., Archeologické příspěvky v časopisech "Ratibor" (1884-1916) a "Osvěta lidu" (1896-1941) / sestavil Jiří Kalferst. -- Praha : Česká archeologická společnost, 2010. -- 35 s. ; 30 cmSignatura: I-734 673/5/1


Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích / editor Radomír Tichý, Ondřej Štulc. -- Hradec Králové : Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010 (Garamon). -- 248 s. : il., mapy, plány ; 30 cm. -- ISBN 978-80-254-8896-6 (brož.).
Signatura: B1-3509


John, Jan,
Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách = The Middle eneolithic hill-top sites in West Bohemia / Jan John. -- 1. vyd. V Plzni : Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 2010. -- 134 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-956-2 (brož.).
Signatura: B1-3447


Trefný, Martin,
Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku : výsledky archeologického výzkumu z let 2007-2008 / Martin Trefný, Luboš Chroustovský, Oldřich Kotyza a kol.. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. -- 86 s. : il. ;30 cm. -- ISBN 978-80-7043-957-9 (brož.).
Signatura: B1-3439


Vandenberg, Philipp,
Zapomenutá Hellas : znovuobjevování starověkého Řecka / Philipp Vandenberg ; [z německého originálu ... přeložil Vítězslav Čížek]. -- Vyd. v Euromedia Group 1. Praha : Knižní klub, 2011. -- 285 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., 1 mapa, portréty, 1 plán ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-2854-9 (váz.).
Signatura: A0-18292


904 - Kulturní památky historického období


Státníková, Pavla,
Il complesso di Vyšehrad : breve guida / a cura di Pavla Státníková ; [fotografie Petr Hron, Karel Neubert]. -- 1. ed. Praga : Sovraintendenza ai beni culturali di Vyšehrad, 2006. -- 31 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 80-239-8438-1 (brož.).
Signatura: B0-8815


Státníková, Pavla,
Paseos por Vyšehrad : guía resumida / autora Pavla Státníková ; [autores de las fotografías Petr Hron, Karel Neubert]. -- Ed. 1. [Praga] : Monumento Cultural Nacional de Vyšehrad, 2006. -- 31 s. : barev. il. ; 20 cm. -- ISBN 80-239-8437-3 (brož.).
Signatura: B0-8816


908 - Vlastivěda


650 let obce Skřivany : 1360-2010 / redakce Jiří Suchánek, Vladimír Futera. -- Skřivany : Obecní úřad Skřivany, 2010. -- 49 s. : barev. il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8717-4 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-9162


Horní Újezd u Litomyšle / [kolektiv autorů ; redakční spolupráce Milan Skřivánek a Stanislav Vosyka]. -- Horní Újezd u Litomyšle : Obec Horní Újezd, 2010. -- 208 s. il., mapy, faksim., erby, portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-254-8574-3 (váz.).
Signatura: A0-17934


Janeček, František
Hvězda v Broumovských stěnách : historie v datech a obrazech / František Janeček, Miroslav Pichl. -- 1. vyd. Police nad Metují : Vydalo Město Police nad Metují, 2010 (Hronov : GZH). -- 59 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8002-1 (brož.).
Signatura: B0-8795


Li Zhuang : a famous historic and cultural town of China. -- Guangzhou : World Publishing Corporation, 2006. -- 119 s. : barev. il., mapy ; 17 x 16 cm. -- ISBN 7-5062-8497-9.
Signatura: A0-18359


Lomnice nad Popelkou a okolí = Lomnice nad Popelkou - town and country / [texty Tomáš Kesner ... et al. ; fotografie Jaroslav Bárta, Matěj Bárta a Zdeněk Mrkáček]. -- Lomnice nad Popelkou : Pro město Lomnice nad Popelkou vydalo Studio JB, 2010. -- 126 s. : il. (některé barev.), 1 mapa, faksim. ; 32 cm. -- ISBN 978-80-86512-48-8 (váz.).
Signatura: A1-2636


Machek, Josef
Dolní Javoří / Josef Machek. -- Lázně Bělohrad : Město Lázně Bělohrad, 2010. -- 20 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cmSignatura: B0-9074


