Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/2/2008
Číslo: Ročník 18 (2008), Dvojčíslo 3 - 4
Sekce: Zajímavosti
Název článku: MVS ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové aneb Malé opakování
Autor: Daniela Ridlová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=977


MVS ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové aneb Malé opakování

Daniela Ridlová

Čtete-li časopis "U nás" pravidelně a pečlivě, pak si možná řeknete, že článků na téma meziknihovních služeb jste četli již několik a že snad ani není možné napsat něco nového. Máte i nemáte pravdu. Nového toho moc nebude, ale na druhou stranu opakování nikomu neuškodí. I já jsem si donedávna myslela, že meziknihovní služby a jejich fungování jsou pro knihovny, potažmo pro knihovníky, věc notoricky známá a jasná, ale několik událostí v posledních měsících mé přesvědčení dokázalo trochu zviklat. Co tak zásadního se mohlo stát? Bylo toho víc, ale pro ilustraci bych několik příkladů uvedla. Například mě jedna kolegyně z menší knihovny na rekvalifikačním kurzu pořádaném naší knihovnou uvedla do rozpaků otázkou, proč jejich pověřená knihovna nepůjčuje ostatním knihovnám beletrii. Jak na takovou otázku odpovědět, když knihovní zákon č. 257/2001 Sb. v § 14 čl. 2 jasně určuje, že dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat tak, že požadovaný knihovní dokument žádající knihovně zapůjčí nebo jí poskytne jeho kopii, popřípadě jí poskytne informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá. Tolik citace. Nikde ani slovo o tom, že se knihovna může rozhodnout, že určitý druh nebo žánr dokumentů bude půjčovat pouze svým čtenářům, nikoliv prostřednictvím MVS. Další věc, která mě zaskočila, se týkala samé podstaty MVS, skutečnosti, že mohu žádat jinou knihovnu o půjčení vybraného titulu pouze tehdy, nemám-li daný titul ve fondu, což rozhodně neznamená, že knihu mám, ale je vypůjčená. I takové objednávky k nám však párkrát dorazily. Poslední případ byl čtenář, který do naší knihovny přijel z jiného města s tím, že mu paní knihovnice zjistila, že požadovanou knihu máme ve fondu, a doporučila mu, ať si k nám zajede, přihlásí se a knihu si vypůjčí. Když jsme se ho zeptali, zda se mu v jeho knihovně zmínili o možnosti MVS, vůbec netušil, o čem mluvíme. Tolik na úvod, jako vysvětlení, proč jsem se rozhodla napsat článek o tom, jak MVS funguje ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Pro upřesnění ještě dodám, že v následujícím textu se budu věnovat výhradně meziknihovním výpůjčním službám (meziknihovní reprografické a informační služby opominu), a to z pohledu dožádané knihovny. Naše knihovna vystupuje v drtivé většině jako knihovna dožádaná, za rok 2007 jsme vyřídili 3 979 požadavků z jiných knihoven (což je nejvíce od roku 1999).

Kdy a jak objednat vybraný titul z SVK HK?

Požádat o jakýkoliv dokument můžete výhradně za podmínky, že daný titul nemáte ve svém fondu. Výpůjčka se vždy řídí knihovním řádem dané knihovny. Půjčuje-li knihovna dokument pouze prezenčně, pak Vám ho s největší pravděpodobností nepošle poštou. Proto bych Vám doporučovala pečlivě prostudovat knihovní řád SVK HK. Otázkou zůstává, jak objednat. Opět platí, že objednat musíte způsobem, který určuje dožádaná knihovna. V případě naší knihovny máte následující možnosti. Nejste-li naším registrovaným čtenářem (samozřejmě jako knihovna, ne jako jednotlivec:), využijte elektronickou žádanku na našich webových stránkách. Žádance věnujte zvýšenou pozornost, všechny údaje, které požadujeme, mají svůj důvod a je třeba je v co největší úplnosti vyplnit. Po jejím odeslání Vás pověřená kolegyně zdarma zaregistruje do našeho knihovního systému, přidělí Vám číslo průkazu a heslo, pod kterým se budete hlásit do on-line katalogu. Vše Vám obratem sdělí s první zásilkou. Pak si již můžete objednávat sami prostřednictvím internetu. Vysvětlit možnosti vyhledávání by dalo na další článek, předpokládám však, že většina knihovníků umí hledat v on-line katalozích, proto bych zmínila jen pár drobností (více o vyhledávání v on-line katalogu najdete na našich webových stránkách v "Průvodci knihovnou a informacemi", v modulu 3). Prohlížet on-line katalog může kdokoliv, objednávat však může pouze přihlášený registrovaný uživatel. Přihlašujete se číslem průkazu a heslem, obojí dostanete od nás. O požadovaném titulu zjistíte postupně všechny důležité informace. Doporučuji sledovat, zda je dokument k půjčení absenčně nebo pouze prezenčně, zda je volný, půjčený nebo rezervovaný. Občas se stává, že zadáte požadavek na dokument, který je půjčený, zároveň několikrát zamluvený a divíte se, že jsme Vám ho do týdne neposlali. V takovém případě se Váš požadavek dostává do fronty jako každý jiný, a k dokumentu se dostanete, až na Vás přijde řada.Výše uvedený příklad se týká knihy Harry Potter a relikvie smrti. Co nám říká? Vidíme, že je k absenčnímu půjčení (Status jednotky), že je vypůjčený do 4.10.08 (kolonka Vypůjčeno do, kdyby byl volný, bylo by uvedeno "Na místě") a zároveň dále požadovaný. Kolikrát je požadovaný zjistíme z kolonky Poč. požadavků. V tomto konkrétním případě je jich 18. Co to znamená? Znamená to, že další čtenář se ke knize dostane v lepším případě za 18 měsíců.

Dále se Vám může stát, že hledaný titul v našem katalogu naleznete, ale v závěru se Vám objeví hláška, že knihovna nemá požadované jednotky. To se týká titulů, které jsme měli, ale v současné době jsou ve ztrátě nebo v revizi a zatím nejsou odepsané. Takové tituly samozřejmě žádat nelze.

Poslední, čemu bych se chtěla věnovat, je čtenářské konto. Prostřednictvím čtenářského konta může přihlášený čtenář, tedy i knihovna, prohlížet a provádět různé transakce spojené s knihovnou prostřednictvím systému WWW OPAC. Ke svému kontu se můžete dostat dvěma způsoby. Za prvé po přihlášení do on-line katalogu použijete tlačítko Čtenář v horním menu. Za druhé z našich webových stránek kliknutím na ikonu z rychlých nabídek: konto čtenáře. V obou případech je podmínkou, že budete přihlášeni. Čtenářské konto je strukturováno do několika oddílů: Zprávy, Aktivity, Bloky, Adresy a Administrativní údaje. Pouze s oddílem Aktivity můžete aktivně pracovat. Ostatní oddíly jsou pouze informativní a údaje v nich nemůžete měnit. My se budeme věnovat pouze vybraným oddílům.

Bloky

Pole bloky obsahuje informace týkající se porušování výpůjčního řádu knihovny s případnými sankcemi.

Heslo

Ikonu Heslo najdete na horní liště vpravo, mezi ikonami Profily SDI a Adresy. Tato volba Vám umožňuje změnu Vašeho dosavadního hesla. Klepnutím na ikonu Heslo vyvoláte obrazovku, kde je třeba vyplnit požadovaná pole (současné heslo, nové heslo, zopakovat nové heslo) a volbu potvrdit tlačítkem OK. Následně se ve Vašem profilu aktualizují nově zadané údaje.

Aktivity

V tomto oddíle se zobrazuje počet Vašich výpůjček, počet požadavků na výpůjčky, seznam historie výpůjček a platební transakce.

Výpůjčky

Klepnete-li na ikonu Výpůjčky, zobrazí se obrazovka s Vašimi vypůjčenými jednotkami. Zde si můžete zkontrolovat, co máte vypůjčeno, zjistíte i termín vrácení. Další podrobnosti o vybrané výpůjčce se dozvíte, klepnete-li na podtržené číslo na levém okraji. Jestliže je možné výpůjčky prodloužit, objeví se volba Prodloužit.Kliknutím na podtržené slovo Prodloužení lze výpůjčku prodloužit. Není-li možné výpůjční termín prodloužit, objeví se v poli prodloužení text, proč není prodloužení možné. Pokud je zde uvedeno Byl dosažen limit pro prodlužování - počet prodloužení: 04 limit: 03, výpůjčku nelze prodloužit on-line, protože již byla 3x prodloužena. Dále se může stát, že dokument, jehož výpůjčku si chcete prodloužit, si objednal jiný čtenář. V tomto případě není prodloužení možné, objeví se sdělení Jednotka je rezervována. Výpůjčku nelze prodloužit ani v případě, že se zobrazují následující sdělení: Pro tuto výpůjčku byla odeslána upomínka, Čtenář má více než … včas nevrácených jednotek. Poslední hláška znamená, že máte výpůjčku, u které Vám již prošel termín vrácení. V takovém případě neprodloužíte ani ostatní výpůjčky, které jsou v pořádku. O jejich prodloužení musíte požádat telefonicky nebo e-mailem paní Ivu Horákovou, která má MVS v naší knihovně na starosti.

Seznam historie výpůjček

Po klepnutí na volbu Seznam historie výpůjček si můžete prohlédnout seznam svých předchozích výpůjček.

Požadavky na výpůjčky

Klepnutím na ikonu Požadavky na výpůjčky se zobrazí seznam jednotek, o jejichž vypůjčení jste požádali. Další podrobnosti o vybraném požadavku zjistíte kliknutím na podtržené číslo na levém okraji. Může-li být požadavek vymazán, je odkaz Vymazat aktivní. Existují tři statusy požadavků: za prvé "ve zpracování" (požadavek dorazil do skladiště, kniha se vyhledává), za druhé "připraveno k vypůjčení do..." (v případě knihoven tato hláška znamená, že pověřená pracovnice již má knihu k dispozici a že Vám ji pošle - v žádném případě to neznamená, že si pro ni máte osobně přijet! ) a za třetí "čeká ve frontě na pozici..." (to znamená, že požadovaná kniha je již vypůjčená; číslo na pozici udává Vaše pořadí).Platební transakce

Kliknutím na ikonu Platební transakce získáte informace o svých pokutách a dalších platebních transakcích. Podrobnosti o vybrané transakci zjistíte, kliknete-li na podtržené číslo na levém okraji. Zde bych ráda upozornila, že i knihovny jsou povinny dodržovat výpůjční lhůty a že i jim jsou po jejich případném překročení účtovány poplatky z prodlení. Přesahuje-li souhrnná částka za upomínky 200 Kč, je konto automaticky zablokováno a další výpůjčky nejsou vyřizovány.

Závěrem bych zopakovala, že podrobnější informace najdete na našich webových stránkách, případně rádi uvítáme jakékoliv dotazy nebo připomínky na adrese mailto:mvs@svkhk.cz .
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz