Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nejčastěji kladené dotazy

 1. Jak a kde se mohu přihlásit do knihovny?
 2. Kde všude platí můj čtenářský průkaz?
 3. Může knihovnu využívat i neregistrovaný uživatel?
 4. Jaká je otevírací doba knihovny?
 5. Jak si mám objednat to, co potřebuji půjčit?
 6. Za jak dlouho bude objednávka vyřízena?
 7. Na jak dlouho si mohu knihy vypůjčit?
 8. Kolik knih mohu mít vypůjčeno?
 9. Může pro mě půjčovat či vracet knihy někdo jiný?
 10. Jak je to s půjčováním časopisů a novin?
 11. Co se stane, když knihu včas nevrátím?
 12. Do kdy si musím objednané dokumenty vyzvednout?
 13. Co dělat, když si knihu vypůjčil jiný čtenář?
 14. Jak sehnat dokumenty, které tato knihovna nevlastní?
 15. Mohu v knihovně využít internet a za jakých podmínek?
 16. Půjčuje knihovna normy?
 17. Za jakých podmínek mohu využívat prostory volného výběru a studoven?
 18. Má knihovna přístup do databází?
 19. Kdo mě naučí hledat v počítačovém katalogu, v databázích a na internetu?
 20. Kdo mi pomůže sehnat literaturu k vypracování referátu nebo diplomové práce?
 21. Co knihovna nabízí zájemcům o regionální tematiku?
 22. Jak jsou uspořádány knihy ve volném výběru ve 3. NP, 4. NP a ve studovně v 5. NP
 23. Jak jsou uspořádána periodika ve volném výběru ve 4. NP?
 24. Jak je uspořádána beletrie v 5. NP?

Pro další informace navštivte náš k n i h o v n í   ř á d.

1. Jak a kde se mohu přihlásit do knihovny?

Viz jak se stát čtenářem.

Čtenářský průkaz je nepřenosný a platí 12 měsíců od data vystavení. Při jednorázové registraci je platnost čtenářského průkazu omezena na jeden měsíc. Čtenářský průkaz lze po dobití potřebného kreditu používat i jako kartu pro kopírování, skenování a tisk. Držitel průkazu je zároveň oprávněn zdarma využívat venkovní parkoviště Studijní a vědecké knihovny. Vjezd na podzemní parkoviště je umožněn pouze registrovaným uživatelům, kteří mají aktivovanou službu pro parkování. Aktivaci provádí pracovníci info pultu ve 4. NP. Služba je zpoplatněna 120 Kč/rok.

2. Kde všude platí můj čtenářský průkaz?

Čtenářský průkaz je platný pouze v budově Studijní a vědecké knihovny. Není platný v Knihovně města Hradce Králové ani v jiných knihovnách.

3. Může knihovnu využívat i neregistrovaný uživatel?

Knihovna je otevřena všem, nejen registrovaným uživatelům. Teprve v okamžiku, kdy si chcete knihy půjčit domů, musíte se zaregistrovat. I neregistrovaný návštěvník může:

 • prohlížet si knihy ve volném výběru v 3. NP (naučná literatura), 4. NP a v 5. NP (beletrie);
 • studovat noviny a časopisy běžného roku ve studovně periodik ve 4. NP;
 • studovat knihy ve studovně v 5. NP;
 • vyhledávat v databázích ve studovně v 5. NP;
 • vyhledávat v online katalozích umístěných po celé budově knihovny;
 • využívat přístup k internetu;
 • používat sadu MS Office k tvorbě dokumentů, tabulek, prezentací apod. ve studovně periodik ve 4. NP a ve studovně v 5. NP;
 • po předložení občanského průkazu nebo pasu a vyplnění formuláře "Prezenční výpůjčky neregistrovaného čtenáře" půjčovat si dokumenty uložené ve skladu k prezenčnímu studiu ve studovnách;
 • kopírovat nejen naše dokumenty, ale i vlastní (osobní doklady, diplomy apod.);
 • tisknout z internetu, MS Office a USB flash disků ve studovnách ve 4. a 5. podlaží;
 • klást dotazy informační službě;
 • objednat si rešerši.

Neregistrovaným uživatelům však nejsou v žádném případě půjčovány knihy nebo jiné dokumenty domů. Nemohou využívat ani meziknihovní výpůjční služby. Není jim umožněn přístup do samostatných studijních boxů v 5. NP.

4. Jaká je otevírací doba knihovny?

Viz otevírací doba.

V době vánočních a letních prázdnin bývá otevírací doba omezena. Informace o změnách jsou vždy k dispozici v budově knihovny i na jejím webu.

5. Jak si mám objednat to, co potřebuji půjčit?

Knihy umístěné ve volném výběru ve 3. NP (naučná literatura), 4. NP a v 5. NP (beletrie) si můžete buď vybrat sami na regále, anebo si je můžete objednat prostřednictvím elektronického katalogu. Pro zadání požadavku se musíte do katalogu přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře. Pokud ještě nejste registrováni, můžete využít tzv. předregistraci (tlačítko "registrovat"). Požadavky lze zadat i na vypůjčené dokumenty. Veškeré dokumenty určené k absenčnímu půjčení (výpůjčka domů) se načítají do konta čtenáře u výpůjčního pultu ve 3. NP.

Dokumenty umístěné ve skladech se objednávají výhradně prostřednictvím elektronického katalogu. Ten je přístupný na všech počítačích v budově knihovny a z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu mimo knihovnu.

Dokumenty umístěné ve studovně v 5. NP a ve studovně periodik ve 4. NP jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu a nelze na ně zadávat požadavek na výpůjčku.

6. Za jak dlouho bude objednávka vyřízena?

Lhůty dodání dokumentů závisí na tom, v kterém skladu je Vámi požadovaný dokument uložen. Tuto informaci naleznete v elektronickém katalogu u každého exempláře/jednotky dokumentu ve sloupci Sbírka. Pokud je dokument uložen ve skladu v budově knihovny, bude dodán do 45 minut. Ve sloupci Sbírka je: "Hl. budova - do 45 minut."V případě, že je dokument uložen ve skladu na Pouchově, bude dodán následující pracovní den po 14. hodině. Ve sloupci Sbírka je: "Ext. sklad - 2. den po 14. hod.". Pozor! Požadavky na dokumenty z externího skladu na Pouchově zadané v pracovní dny po 18.30 a o víkendu začínají být následující pracovní den teprve zpracovávány.

Periodika jsou dodávána do studovny periodik ve 4. NP. Ostatní dokumenty určené k prezenčnímu studiu jsou dodávány do studovny v 5. NP. Výpůjčky mimo budovu knihovny (absenční) jsou realizovány u výpůjčního pultu ve 3. NP.

Výpůjční lhůty lze prodloužit pouze po dobu platnosti čtenářského průkazu.

7. Na jak dlouho si mohu knihy vypůjčit?

Výpůjční lhůta pro půjčování knih mimo budovu je zpravidla jeden měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem třikrát, vždy o jeden měsíc ode dne prodloužení. Podmínkou je, že nemáte žádné neuhrazené poplatky a že dokument nežádá další uživatel. Prodloužit výpůjčku si můžete sami prostřednictvím elektronického katalogu přístupného na internetu nebo osobně v knihovně u výpůjčního pultu ve 3. NP.

8. Kolik knih mohu mít vypůjčeno?

Mimo budovu můžete mít současně vypůjčeno nejvýše 30 svazků.

9. Může pro mě půjčovat či vracet knihy někdo jiný?

Čtenářský průkaz je nepřenosný a ručíte za to, že nedojde k jeho zneužití. Průkaz opravňuje k půjčování knih pouze Vás. Pokud jde o vracení knih, pečlivě zvažte, zda můžete zcela důvěřovat osobě, kterou vracením knih pověříte. Odpovědnost za knihy nese vždy ten, na jehož čtenářský průkaz byla kniha vypůjčena.

10. Jak je to s půjčováním časopisů a novin?

Knihovna získává podle zákona povinný výtisk všech periodik vydávaných v ČR. Noviny a časopisy se půjčují pouze k prezenčnímu studiu ve studovně periodik ve 4. NP. Nemůžete si je vypůjčit domů.

Probíhající ročník včetně nejnovějšího čísla většiny novin a časopisů je vystaven ve volném výběru v odklápěcích regálech ve studovně periodik. Periodika, která nenaleznete ve volném výběru, žádejte u pultu.

Většina starších ročníků periodik je uložena ve skladu v budově knihovny, některé jsou uloženy ve skladišti na Pouchově. Je třeba objednat si je prostřednictvím elektronického katalogu. Abyste si mohli zadat požadavek na půjčení dokumentu, musíte se do katalogu přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře.

Dokumenty uložené ve skladu v budově knihovny budou dodány do 45 minut.

Dokumenty dovážené z Pouchova budou pro Vás připraveny ve studovně periodik v pracovní den následující po zadání požadavku v 14.00 hodin.

Pozor! Požadavky na dokumenty z externího skladu na Pouchově zadané v pracovní dny po 18.30 a o víkendu začínají být následující pracovní den teprve zpracovávány.

11. Co se stane, když knihu včas nevrátím?

Jestliže nevrátíte dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, bude Vám účtován poplatek za nedodržení výpůjční lhůty (ceník). Třetí kalendářní den po uplynutí výpůjční lhůty posíláme e-mailem 1. upomínku. Druhá upomínka je zasílána po 10 dnech od upomínky číslo 1. Po dalších 20 dnech Vám bude třetí upomínka zaslána poštou, e-mail se neposílá. Po 20 dnech následuje čtvrtá, předžalobní upomínka. Jestliže ani po těchto upomenutích dokument nevrátíte, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Doporučujeme Vám sledovat stav výpůjček ve Vašem čtenářském kontě.

12. Do kdy si musím objednané dokumenty vyzvednout?

Objednané dokumenty jsou pro Vás připraveny k vypůjčení po dobu 7 kalendářních dnů od data vyřízení Vašeho požadavku. Ve studovně periodik ve 4. NP a ve studovně v 5. NP jsou pro Vás dokumenty přivezené ze skladiště rezervovány k prezenčnímu studiu 14 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty (není-li s Vámi dohodnuto jinak) jsou dokumenty vráceny zpět na místo či poskytnuty jinému čtenáři.

Přesné datum, do kdy je třeba požadované dokumenty vyzvednout, zjistíte ve svém čtenářském kontě.

13. Co dělat, když si knihu vypůjčil jiný čtenář?

I když je dokument půjčen jinému čtenáři, je možné zadat si na něj požadavek v elektronického katalogu. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Sledujte si ve svém čtenářském kontě status (stav vyřízení) Vašeho požadavku. Dokument si můžete vyzvednout, když je ve sloupci status požadavku uvedeno oznámení: Připraveno k vypůjčení. Zároveň Vám přijde e-mailem upozornění o připravené rezervaci.

14. Jak sehnat dokumenty, které tato knihovna nevlastní?

Jestliže dokument není ve fondech naší knihovny, zprostředkujeme pro Vás na požádání výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR, případně ze zahraničí (viz ceník). Tuto službu poskytujeme pouze registrovaným uživatelům u pultu v 5. NP. Knihovna má přístup k souborným katalogům v rámci ČR i v zahraničí a je schopna zjistit, která knihovna u nás či v zahraničí dokument vlastní. Objednávky na meziknihovní výpůjční služby nelze zadávat prostřednictvím elektronického katalogu.

Vaše návrhy na dokoupení knih do fondu můžete podávat prostřednictvím formuláře zde.

15. Mohu v knihovně využít internet a za jakých podmínek?

Knihovna zajišťuje přístup na internet na většině počítačů pro veřejnost a prostřednictvím bezdrátové sítě.

Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě svkhk-free je k dispozici ve studovnách ve 4. a 5. NP a v galerii U Přívozu. K připojení potřebujete vlastní zařízení. Technickou podporu knihovna neposkytuje. Případné dotazy k této službě můžete poslat e-mailem na adresu wifi@svkhk.cz.

Uživatelé mohou zdarma využívat internet na většině počítačů pro veřejnost. K internetu se nelze připojit pouze z terminálů umístěných na stojanech a několika počítačů ve studovně, které jsou vyhrazeny k jinému účelu. 

16. Půjčuje knihovna normy?

Knihovna byla do roku 1997 příjemcem povinného výtisku tištěných norem. Po ztrátě povinného výtisku si nedostatek peněz vynutil útlum nákupu, takže nově vydávané tištěné normy máme pouze výběrově. Od roku 2009 je k dispozici databáze ČSN online (české technické normy). Tištěné normy i databáze norem jsou k dispozici pouze ve studovně v 5. NP. Tištěné normy nelze půjčovat domů ani kopírovat. K jejich objednání ze skladu je nutno vyplnit papírovou žádanku u pultu v 5. NP. Z elektronické databáze nelze normy tisknout, stahovat a ukládat na přenosná média ani odesílat na vlastní e-mail.

17. Za jakých podmínek mohu využívat prostory volného výběru a studoven?

Přístup do 3., 4. a 5. NP mají jak registrovaní, tak neregistrovaní uživatelé. Registrace je nutná pouze u výpůjček mimo knihovnu (absenčních), při využívání meziknihovní výpůjční služby (MVS) a studijních boxů.

Návštěvníci si mohou v šatně v 1. NP odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. Za věci odložené v šatně s výjimkou cenností ručí knihovna. Lze také využít odkládací boxy ve 3., 4. a 5. NP vedle výtahů.

Ve studovnách a ve volném výběru se chovejte tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům. Nevnášejte nápoje a potraviny, vypněte mobilní telefony. Pokud si budete prohlížet dokumenty ve volném výběru ve 3. NP a nebudete si je chtít vypůjčit, nevracejte je zpět na regály. Odložte je na odkládací vozíky nebo regály po stranách, případně je ponechte na stolcích.

Do studoven ve 4. a 5. NP si můžete vypůjčit dokumenty z fondů knihovny k prezenčnímu studiu. Máte právo užívat fondy volně přístupné ve studovnách, tj. knihy z příruční knihovny a noviny a časopisy z volného výběru. Ve studovnách můžete studovat i dokumenty z jiných knihoven a vlastní materiály. Dokumenty vypůjčené z příruční knihovny ve studovně v 5. NP a periodika z volného výběru nevracejte zpět do regálu, ale položte je na odkládací regály, případně ponechte na stolcích.

18. Má knihovna přístup do databází?

Viz E-zdroje.

19. Kdo mě naučí hledat v počítačovém katalogu, v databázích a na internetu?

Vyhledávání v elektronickém katalogu, databázích a na internetu vyžaduje určité znalosti a dovednosti, aby Vás dovedlo k požadovanému výsledku. Pokud si nejste jisti, rádi Vám pomůžeme.

20. Kdo mi pomůže sehnat literaturu k vypracování referátu nebo diplomové práce?

Ve studovně v 5. NP je stálá informační služba (viz informační služby), která Vám pomůže vyhledat literaturu k zadanému tématu. Pokud potřebujete ke své práci podrobný písemný soupis literatury, nabízíme vypracování rešerší (viz rešeršní služby). Máte samozřejmě možnost samostatně vyhledávat v databázích (viz E-zdroje).

21. Co knihovna nabízí zájemcům o regionální tematiku?

Naše knihovna se kromě jiného zaměřuje na shromažďování, zpracování a uchovávání regionální literatury a regionálních informací. Nabízíme regionální dokumenty v tištěné i elektronické podobě, viz. Regionální literatura.

Pokud máte zájem o tištěné zdroje, navštivte studovnu v 5. NP. Naleznete zde regionální literaturu většinou ve volném výběru.

Knihovna vytváří i regionální databáze. Obsahují záznamy článků z regionálního tisku i faktografické informace o osobnostech a místech východních Čech. Jsou většinou součástí elektronického katalogu, více informací Vám poskytneme ve studovně v 5. NP. Cenné informace o regionálních novinách, časopisech a sbornících poskytuje souborná báze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje (za léta 1800 - 1965).

Naše knihovna se systematicky věnuje digitalizaci regionálních monografií i periodik a zpřístupňuje je v Digitální knihovně SVK HK. S ohledem na autorský zákon jsou volně dostupné plné texty zdigitalizovaných starších dokumentů; novější díla jsou k dispozici na vybraných počítačích ve studovnách SVK HK  ve 4. a 5. NP.

Chcete-li si přečíst články z vybraných regionálních periodik dříve, než jsou k dispozici v tištěné verzi, využijte nabídku databáze Anopress, která je přístupná pouze ve studovně v 5. NP.

22. Jak jsou uspořádány knihy ve volném výběru ve 3. NP, 4. NP a ve studovně v 5. NP

K orientaci ve volném výběru slouží čtyřstupňový informační systém:

 1. Před každým křídlem volného výběru ve 3. NP je na stojánku umístěna tabule s barevným plánkem rozmístění regálů. Knihy jsou uspořádány podle oborů na základě mezinárodního desetinného třídění. Každý hlavní obor (třída) je označen číselně (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), barevně a slovně. Začátky hlavních oborů jsou označeny modrými praporky zavěšenými nad uličkami mezi regály. Na praporcích je číselné a slovní vyjádření hlavního oboru.
 2. Na bočních stěnách regálů je v rámečku podrobný rozpis oborů, které jsou na regále umístěny. Číselné označení oborů zároveň slouží jako tzv. stavěcí znak, který je umístěn na hřbetu každé knihy nahoře.
 3. Na policích v regálech jsou začátky oborů označeny nápisy a čísly - stavěcími znaky - na magnetických proužcích.

V rámci oborů jsou knihy řazeny vzestupně podle signatur, což jsou čísla umístěná na hřbetu knihy dole. Nejdříve jsou řazeny signatury obsahující pouze číslice, následují signatury začínající A0-.., pak I-... a nakonec A1-...

23. Jak jsou uspořádána periodika ve volném výběru ve 4. NP?

Ve 4. NP je ve volném výběru studovny periodik umístěno cca 2000 časopisů a novin. Poslední číslo je vystaveno na odklápěcím krytu, uvnitř boxu jsou čísla právě probíhajícího roku. K orientaci ve volném výběru slouží čtyřstupňový informační systém:

 1. Před studovnou periodik je na stojánku umístěna tabule s barevným plánkem rozmístění regálů. Periodika jsou uspořádána podle oborů na základě mezinárodního desetinného třídění. Každý hlavní obor (třída) je označen číselně (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), barevně a slovně.
 2. Začátky hlavních oborů jsou označeny modrými praporky zavěšenými nad regály. Na praporcích je číselné a slovní vyjádření hlavního oboru.
 3. Na bočních stěnách regálů je v rámečku podrobný rozpis oborů, které jsou na regále umístěny.
 4. Na regálech jsou začátky oborů označeny nápisy a čísly na magnetických proužcích.

V rámci oborů a podoborů jsou periodika řazena abecedně podle názvu.

24. Jak je uspořádána beletrie v 5. NP?

V 5. NP je v jednom z křídel umístěno ve volném výběru cca 30 000 svazků beletrie. Knihám je přidělen stavěcí znak podle jazyka jejich originálu. Uvnitř této skupiny jsou knihy řazeny abecedně podle příjmení autora. Knihy, které mají více autorů nebo nemají autora, jsou předřazeny. S jakýmkoliv dotazem z oblasti beletrie Vám rády poradí pracovnice u informačního pultu.