Palátová, Eva,
Ola lama : Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům / Eva Palátová ; [autoři fotografií Tomáš Paleček ... et al.]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. -- 237 s. : barev. il., mapy, portréty ; 18 x 25 cm. -- ISBN 978-80-7217-804-9 (váz.).
Signatura: A0-18243


Řehořová, Ivana
Vysoké nad Jizerou : [texty Ivana Řehořová ; fotografie Ivana Řehořová ... et al. ; turistická a cyklistická mapa SHOCart]. -- Vysoké nad Jizerou : Kulturní komise ve Vysokém nad Jizerou, 2010. -- 28 s. : barev. il., mapy ; 21 cmSignatura: B0-8677


Ústecký sborník historický. -- Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Archiv města Ústí nad Labem, [1966]- . -- sv. 23 cm + 1 CD ROMSignatura: 52 833


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Dovolená : letní zážitky v Rakousku. -- Hall im Tirol : Ablinger.Garber, 2006. -- 54 s. : barev. il., mapy, plány ; 21 cmSignatura: B0-8778


Erml, Taši,
Panker a já v hustym Ladaku : velkej trek v Malym Tibetu / Taši Erml, Richard Erml. -- Praha : Eminent, 2010. -- 140 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7281-411-4 (váz.).
Signatura: A0-17739


Extra porce nejen zimních informací. -- Praha : Mladá fronta, 2010. -- 91 s. : barev. il. ; 25 cmSignatura: B0-8734


Jáč, Ivan,
Hospodářská geografie / Ivan Jáč. -- 4., rozš. a aktualiz. vyd. Liberec : Technická univerzita, 2011. -- 119 s. : il., mapky, tabulky ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-478-8 (brož.).
Signatura: B1-3453


Kartografie Praha (firma)
Technické památky České republiky [kartografický dokument] : Technical monuments of the Czech Republic = Technische Denkmäler in der Tschechischen Republik / zpracovala a vydala Kartografie Praha. -- 1. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2011. -- 1 mapa : barev. ; 57 x 97 cm, složeno na 23 x 13 cm. -- ISBN 978-80-7393-099-8 (složeno).
Signatura: A0-18110


Koktejl podzimních rad a tipů. -- Praha : Mladá fronta, 2010. -- 89 s. : barev. il. ; 25 cmSignatura: B0-8735


Králický Sněžník / [texty Jan Vítek ... et al. ; fotografie Zuzana Růžičková ; překlad David Janík]. -- 1. vyd. Olomouc : Olomoucký kraj, 2010. -- 49 s. : barev. il., mapy ; 21 cm + 24 turistických karet v kartonovém přebalu. -- ISBN 978-80-254-9159-1 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: C0-40


Machovský, Jan,
Uherské Hradiště [kartografický dokument] : plán města a okolí = city plan = Stadtplan / zpracoval Jan Machovský. -- Uherské Hradiště : Vydalo Město Uherské Hradiště - odbor kultury a cestovního ruchu, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 41 x 58 cm, složeno na 21 x 10 cmSignatura: A0-18475


Nehledejte objevené, inspirujte se!. -- Praha : Mladá fronta, 2010. -- 67 s. : barev. il. ; 25 cmSignatura: B0-8736


Novopacko : východní brána geoparku Český ráj : turistický informační průvodce. -- Nová Paka : Město, 2008. -- 1 portfolio (113 l.) : barev. il., mapy, plány ; 32 cmSignatura: A1-2668


Páv, Jiří,
Sedlčansko / Jiří Páv, Lubomír Procházka. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2010. -- 59 s., [68] s. obr. příl. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7432-082-8 (váz.).
Signatura: A0-17910


Rakovnicko : kde nebudete vědět kam dřív : informace pro turisty 2010. -- Rakovník : Svazek měst a obcí Rakovnicka, 2010. -- [60] s. : il. ; 21 cmSignatura: B0-8347


Ray, Nick
Vietnam / Nick Ray, Yu-Mei Balasingamchow, Iain Stewart ; [překlad Eva Cachová, Ondřej Roldán, Dana Štursová]. -- 2. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2010. -- 580 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 978-80-256-0423-6 (brož.).
Signatura: A0-18493


Staněk, Karel,
Mapa světa v Gall-Petersově zobrazení [kartografický dokument] : politické členění v roce 2010 / autoři Karel Staněk a Lucie Friedmannová. -- Vyd. 1. Brno : Společnost pro Fair Trade, 2010. -- 1 mapa : barev. ; 52 x 80 cm, složeno na 30 x 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8202-5 (složeno).
Signatura: A1-2652


Staré Město a okolí [kartografický dokument] : plán města 1:10 000. -- Brno : P.F. art ; Staré Město : Městský úřad, c2001. -- 1 mapa : barev. ; 23 x 40 cm na listu 49 x 71 cm, složeno na 20 x 11 cm. -- ISBN 80-86152-87-1 (P.F. art : složeno).
Signatura: A0-18473


Stuttgart city map [kartografický dokument]. -- Stuttgart : Stuttgart Marketing, 2007. -- 3 mapy na jednom listu : obě strany, barev. ; 29 x 41 cm, složeno na 21 x 11 cmSignatura: A0-18457


Turistické zajímavosti jižní Moravy [kartografický dokument] / texty Eva Obůrková ; foto Vít Mádr ... [et al.]. -- Znojmo : Pro Centrálu cestovníhu ruchu jižní Morava vyrobila Agentura Bravissimo, c2009. -- 1 mapa : barev. ; 42 x 50 cm, složeno na 10 x 21 cm. -- ISBN 978-80-254-8318-3 (v mapě neuvedeno : složeno).
Signatura: A0-18404


Vysočina : na skok k sousedům = auf einen Sprung zu den Nachbarn / fotografie Daniel Balogh ... [et al.]. -- Jihlava : Vysočina Tourism, c2010. -- 24, 24 s. : barev. il., mapy ; 21 cmSignatura: B0-8350


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Clements, Jonathan,
První čínský císař / Jonathan Clements ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Ulvr]. -- [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 237 s., [2] s. obr. příl. : il., mapky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7433-025-4 (váz.).
Signatura: A0-17949


Drahoňovský, František,
Umění a jeho tvůrci : Červený Kostelec 1800-2000 / [texty] František Drahoňovský ; [foto] Josef Pinkava. -- Vyd. 1. Červený Kostelec : P. Mervart, 2009. -- 158 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86818-87-0 (váz.).
Signatura: A0-18646


Erwin Raupp - Moravská Hellas 1904 = Mährisches Hellas 1904 = Moravian Hellas 1904 / [koncepce Antonín Dufek ; texty Helena Beránková ... et al. ; překlad Bernd Magar ... et al.]. -- Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2010. -- 238 s. : il., portréty ; 33 cm. -- ISBN 978-80-86512-47-1 (váz.).
Signatura: A1-2639


Fialová, Vlasta,
Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628 / Vlasta Fialová ; [obrázky nakreslil Frant. Hlavica]. -- V Brně : Za účasti "Našeho Valašska" vydal Moravský legionář, 1935. -- 81 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cmSignatura: 9 349


Goldsworthy, Adrian Keith,
Caesar : život giganta / Adrian Goldsworthy ; [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka]. -- 1. vyd. Plzeň : Plejáda, 2010. -- 549 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87374-43-6 (váz.).
Signatura: A0-17919


Hajná, Milena,
Rožmberkové : cestovní průvodce / Milena Hajná ; [fotografie Roman Lavička ... et al.]. -- Vyd. 2. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. -- 301 s. : il. (převážně barev.), faksim., erby ; 24 cm. -- ISBN 978-80-85033-32-8 (brož.).
Signatura: A0-18709


Hajný, Pavel,
Marie Baťová : první dáma Zlína / Pavel Hajný. -- Ve Zlíně : Nadace Tomáše Bati, 2010. -- 207 s., 23 s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-254-8882-9 (váz.).
Signatura: A0-18398


Chrobák, Ladislav,
Přednostové ústavů, klinik, kateder a samostatných oddělení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové / Ladislav Chrobák, Jiří Štěpán. -- 1. vyd. Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008. -- 92 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86358-13-0 (brož.).
Signatura: B0-8980


Chrobák, Ladislav,
Přednostové ústavů, klinik, kateder a samostatných oddělení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové : (1945-2010) / Ladislav Chrobák, Jiří Štěpán. -- 2. dopl. vyd. Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010. -- 95 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86358-15-4 (brož.).
Signatura: B0-9183


Jobson, Robert
William & Kate : příběh lásky / Robert Jobson ; přeložili Hana Catalano a Viktor Faktor. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2011. -- 256 s., [40] s. obr. příl. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7359-302-5 (váz.).
Signatura: A0-18640


Opravil, Miroslav
Zločin v českých dějinách / Miroslav Opravil. -- Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 2010. -- 187 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-206-1154-3 (brož.).
Signatura: A0-17698


Prchal, Zdeněk,
Josef Života (1894-1975) : zápas poctivého umělce / Zdeněk Prchal. -- Lázně Bělohrad : Město Lázně Bělohrad, 2010 (Dvůr Králové nad Labem : ARPA). -- 16 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-254-7988-9 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-9099


Rouault, Georges,
Na křižovatce větrů : korespondence Georgese Rouaulta a Josefa Floriana z let 1913-1931 / k vydání připravil Václav Florian ; sestavil a předmluvu napsal Aleš Palán. -- Vyd. 1. Praha : Vltavín, 2010. -- 81 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86587-38-7 (brož.).
Signatura: B0-8791


Sacher, Richard,
Největší trapasy mého života : [skutečné příběhy českých osobností] / Richard Sacher. -- Vyd. 1. Praha : Brána, 2010. -- 175 s. : portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7243-478-7 (váz.).
Signatura: A0-17805


Smoljak, Ladislav,
Mým divákům : rozhovor s Ladislavem Smoljakem / Blanka Čechová. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2010. -- 200 s., [16] s. barev. obr. příl. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-078-1 (váz.).
Signatura: A0-17984


Sobotka, Richard,
Zapomenutý hrdina / Richard Sobotka. -- [Líbeznice] : Víkend, 2010. -- 184 s., [4] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7433-035-3 (váz.).
Signatura: A0-17697


Šůla, Jaroslav,
Marie Magdaléna Novotná-Čudová : doba, krajina, rodina / Jaroslav Šůla. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 158 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7405-105-0 (váz.).
Signatura: A0-18485


Uhlíková, Kristina,
Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939) : doplněno bibliografií Wirthova díla / Kristina Uhlíková. -- 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, 2010. -- 302 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-87104-60-6 (váz.).
Signatura: A1-2671


Wellner, L. V. (Luděk Václav),
Ptolemaiovci : z makedonských hor na trůn faraonů / L.V. Wellner. -- 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. -- 435 s., 24 s. barev. obr. příl. : il., mapy, geneal. tabulky ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7425-070-5 (váz.).
Signatura: A0-18248


You. -- Praha : Egmont ČR, 2011-. -- sv. ; 28 cm


Bel'čikov, Nikolaj Fedorovič,
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij / N. Bělčikov ; [z ruského originálu ... přeložila Terezie Silbernáglová]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1950. -- 108 s. ; 23 cmSignatura: 22 757


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Bílek, Karol,
Archivář František Dvorský a Sobotka : nejen Čtyři ze Sobotky / Karol Bílek. -- Sobotka : Městské kulturní středisko Sobotka, 2010. -- 83 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-254-6832-6 (brož.).
Signatura: B0-9243


Dějinnost, nadcivilizace a modernita : studie k Patočkově konceptu nadcivilizace / Johann P. Arnason, Ladislav Benyovszky, Marek Skovajsa (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2010. -- 334 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87258-44-6 (brož.).
Signatura: A0-18090


Grassl, Hans
Nástup romantismu : přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765-1785 / Hans Grassl ; [přeložili Radana Mišustina, Vojtěch Kovář, Tomáš Vaněk]. -- Vyd. 1. [Praha] : Malvern, 2010. -- 524 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86702-85-8 (brož.).
Signatura: A0-17893


Otazníky historie. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- sv. ; 21 cm


Smékalová, Anna,
Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku : k dějepisectví přemyslovského období / Anna Kernbach. -- Brno : Matice moravská, 2010. -- 267 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86488-68-4 (brož.).
Signatura: A0-17875


94 - Dějiny


Boldt, Frank,
Eger : Stadt der europäischen Geschichte : ein Essay über die deutsch-tschechische Koexistenz / Frank Boldt ; [Anmerkungen und Kommentare Vratislav Vaníček]. -- 1. Aufl. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2010. -- 359 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7432-076-7 (váz.).
Signatura: A0-17921


Bureš, Michal,
Žďár nad Metují : malebný kout pod Ostašem / Michal Bureš a kolektiv ; [ilustrace Petr Čuhanič]. -- 1. vyd. Žďár nad Metují : Obecní úřad Žďár nad Metují, 2009. -- 256 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 31 cm + 1 mapa (2 s. ; 30 x 41 cm). -- ISBN 978-80-254-5498-5 (váz.).
Signatura: D1-467


Čejka, Marek,
Dějiny moderního Izraele / Marek Čejka. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2011. -- 351 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-2910-7 (váz.).
Signatura: A0-18003


Dejmek, Jindřich,
Lotyšsko / Jindřich Dejmek. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2011. -- 173 s. : 1 mapa ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7277-481-4 (brož.).
Signatura: A0-18569


Dušek, Radim,
Ústí nad Orlicí v období totalit = Ústí nad Orlicą w okresie totalizmów / [autor textu Radim Dušek]. -- Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. -- 135 s. : il., portréty, faksim. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7405-092-3 (Oftis : váz.).
Signatura: A1-2640


Jakoubek, Marek
Vojvodovo : etnologie krajanské obce v Bulharsku / Marek Jakoubek. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. -- 347 s., xxiv s. obr. příl. čb. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-230-4 (CDK : váz.).
Signatura: A0-17879


Jílek, Tomáš,
Kapitoly z historie západních Čech 20. století / Tomáš Jílek. -- V Plzni : Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. -- 68 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7043-927-2 (brož.).
Signatura: B0-8629


Kolmaš, Josef,
Tibet / Josef Kolmaš. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2011. -- 191 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7277-483-8 (brož.).
Signatura: A0-18608


Němec, Václav,
Vlčkovice v Podkrkonoší : (okres Trutnov) : minulost a současnost / Václav Němec. -- Vlčkovice v Podkrkonoší : Obec Vlčkovice v Podkrkonoší ; Jaroměř : Městská knihovna, 2010 (Jaroměř : Tiskárna - Paseka). -- 154 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86677-17-0 (Městská knihovna, Jaroměř : brož.).
Signatura: B0-9195


Tragická místa paměti : průvodce po historii jednoho regionu = Tragische Erinnerungsorte : ein Führer durch die Geschichte einer Region : 1938-1945 / [zpracoval Ondřej Matějka]. -- Praha : Pro Collegium Bohemicum, o.p.s., vydal Antikomplex, 2010. -- 451 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-904421-1-5 (brož.).
Signatura: A0-18137


Vlčková, Věra,
Slatina nad Úpou : procházka minulostí a přítomností obce / Věra Vlčková. -- Červený Kostelec : P. Mervart, 2009. -- 200 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87378-05-2 (váz.) * 978-80-87378-05-02 (chyb.).
Signatura: A0-18644


Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 : dokumenty z českých archivů. [Díl] II., [svazek] 1, Duben - srpen/září 1945: "Divoký odsun" a počátky osidlování / Adrian von Arburg, Tomáš Staněk (ed.). -- 1. vyd. Ve Středoklukách : Z. Susa, 2011. -- 957 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-86057-67-5 (soubor : váz.).
Signatura: D1-444/2/1


Wihoda, Martin,
Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku : mocenské souvislosti a paralely / Martin Wihoda, Lukáš Reitinger a kolektiv. -- Vyd. 1. Brno : Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. -- 616 s. : il., faksim. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86488-69-1 (váz.).
Signatura: A0-17883


Za vaši a naši svobodu / editor Adam Hradilek. -- Vyd. 1. Praha : Torst : Ústav pro studium totalitních režimů, 2010. -- 470 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7215-404-3 (TORST : váz.).
Signatura: A0-18009