Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > E-zdroje

Elektronické informační zdroje

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen se Zásadami využívání EIZ a zavazuje se je dodržovat.


Vzdálený přístup (remote access) pro registrované čtenáře do databází: Anopress, Bookport, EBSCOhost, PressReader a SpringerLink

Chcete mít přístup pouze do našich licencovaných databází, ale nepotřebujete si půjčovat knihy?
Zkuste letošní novinku: digitální členství. Více informací zde

 

Odkazy se otvírají do nového okna.

A · B · C · Č · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · V · W · X · Y · Z

 
 

ALEX

Digitální knihovna Rakouské národní knihovny poskytující přístup k rakouským a rakousko-uherským právním textům, mimo jiné k materiálům pro Království české.

Volně dostupné
 

ANNO - noviny online


 

 
Virtuální sbírka historických novin a časopisů z let 1568-1946 z Rakouské národní knihovny. 

Volně dostupné
 

Anopress


 
Plné texty z českých médií včetně regionálních: noviny, časopisy, televizní a rozhlasové relace, elektronické časopisy. Zpětný časový záběr až k roku 1996.

Přístup pouze z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží

Vzdálený přístup pro registrované čtenáře
 

Antika a česká kultura


 
Databáze uměleckých děl inspirovaných kulturou řeckého a římského starověku a souvisejících s kulturou českých zemí.

Volně dostupné
 

Archeologický ústav AV ČR


 
Bibliografické informační zdroje z české, moravské a slezské archeologie.

Volně dostupné
 

Archiv literárních časopisů


 
Digitalizovaný archiv literárních časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze.

Volně dostupné
 

ASPI


 
Plné texty všech právních předpisů ČR od r. 1918, výběrově i starší, evropské právo, vyhlášky měst a obcí... 

Volně dostupné s omezením

Plný přístup z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží
 

Bibliografie dějin Českých zemí

 
 
Databáze dokumentů Historického ústavu AV ČR z oboru české historie.

Volně dostupné
 

Bibliographia Medica Čechoslovaca


 
Databáze dokumentů Národní lékařské knihovny z oboru lékařství a zdravotnictví.

Volně dostupné
 

BOOKPORT

Moderní online knihovna s nabídkou více než 8 500 titulů beletrie, populárně-naučné nebo odborné literatury v českém jazyce.

Přístup pro registrované čtenáře
Videonávod na přihlášení

Dostupná je také aplikace

gplay-(1).pngapple-app-store-logo.jpg
 

CODEXIS

KomplexnÍ národní a evropský právní informační systém.  Obsahuje legislativu ČR a EU, dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací.

Přístup pouze z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží
 

Czech Medieval Sources


 
Plnotextová databáze pramenů k českým středověkým dějinám. 

Volně dostupné
 

Česká digitální matematická knihovna


 
Databáze článků a dalších dokumentů z oboru matematiky.

Volně dostupné
 

Česká národní bibliografie


 
Databáze obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území ČR: knihy, periodika, grafika, hudebniny, mapy, elektronické dokumenty, ... 

Volně dostupné
 

Český statistický úřad

Dokumenty Českého statistického úřadu (čísla, grafy, tabulky...).

Volně dostupné
 

Články v českých časopisech


 
Databáze článků z českých novin, časopisů a sborníků od roku 1990.

Volně dostupné
 

ČSN online


 
Plné texty českých technických norem nyní najdete v databázi ASPI. Texty norem jsou zde prakticky provázány s ostatními dokumenty, např. s nařízeními vlády ČR, předpisy ČR a EU apod.

Přístup pouze z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží

Volně na internetu lze vyhledávat pouze bibliografické záznamy norem
 

Depositum

Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje volně přístupné digitalizované historické texty pro účely dalšího výzkumu.

Volně dostupné
 

Digitální knihovna.cz

Nabízí přístup do několika digitálních knihoven v ČR z jednoho místa. Obsahuje jak volná, tak i autorsky chráněná díla různého žánru.

Volně dostupné
 

Divadelní ústav 
Databáze dokumentů Divadelního ústavu v Praze. 

Volně dostupné
 

DOAJ

Directory of Open Access Journals - plné texty časopisů volně dostupných na internetu.

Volně dostupné
 

dTest

Přístup do předplatitelské sekce webových stránek časopisu dTest. Nabízí kompletní výsledky testů více výrobků než tištěný časopis, archiv testů, porovnání výsledků výrobků atd.

Přístup pouze z počítačů ve studovně SVK HK ve 4. podlaží


 EBSCO databáze


 
Portál vědeckých informací pro společenské a humanitní obory. Obsahuje plné texty článků, elektronických knih, videí apod. v několika světových jazycích. 

Přístup pouze z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží

Vzdálený přístup pro registrované čtenáře

Dostupná též aplikace!


 

EZB


 
Elektronická knihovna  zahraničních časopisů dostupných v různých institucích a knihovnách. 
 

Gallica

Digitální knihovna Francouzské národní knihovny.

Volně dostupné
 

Geobibline


Databáze obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů, původně pro 20. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen až k počátkům knihtisku.

Volně dostupné
 

Infobanka ČTK

Elektronická databáze zpravodajského typu. Obsahuje fakta, fotografie, grafy: Česká republika a jednotlivé kraje, Evropská unie, země světa, významné osobnosti moderní doby, aktuální zpravodajství. Český manuál

Přístup pouze ve studovně SVK HK v 5. podlaží
 

Knihopis online


 
Databáze záznamů českých prvotisků a starých tisků z let 1476-1800.

Volně dostupné
 

Knihověda.cz


 
Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Vytvořeno s podporou programu NAKI II (2016 - 2020)

Volně dostupné

Knihovny.cz


 
Portál umožňuje prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků a dalších dokumentů v českých a moravských knihovnách. Vzhledem k tomu, že jsme do projektu zapojeni, můžete se na portálu přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a objednávat i rezervovat dokumenty.

Volně dostupné
 

Latin Library


 
Databáze plných textů v latině z období antického starověku, obsažena jsou i latinská díla středověká a v novověké latině.

Volně dostupné

Manuscriptorium


 
Digitální knihovna plných textů kopií rukopisů, starých tisků a map.

Volně dostupné
 

Monasterium


 
Virtuální archiv listin střední Evropy ze středověku a raného novověku.

Volně dostupné
 

Národní geovědní bibliografie


 
Databáze dokumentů z oboru vědy o Zemi.

Volně dostupné
 

Národní památkový ústav


 
Databáze dokumentů z oblasti památkové péče.

Volně dostupné
 

Národní pedagogické muzeum


 
Databáze dokumentů z oblasti pedagogiky, didaktiky, školství a souvisejících oborů.

Volně dostupné
 

Oborová brána ART


 
Oborová brána z oboru umění a architektury.

Volně dostupné
 

Oborová brána KIV

Oborová brána z oboru knihovnictví a informační vědy.

Volně dostupné
 

Oborová brána MUS


 
Oborová brána z oboru hudby a hudební vědy.

Volně dostupné
 

Oborová brána TECH


 
Oborová brána z oboru technických a přírodních věd.

Volně dostupné
 

Patenty a užitné vzory


 
Databáze patentů a užitných vzorů.

Volně dostupné

Ve studovně v 5. podlaží je dostupná také databáze Espace Preces, která obsahuje plné texty patentů středoevropských zemí včetně ČR z let 1993-2009.
 

PressReader

pressr.png
Databáze zpřístupňuje aktuální elektronická vydání vybraných titulů novin a časopisů z celého světa (včetně ČR) ve více než 60 jazycích. Originální formát včetně obrázků, tabulek apod. Archiv až 60 dnů.

Vzdálený přístup pro registrované čtenáře

 

Science Direct

Multioborová plnotextová databáze dokumentů z vydavatelství Elsevier.

Volně dostupné
 

Scopus

Světová citační a abstraktová databáze se záznamy z peer-reviewed odborných časopisů mnoha vědních oborů. Obsahuje též záznamy z některých českých časopisů.

Volně dostupné
 

Springer


 
Multioborová plnotextová databáze dokumentů z vydavatelství SpringerLink.

Vzdálený přístup pro registrované čtenáře
 

Špalíček

Digitální knihovna kramářských tisků.

Volně dostupné
 

Transport Information System


 
Databáze anotovaných záznamů českých i zahraničních článků z oboru dopravy.

Přístup pouze pro registrované uživatele - registrace zdarma
 

Ústav pro českou literaturu


 
Virtuální studovna dokumentů z oblasti literatury a literární vědy.

Volně dostupné
 

Ústav pro soudobé dějiny

Knihovna obsahuje dokumenty k českým/československým dějinám od 30. let 20. století do současnosti a k dějinám vědy.

Volně dostupné
 

Východočeské archivy


 
Digitalizované fondy východočeských archivů.

Volně dostupné
 

Výročí regionálních osobností


 
Faktografická databáze vybraných osobností Královéhradeckého kraje.

Volně dostupné
 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí


 
Knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Obsahuje české i zahraniční dokumenty z oblasti sociální politiky, sociální ochrany, trhu práce, výběrově ze statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících oborů.

Volně dostupné
 

WorldCat

Souborný světový katalog všech typů dokumentů

Volně dostupné
 

Zemědělská knihovna Antonína Švehly

Databáze dokumentů z oboru zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů.
Pro zajímavost další zdroj: Agricola - volně dostupná, bibliografická část databáze National Agricultural Library (USA).

Volně dostupnéNaše knihovna je členem konzorcia