Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > Elektronické dodávání kopií článků

Elektronické dodávání kopií článků z novin a časopisů (EDD) pro čtenáře

Z důvodu neuzavření licenční smlouvy na zpřístupnění digitalizovaných děl byla tato služba pozastavena.

Informace o podmínkách a ceně služby

Abyste mohl/a využít službu elektronického dodávání kopií článků z novin a časopisů (EDD), musíte s námi uzavřít smlouvu na základě Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Smlouvu vyplňte, podepište, oskenujte a pošlete na adresu edd@svkhk.cz. Smlouvu můžete vyplnit a podepsat také u pultu ve 4. NP.

SMLOUVA

Platit můžete buď online ze svého čtenářského konta, nebo prostřednictvím Vašeho čtenářského průkazu. Ten musí být zaregistrován v systému SafeQ a musí na něm být dostatečný kredit. Registrace do systému SafeQ se provádí ve 4. NP. Kredit je možno dobít samoobslužně na automatu ve 3. NP nebo u pokladny ve 4. NP. Po dodání dokumentu Vám odečteme cenu za kopii z kreditu na Vašem průkazu.

 

CENÍK

Cenou se rozumí výše autorského poplatku odváděného agentuře DILIA (agentura na ochranu majetkových autorských práv). Účtovaná cena se zaokrouhluje směrem nahoru na celou částku.

autorský poplatek za kopii 1 strany předlohy včetně DPH

6

nejnižší možná výše autorského poplatku za objednávku včetně DPH

12 Kč

nejvyšší možná výše autorského poplatku za objednávku včetně  DPH

90

 

Příklady:

Počet stran

Cena

1 str.

12,00

2 str.

12,00

3 str.

18,00

4 str.

24,00

5 str.

30,00

6 str.

36,00

7 str.

42,00

8 str.

48,00

9 str.

54,00

10 str.

60,00

15 str.

90,00

37 str.

90,00

38 str.

90,00

50 str.

90,00

 

ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

Vyhledejte v katalogu knihovny příslušný rok periodika, z něhož chcete poslat kopii článku. Klikněte na tlačítko E-kopie a vyplňte objednávkový formulář.

 

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Obvyklá lhůta pro vyřízení objednávky činí 24 hodin, pokud je zdrojový dokument uložen v budově knihovny v Hradecké ulici, a 72 hodin, pokud je uložen ve skladu na Pouchově. Objednávky jsou vyřizovány pouze v pracovní dny.

 

PŘÍSTUP K E-KOPII

Přístup k e-kopii je z Vašeho čtenářského konta. E-kopie je pro Vás zpřístupněna po dobu 14 dnů.