Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/2/2008
Číslo: Ročník 18 (2008), Dvojčíslo 3 - 4
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Velká knihovna očima malé knihovnice
Autor: Dáša Honsnejmanová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=961


Velká knihovna očima malé knihovnice

Dáša Honsnejmanová

Každou velkou stavbu téměř vždy provázejí různé fámy, rozhodně to nejsou chvalozpěvy a u knihovny asi obzvlášť. Snad proto, že knihovny se nestaví běžně jako rodinné domky, a když už je taková stavba na světě, je náležitě sledovaná jak odborníky, tak i budoucími uživateli. Proto když jsem obdržela pozvánku na slavnostní otevření nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, neváhala jsem, abych se přesvědčila na vlastní oči, jak vlastně "ta děrovaná, betonová budova" vypadá zevnitř.

Byla jsem však mile překvapena, jak je vnitřek, byť betonový, útulný a prostorný. A všude je plno světla, které sem proudí velkými kulatými okny. Jednoduché zařízení a nábytek jsou sladěny v příjemných a nenásilných barvách a korunkou dekorací jsou nástěnné malby, které zaujmou na první pohled a které vyvolávají pocit nekonečné harmonie.

V den otevření tu bylo hodně živo, ale přesto jsem uvnitř cítila pohodu a klid, které by v žádné knihovně neměly chybět. V tu chvíli jsem si dovedla představit, kdybych jen bydlela trochu blíž, že budu čtenářem této knihovny. V regále si vyberu knihu nebo časopis, usadím se na pohodlné židli, nejlepší místo bude asi u kulatého okna, a s pohledem na proudící život venku, mi bude dobře ...

25.září 2008 Den otevřených dveří v nové budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

29.září 2008 Zahájení běžného provozu pro veřejnost v nové budově

Informace a fotodokumentaci naleznete nejen na http://www.svkhk.cz , ale i na www.obecmokre.cz/knihovna .
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz