Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Průvodce knihovnou a informacemi

Komu je tento kurz určen?

  • Uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti o vyhledávání ve zdrojích informací, ke kterým mají prostřednictvím knihovny přístup.
  • Uživatelům, kteří chtějí efektivně využívat služby knihovny.
  • Uživatelům, kteří si chtějí osvěžit a upevnit již získané dovednosti v prohledávání knihovních zdrojů.

Výhodou on-line kurzu je možnost studovat vlastním tempem bez fyzických a časových omezení.

Jaké jsou cíle kurzu?

Absolvováním kurzu získáte:

  • Základní znalosti a dovednosti, které potřebujete k účelnému využívání všeho, co knihovna nabízí.
  • Schopnost orientovat se v poměrně složitém světě informací.
  • Informační gramotnost, která Vám pomůže využívat pro studijní, profesní či zájmové aktivity všechny dostupné informační zdroje a kriticky posoudit jejich úroveň.

 

 


Moduly kurzu: